Obsah úřední desky:

 

info k úřední desce ... svěšeno ...
Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 25.6. 2020.

  ... celý článek (1,6 MB, PDF)

26.6. 2020 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočtové opatření č. 4.

  ... rozpočtové opatření (29 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 25. 6. 2020 od 17:30 hod.

  ... dokument (511 kB, PDF)

Pronájem pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (879 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 28. května 2020.

  ... dokument (3 MB, PDF)

Oznámení

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

  ... dokument (192 kB, PDF)

SOHL

Návrh závěrečného účtu SOHL.

  ... FIN (123 kB, PDF)
  ... návrh závěrečného účtu za rok 2019 (94 kB, PDF)
  ... příloha (110 kB, PDF)
  ... rozvaha (100 kB, PDF)
  ... údaje o pokytnutých garancích (70 kB, PDF)
  ... údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (69 kB, PDF)
  ... výkaz zisku a ztráty (96 kB, PDF)
  ... zpráva nezávislého auditora (3,1 MB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 28. 5. 2020 od 17:30 hod.

  ... dokument (266 kB, PDF)

Výběrové řízení

Vodárenská společnost Lánov vyhlašuje výběrové řízení na pozici "vedoucí provozu".

  ... dokument (854 kB, PDF)

Záměr k prodeji

Obec Lánov zveřejňuje záměr na prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (1,2 MB, PDF)

Výběrové řízení

Obec Lánov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „investiční referent/ka“.

  ... dokument (487 kB, PDF)

KRNAP

Zveřejňujeme soubor opatření obecné povahy správy KRNAP.

  ... vyhrazení cyklotras (940 kB, PDF)
  ... vyhrazení míst k vjezdu motorových vozidel (1 MB, PDF)
  ... vyhrazení lezeckých terénů (823 kB, PDF)
  ... vyhrazení úseků vodních toků určených pro splouvání (629 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: kůrovcová kalamita a povinnost vlastníka lesa.

  ... veřejná vyhláška (260 kB, PDF)
  ... příloha č. 1 (1,4 MB, PDF)

OMEZENÍ VSTUPU NA ÚŘAD

Dle na řízení Vlády ČR bude možné místní obecní úřad osobně navštívit pouze v době:

Pondělí od 9.00 do 12.00
Středa od 12.00 do 15.00

Žádáme Vás o co možná korektní přístup v této mimořádné situaci a co nejvíce případně komunikovat
prostřednictvím telefonů a e-mailů.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost
Rojtová Eliška, starostka

106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.

  ... dokument (283 kB, PDF)

Nabídka pronájmu  

Nabídka pronájmu nebytových prostor.

  ... celý článek (247 kB, PDF)