Obsah úřední desky:

 

info k úřední desce ... svěšeno ...
Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 14.1.2019 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Opatření obecné povahy č. 1/2019, místní úpravu provozu na silnici III/32552 a na místní komunikaci v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace. DZ B20a (30) bude doplněno o dodatkovou tabulku s textem: „Po-Pá, 7-16h“.

  ... celý článek (518 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 18.12. 2018.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/32552 a na místních komunikacích v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace, s tím, že nebude zde umístěno dopravní zrcadlo a bude doplněno DZ E2b (tvar křižovatky) s vyobrazeným tvarem vhodným pro danou křižovatku.

  ... textová část (475 kB, PDF)
  ... situace (1,2 MB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zařazení cyklostezky č. 22, části "D" do kategorie místní komunikace.

  ... veřejná vyhláška (2 MB, PDF)

SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (173 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 12. 2018.

  ... dokument (297 kB, PDF)

3.12. 2018 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2019.

  ... celý dokument (1,5 MB, PDF)

Záměr ke směně a prodeji pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na směnu a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (312 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 6. kolo.

  ... dokument (92 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zařazení cyklostezky č. 22, části "D" do kategorie místní komunikace.

  ... veřejná vyhláška (881 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... veřejná vyhláška (134 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Záměr k umístění dopravního značení na silnici III/32552 a na místní komunikaci v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace. DZ B20a (30) bude doplněno o dodatkovou tabulku s textem: „Po-Pá, 7-16h“

  ... veřejná vyhláška (523 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Přechodná úpravu provozu na silnici I/14 při obci Lánov v místě odbočovacího pruhu k ČS PHM u letiště, dle grafického znázornění v příloze.

  ... veřejná vyhláška (126 kB, PDF)
  ... situace (781 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 31.10.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „vedoucí informačního centra“.

  ... výběrové řízení (233 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 31.10.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (250 KB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Lánov, svolaného starostou obce Ing. Josefem Kalenským.

  ... pozvánka (217 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (227 kB, PDF)

Výsledky voleb

Zápis o výsledku voleb.

  ... dokument (79 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (216 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 5. kolo.

  ... dokument (95 kB, PDF)

Příloha k usnesení zastupitelstva  

Rozpočtové opatření č. 3 - k Zastupitelstvu obce z 10. 9. 2018.

  ... celý článek (206 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9. 2018.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (115 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

  ... dokument (130 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Technické řešení kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov).

  ... dokument (202 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 10. 9. 2018.

  ... dokument (205 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018 - jmenování zapisovatele.

  ... dokument (398 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018.

  ... dokument (504 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

  ... dokument (1,5 MB, PDF)

Oznámení

Oznámení o ustanovení opatrovníka.

  ... dokument (390 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018.

  ... dokument (401 kB, PDF)

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška.

  ... dokument (128 kB, PDF)

KPÚ Prostřední Lánov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Lánov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

  ... dokument (383 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 4. kolo.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška.

  ... dokument (204 kB, PDF)

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška.

  ... dokument (376 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 27.7. 2018, areál hasičské hřiště Horní Lánov.

  ... oznámení (124 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 30.6. 2018, areál TJ Lánov - zábava k ukončení fotbalové sezony.

Oznámení o konání soukromé akce - dne 21.7. 2018, areál TJ Lánov - Pouťová zábava.

  ... oznámení (135 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 13.6. 2018.

  ... celý článek (227 kB, PDF)

Záměr k pronájmu, prodeji

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (264 kB, PDF)

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška - dobrovolná.

  ... dokument (376 kB, PDF)

Vydávání cestovních dokladů

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.

  ... dokument (922 kB, PDF)

Svazek obcí Horní Labe

Pozvánka na 70. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe, které se uskuteční v úterý 19. 6. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hostinné.

  ... pozvánka (36 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 13. 6. 2018.

  ... pozvánka (219 kB, PDF)

Hospodaření - Svazek obcí Horní Labe dokument vydal: SOHL

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva auditora (1,3 MB, PDF)
  ... závěrečný účet (1,7 MB, PDF)
  ... výkaz zisku (744 KB, PDF)
  ... rozvaha (1,1 MB, PDF)
  ... příloha (3 MB, PDF)
  ... FIN (3,2 MB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 1.6.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (375 KB, RTF)

Záměr k pronájmu, prodeji a směny pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (666 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 3. kolo.

  ... dokument (298 kB, PDF)

Hospodaření - Krkonoše - svazek měst a obcí dokument vydal: Svazek měst a obcí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva o přezkumu hospodaření (2,7 MB, PDF)
  ... závěrečný účet (121 KB, PDF)
  ... výkaz zisku a ztráty (101 KB, PDF)
  ... rozvaha (105 KB, PDF)
  ... příloha (122 KB, PDF)
  ... FIN (128 KB, PDF)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dokument vydal: OÚ Lánov

Ve smyslu ust. § 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, činí správce, kterým je:

Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČO 00278041

toto oznámení o kontaktních údajích na svého pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., poverenec@aknyklova.cz, +420 603 384 456.

  ... dokument (135 kB, PDF)

Výběrové řížení - dopravní automobil - Lánov dokument vydal: OÚ Lánov

Obecní úřad Lánovy vyhlašuje výběrové řízení - dopravní automobil - Lánov.

  ... výzva k podání nabídky (2,6 MB, PDF)
  ... krycí list (28 KB, DOC)
  ... návrh SoD (110 KB, DOC)
  ... technická specifikace dopravního prostředku (24 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění základní způsobilosti (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění profesní způsobilosti (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění ekonomické kvalifikaci (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění technické způsobilosti (16 KB, DOC)

Výběrové řížení na pozici - účetní dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 30.4.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „účetní“.

  ... výběrové řízení (182 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - účetní dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 26.4.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „personalista a mzdový účetní“.

  ... výběrové řízení (199 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (212 KB, PDF)

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2018

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti za rok 2018.

  ... dokument (81 kB, PDF)
  ... předpisový seznam (118 kB, PDF)
  ... platby (148 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 2. kolo.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků v k.ú. Horní Lánov.

  ... dokument (246 kB, PDF)

Výběrové řízení

Starosta obce Kunčice nad Labem vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kunčice nad Labem nástupem od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.

  ... dokument (363 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Mladé Buky v místě mostu ev. č. 14-067; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t (v městysi Mladé Buky po silnici II/296 do Svobody nad Úpou, zde vlevo na křižovatce se silnicí II/297, dále po silnici II/297 přes Jánské Lázně a Černý Důl do místní části Čistá, kde zpět na silnici I/14).

  ... dokument (125 kB, PDF)
  ... mapy a popis objížděk (6,1 MB, PDF)

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici "manažer projektů přeshraniční spolupráce".

  ... dokument (517 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 15. 3. 2018.

  ... usnesení (215 kB, PDF)

Konkursní řízení

Obec Dolní Lánov vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola a mateřské školy Dolní Lánov. Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2018

  ... dokument (46 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 19.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města – investiční technik“ - se prodlužuje do 26. 3. 2018, 14:00 hod.

  ... výběrové řízení (198 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (215 KB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby".

  ... dokument (110 kB, PDF)

Výběrové řízení

Výběrové řízení na zakázku „Přístavba a stavební úpravy objektu B ZŠ v Lánově + úpravy komunikací“.

  ... dokument (2,5 MB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent majetku dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 28.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent majetku“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 19.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města – investiční technik“.

  ... výběrové řízení (198 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (215 KB, PDF)

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO 71169431.

  ... dokument (233 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování ZUR.

  ... dokument (102 kB, PDF)

Prodej pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr o prodeji pozemků.

  ... dokument (299 kB, PDF)

Pronajem prostor

Obec Lánov zveřejňuje zájem k pronájmu nebytových prostor.

  ... dokument (267 kB, PDF)

Nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad, pobočka Trutnov. Nabídka pozemků k pronájmu.

  ... dokument (1 MB, PDF)

Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... dokument (264 kB, PDF)

Oznámení o místě voleb

Volba prezidenta České republiky 2. kolo konaná ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Na základě zákona č. 275/2012 Sb., volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů starota obce
stanovuje:

Počet okrskových volebních komisí: 2 okrskové volební komise

Sídla okrskových volebních komisí:

Hasičárna – sociální domek, Horní Lánov čp. 75
Zasedací místnost OÚ, Prostřední Lánov čp. 200

  ... dokument (405 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

  ... dokument (801 kB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Svazek obcí Horní Labe (SOHL), rozpočet na rok 2018.

  ... dokument (232 KB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Rada obce Lánov vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího - vedoucí společnosti Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o.

  ... výběrové řízení (480 KB, PDF)

KPÚ - vlastnické hranice

Státní pozemkový úřad vyhlašuje, že v katastrálním území Prostřední Lánov byla zahájena obnova katastrálního operátu. V rámci právádění komplexních pozemkových úprav bude v zahájeno provádění etapy zjišťování průběhu vlastnických hranic pozemků.

  ... dokument (791 kB, PDF)

12.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (81 KB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 12. 2017.

  ... pozvánka (201 kB, PDF)

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2018.

  ... dokument (2 MB, PDF)

Návrh rozpočtu SOHL na rok 2018

Návrh rozpočtu Svazku obcí Horní Labe pro rok 2018.

  ... dokument (540 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, do roku 2020.

  ... dokument (333 kB, PDF)
  ... dokument (2 MB, PDF)

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky konaná ve dnech 5. a 6. ledna 2018. Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbě do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů starosta obce
stanovuje:

Počet okrskových volebních komisí: 2 okrskové volební komise

Sídla okrskových volebních komisí:

Hasičárna – sociální domek, Horní Lánov čp. 75
Zasedací místnost OÚ, Prostřední Lánov čp. 200

  ... oznámení (403 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy, kú. Prostřední Lánov

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prostřední Lánov, pozvánka na úvodní jednání.

  ... pozvánka (262 kB, PDF)

Dražební vyhláška

o oznámení dražebního roku

Dražební rok se koná dne 15.12.2017 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice 230.

  ... dokument (258 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

  ... dokument (305 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (148 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

  ... dokument (946 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.

  ... dokument (906 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství.

  ... dokument (1,9 MB, PDF)

Záměr KHK

Královehradeckký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017 - darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov.

  ... dokument (260 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 19. 10. 2017.

  ... usnesení (238 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP.

  ... oznámení o předložení (2,3 MB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (206 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Oznámení

Královehradecký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017, darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov - pozemky pod stavbou "Cyklostezky č. 22, část "D" v Lánově."

  ... dokument (260 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (47 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 10. 2017.

  ... pozvánka (221 kB, PDF)

Oznámení SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (333 kB, PDF)

Směna, prodej pozemku

Obec Lánov zveřejňuje záměr směny a prodeje pozemku.

  ... dokument (763 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška - návrh obecné povahy - zastavení těžeb a zpracování.

  ... dokument (223 kB, PDF)

CEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

  ... dokument (340 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 194.

  ... oznámení (15 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 157.

  ... oznámení (143 kB, PDF)

5.9. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech  20. a 21. října 2017.

  ... oznámení o místě voleb (407 KB, PDF)
  ... počet členů komise (121 KB, PDF)
  ... jmenování zapisovatele (404 KB, PDF)

22.8. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (303 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 24.08.2017 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent stavebního úřadu“.

  ... výběrové řízení (499 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 10. 8. 2017.

  ... usnesení (207 kB, PDF)

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů Královehradecký kraj bude vyhlašovat další kolo kotlíkových dotací. Veškeré informace k této problematice můžete získat přímo od pracovníků oddělení
evropských grantů Královehradeckého kraje dne 25.9. 2017 v 17 hodin, ve velkém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Vstup zdarma.


Oznámení

Záměr KVK a.s. - Lom Horní Lánov - skladování pohoných hmot.

  ... oznámení (257 kB, PDF)
  ... dokumentace (10 MB,ZIP)

Elektronická dražba

Exekutorský úřad Jeseník - usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba.

  ... dokument (157 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 8. 2017.

  ... pozvánka (220 kB, PDF)

Svazek obcí Horní Labe

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... rozpočet (332 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 14. 6. 2017.

  ... usnesení (218 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

  ... dokument (248 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (300 kB, PDF)

Závěrečný účet - Svazek obcí Horní Labe

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Horní Laba včetně zprávy obcí nezávyslého auditora.

  ... dokument (17,5 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 14. 6. 2017.

  ... pozvánka (208 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - objízdná trasa  

Veřejná vyhláška obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 - v obci Chotěvice (od křižovatky Hostinné směr Chotěvice). Více v situaci.

  ... veřejná vyhláška (6,7 MB, PDF)

Závěrečný účet  

Závěrečný účet obce za rok 2016.

  ... závěrečný účet (1,1 MB, PDF)

Krkonoše - svazek měst a obcí  

Zveřejnění dvou dokumentů k hospodaření svazku měst a obcí - Krkonoše.

  ... přezkum hospodaření za rok 2016 (3 MB, PDF)
  ... návrh závěrečného účtu 2016 (2 MB, PDF)

Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Královehradecký kraj  

Veřejná vyhláška - na všech pracovištích je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitosti na rok 2017.

  ... zpřístupnění seznamu (119 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (146 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (101 kB, PDF)

SOHL - oznámení  

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO 71169431.

  ... celý článek (331 kB, PDF)

Veřejná vyhláška  

Nové ustanovení ochranných pásem vodních zdrojů "jímací vrt P-1" a "jímací vrt P-2" v k.ú. Dolní Lánov.

  ... veřejná vyhláška (525 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (533 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (567 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 16.3. 2017.

  ... celý článek (218 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Město Špindlerův Mlýn - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník/Tajemnice městského úřadu Špindlerův Mlýn.

  ... dokument (142 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Krkonoše - Svazek měst a obcí. Oznámení o uveřejnění dokumentů rozpočtového hosporadření.

  ... dokument (218 kB, PDF)

16.2. 2017 dokument vydal: Úřad práce

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovního příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

  ... dokument (3 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 16.3. 2017.

  ... plakát (208 kB, PDF)

8.2. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (259 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: MU Vrchlabí

0bec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, oznamuje, že stanoví místní úpravu provozu na komunikaci označené jako VPC1 tak, že dojde k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 měrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (431 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (471 KB, PDF)

23.1. 2017 dokument vydal: MÚ Hostinné

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici instalatér – topenář.

  ... výběrové řízení (213 KB, PDF)
  ... přihláška (188 KB, PDF)
  ... souhlas (176 KB, PDF)

16.1. 2017 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.

  ... dokument (557 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řížení na pozici pracovníka informačního centra Hostinné.

  ... dokument (259 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Obecně závazná vyhláška obce Lánov 1/2016 o nočním klidu.

  ... dokument (390 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Špindlerův Mlýn

Veřejná nabídka - odprodej nepotřebného majetku města Špindlerův Mlýn - traktorový přívěs.

  ... dokument (43 KB, PDF)

22.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná vyhláška, oznámení opatření obecné povahy, kterým byla vydána 3. změna Územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... dokument (338 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Návrh opatření obecné povahy - Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 směrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (437 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Projekt - veřejně prospěšné práce.

  ... dokument (198 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: OU Lánoví

Informace o konání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... dokument (200 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 38/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu.

  ... dokument (171 KB, PDF)

5.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Město Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen Zákon) vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici referent stavebního odboru.

  ... dokument (483 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Záměr obce - prodej pozemku.

  ... dokument (388 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled - Svazek obcí Horní Labe.

  ... návrh rozpočtu (542 kB, PDF)
  ...rozpočtový výhled (273 kB, PDF)

2.12. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2017.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 23.11. 2016.

  ... celý článek (223 kB, PDF)

Návrh rozpočtu MAS Krkonoše

Návrh rozpočtu pro rok 2017 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

 

... dokument (271 kB, PDF)


Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 23.11. 2016.

  ... plakát (144 kB, PDF)

15.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

  ... dokument (1,2 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - pronájem pohostinství v Horním Lánově.

  ... dokument (242 B, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:FÚ

Informace Živnostenského úřadu - poskytování nebo sprostředkování spotřebytelských úvěrů.

  ... dokument (239 kB, PDF)

21.10. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (1,3 MB, PDF)

20.10. 2016 dokument vydal:Generální finanční ředitelství

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již
1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně
o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

  ... dokument (662 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Volby do Zastupitelstev krajů 2016.

  ... dokument (315 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 20.09.2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města“.

  ... dokument (256 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

  ... dokument (160 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: CEZ distribuce

Upozornění ČEZ na období vegetačního klidu - provedení odstranění a okleštění stromoví.

  ... dokument (400 kB, PDF)

7.9. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov konaného 31.8. 2016, od 17:30 hod.

  ... usnesení (235 kB, PDF)

5.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Oprava mostu na silnici I/14, textová a mapová část.

  ... textová část (152 kB, PDF)
  ... mapová část (4,5 MB, PDF)