Obsah úřední desky:

 

info k úřední desce ... svěšeno ...Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

  ... dokument (801 kB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Svazek obcí Horní Labe (SOHL), rozpočet na rok 2018.

  ... dokument (232 KB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Rada obce Lánov vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího - vedoucí společnosti Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o.

  ... výběrové řízení (480 KB, PDF)

12.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (81 KB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 12. 2017.

  ... pozvánka (201 kB, PDF)

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2018.

  ... dokument (2 MB, PDF)

Návrh rozpočtu SOHL na rok 2018

Návrh rozpočtu Svazku obcí Horní Labe pro rok 2018.

  ... dokument (540 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, do roku 2020.

  ... dokument (333 kB, PDF)
  ... dokument (2 MB, PDF)

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky konaná ve dnech 5. a 6. ledna 2018. Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbě do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů starosta obce
stanovuje:

Počet okrskových volebních komisí: 2 okrskové volební komise

Sídla okrskových volebních komisí:

Hasičárna – sociální domek, Horní Lánov čp. 75
Zasedací místnost OÚ, Prostřední Lánov čp. 200

  ... oznámení (403 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy, kú. Prostřední Lánov

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prostřední Lánov, pozvánka na úvodní jednání.

  ... pozvánka (262 kB, PDF)

Dražební vyhláška

o oznámení dražebního roku

Dražební rok se koná dne 15.12.2017 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230.

  ... dokument (258 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

  ... dokument (305 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (148 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

  ... dokument (946 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.

  ... dokument (906 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství.

  ... dokument (1,9 MB, PDF)

Záměr KHK

Královehradeckký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017 - darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov.

  ... dokument (260 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 19. 10. 2017.

  ... usnesení (238 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP.

  ... oznámení o předložení (2,3 MB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (206 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Oznámení

Královehradecký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017, darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov - pozemky pod stavbou "Cyklostezky č. 22, část "D" v Lánově."

  ... dokument (260 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (47 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 10. 2017.

  ... pozvánka (221 kB, PDF)

Oznámení SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (333 kB, PDF)

Směna, prodej pozemku

Obec Lánov zveřejňuje záměr směny a prodeje pozemku.

  ... dokument (763 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška - návrh obecné povahy - zastavení těžeb a zpracování.

  ... dokument (223 kB, PDF)

CEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

  ... dokument (340 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 194.

  ... oznámení (15 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 157.

  ... oznámení (143 kB, PDF)

5.9. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech  20. a 21. října 2017.

  ... oznámení o místě voleb (407 KB, PDF)
  ... počet členů komise (121 KB, PDF)
  ... jmenování zapisovatele (404 KB, PDF)

22.8. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (303 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 24.08.2017 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent stavebního úřadu“.

  ... výběrové řízení (499 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 10. 8. 2017.

  ... usnesení (207 kB, PDF)

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů Královehradecký kraj bude vyhlašovat další kolo kotlíkových dotací. Veškeré informace k této problematice můžete získat přímo od pracovníků oddělení
evropských grantů Královehradeckého kraje dne 25.9. 2017 v 17 hodin, ve velkém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Vstup zdarma.


Oznámení

Záměr KVK a.s. - Lom Horní Lánov - skladování pohoných hmot.

  ... oznámení (257 kB, PDF)
  ... dokumentace (10 MB,ZIP)

Elektronická dražba

Exekutorský úřad Jeseník - usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba.

  ... dokument (157 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 8. 2017.

  ... pozvánka (220 kB, PDF)

Svazek obcí Horní Labe

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... rozpočet (332 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 14. 6. 2017.

  ... usnesení (218 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

  ... dokument (248 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (300 kB, PDF)

Závěrečný účet - Svazek obcí Horní Labe

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Horní Laba včetně zprávy obcí nezávyslého auditora.

  ... dokument (17,5 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 14. 6. 2017.

  ... pozvánka (208 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - objízdná trasa  

Veřejná vyhláška obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 - v obci Chotěvice (od křižovatky Hostinné směr Chotěvice). Více v situaci.

  ... veřejná vyhláška (6,7 MB, PDF)

Závěrečný účet  

Závěrečný účet obce za rok 2016.

  ... závěrečný účet (1,1 MB, PDF)

Krkonoše - svazek měst a obcí  

Zveřejnění dvou dokumentů k hospodaření svazku měst a obcí - Krkonoše.

  ... přezkum hospodaření za rok 2016 (3 MB, PDF)
  ... návrh závěrečného účtu 2016 (2 MB, PDF)

Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Královehradecký kraj  

Veřejná vyhláška - na všech pracovištích je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitosti na rok 2017.

  ... zpřístupnění seznamu (119 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (146 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (101 kB, PDF)

SOHL - oznámení  

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO 71169431.

  ... celý článek (331 kB, PDF)

Veřejná vyhláška  

Nové ustanovení ochranných pásem vodních zdrojů "jímací vrt P-1" a "jímací vrt P-2" v k.ú. Dolní Lánov.

  ... veřejná vyhláška (525 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (533 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (567 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 16.3. 2017.

  ... celý článek (218 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Město Špindlerův Mlýn - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník/Tajemnice městského úřadu Špindlerův Mlýn.

  ... dokument (142 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Krkonoše - Svazek měst a obcí. Oznámení o uveřejnění dokumentů rozpočtového hosporadření.

  ... dokument (218 kB, PDF)

16.2. 2017 dokument vydal: Úřad práce

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovního příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

  ... dokument (3 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 16.3. 2017.

  ... plakát (208 kB, PDF)

8.2. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (259 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: MU Vrchlabí

0bec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, oznamuje, že stanoví místní úpravu provozu na komunikaci označené jako VPC1 tak, že dojde k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 měrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (431 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (471 KB, PDF)

23.1. 2017 dokument vydal: MÚ Hostinné

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici instalatér – topenář.

  ... výběrové řízení (213 KB, PDF)
  ... přihláška (188 KB, PDF)
  ... souhlas (176 KB, PDF)

16.1. 2017 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.

  ... dokument (557 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řížení na pozici pracovníka informačního centra Hostinné.

  ... dokument (259 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Obecně závazná vyhláška obce Lánov 1/2016 o nočním klidu.

  ... dokument (390 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Špindlerův Mlýn

Veřejná nabídka - odprodej nepotřebného majetku města Špindlerův Mlýn - traktorový přívěs.

  ... dokument (43 KB, PDF)

22.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná vyhláška, oznámení opatření obecné povahy, kterým byla vydána 3. změna Územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... dokument (338 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Návrh opatření obecné povahy - Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 směrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (437 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Projekt - veřejně prospěšné práce.

  ... dokument (198 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: OU Lánoví

Informace o konání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... dokument (200 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 38/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu.

  ... dokument (171 KB, PDF)

5.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Město Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen Zákon) vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici referent stavebního odboru.

  ... dokument (483 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Záměr obce - prodej pozemku.

  ... dokument (388 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled - Svazek obcí Horní Labe.

  ... návrh rozpočtu (542 kB, PDF)
  ...rozpočtový výhled (273 kB, PDF)

2.12. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2017.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 23.11. 2016.

  ... celý článek (223 kB, PDF)

Návrh rozpočtu MAS Krkonoše

Návrh rozpočtu pro rok 2017 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

 

... dokument (271 kB, PDF)


Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 23.11. 2016.

  ... plakát (144 kB, PDF)

15.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

  ... dokument (1,2 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - pronájem pohostinství v Horním Lánově.

  ... dokument (242 B, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:FÚ

Informace Živnostenského úřadu - poskytování nebo sprostředkování spotřebytelských úvěrů.

  ... dokument (239 kB, PDF)

21.10. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (1,3 MB, PDF)

20.10. 2016 dokument vydal:Generální finanční ředitelství

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již
1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně
o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

  ... dokument (662 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Volby do Zastupitelstev krajů 2016.

  ... dokument (315 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 20.09.2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města“.

  ... dokument (256 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

  ... dokument (160 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: CEZ distribuce

Upozornění ČEZ na období vegetačního klidu - provedení odstranění a okleštění stromoví.

  ... dokument (400 kB, PDF)

7.9. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov konaného 31.8. 2016, od 17:30 hod.

  ... usnesení (235 kB, PDF)

5.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Oprava mostu na silnici I/14, textová a mapová část.

  ... textová část (152 kB, PDF)
  ... mapová část (4,5 MB, PDF)