Archiv nejdůležitějších zpráv za rok 2004:

prosinec

Venkovské infocentrum mikroregionu nabízí 30.11.2004

Jak jsme Vás již dříve informovali, Lánov má nový propagační leták, který je určen především turistům a návštěvníkům naší obce. V této souvislosti nabízíme určité množství letáků i zájemcům, kteří je využijí k propagaci obce, zdejších aktivit a služeb. Letáky si můžete vyzvednout osobně v prostorách infocentra.


S přáním příjemně prožitých vánočních svátků,
Vaše Venkovské infocentrum mikroregionu.


Dopis rodičům a spoluobčanům Lánova a Dolního Dvora 20.12.2004

Vážení rodiče a spoluobčané,

v poslední době se nám ve vesnici rozmáhají zvláštní nešvary, které ohrožují zdraví a bezpečnost nás všech. Vás neruší silně hlasité rány, které se v ranních či odpoledních hodinách šíří vsí?
Děti si kupují, ať už s vědomím rodičů či bez něho, zábavnou pyrotechniku, se kterou potom manipulují nejrůznějšími způsoby - např. vkládají petardy do skleněných lahví před obchodem, vhazují petardy do rozestavěných domů, kanálů, pod projíždějící auta, manipulují s otevřeným ohněm v těsné blízkosti plynové stanice, ve škole vyhazují petardy z oken (Ondřej Kovář dolní), o nejsilnější výbuch se však postarali žáci Jára Škoda a Jakub Huška, když vhodili petardu do záchodu, který samozřejmě zničili aj.
Určitě si teď kladete otázku, kde děti vezmou pyrotechniku, pro jejíž prodej platí přísná pravidla. Cituji: "Výrobky třídy II jsou prodejné osobám starším 18 let. Do této kategorie patří fontány, petardy, rakety, malé římské svíce, kompaktní baterie a kulové pumy." (www.soptik-pyro.cz) Zmíněná pravidla porušují podle našich informací některé obchody ve Vrchlabí, ale také Křížkovi v Dolním Lánově.

Přemýšlíte, jak těmto nešvarům zabránit? Zajímáte se o volný čas Vašich dětí? Víte, za co utrácejí kapesné?

Váš obecní úřad a základní škola


Vánoční turnaj v sálové kopané 1.12.2004

MíčDne 15.1.2005 pořádají sportovní nadšenci v Lánově již

13. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané.

V turnaji se utkají tříčlenná družstva ve dvou základních skupinách systémem každý s každým. První čtyři družstva z každé skupiny postoupí do druhé části turnaje, kde se hraje vyřazovacím způsobem. Hrací doba bude stanovena podle počtu přihlášených týmů v rozmezí 6-8 min. na zápas, tj. 2x3 min. - 2x4 min.

  ... celý článek

Vánoční strom pro Václavské náměstí v Praze 2.12.2004

Předvánoční, vánoční a Tří královou atmosféru centra Prahy, tradičně na Václavském a Staroměstském náměstí, zdobí obří vánoční stromy. Jako dar je Praze věnoval Krkonošský národní park společně se Svazkem měst a obcí Krkonoše.
Padesátiletý a zhruba stoletý smrk ztepilý vybrali místní lesní správci nedaleko Lánova "Na Bínu". Podle Ing. Jana Rouska, vedoucího lesní správy Černý Důl, byl výběr poměrně náročný. "Museli jsme najít naprosto zdravé stromy odpovídající výškou a průměrem kmene, estetickým dojmem, ale také tak, aby byly přístupné pro těžkou techniku, která je převážela."
Po loňském neštěstí, kdy padající strom těžce zranil britského turistu, chtějí organizátoři podobným událostem předejít. Libor Votruba, předseda představenstva a.s. Taiko, která letošní vánoční trhy organizuje, zdůraznil: "Oslovili jsme dendrologa, specialistu na vývoj a zdraví stromů, který zpracoval odborné posudky. Kvalita dřeva je minimálně průměrná, ne-li lepší, znamená to, že oba stromy vyhovují." Pro jistotu firma Taiko pořídila pojistku na případné léčebné výlohy do výše 5 milionů korun, stromy jsou pojištěny na 25 milionů korun.
Smrky ztepilé, desetimetrový (1,5 tuny vážící) a dvacetimetrový (3 tuny vážící), pocházejí z oblasti ochranného pásma Krkonošského národního parku a ozdobí vánoční atmosféru Václavského a Staroměstského náměstí až do 6.ledna 2005.

Další obrázky naleznete zde.

listopad

Fotbal - Tabulky podzimní části krajský a okresních soutěží 29.11.2004

Míč Přinášíme Vám přehled výsledků podzimní části krajských a okresních soutěží, kde lánovští fotbalisté dosáhli pěkných výsledků.

TJ Lánov

  ... celý článek

Volby do krajských zastupitelstev - Výsledky 8.11.2004

Územní přehledy o volební účasti:
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Trutnov
Obec: Lánov

Okrsek Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
%
plat.
hlasů
1 337 101 29.97 101 100 99.01
2 888 262 29.50 262 260 99.24
Celkem 1 225 363 29.63 363 360 99.17

 

 

 

Volební okrsek č. 1 - Horní Lánov:

Pořadí Název strany Platné
hlasy
celk. v %
1
Komunistická str. Čech a Moravy
30 30
2
Občanská demokratická strana
23 23
3
Strana zelených
14 14
4
Česká str. sociálně demokrat.
10 10
5
SNK sdružení nezávislých
8 8
6
ED, VPM, SOS - Volba pro kraj
4 4
7
Ostatní celkem
11 11
Celkem   100 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební okrsek č. 2 - Prostřední Lánov:

Pořadí Název strany Platné
hlasy
celk. v %
1
Občanská demokratická strana
117 45.00
2
Komunistická str. Čech a Moravy
46 17.69
3
Strana zelených
32 12.31
4
Česká str.sociálně demokrat.
16 6.15
5
SNK sdružení nezávislých
14 5.38
6
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
8 3.08
7
Ostatní celkem
27 10.38
Celkem   260 100

říjen

Ořezávání a kácení dřevin, které rostou mimo les 20.10.2004

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu, na území národních parků, pak Správy NP.
Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Důvodem k povolení kácení není ani zastínění objektu ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy.
Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. Tak zvaný "ořez" koruny stromu nelze zákonem ani vyhláškou povolit. Zásahy do habitu stromu musí být pečlivě zváženy a minimalizovány. Je-li takový zásah shledán orgánem ochrany přírody jako poškození stromu, bude tomu, kdo se přestupku dopustil, uložena pokuta do 10 tisíc Kč, poškodí-li skupinu dřevin, pak do 50 tisíc Kč.

  ... celý článek

Venkovské infocentrum mikroregionu
12.10.2004

Vážení,
rádi bychom Vám touto cestou nabídli spolupráci s naším nově otevřeným infocentrem v Lánově. V rámci poskytování služeb bychom chtěli vytvořit katalog ubytovatelů, který zde budeme předkládat zájemcům, a ve kterém můžete za pevný roční poplatek, inzerovat a nabízet své služby i Vy. Cena jednoho listu A4 v našem katalogu bude činit od ledna 2005: 500,- Kč na rok. Do konce tohoto roku bude inzerování v katalogu pro všechny ubytovatele zdarma. Obsah sdělovaných informací ponecháme na Vás.

Zároveň bude Vaše nabídka umístěna na internetových stránkách obce Lánov, které lze nalézt pomocí internetových vyhledávačů. Inzerováním v našem katalogu nijak negarantujeme využití Vašich služeb ze strany zájemců o ubytování. Pokud by jste měli o naši nabídku zájem, můžete nás kontaktovat na tel. čísle: 499 432 083, nebo pomocí e-mailu: infocentrum@lanov.cz, ale nejlépe osobně na adrese infocentra.

Kateřina Kalenská - samostatný referent infocentra


Venkovské infocentrum mikroregionu Vám nabízí
4.10.2004

Každé pondělí a čtvrtek v mezisezóně INTERNET ZA 10,- KČ NA HODINU. Využijte naší jedinečné nabídky bezkonkurenčně nejlevnějšího internetu v okolí.

Otevírací doba pro mezisezónu od 13. 9. do 20. 12. 2004:
Po: 9,00 - 11,30 12,00 - 17,00
Út - Pá: 9,00 - 11,30 12,00 - 16,30
So, Ne: zavřeno

Koule lánovského medvěda - petanquový turnaj - FOTOGRAFIE
1.10.2004

Přinášíme Vám fotografie z petanquového turnaje v Dolním Lánově, které najdete na adrese http://www.dolnilanov.cz/Petanque/index.htm.

Jana Tauchmanová

září

Změna vývozu popelnic 27.9.2004

popelniceOd tohoto týdne bude změněn vývoz popelnic na zimní cyklus, tzn. popelnice budou vyváženy každý týden až do konce března 2004.

TS Vrchlabí

červenec

Základní informace o znovuzavedení žákovského jízdného od 1.9.2004
28.7.2004

Na základě usnesení vlády č. 624/2003 bylo rozhodnuto o znovuzavedení zlevněného žákovského jízdného jako kompenzaci za zrušení sociální dávky "příspěvek na dopravu" a to od 1.9.2004. Zavedení je upraveno podmínkami stanovenými výměrem MF č. 02/2004 – cenový věstník částka 6/2004 a vztahuje se na veřejnou linkovou autobusovou a železniční dopravu.......

  ... celý článek

Uvedení do provozu volejbalového hřiště pro plážový volejbal 12.7.2004

Sportovci a aktivisté TJ Lánov, oddílu volejbalu v r. 2003 požádali výkonný výbor TJ o možnost přípravy a realizace pískového hřiště. Výkonný výbor souhlasil a tak se dali do přípravy projektu a hledání financování.
Na jaře r. 2004 měla obec možnost ucházet se o grant Královéhradeckého kraje. Projekt Beach-volejbalového hřiště byl jeden z těch, který byl vybrán a obec získala grant ve výši 200.000,- Kč.
V dubnu začala stavba - svépomocí (viz foto) a to podle projektu ing. Havlíčka z Vrchlabí a za odborného vedení ing. Kalenského. Odborné práce provedli:
- oplocení - pan Seidl a pan Sinko
- zednické práce - pan Blažek

Děkujeme všem, kteří se podíleli. Jmenovitě manželům Krulišovým, Mgr. Ryplovi, ing. Šnajdrovi, našim děvčatům a spoustě dalších. V pondělí 5.7. byl zahájen provoz prvním turnajem - viz foto.

Hřiště je provozováno dle provozního řádu, je majetkem obce a nepoškozujte jej (především oplocení kopáním míčů). Hřiště je veřejné, přijďte si Vy nebo Vaši přátelé zahrát. Termíny lze dohodnout u paní Jakubcové na tel. 499 522 554 nebo pana Vancla na tel. 603 410 507 a to včetně půjčovného za síť a míč.

ing. Jiří Vancl - starosta

poznámka: V současné době obec a ZŠ připravuje další víceúčelové hřiště u budovy B, na který byl získám grant z MŠMT ČŘ ve výši 500.000,- Kč. Podrobněji v měsíci srpnu.


Otevření Venkovského infocentra mikroredionu 12.7.2004

Venkovské infocentrum mikroregionu - bývalá nemovitost p. Ludvíčka v Prostředním Lánově na křižovatce - bylo oficiálně otevřeno v pátek 2.7. ve 13.00 hod. slavnostním přestřižením pásky provedl člen Rady Královéhradeckého kraje Karel Klíma.
V objektu v přízemí je umístěn informační pult, kopírka pro veřejnost, 4 veřejná internetová pracoviště, přestěhuje se sem knihovna s depozitářem a je zde veřejné WC. V patře je ubytovna, klubovna pro schůzky spolků a pro různá školení, kuchyňka a studio kabelové televize.
Infocentrum bude otevřeno od středy 7.7. ve všední dny od 9.00 do 16.00 a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Samostatným referentem infocentra je slečna Kateřina Kalenská, DiS.
K prohlídce infocentra zve všechny občany Rada obce Lánova.

ing. Jiří Vancl - starosta

červen

Volby do Evropského parlamentu - výsledky 14.6.2004

VOLBYPřinášíme Vám aktuální výsledky voleb do Evropského parlamentu pro volební okrsek č. 1 - Horní Lánov a č. 2 - Prostřední Lánov. Podrobné výsledky naleznete na stránkách www.volby.cz.

Obecní úřad Lánov

  ... celý článek

květen

Rybářské lístky 11.5.2004

Oznamujeme občanům, že dle znění zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, §20 s účinností od 1. 4. 2004 vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro občany Lánova je tímto úřadem MěÚ Vrchlabí.
Na základě vyhlášky č. 197/2004 Sb. ze dne 23. 4. 2004 sdělujeme informace o podkladech nezbytných k vydání rabářského lístku:

 1. Vyplněná žádost + občanský průkaz nebo pas
 2. Pokud' se žádá o první rybářský lístek musí se doložit osvědčení o zkouškách nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž
 3. Osobám mladším 15 let může být vydán ryb. lístek na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného zástupce
 4. Druhý a další ryb. lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším ryb. lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem ryb. lístku
 5. Cizincům může být ryb. lístek vydán, prokáže-li se platným ryb. lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem

Rybářské lístky jsou vydávány MěÚ VRCHLABÍ na odboru Správy majetku města. Zámek č. 1. V současné době jsou vydávány rybářské lístky pouze na dobu 1 a 3 let, a to do začátku účinnosti novely žák. o správních poplatcích.

Obecní úřad Lánov

duben

Informace Vodárenské společnosti Lánov 13. 4. 2004

KohoutekOd 19. dubna 2004 začne Vodárenská společnosti Lánov provádět připojení přípojek vody na nový vodovod. Převážná část prací bude v letošním roce prováděna v Horním Lánově. Během připojování bude vodovod lokálně odstavován bez předchozího ohlášení.
Práce budou prováděny za stejných podmínek jako v dřívějším období, zemní práce provádí p Puška a jeho pracovníci.

Vodárenská společnost Lánov


Změna vysílání infokanálu 6. 4. 2004

PozorMístní vysílání kabelové televize - infokanál - bylo přesunuto z vysílacího kanálu R2 na SE6. Proto je nutné přeladit Váš televizní přijímač. Kanál SE 6 naleznete mezi programy EUROSPORT (německý) a hudební stanicí O-čko. Více informací získáte na tel. čísle 499 432 220.

Obecní úřad Lánov

březen

Změna vývozu popelnic 31. 3. 2004

popelniceVývoz popelnic bude probíhat od 1. 4. 2004 každý sudý týden v měsíci.

TS Vrchlabí


Informace pro žadatele o službu "Internet po kabelovém rozvodu" 15. 3. 2004

ZavináčObecní úřad stále přijímá žádosti o připojení na Internet po KTV. Žadatele vyzíváme k podpisu smluv a zájemce o službu "Internet po KTV" o vyplnění žádosti a odevzdání na OÚ.

word Žádost na připojení domácnosti (občana) k Internetu prostřednictvím kabelové televize Lánov
word Smlouva o poskytování datových služeb po kabelového rozvodu - VZOR

Obecní úřad Lánov


Veřejná vyhláška o provedení pravidelného odvodu 4. 3. 2004

UVS JičínPodle zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) vyhlašuji provedení pravidelného odvodu branců.
Odvodu podléhají a jsou povinni se k němu dostavit branci ročníku narození 1985, kterým byl doručen povolávací rozkaz.
K odvodu se branci dostaví do Vrchlabí, ZŠ Dukla, ulice Komenského 616 v den a hodinu uvedenou v povolávacím rozkaze. Branci, kterým nebyl doručen povolávací rozkaz, se dostaví od 5.4. - 8.4., 13.4. - 14.4. 2004 od 7,45 do 12 hodin.

K odvodu vezmou sebou:
- občanský průkaz
- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
- řidičské oprávnění, průkaz strojníka nebo jiné osvědčení, jsou-li jeho držiteli.

podplukovník Ing. Pavel Kopřiva
náčelník územní vojenské správy


Prodej pozemků pro výstabu rodinných domů 4. 3. 2004

ZnakObec Lánov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Připravené pozemky se nacházejí v k.ú. Prostřední Lánov blízko centra obce:
- výměra 800 - 1200m2
- možnost zahájení výstavby RD v 2. polovině r. 2004
- kompletní sítě včetně plynofikace a kabelové televize do 4. čtvrtletí 2005
- cena do 450,- Kč/m2

Informace na adrese:
Obecní úřad Lánov
Prostřední Lánov 200
543 41 Lánov
  e-mail: obec@lanov.cz
fax: 499 432 220
tel.: 499 432 211, 603 410 507
kontaktní osoby: ing. Seidlová, ing. Vancl

Obecní úřad Lánov

leden

Internet po KTV 15. 1. 2004

ZavináčZačátkem února 2004 budou zahájeny práce na realizaci projektu Internet po KTV. S tím souvisí nutné odstávky hlavní stanice (budova OÚ) a jednotlivých budek KTV (umístěné po obci). Proto během dne bude vysílání KTV-Lánov mimo provoz a v odpoledních hodinách bude vždy obnoveno.

Realizace bude probíhat ve směru od hlavní stanice směrem na Dolní Lánov a následně směrem na Horní Lánov. Důvodem ke stanovení tohoto postupu je počet zájemců z daných lokalit.

Obecní úřad Lánov


Vánoční turnaj v sálové kopané - 12. ročník 21. 1. 2004

MíčPřinášíme Vám výsledky turnaje v sálové kopané, který se konal 25. prosince 2003.

  ... celý článek

Obecně závazná vyhláška obce Lánov č.1/2003 o místních poplatcích 9. 1. 2004

Znak obceObecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání v roce 2003 vydalo na základě novelizace zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, v platném znění, vyhlášku obce Lánov č.1/2003 o místních poplatcích.

Změny proti obecní vyhlášce č.1/1995 o místních poplatcích jsou v krátkosti tyto:

 • Poplatek ze psů:
  - poplatek platí držitel psa (dříve vlastník psa)
  - platí se ze psa staršího 3 měsíců ( dříve 6 měsíců)
  - upřesněno, kdo může být od poplatku osvobozen
  - Pro rok 2004 nedošlo ke změně výše poplatku ze psů – základní roční sazba je nadále 100,-Kč za 1. psa, v bytových domech 250,-Kč za 1. psa.
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství – nedošlo k podstatným změnám, upřesněno taxativní stanovení sazby poplatků.
 • Poplatek za rekreační pobyt – beze změny, stále platí 10,-Kč/osobu/den mimo dne příchodu.
 • Poplatek z ubytovací kapacity – platí se z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, stále platí 1,-Kč/využité lůžko/den.

Obecní úřad Lánov


Poslední jednání zastupitelstva obce roku 2003 9. 1. 2004

Znak obcePoslední jednání zastupitelstva obce roku 2003 se konalo 18.12. 2003 v zasedací místnosti OÚ za přítomnosti 12 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni.

Nejzávažnějším bodem programu zastupitelstva bylo schválení 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Lánov - celkem bylo realizováno 37 změn ve stávajícím územním plánu, k dispozici pro jednání byly mapy a přílohy. Bylo projednáno vyřízení námitek, schválena vyhláška o vyhlášení 1. změny územního plánu. Tato změna územního plánu vytvořila prostor pro rozvoj bydlení i podnikání.

  ... celý článek

Nový informační portál 7. 1. 2004

ERGISRádi bychom Vás upozornili na vznikající internetový projekt ERGIS. Ten je určen především občanům a návštěvníkům regionu Krkonoš. Projekt je uskutečňován za podpory SMO - svazek měst a obcí. Na stránkách naleznete informace z oblasti:

  - Města a obce
- Galerie
- Kalendář událostí
- Pamětihodnosti
- Přírodní zajímavosti
  - Turistické trasy
- Lanové dráhy
- Sport, rekreace
- Ubytování
- Stravování
  - Automobilismus
- Doprava
- Počasí
- Instituce
- Zprávy úřadů

Obecní úřad Lánov, jako člen svazku, se podílí na aktualizaci zpráv z oblasti kultury, turistiky atd. Pokud Vás zajímá dění ve svém regionu, pak navštivte www.ergis.cz.

Obecní úřad Lánov


Lánovský občasník - nové číslo 6/2003 6. 1. 2004

Lánovský občasník 6/2003Vážení rodiče a spoluobčané, milé děti!

Poslední letošní číslo našeho občasníku završuje první rok samostatné existence našich školských zařízení. Děkujeme všem našim spolupracovníkům, dodavatelům, zejména však našemu zřizovateli obci Lánov za takřka bezproblémovou spolupráci a ochotu vždy pomoci řešit nastalé obtíže. Dětem z mateřských školek a žákům naší základní školy vinšujeme bohatou nadílku pod Vánočním stromečkem a hezké zážitky ze společných rodinných chvil. Vám dospělým držíme palce při startu do nového kalendářního roku a dovolujeme si poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete. Veselé Vánoce a šťastny rok 2004 přejí zaměstnanci i žáci ZŠ Lánov.

Mgr. Martin Bartoš - ředitel školy