Seznam obecně závazných vyhlášek platných v obci Lánov


 
číslo OZV
schválení
zveřejnění
účinnost
   
26. 3. 1998
30 .3. 1998
13. 4. 1998
1. 01/1998
o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Lánov
   
25. 6. 1998
25. 6. 1998
26. 6. 1998
2. 02/1998
o nakládání s komunálním odpadem
   
18. 12. 2003
19. 12. 2003
7. 1. 2004
3. 02/2003
o závazné části 1. změny ÚPSÚ Lánov
   
13. 8. 2006
5. 9. 2006
21. 9. 2006
4. 01/2006
o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce
   
10. 3. 2011
14. 3. 2011
1. 4. 2011
5. 01/2011
o místních poplatcích
   
30. 11. 2011
8. 12. 2011
24. 12. 2011
6. 02/2011
Požádní řád obce.
   
19. 9. 2013
20. 9. 2013
6. 10. 2013
7. 01/2013
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
   
16. 6. 2015
23. 6. 2015
6. 7. 2015
8. 06/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lánov.
   
19. 12. 2016
28. 12. 2016
12. 1. 2017
9. 01/2016 o nočním klidu.
   
14. 6. 2017
20. 6. 2017
7. 7. 2017
10. 01/2017 o stanovení části společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
   
19. 12. 2017
28. 12. 2017
15. 1. 2018
11. 02/2017 o místním poplatku ze psů.
   
19. 10. 2017
31. 10. 2017
14. 11. 2017
12. 03/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
   
19. 10. 2017
31. 10. 2017
14. 11. 2017
13. 04/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
   
19. 10. 2017
31. 10. 2017
14. 11. 2017
14. 05/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Evidence právních předpisů obce Lánov

Aktualizace 5. 12. 2018