Změna ve vyvážení komunálního odpadu (popelnic) od 1. dubna 2007

Pozvánka

Od 1.4. 2007 dochází ke změně firmy vyvážející komunální odpad (popelnice) z Horního a Prostředního Lánova. TS Vrchlabí končí, nastupující firmou na základě výběrového řízení je Havex-eko s.r.o.

Důvod změny:
- zkvalitnění služby,vývoz každý týden,možnost volby velikosti nádoby
- porovnání s TS Vrchlabí nabídla firma Havex eko s.r.o. širší služby s nižší cenou pro občana
- vyvážení každý týden
- popelnice kovové 110 l, plastové velké 120 l, plastové malé 80 l
- plastové pytle – k zakoupení v Infocentru za cenu 60 Kč v ceně je započítán jeho vývoz.

TS Vrchlabí provedou 28.3. (středa) poslední vývoz
- popelnice v jejich vlastnictví odvezou
- do konce května provedou finanční vyúčtování za 1 čtvrtletí plus manipulační poplatek za odvoz popelnice v jejich vlastnictví
- nabízí popelnice k odprodeji dle jejich stáří (nahlásit na TS Vrchlabí do 27.3.2007- tel. 499 421 721 nebo osobně)
stáří do 18 měsíců 550,-Kč, do 36 měsíců 350,-Kč,,do 54 měsíců 200,-Kč, nad 54 měsíců 100,-Kč včetně DPH

V průběhu posledního týdne měsíce března firma Havex –eko s.r.o. naveze nádoby dle požadavku .
Kontejner pro občany bydlící za Harmonií bude zrušen a zavedena možnost popelnic.

Občané Lánov a vlastníci nemovitostí pro bydlení v obci oznámí svůj požadavek na typ popelnice do 20.3.07 na Obecní úřad nebo Infocentrum.

Možnosti výběru pro občana:

Plechová popelnice 110 l

cena ročního vývozu

1430,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

 

cena pronájmu

170,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

  cena při zakoupení 850,- Kč

Plastová velká 120 l (s kolečky)

cena ročního vývozu

1430,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

 

cena pronájmu

120,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

  cena při zakoupení 695,- Kč

Plastová malé 80 l (s kolečky)

cena ročního vývozu

1130,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

 

cena pronájmu

110,- Kč/rok/kus vč. DPH 19%

  cena při zakoupení 652,- Kč

Plastové pytle 120 l

cena jednorázového vývozu

60,- Kč/kus vč DPH 19%

 

 

(platí se při zakoupení pytle)

Kontejner 1100 l

cena ročního vývozu

12900,- Kč/rok/kus vč DPH 19%

 

cena pronájmu

1547,- Kč/rok/kus vč DPH 19%

Firma umožňuje i vlastní nádoby bez poplatku za pronájem.

Den vývozu pro Prostřední a Horní Lánov je úterý, bude vyvezena celá obec.

Platbu za popelnici bude platit občan firmě Havex-eko s.r.o. na základě smlouvy s firmou formou složenky vystavené na občana nebo bude možno platit hotově ve firmě Havex-eko
Na Bělidle 1463 Vrchlabí tel. 499 431 043/044

Pro zdárné zvládnutí bez časové prodlevy je třeba, aby každý občan sdělil jakou požaduje nádobu na komunální odpad a to na :
OÚ Lánov nebo Infocentru – telefonicky,osobně, e-mailem, v nejkratším možném termínu do 20. 3. Při osobní návštěvě bude možné hned na místě vyplnit a podepsat smlouvu s firmou Havex. Originál obdrží občan při podpisu.
OÚ Lánov : tel 499 432 220, e-mail odpady@lanov.cz
Infocentrum : tel 499 432 083 v době od 8.00-16.00

Ukončení vývozu TS Vrchlabí :

Poslední den vývozu v celé vesnici bude středa 28.3. Zároveň budou nádoby ve vlastnictví TS odvezeny. Kdo neumožní jejich odvoz a do 30.3. 2007 je případně nepředá na TS Vrchlabí osobně bude mu k poplatku za 1 čtvrtlení 2007 připočítána cena za popelnici dle jejího stáří (řádově to je od 550,- Kč do 100,- Kč).
Technické služby Vrchlabí v květnu 2007 rozešlou složenky na platbu za 1. čt, 07 ve výši:

322,- Kč + 28,- Kč manipulace = 350,- Kč popelnice ve vlastnictví TS Vr.
292,- Kč +28,- Kč manipulace = 320,- Kč popelnice ve vlastnictví občana
4715,- Kč + 280,- Kč manipulace = 4995,- Kč kontejner ve vlastnictví TS Vr.

Havex–eko s.r.o. bude vystavovat platbu za 9 měsíců roku 2007 koncem června. Do konce června bude možné uzavírat smlouvy na odpadové nádoby pro občany též na OÚ Lánov. Cena pro rok 2007- 08 je cena pevná, pro další roky musí firma Havex-eko s.r.o. případnou změnu ceny zdůvodnit a obci doložit důvody vedoucí k její změně.

Upozornění:
Právnické a fyzické podnikající osoby využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí, jinak nelze.