Informace k Obsahu úřední desky obce Lánov:

Podle §26 odst. 1 nového správního řádu zřizuje každý orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu.

Informace uveřejňované na úřední desce budou mít různou podobu závislou na podobě podání, nejčastěji však ve formátu

DOC
- textový dokument aplikace MS Word. K prohlížení je nutné mít nainstalované MS Office nebo textovou aplikaci 602Office, Open Office.org, nebo Word Viewer (pouze prohlížení, nelze editovat!).
RTF
- dokument v textové podobě. K otevření slouží program WordPad, který je součástí Windows. Lze také použít aplikace 602Office, Open Office. org, nebo si zdarma stáhnout Word Viewer (pouze prohlížení, nelze editovat!).
XLS
- tabulková podoba dokumentu. K prohlížení slouží aplikace MS Excel, jež je součástí MS Office. Je možné použít dalších aplikací, např.: 602Office, Open Office.org, popř. si zdarma stáhnout Excel Viewer (pouze prohlížení, nelze měnit obsah!).
JPG
- obrazová podoba dokumentu (sken, z důvodu přesné kopie dokumentu zaslaného poštou, nikoli elektronicky), mapa, obrázek. K otevření použijte jakýkoliv prohlíčeč obrázků (prohlížeč obrázků je součástí operačních systémů Windows) nebo si stáhněte zdarma prohlížeč z této adresy.
PDF
- dokument aplikace Adobe Acrobat Reader. Pro otevření dokumentu .pdf si stáhněte a nainstalujte program Adobe Reader např. z této adresy.

Veškeré dokumenty budou přístupné i po svěšení v odkazu archiv pro daný rok kdy byly na úřední desku vyvěšeny.

Máte-li jakékoliv dotazy, náměty či připomínky, napište prosím na adresu admin@lanov.cz.