Obsah úřední desky:

 

info k úřední desce ... svěšeno ...Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 16.3. 2017.

  ... celý článek (218 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Město Špindlerův Mlýn - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník/Tajemnice městského úřadu Špindlerův Mlýn.

  ... dokument (142 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Krkonoše - Svazek měst a obcí. Oznámení o uveřejnění dokumentů rozpočtového hosporadření.

  ... dokument (218 kB, PDF)

16.2. 2017 dokument vydal: Úřad práce

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovního příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

  ... dokument (3 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 16.3. 2017.

  ... plakát (208 kB, PDF)

8.2. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (259 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: MU Vrchlabí

0bec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, oznamuje, že stanoví místní úpravu provozu na komunikaci označené jako VPC1 tak, že dojde k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 měrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (431 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (471 KB, PDF)

23.1. 2017 dokument vydal: MÚ Hostinné

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici instalatér – topenář.

  ... výběrové řízení (213 KB, PDF)
  ... přihláška (188 KB, PDF)
  ... souhlas (176 KB, PDF)

16.1. 2017 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.

  ... dokument (557 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řížení na pozici pracovníka informačního centra Hostinné.

  ... dokument (259 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Obecně závazná vyhláška obce Lánov 1/2016 o nočním klidu.

  ... dokument (390 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Špindlerův Mlýn

Veřejná nabídka - odprodej nepotřebného majetku města Špindlerův Mlýn - traktorový přívěs.

  ... dokument (43 KB, PDF)

22.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná vyhláška, oznámení opatření obecné povahy, kterým byla vydána 3. změna Územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... dokument (338 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Návrh opatření obecné povahy - Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 směrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (437 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Projekt - veřejně prospěšné práce.

  ... dokument (198 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: OU Lánoví

Informace o konání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... dokument (200 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 38/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu.

  ... dokument (171 KB, PDF)

5.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Město Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen Zákon) vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici referent stavebního odboru.

  ... dokument (483 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Záměr obce - prodej pozemku.

  ... dokument (388 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled - Svazek obcí Horní Labe.

  ... návrh rozpočtu (542 kB, PDF)
  ...rozpočtový výhled (273 kB, PDF)

2.12. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2017.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 23.11. 2016.

  ... celý článek (223 kB, PDF)

Návrh rozpočtu MAS Krkonoše

Návrh rozpočtu pro rok 2017 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

 

... dokument (271 kB, PDF)


Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 23.11. 2016.

  ... plakát (144 kB, PDF)

15.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

  ... dokument (1,2 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - pronájem pohostinství v Horním Lánově.

  ... dokument (242 B, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:FÚ

Informace Živnostenského úřadu - poskytování nebo sprostředkování spotřebytelských úvěrů.

  ... dokument (239 kB, PDF)

21.10. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (1,3 MB, PDF)

20.10. 2016 dokument vydal:Generální finanční ředitelství

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již
1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně
o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

  ... dokument (662 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Volby do Zastupitelstev krajů 2016.

  ... dokument (315 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 20.09.2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města“.

  ... dokument (256 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

  ... dokument (160 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: CEZ distribuce

Upozornění ČEZ na období vegetačního klidu - provedení odstranění a okleštění stromoví.

  ... dokument (400 kB, PDF)

7.9. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov konaného 31.8. 2016, od 17:30 hod.

  ... usnesení (235 kB, PDF)

5.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Oprava mostu na silnici I/14, textová a mapová část.

  ... textová část (152 kB, PDF)
  ... mapová část (4,5 MB, PDF)