Obsah úřední desky:

 

info k úřední desce ... svěšeno ...
Svazek obcí Horní Labe

Zveřejnění dokumentů svazku obcí Horní Labe.

  ... rozpočet 2019 (175 kB, PDF)
  ... rozpočtové opatření 4 (369 kB, PDF)

Zveřejnění záměr

Prodej.

  ... dokument (602 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 19.9. 2019.

  ... celý článek (212 kB, PDF)

Výzva k odstranění autovraku

Oznámení o zahájení správního řízení - Výzva k odstranění autovraku - Veřejná vyhláška

  ... dokument (758 kB, PDF)

Opakovaná dražba

Miroslav Havlíček, Prostřední Lánov 290.

  ... dokument (235 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 9. 2019.

  ... dokument (291 kB, PDF)

Dražební vyhláška  

Usnesení o odročení dražebního jednání.

  ... celý článek (258 kB, PDF)

Odprodej majetku  

Odprodej nepotřeného majetku obce - dopravní automobil Avia SDH Prostřední Lánov.

  ... celý článek (445 kB, PDF)

Dražební vyhláška  

Elektronická dražba.

  ... celý článek (363 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

  ... dokument (137 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Záměr k umístění dopravního značení B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel) + E13 (Mimo dopravní obsluhy ZŠ Lánov) u polytechnického centra u ZŠ Lánov dle situace.

  ... dokument (190 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - obsluha sběrného dvora dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 14.6.2019 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „obsluha sběrného dvora“.

  ... výběrové řízení (236 KB, PDF)
  ... přihláška (214 KB, PDF)
  ... souhlas (201 KB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 20. 6. 2019.

  ... dokument (361 kB, PDF)

Závěrečný účet obce  

Závěrečný účet obce Lánov za rok 2018.

  ... celý článek (1,2 MB, PDF)

Zveřejnění záměru  

Prodej pozemku.

  ... celý článek (242 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - investiční technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 31.5.2019 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik/čka“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (215 KB, PDF)

Dražební vyhláška  

Elektronická dražba.

  ... celý článek (234 kB, PDF)

ZÚR Královehradeckého kraje  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... celý článek (123 kB, PDF)

Volby do Evropského parlamentu  

Volby do Evropského parlamentu - vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

Dražební vyhláška  

Elektronická dražba.

  ... celý článek (243 kB, PDF)

SOHL, rok 2019  

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... celý článek (170 kB, PDF)

Daň z nemovitosti za rok 2019  

Informace k platbě - daň z nemovitých věcí za rok 2019.

  ... celý článek (2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.4. 2019.

  ... celý článek (376 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - vedoucí středisek VaK a koupaliště dokument vydal: MU Hostinné

Městská správa Hostinné, s. r. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici "vedoucí středisek VaK a koupaliště".

  ... výběrové řízení (154 KB, PDF)
  ... přihláška (348 KB, PDF)

Kompletní pozemkové úpravy - Prostřední Lánov

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností - provádění inženýrsko-geologého průzkumu.

  ... dokument (537 kB, PDF)

Volby do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU.

  ... dokument (178 kB, PDF)

"Kotlíkové dotace"

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

  ... dokument (267 kB, PDF)

Dražební vyhláška

Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (192 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 11. 4. 2019.

  ... dokument (280 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

MZE - napadení kůrovcem.

  ... dokument (2,8 MB, PDF)

Oznámení SOHL

Oznámení SOHL - rozpočet na rok 2019.

  ... dokument (190 kB, PDF)

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.

  ... dokument (191 kB, PDF)

KRNAP

Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření na vybraných lučních enklávách evropsky významné lokality Krkonoše.

  ... podrobnosti (1 MB, PDF)

Výběrové řízení

Obecní úřad Lánov

vyhlašuje od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa „investiční technik, projektový manažer“.

  ... podrobnosti (215 kB, PDF)

Výběrové řízení

Město Špindlerův Mlýn vyhlašuje veřejnou výzvu na nabídku pozice Referent odboru cestovního ruchu, kultury a sportu – 2. kolo.

  ... podrobnosti (94 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (265 kB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Místní úpravu provozu na silnici III/32552 a na místní komunikaci v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace s tím, že zde nebude umístěno dopravní zrcadlo a bude doplněno DZ E2b (tvar křižovatky) s vyobrazeným tvarem vhodným pro danou křižovatku.

  ... celý článek (155 kB, PDF)
  ... situace (1,2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 18.2. 2019.

  ... celý článek (373 kB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Obec Lánov zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení u MŠ na silnici III/2956 v k.ú. Horní Lánov dle přiložené situace.

  ... celý článek (161 kB, PDF)
  ... situace (400 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 2. 2019.

  ... dokument (85 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (245 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 14.1.2019 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Opatření obecné povahy č. 1/2019, místní úpravu provozu na silnici III/32552 a na místní komunikaci v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace. DZ B20a (30) bude doplněno o dodatkovou tabulku s textem: „Po-Pá, 7-16h“.

  ... celý článek (518 kB, PDF)