Svěšeno z úřední desky:Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 18.12. 2018.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

Návrh opatřební obecné povahy

Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/32552 a na místních komunikacích v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace, s tím, že nebude zde umístěno dopravní zrcadlo a bude doplněno DZ E2b (tvar křižovatky) s vyobrazeným tvarem vhodným pro danou křižovatku.

  ... textová část (475 kB, PDF)
  ... situace (1,2 MB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zařazení cyklostezky č. 22, části "D" do kategorie místní komunikace.

  ... veřejná vyhláška (2 MB, PDF)

SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (173 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 12. 2018.

  ... dokument (297 kB, PDF)

3.12. 2018 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2019.

  ... celý dokument (1,5 MB, PDF)

Záměr ke směně a prodeji pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na směnu a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (312 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 6. kolo.

  ... dokument (92 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... veřejná vyhláška (134 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zařazení cyklostezky č. 22, části "D" do kategorie místní komunikace.

  ... veřejná vyhláška (881 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Záměr k umístění dopravního značení na silnici III/32552 a na místní komunikaci v k.ú. Prostřední Lánov dle přiložené situace. DZ B20a (30) bude doplněno o dodatkovou tabulku s textem: „Po-Pá, 7-16h“

  ... veřejná vyhláška (523 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Přechodná úpravu provozu na silnici I/14 při obci Lánov v místě odbočovacího pruhu k ČS PHM u letiště, dle grafického znázornění v příloze.

  ... veřejná vyhláška (126 kB, PDF)
  ... situace (781 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 31.10.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „vedoucí informačního centra“.

  ... výběrové řízení (233 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 31.10.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (250 KB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Informuje o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Lánov, svolaného starostou obce Ing. Josefem Kalenským.

  ... pozvánka (217 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (227 kB, PDF)

Výsledky voleb

Zápis o výsledku voleb.

  ... dokument (79 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (216 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 5. kolo.

  ... dokument (95 kB, PDF)

Příloha k usnesení zastupitelstva  

Rozpočtové opatření č. 3 - k Zastupitelstvu obce z 10. 9. 2018.

  ... celý článek (206 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9. 2018.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (115 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

  ... dokument (130 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Technické řešení kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov).

  ... dokument (202 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva obce

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 10. 9. 2018.

  ... dokument (205 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018 - jmenování zapisovatele.

  ... dokument (398 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018.

  ... dokument (504 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

  ... dokument (1,5 MB, PDF)

Oznámení

Oznámení o ustanovení opatrovníka.

  ... dokument (390 kB, PDF)

Volby do Zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí konaná ve dnech 5. a 6. října 2018.

  ... dokument (401 kB, PDF)

KPÚ Prostřední Lánov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Lánov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

  ... dokument (383 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 4. kolo.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 27.7. 2018, areál hasičské hřiště Horní Lánov.

  ... oznámení (124 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 30.6. 2018, areál TJ Lánov - zábava k ukončení fotbalové sezony.

Oznámení o konání soukromé akce - dne 21.7. 2018, areál TJ Lánov - Pouťová zábava.

  ... oznámení (135 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 13.6. 2018.

  ... celý článek (227 kB, PDF)

Záměr k pronájmu, prodeji

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (264 kB, PDF)

Vydávání cestovních dokladů

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.

  ... dokument (922 kB, PDF)

Svazek obcí Horní Labe

Pozvánka na 70. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe, které se uskuteční v úterý 19. 6. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Hostinné.

  ... pozvánka (36 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 13. 6. 2018.

  ... pozvánka (219 kB, PDF)

Hospodaření - Svazek obcí Horní Labe dokument vydal: SOHL

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva auditora (1,3 MB, PDF)
  ... závěrečný účet (1,7 MB, PDF)
  ... výkaz zisku (744 KB, PDF)
  ... rozvaha (1,1 MB, PDF)
  ... příloha (3 MB, PDF)
  ... FIN (3,2 MB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - OIM technik dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 1.6.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „investiční technik“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (375 KB, RTF)

Záměr k pronájmu, prodeji a směny pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem a prodej pozemků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

  ... dokument (666 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 3. kolo.

  ... dokument (298 kB, PDF)

Hospodaření - Krkonoše - svazek měst a obcí dokument vydal: Svazek měst a obcí

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva o přezkumu hospodaření (2,7 MB, PDF)
  ... závěrečný účet (121 KB, PDF)
  ... výkaz zisku a ztráty (101 KB, PDF)
  ... rozvaha (105 KB, PDF)
  ... příloha (122 KB, PDF)
  ... FIN (128 KB, PDF)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dokument vydal: OÚ Lánov

Ve smyslu ust. § 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, činí správce, kterým je:

Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČO 00278041

toto oznámení o kontaktních údajích na svého pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., poverenec@aknyklova.cz, +420 603 384 456.

  ... dokument (135 kB, PDF)

Výběrové řížení - dopravní automobil - Lánov dokument vydal: OÚ Lánov

Obecní úřad Lánovy vyhlašuje výběrové řízení - dopravní automobil - Lánov.

  ... výzva k podání nabídky (2,6 MB, PDF)
  ... krycí list (28 KB, DOC)
  ... návrh SoD (110 KB, DOC)
  ... technická specifikace dopravního prostředku (24 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění základní způsobilosti (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění profesní způsobilosti (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění ekonomické kvalifikaci (16 KB, DOC)
  ... čestní prohlášení o splnění technické způsobilosti (16 KB, DOC)

Výběrové řížení na pozici - účetní dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 30.4.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „účetní“.

  ... výběrové řízení (182 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - účetní dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 26.4.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „personalista a mzdový účetní“.

  ... výběrové řízení (199 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (212 KB, PDF)

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2018

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti za rok 2018.

  ... dokument (81 kB, PDF)
  ... předpisový seznam (118 kB, PDF)
  ... platby (148 kB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby" - 2. kolo.

  ... dokument (297 kB, PDF)

Záměr k pronájmu pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr na pronájem pozemků v k.ú. Horní Lánov.

  ... dokument (246 kB, PDF)

Výběrové řízení

Starosta obce Kunčice nad Labem vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kunčice nad Labem nástupem od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.

  ... dokument (363 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Mladé Buky v místě mostu ev. č. 14-067; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy pro vozidla do 3,5 t (v městysi Mladé Buky po silnici II/296 do Svobody nad Úpou, zde vlevo na křižovatce se silnicí II/297, dále po silnici II/297 přes Jánské Lázně a Černý Důl do místní části Čistá, kde zpět na silnici I/14).

  ... dokument (125 kB, PDF)
  ... mapy a popis objížděk (6,1 MB, PDF)

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici "manažer projektů přeshraniční spolupráce".

  ... dokument (517 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 15. 3. 2018.

  ... usnesení (215 kB, PDF)

Konkursní řízení

Obec Dolní Lánov vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola a mateřské školy Dolní Lánov. Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2018

  ... dokument (46 kB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 19.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města – investiční technik“ - se prodlužuje do 26. 3. 2018, 14:00 hod.

  ... výběrové řízení (198 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (215 KB, PDF)

Výběrové řízení na pozici - referent výstavby

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy městského úřadu Špindlerův Mlýn na obsazení pozice "referent odboru výstavby".

  ... dokument (110 kB, PDF)

Výběrové řízení

Výběrové řízení na zakázku „Přístavba a stavební úpravy objektu B ZŠ v Lánově + úpravy komunikací“.

  ... dokument (2,5 MB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent majetku dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 28.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent majetku“.

  ... výběrové řízení (200 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 19.2.2018 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města – investiční technik“.

  ... výběrové řízení (198 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (215 KB, PDF)

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO 71169431.

  ... dokument (233 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování ZUR.

  ... dokument (102 kB, PDF)

Prodej pozemků

Obec Lánov zveřejňuje záměr o prodeji pozemků.

  ... dokument (299 kB, PDF)

Pronajem prostor

Obec Lánov zveřejňuje zájem k pronájmu nebytových prostor.

  ... dokument (267 kB, PDF)

Nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad, pobočka Trutnov. Nabídka pozemků k pronájmu.

  ... dokument (1 MB, PDF)

Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazek Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... dokument (264 kB, PDF)

Oznámení o místě voleb

Volba prezidenta České republiky 2. kolo konaná ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Na základě zákona č. 275/2012 Sb., volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů starota obce
stanovuje:

Počet okrskových volebních komisí: 2 okrskové volební komise

Sídla okrskových volebních komisí:

Hasičárna – sociální domek, Horní Lánov čp. 75
Zasedací místnost OÚ, Prostřední Lánov čp. 200

  ... dokument (405 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

  ... dokument (801 kB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Svazek obcí Horní Labe (SOHL), rozpočet na rok 2018.

  ... dokument (232 KB, PDF)

21.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Rada obce Lánov vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího - vedoucí společnosti Vodárenská společnost Lánov, spol. s.r.o.

  ... výběrové řízení (480 KB, PDF)

KPÚ - vlastnické hranice

Státní pozemkový úřad vyhlašuje, že v katastrálním území Prostřední Lánov byla zahájena obnova katastrálního operátu. V rámci právádění komplexních pozemkových úprav bude v zahájeno provádění etapy zjišťování průběhu vlastnických hranic pozemků.

  ... dokument (791 kB, PDF)

12.12. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (81 KB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 12. 2017.

  ... pozvánka (201 kB, PDF)

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2018.

  ... dokument (2 MB, PDF)

Návrh rozpočtu SOHL na rok 2018

Návrh rozpočtu Svazku obcí Horní Labe pro rok 2018.

  ... dokument (540 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, do roku 2020.

  ... dokument (333 kB, PDF)
  ... dokument (2 MB, PDF)

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky konaná ve dnech 5. a 6. ledna 2018. Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbě do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů starosta obce
stanovuje:

Počet okrskových volebních komisí: 2 okrskové volební komise

Sídla okrskových volebních komisí:

Hasičárna – sociální domek, Horní Lánov čp. 75
Zasedací místnost OÚ, Prostřední Lánov čp. 200

  ... oznámení (403 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy, kú. Prostřední Lánov

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prostřední Lánov, pozvánka na úvodní jednání.

  ... pozvánka (262 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

  ... dokument (305 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (148 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

  ... dokument (946 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity.

  ... dokument (906 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství.

  ... dokument (1,9 MB, PDF)

Záměr KHK

Královehradeckký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017 - darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov.

  ... dokument (260 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 19. 10. 2017.

  ... usnesení (238 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o omezení vstupu na vybraná místa KRNAP.

  ... oznámení o předložení (2,3 MB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (206 kB, PDF)

Výsledky voleb

Výsledky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017.

  ... výsledky volby (204 kB, PDF)

Oznámení

Královehradecký kraj zveřejňuje záměr č. 61/2017, darovat pozemky v k.ú. Prostřední Lánov - pozemky pod stavbou "Cyklostezky č. 22, část "D" v Lánově."

  ... dokument (260 kB, PDF)

Veřejná vyhláška

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... dokument (47 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 19. 10. 2017.

  ... pozvánka (221 kB, PDF)

Oznámení SOHL

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... dokument (333 kB, PDF)

Směna, prodej pozemku

Obec Lánov zveřejňuje záměr směny a prodeje pozemku.

  ... dokument (763 kB, PDF)

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, veřejná vyhláška - návrh obecné povahy - zastavení těžeb a zpracování.

  ... dokument (223 kB, PDF)

CEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

  ... dokument (340 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 194.

  ... oznámení (15 kB, PDF)

Oznámení o konání akce

Oznámení o konání soukromé akce - dne 16.9. 2017, Prostřední Lánov 157.

  ... oznámení (143 kB, PDF)

5.9. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech  20. a 21. října 2017.

  ... oznámení o místě voleb (407 KB, PDF)
  ... počet členů komise (121 KB, PDF)
  ... jmenování zapisovatele (404 KB, PDF)

22.8. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronájmu pozemků.

  ... dokument (303 KB, PDF)

Výběrové řížení na pozici - referent stavebního úřadu dokument vydal: MU Hostinné

Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 24.08.2017 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent stavebního úřadu“.

  ... výběrové řízení (499 KB, PDF)
  ... přihláška (219 KB, PDF)
  ... souhlas (204 KB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 10. 8. 2017.

  ... usnesení (207 kB, PDF)

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů Královehradecký kraj bude vyhlašovat další kolo kotlíkových dotací. Veškeré informace k této problematice můžete získat přímo od pracovníků oddělení
evropských grantů Královehradeckého kraje dne 25.9. 2017 v 17 hodin, ve velkém sále KD Střelnice ve Vrchlabí.

Vstup zdarma.


Oznámení

Záměr KVK a.s. - Lom Horní Lánov - skladování pohoných hmot.

  ... oznámení (257 kB, PDF)
  ... dokumentace (10 MB,ZIP)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 18. 8. 2017.

  ... pozvánka (220 kB, PDF)

Svazek obcí Horní Labe

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe.

  ... rozpočet (332 kB, PDF)

Usnesení Zastupitelstva obce

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov, konaného 14. 6. 2017.

  ... usnesení (218 kB, PDF)

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

  ... dokument (248 kB, PDF)

Komplexní pozemkové úpravy

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (300 kB, PDF)

Závěrečný účet - Svazek obcí Horní Labe

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Horní Laba včetně zprávy obcí nezávyslého auditora.

  ... dokument (17,5 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 14. 6. 2017.

  ... pozvánka (208 kB, PDF)

Veřejná vyhláška - objízdná trasa  

Veřejná vyhláška obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/16 - v obci Chotěvice (od křižovatky Hostinné směr Chotěvice). Více v situaci.

  ... veřejná vyhláška (6,7 MB, PDF)

Závěrečný účet  

Závěrečný účet obce za rok 2016.

  ... závěrečný účet (1,1 MB, PDF)

Krkonoše - svazek měst a obcí  

Zveřejnění dvou dokumentů k hospodaření svazku měst a obcí - Krkonoše.

  ... přezkum hospodaření za rok 2016 (3 MB, PDF)
  ... návrh závěrečného účtu 2016 (2 MB, PDF)

Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Královehradecký kraj  

Veřejná vyhláška - na všech pracovištích je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitosti na rok 2017.

  ... zpřístupnění seznamu (119 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (146 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (101 kB, PDF)

SOHL - oznámení  

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO 71169431.

  ... celý článek (331 kB, PDF)

Veřejná vyhláška  

Nové ustanovení ochranných pásem vodních zdrojů "jímací vrt P-1" a "jímací vrt P-2" v k.ú. Dolní Lánov.

  ... veřejná vyhláška (525 kB, PDF)
  ... zasílání složenek (533 kB, PDF)
  ... veřejná vyhláška (567 kB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 16.3. 2017.

  ... celý článek (218 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Město Špindlerův Mlýn - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Tajemník/Tajemnice městského úřadu Špindlerův Mlýn.

  ... dokument (142 kB, PDF)

24.3. 2017 dokument vydal: SMO Krkonoše

Krkonoše - Svazek měst a obcí. Oznámení o uveřejnění dokumentů rozpočtového hosporadření.

  ... dokument (218 kB, PDF)

16.2. 2017 dokument vydal: Úřad práce

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovního příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.

  ... dokument (3 MB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 16.3. 2017.

  ... plakát (208 kB, PDF)

8.2. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (259 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: MU Vrchlabí

0bec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, oznamuje, že stanoví místní úpravu provozu na komunikaci označené jako VPC1 tak, že dojde k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 měrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (431 KB, PDF)

24.1. 2017 dokument vydal: Obec Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... dokument (471 KB, PDF)

23.1. 2017 dokument vydal: MÚ Hostinné

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici instalatér – topenář.

  ... výběrové řízení (213 KB, PDF)
  ... přihláška (188 KB, PDF)
  ... souhlas (176 KB, PDF)

16.1. 2017 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.

  ... dokument (557 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řížení na pozici pracovníka informačního centra Hostinné.

  ... dokument (259 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Obecně závazná vyhláška obce Lánov 1/2016 o nočním klidu.

  ... dokument (390 KB, PDF)

28.12. 2016 dokument vydal: MÚ Špindlerův Mlýn

Veřejná nabídka - odprodej nepotřebného majetku města Špindlerův Mlýn - traktorový přívěs.

  ... dokument (43 KB, PDF)

22.12. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná vyhláška, oznámení opatření obecné povahy, kterým byla vydána 3. změna Územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... dokument (338 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Návrh opatření obecné povahy - Zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 směrem od Lánova a umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace.

  ... dokument (437 KB, PDF)

14.12. 2016 dokument vydal: Úřad práce ČR

Projekt - veřejně prospěšné práce.

  ... dokument (198 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: OU Lánoví

Informace o konání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... dokument (200 KB, PDF)

10.12. 2016 dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Opatření obecné povahy č. 38/2016 - stanovení přechodné úpravy provozu.

  ... dokument (171 KB, PDF)

5.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Město Rtyně v Podkrkonoší v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen Zákon) vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici referent stavebního odboru.

  ... dokument (483 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Záměr obce - prodej pozemku.

  ... dokument (388 KB, PDF)

3.12. 2016 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled - Svazek obcí Horní Labe.

  ... návrh rozpočtu (542 kB, PDF)
  ...rozpočtový výhled (273 kB, PDF)

2.12. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2017.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

Usnesení zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 23.11. 2016.

  ... celý článek (223 kB, PDF)

Návrh rozpočtu MAS Krkonoše

Návrh rozpočtu pro rok 2017 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

 

... dokument (271 kB, PDF)


Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov dne 23.11. 2016.

  ... plakát (144 kB, PDF)

15.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti TEDEC, a.s.

  ... dokument (1 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - prodej nově vzniklého pozemku společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o.

  ... dokument (1,2 MB, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:OÚ Lánov

Záměr obce - pronájem pohostinství v Horním Lánově.

  ... dokument (242 B, PDF)

7.11. 2016 dokument vydal:FÚ

Informace Živnostenského úřadu - poskytování nebo sprostředkování spotřebytelských úvěrů.

  ... dokument (239 kB, PDF)

21.10. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... dokument (1,3 MB, PDF)

20.10. 2016 dokument vydal:Generální finanční ředitelství

Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již
1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně
o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

  ... dokument (662 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal:OU Lánov

Volby do Zastupitelstev krajů 2016.

  ... dokument (315 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Hostinné zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlašuje dne 20.09.2016 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent Odboru investic a majetku města“.

  ... dokument (256 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

  ... dokument (160 kB, PDF)

29.9. 2016 dokument vydal: CEZ distribuce

Upozornění ČEZ na období vegetačního klidu - provedení odstranění a okleštění stromoví.

  ... dokument (400 kB, PDF)

7.9. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce Lánov konaného 31.8. 2016, od 17:30 hod.

  ... usnesení (235 kB, PDF)

5.9. 2016 dokument vydal: Královehradecký kraj

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Oprava mostu na silnici I/14, textová a mapová část.

  ... textová část (152 kB, PDF)
  ... mapová část (4,5 MB, PDF)

26.8. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná zakázka

Název: "STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZŠ LÁNOV, ČP. 155" - zajištění technického dozoru stavby na akci: "STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZŠ LÁNOV, ČP. 155".

  ... dokument (90 kB, PDF)

23.8. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Konání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce Lánov, svolaného starostou obce ing. Jiřím Vanclem.

Místo konání:  Obecní úřad Lánov-zasedací místnost
Doba konání:  31.8. 2016, středa, 17:30 hodin

  ... pozvánka a program

Informace k elektronické evidenci tržeb

Elektronická evicence tržeb - informace.

  ... EET (117 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce konaného 2.6. 2016.

  ... usnesení (157 kB, PDF)

1.6. 2016 dokument vydal: SoHL

Zveřejnění Závěrečného účtu - § 17 odst. 2,3,6 zákona č. 250/2000 Sb. - Svazek obcí Horní Labe.

  ... přílohy (4,5 MB, ZIP)
  ... inventarizacni zpráva (1,7 MB, ZIP)
  ... výledkovka a rozvaha (3,1 MB, ZIP)
  ... přezkum hospodažení (2,4 MB, ZIP)

1.6. 2016 dokument vydal: Min. životního prostředí

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.

  ... přílohy (7,5 MB, ZIP)

25.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Veřejná vyhláška - pozvánka na veřejné projednání Návrhu 3. změny ÚPnSÚ Lánov.

  ... veřejná vyhláška (470 kB, PDF)
  ... přílohy (33 MB, ZIP)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... plakát (144 kB, PDF)

19.5. 2016 dokument vydal:SMO - Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... závěrečný účet (1,8 MB, PDF)
  ... audit 2015 (2 MB, PDF)

18.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva (211 kB, PDF)
  ... příloha B (146 kB, PDF)
  ... příloha F (240 kB, PDF)

18.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2015.

  ... celý dokument (175 kB, PDF)
  ... Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (117 kB, PDF)

26.4. 2016

dokument vydal: FÚ/MF

Informace k podání daně z nemovitostí za rok 2016.

  ... zasílání složenek (329 kB, PDF)
  ... hromadný předpis (173 kB, PDF)
  ... otvírací doba územních pracovišť (91 kB, PDF)

26.4. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „asistentka“.

  ... celý dokument (91 kB, PDF)

26.4. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „technik provozu“.

  ... celý dokument (151 kB, PDF)

8.4. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 7/2016 stanoví místní úpravu provozu na silnici III/32552 a na místních komunikacích v obci Lánov dle
situace.

  ... celý dokument (115 kB, PDF)
  ... celý dokument (1,1 MB, PDF)
  ... celý dokument (1,1 MB, PDF)

6.4. 2016

dokument vydal: KHK

Udělení stavebního povolení - I/14 Lánov - Čistá, oprava silnice.

  ... celý dokument (261 kB, PDF)

29.3. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Rozhodnutí o umístěnístavby „IE-12-20044261 TR Vrchlabí - V1111/1113, st. 244 + KZL“.

  ... celý dokument (426 kB, PDF)
  ... mapový podklad (713 kB, PDF)

29.3. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „stavební technik“

  ... celý dokument (92 kB, PDF)
  ... přihláška do VŘ (39 kB, DOC)

29.3. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „strážník/čekatel městské policie“

  ... celý dokument (105 kB, PDF)
  ... přihláška do VŘ (77 kB, DOC)

7.3. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Návrh opatření obecné povahy místní úprava provozu na silnici III/32552 a na místních komunikacích v obci Lánov dle situace.

  ... celý dokument (115 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva dokument vydal: OU Lanov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce zde ...


15.2. 2016

dokument vydal: KHK

Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/14 Lánov - Čistá, oprava silnice.

  ... celý dokument (190 kB, PDF)

28.1. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o nájem majetku ve vlastnictví státu a to pozemek: pozemková parcela č. 929/7.

  ... celý dokument (1,9 MB, PDF)

25.1. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Městský úřad Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na pozici "stavební technik".

  ... celý dokument (201 kB, PDF)

18.1. 2016 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy - Národní plán povodní Labe.

  ... celý dokument (186 kB, PDF)

12.1. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Informace pro občany ČR.

  ... celý dokument (228 kB, PDF)

29.12. 2015 dokument vydal: KRNAP

Veřejná vyhláška - KRNAP - úprava návštěvního řádu.

  ... celý dokument (325 kB, PDF)

28.12. 2015 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na pozici stavebí technik.

  ... celý dokument (200 kB, PDF)

17.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“.

  ... celý dokument (192 kB, PDF)

10.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... celý dokument (150 kB, PDF)

1.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (132 kB, PDF)

23.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej pozemku.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

23.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2016.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

5.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - oznámení o nařízení ústního jednání s místem šetření.

  ... celý dokument (459 kB, PDF)

2.11. 2015 dokument vydal: SMO Krkonoše

Návrh rozpočtu na rok 2016 - Svazek měst a obcí Krkonoše.

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

19.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - dodávka nábytku v rámci akce "Nástavba a stavební úprava odborných učeben ZŠ v Lánově - interiér".

  ... celý dokument (420 kB, PDF)

19.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Volné pracovní místo - Město Špindlerův Mlýn.

  ... celý dokument (622 kB, PDF)

2.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - ŘSD povolení kácení dřevin.

  ... celý dokument (600 kB, PDF)

23.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

KRNAP - povinnost provádět opatření k zabezpečení před případnými škodami.

  ... celý dokument (216 kB, PDF)

22.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - ústní jednání s místním šetření.


18.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Seznam nemovitých věcí.

  ... celý dokument (571 kB, PDF)

2.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (137 kB, PDF)

27.8. 2015  

Materiál pro jednání Zastupitelstva obce 10.9.2015 - kontrola samostatné působnosti obce.

  ... dokument (550 kB, PDF)

24.8. 2015  

Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s vodami.

  ... dokument (131 kB, PDF)

21.8. 2015  

Obec Lánov zveřejňuje záměr prodeje pozemů, KÚ PL.

  ... dokument (620 kB, PDF)

21.8. 2015  

Obec Lánov zveřejňuje záměr prodeje pozemů, KÚ HL.

  ... dokument (671 kB, PDF)

30.7. 2015  

MŽP - veřejná vyhláška obecné povahy - Program na zlepšování kvality ovzduší.

  ... dokument (577 kB, PDF)

29.6. 2015  

Usnesení z jednání Zastupitelstva konaného 16.6. 2015, od 17:30 hod.

  ... usnesení (163 kB, PDF)

12.6. 2015 dokument vydal: Kraj královehradecký

Rozhodnutí - Vnitropodniková čerpací stanice.

  ... celá zpráva (159 kB, PDF)

11.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

  ... výroční zpráva (128 kB, PDF)

5.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (135 kB, PDF)

1.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2014.

  ... závěrečný účet obce (1 MB, PDF)

29.5. 2015 dokument vydal: Katastrální úřad Trutnov

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekilogických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý dokument (264 kB, PDF)

19.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Výzva k podání nabídky - chodník podél sportoviště ZŠ - budova "B", Lánov.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

14.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Oznámení o volném pracovním místě - referent odbory výstavby - Špindlerův Mlýn.

  ... celý dokument (89 kB, PDF)

12.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Posuzování vlivů na životní prostředí - Vnitropodniková čerpací stanice.

  ... celý dokument (655 kB, PDF)

7.5. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet svazku Krkonoše za rok 2014 a zpráva o kontrole hospodaření.

  ... závěrečný účet (97 kB, PDF)
  ... zpráva o kontrole hospodaření (84 kB, PDF)

28.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Doplnění zadávací dokumentace.

Výzva k podání nabídky - odpočívky u mateřské školy v Horním Lánově.

  ... celý dokument (117 kB, PDF)

20.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Záměr - pronájem pozemků.

  ... celý dokument (330 kB, PDF)

14.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce místní komunikace "K lomu".

  ... celý dokument (3,15 MB, PDF)

13.4. 2015 dokument vydal: Svazek obci Horní Labe

Dokumenty k činnosti Svazku obcí Horní Labe.

  ... zpráva o výsledku hospodaření (2 MB, PDF)
  ... závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe (1 MB, PDF)

10.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky - odpočívky u mateřské školy v Horním Lánově.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

8.4. 2015 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Usnesení Zastupitelstva - 1.2015

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

31.3. 2015 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odstranění stavby.

  ... celý dokument (615 kB, PDF)

31.3. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Výzva k podání nabídek - "Cisternová automobilová stříkačka".

  ... celý dokument (787 kB, PDF)

2.3. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Prodej pozemku.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

3.2. 2015 dokument vydal: KHK

Program rozvoje cestovního ruchu v KHK na roky 2014 - 2020.

  ... celý dokument (350 kB, PDF)

2.2. 2015 dokument vydal: CUZK

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyzložení k veřejnému nahlédnutí.

  ... celý dokument (400 kB, PDF)

21.1. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Pronájem pozemků.

  ... celý dokument (540 kB, PDF)

15.1. 2015 dokument vydal: MZP ČR

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

  ... koncepce - povodňový plán (45 kB, PDF)
  ... koncepce - zvládání povodňových rizik (46 kB, PDF)

29.12. 2014 dokument vydal: MZP ČR

Oznámení koncepce Programu rozvoje cestovního ruchu.

  ... celý dokument (44 kB, PDF)

23.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Výzva k podání nabídky - "Nástavba a stavebí úprava odborných učeben u Základní školy Lánov, čp. 155.

  ... celý dokument (438 kB, PDF)

10.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (19 kB, PDF)

8.12. 2014 dokument vydal: Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

  ... celý dokument (308 kB, PDF)

5.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Výzva k podání nabídky - Zateplení hasičské zbrojnice v prostředním lánově.

  ... celý dokument (322 kB, PDF)

3.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Rozpočet obec Lánov na rok 2015.

  ... celý dokument (13 kB, PDF)

18.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Zastupitelstvo obce Lánov a Rada obce Lánov pro období 2014 - 2018.

  ... celý dokument (13 kB, PDF)

18.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (28 kB, PDF)

10.11. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... celý dokument (380 kB, PDF)

10.11. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Svazek obcí Horní Labe.

  ... celý dokument (213 kB, PDF)

5.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Rozhodnutí - změna stavby - Polní cesta VPC1 v k.ú. Horní Lánov - prodloužení termínu dokončení do 31.12. 2014.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

31.10. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání ustavujícího Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (24 kB, PDF)

23.10. 2014 dokument vydal:Správa KRNAP

Správa KRNAP - opatření obecné povahy - zákaz vstupu v některých lokalitách.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

22.10. 2014 dokument vydal:OÚ Lánov

Podklady k vypracování nabídky dodávky výpočetní techniky pro OÚ a Infocentrum Lánov.

  ... výzva k vypracování nabídky (49 kB, PDF)
  ... krycí list HW a SW (8 kB, zip)

13.10. 2014 dokument vydal:

Výsledky voleb 10. - 11.10. 2014.

  ... celý dokument (74 kB, PDF)

10.10. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Oznámení o záměru - prodej nemovitosti.

  ... celý dokument (330 kB, PDF)

9.10. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kanalizační přípojky v Horním Lánově.

  ... celý dokument (154 kB, PDF)

24.9. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveního povolení a o zahájení řízení o povolení změny stavby - prodloužení termínu k dokončení stavby.

  ... celý dokument (138 kB, PDF)

24.9. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Územní rozhodnutí.

  ... celý dokument (840 kB, PDF)

2.9. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (30 kB, PDF)

26.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Prodej pozekové parcely.

  ... celý dokument (153 kB, PDF)

15.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Prodej pozekové parcely.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

11.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná zakázka - Cyklostezka č. 22 část "D" v Lánově - ZMĚNA TERMÍNU a to do 22.8. 2014.

  ... celý dokument (250 kB, PDF)

31.7. 2014 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební úřad

Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Kanalizační přípojky v Prostředním Lánově.

  ... celý dokument (178 kB, PDF)

29.7. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná zakázka - Cyklostezka č. 22 část "D" v Lánově.

  ... celý dokument (168 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal:

Oznámení podnikatelům - příjem registračních žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoj v rámci OPPI.

  ... celý dokument (275 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal: Košťany

Veřejná vyhláška - Karel Hodač.

  ... celý dokument (27 kB, PDF)

9.6. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (27 kB, PDF)

2.6. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2013.

  ... celý dokument (45 kB, PDF)

29.5. 2014 dokument vydal: KRNAP

Výzva vlastníkům honebních pozemků.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

20.5. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Pronájem pozemku za účelem sečení trávy.

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

20.5. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Zpráva nezávyslého auditora dobrovolného svazku obcí Horní Labe.

  ... celý dokument (9 MB, PDF)

13.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

3. změna územního plánu sídelního útvaru Lánov - podklady.

  Odůvodnění změny (1,8 MB, PDF)
  Výrok změny (417 kB, PDF)
  Hodnocení vlivu - 1 (2,6 MB, PDF)
  Hodnocení vlivu - 2 (284 kB, PDF)
  Výkres základního členění území (4,6 MB, PDF)
  Hlavní výkres (5,5 MB, PDF)
  Výkres VPO VPS asanaci (4,4 MB, PDF)
  Koordinační výkres (7,9 MB, PDF)
  Výkres širších vztahů (9,4 MB, PDF)
  Souhrný soubor všech položek (35 MB, PDF)

13.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná vyhláška o vystavení návrhu 3. změny územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... celý dokument (433 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Výzva k podání nabídky - MŠ Horní Lánov - zateplení pláště, výměna oken ...

  ... celý dokument (461 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Výzva k podání nabídky - MŠ Horní Lánov - tepelné čerpadlo a dodávky spojené.

  ... celý dokument (460 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: SMO Krkonoše

Závěrečný účet svazku měst a obcí - Krkonoše.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

7.5. 2014 dokument vydal: Pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý dokument (95 kB, PDF)

2.5. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Vvýzva k podání nabídky - Přístavba učeben, ZŠ Prostřední Lánov.

Veškeré podklady dostupné na profilu zadavatele.

  ... výzva k podání nabídky (272 kB, PDF)

29.4. 2014 dokument vydal: Finanční úřad pro KHK

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královehradecký kraj - daň z nemovitosti.

  ... celý dokument (1,3 MB, PDF)

16.4. 2014 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Veřejná vyhláška - Zeměměřičský úřad oznamuje o provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce Lánov v období od 14. dubna do 15. prosince 2014.

  ... celý dokument (981 kB, PDF)

8.4. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Volby do Evropského parlamentu - jmenovani zapisovatelu.

  ... celý dokument (186 kB, PDF)

31.3. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Stanovení voleb - Volby do Evropského parlamentu.

  ... celý dokument (42 kB, PDF)

10.3. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (362 kB, PDF)

28.2. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru obce.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

15.1. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - "Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov"

  ... celý dokument (4 MB, PDF)

10.12. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (362 kB, PDF)

3.12. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočet na rok 2014.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

22.11. 2013 dokument vydal: Stavební úřad, MÚ Vrchlabí

Návrh výroku územního rozhodnutí

  ... celý dokument (170 kB, PDF)
  ... příloha (440 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej níže uvedených pozemků.

  ... celý dokument (270 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... celý dokument (420 kB, PDF)

15.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla budovy č. p. 51 v Lánově - zateplení.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

15.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla budovy č. p. 51 v Lánově - zdroj

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej níže uvedených pozemků.

  ... celý dokument (270 kB, PDF)

13.11. 2013 dokument vydal: SMO Krkonose

Krkonoše - Svazek měst a obcí - návrh rozpočtu.

  ... celý dokument (340 kB, PDF)

12.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem užívání jako zahrada.

  ... celý dokument (577 kB, PDF)

12.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem pouze sekání trávy.

  ... celý dokument (440 kB, PDF)

7.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška o zařazení cyklostezky č. 22 do místní komunikace - úsek "U letecké školy".

  ... veřená vyhláška (1 MB, PDF)

4.11. 2013 dokument vydal: Krajský úřad KHK

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh.

  ... celý dokument (940 kB, PDF)

30.10. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška o doručení návrhu zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... veřená vyhláška (333 kB, PDF)
 

... návrh zadání (1,6 MB, PDF)


Pozvánka  

P O Z V Á N K A na akci

PODĚKOVÁNÍ TVŮRCŮM A REALIZÁTORŮM

Obec Lánov a ZŠ Lánov si Vás tímto dovolují pozvat na akci, která se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2013 od 15:00 hodin v ZŠ Lánov, budova B, u silnice.

  ... pozvánka

4.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o zařazení cyklostezky, části C do pozemní komunikace.

  ... celý článek (2 MB, PDF)

3.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru prodeje části z p. p. č. 2407, k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (787 kB, PDF)

3.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru prodeje dílu a z p. p. č. 2407, k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (1 MB, PDF)

15.8. 2013 dokument vydal: stavební úřad Vrchlabí

Rozhodnutí o umístění stavby - Posílení vodovodu Lánov (vrty LH-1, LH-2)

  ... celý článek (173 kB, PDF)
  ... příloha (452 kB, PDF)

7.8. 2013 dokument vydal: KRNAP

Veřejná vyhláška - KRNAP.

  ... celý článek (198 kB, PDF)
  ... mapa (4 MB, PDF)

9.7. 2013 dokument vydal: Stavební odbor, MU Vrchlabí

Veřejná vyhláška - posílení vodovodu Lánov (vrty LH-1, LH-2)

  ... celý článek (124 kB, PDF)
  ... příloha (467 kB, PDF)

29.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce Lánov.

  ... celý článek (24 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - prodej části pozemku č 2407.

  ... celý článek (115 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - prodej dílu z pozemku č. 2407.

  ... celý článek (127 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - pozemky č. 1199/12, č. 1199/33, č. 1199/36.

  ... celý článek (133 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Svazek obci HL

Svazek obcí Horní Labe - závěrečný účet za rok 2012.

  ... celý článek (1,3 MB, PDF)

11.12. 2012 svěšeno 27.12. 2012, dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ o zařazení cyklostezky do kategorie místních komunikací

  ... celý článek (3 MB, PDF)

14.12. 2012 svěšeno: 31.12.2012, dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Volejbalové hřiště" Horní Lánov.

  ... celý článek (142 kB, PDF)

3.8. 2012 dokument vydal: OU Lánov

Značení okružní křižovatky.

  ... celý článek (105 kB, PDF)
  ... celý článek (869 kB, PDF)

27.6. 2012 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Polní cesty VPC 2, VPC 3 a VPC 4 v k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (211 kB, PDF)

15.6. 2012 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

ZŠ Lánov - změna zdroje tepla.

  ... celý článek (842 kB, PDF)

11.6. 2012 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení stavebního řízení - vedlejší polní cesty.

  ... celý článek (133 kB, PDF)
  ... celý článek (428 kB, PDF)

22.12. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Poptávka mobiliář pro Obecní úřad.

  ... celý článek (1,4 MB, PDF)

24.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

RMS STL Lánov - Kovársko (výstavba nového STL plynovodu PE dn 63 ).

  ... celý článek (269 kB, PDF)

18.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

S t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: změna užívání části rodinného domu č.p. 26 na prodejnu

 

... celý článek (192 kB, PDF)


25.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Kanalizace.

  ... celý článek (46 kB, PDF)

25.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Veřejná vyhláška - Kanalizace a ČOV Lánov, v k.ú. Prostřední Lánov a Horní Lánov.

  ... celý článek (2,76 MB, PDF)

17.3. 2011 dokument vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012“ na životní prostředí.

  ... celý článek (159 kB, PDF)

10.3. 2011 dokument vydal: Policie České republiky

Oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem.

  ... celý článek (88 kB, PDF)

8.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Knn připojení p.p.č. 257/3 Fajfr Ing. RD.

  ... celý článek (98 kB, PDF)
  ... celý článek (714 kB, PDF)

4.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

LÁNOV – vrty pro tepelné čerpadlo systém země x voda.

  ... celý článek (88 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

„Revitalizace Vápenického potoka“

  ... celý článek (115 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Rozhodnutí o změněvyužití území pozemku p. p. č. 2411 v kat. území Horní Lánov.

  ... celý článek (313 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh Rozpočtu 2011 + komentář.

  ... celý článek (55 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej pozemku.

  ... celý článek (183 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh Rozpočtu 2011.

  ... celý článek (372 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Zahájení územního řízení - MVE Horní Lánov, ř.km 10.72 km (Malé Labe).

  ... celý článek (329 kB, PDF)

21.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška, omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci "Prieslova bouda - Horská silnice.

  ... celý článek (231 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o umístění stavby LÁNOV - VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 209, parc. č. 2411 v katastrálním území Horní Lánov.

  ... celý článek (136 kB, PDF)
  ... celý článek (577 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 10.2.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 27.1.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 13.1.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

8.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - RMS STL Lánov - Kovársko (výstavba nového STL plynovodu PE dn 63)

  ... celý článek (53 kB, PDF)
  ... celý článek (661 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Změna užívání části rodinného domu č.p. 26 na prodejnu zahradní techniky

  ... celý článek (53 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Revitalizace Vápenického potoka

  ... celý článek (53 kB, PDF)
  ... celý článek (523 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Hřiště při MŠ Horní Lánov.

  ... celý článek (472 kB, PDF)

31.1. 2011 dokument vydal: KRNAP

Opatření obecné povahy č. 11/2010

  ... celý článek (111 kB, PDF)
  ... celý článek (8 MB, PDF)

12.1. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Lánov - Vrty pro tepelné čerpadlo - Horní Lánov.

  ... celý článek (427 kB, PDF)

14.12. 2010 dokument vydal: KRNAP

Oznámení

návrhu opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění námitek a připomínek.

  ... celý článek (245 kB, PDF)
  ... celý článek (6,27 MB, PDF)

2.12. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočtové provizorium na rok 2010

Leg. rámec . § 13 zák. 250/2000 Sb.

Hospodaření obce Lánov se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu roku 2011.

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Lánov čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.03.2011.

  ... celý článek (21 kB, PDF)
  ... celý článek (19 kB, PDF)

30.11. 2010 dokument vydal: Krajský úřad KHK

Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje královehradeckého kraje.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

3.11. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lánov, svolaném dosavadním starostou ing. Vanclem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Lánov-zasedací místnost obecního úřadu, Prostřední Lánov čp.200

Doba konání: 11.11.2010 od 17.30 hodin

Pozvánka a program zde ...

  ... celý článek (16 kB, PDF)

18.10. 2010 dokument vydal: Český statistický úřad

Oficiální výsledky voleb do Zastupitelsva obcí za rok 2010.

  ... celý článek (6,3 MB, PDF)

15.10. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - "Preislova Bouda - Horská silnice".

  ... celý článek (920 kB, PDF)

11.10. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání, č.j. SÚ/18315/2010-2 z 04.10.2010

  ... celý článek (494 kB, PDF)

21.9. 2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Stavební povolení KNN pro zahrádky v Prostřední Lánově.

  ... celý článek (348 kB, PDF)

13.9. 2010 dokument vydal: Finanční úřad Beroun

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Miloslav Čech.

  ... celý článek (30 kB, PDF)

1.9. 2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení.

KNN pro zahrádky p.p.č. 1313/xx v k.ú. Prostřední Lánov.

  ... celý článek (200 kB, PDF)

9.7. 2010 dokument vydal: Královéhradecký kraj

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek.

  ... celý článek (37 kB, PDF)
  ... celý článek (1,33 MB, PDF)

9.7. 2010 dokument vydal: Katastrální úřad pro Královehradecký kraj

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

  ... celý článek (30 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Finanční úřad ve Vrchlabí

Oznámení o uložení písemnosti - David Gottwald, čp 48.

  ... celý článek (8 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy.

  ... celý článek (63 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy.

  ... celý článek (63 kB, PDF)

26.5. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce.

  ... celý článek (49 kB, PDF)

13.5. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Novostavba rodinného domu, přípojka vody, přípojka elektřiny, vsakovací jímka na dešťovou
vodu, bezodtoková jímka na splaškovou kanalizaci, přípojka kanalizace, oplocení, sjezd z místní
komunikace a zpevněné plochy kolem domu na pozemku parc. č. 259/9, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (78 kB, PDF)

11.5. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov
Oznámení o zamýšleném převodu.
  ... celý článek (185 kB, PDF)

11.5. 2010 dokument vydal: Finanční úřad v Berouně

Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Čech, Horní Lánov 48.

  ... celý článek (185 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: KRNAP

Oznámení obecné povahy - KRNAP.

  ... celý článek (245 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: FÚ Vrchlabí

Věměření daně z nemovitosti na rok 2010.

  ... celý článek (297 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Rozhodnutí o umístění stavby.

Pavel Holubec, Klára Mrázková - Novostavba RD na pozemku 1177/3, 1177/30.

  ... celý článek (44 kB, PDF)
  ... celý článek (94 kB, PDF)

25.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Usnesení jednání zastupitelstva 1/10.

  ... celý článek (110 kB, PDF)

18.3. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

CYKLOSTEZKA č. 22 - VRCHLABÍ-LÁNOV, ČÁST "C" Lánov, Prostřední Lánov

  ... celý článek (110 kB, PDF)

10.3. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ novostavby RD, inženýrskych sítí (elektro, plyn, voda, kanalizace), septiku s filtrem, sjezdu a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 1177/30, 1177/13 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (44 kB, PDF)

9.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Finanční uřad ve Vrchlabí oznamuje, že pan Miroslav Štrosner bytem Prostřední Lánov 200, 54341 Lénov má na Finančním úřadě ve Vrchlabí, Krkonošská ul. 148, oddělení majetkových daní, přízemí, č. dveříI 14, teI. 499 450 363, uloženou písemnost.

  ... celý článek (313 kB, PDF)

9.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

P O Z V Á N K A na jednání zastupitelstva obce L á n o v, které se koná ve středu 17.03. 2010 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lánov

  ... celý článek (20 kB, PDF)

1.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Nabídka podeje pozemků.

  ... celý článek (2,1 MB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Územní rozhodnutí - Novostavba D na pozemku parc. č. 259/8, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (73 kB, PDF)
  ... celý článek (900 kB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků: p.č. 868/1, 868/3 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (31 kB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti - David Gottwald, Horní Lánov 48.

  ... celý článek (28 kB, PDF)

16.2. 2010 dokument vydal: Pozemkový fond české republiky

Oznámení o stažení pozemků z veřejné nabídky.

  ... celý článek (126 kB, PDF)

11.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pouvání k veřejnému projednání, č.j.SÚ/1902/2010-2/Ro z 10.02.2010 - Přípojka NN pro RD na pozemku p.č. 342/1, 342/5 v k.ú. Horn Lánov

  ... celý článek (38 kB, PDF)
  ... celý článek (604 kB, PDF)

10.2. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Vrabec.

  ... celý článek (151 kB, PDF)

23.1. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o uložení písemnosti - Daniel Svoboda, Prostřední Lánov 264.

  ... celý článek (131 kB, PDF)

22.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Most, Horní Lánov.

  ... celý článek (3,77 MB, PDF)

22.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

5x vrt tepelné čerpadlo Mateřská škola Lánov.

  ... celý článek (81 kB, PDF)

21.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Sportoviště u Základní školy.

  ... celý článek (2,33 MB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o odvolání, Ministerstvo zemědělství, pozekový úřad Trutnov.

LV č. 748, LV č. 488 a LV č. 10001 v KÚ Horní Lánov.

  ... celý článek (270 kB, PDF)
12.10. 2010 8.11.2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o dělení pozemků.

  ... celý článek (354 kB, PDF)

23.9. 2010 8.11.2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Stavební povolení na kvnn p.č. 259 Pajer + Pitro RD.

  ... celý článek (127 kB, PDF)

20.9. 2010 30.9.2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Dělení pozemku parc.č. 929/2 v KÚ Prostřední Lánov.

  ... celý článek (300 kB, PDF)

29.3. 2010 11.5.2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu: „Víceúčelové sportoviště Lánov“

  ... celý článek (110 kB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Novostavba RD (typový dům RD_021) s parkovacím stáním , inženýrské sítě, septik s filtrem, sjezd,
zpevněné plochy a oplocení na pozemku parc. č. 259/8, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

Veronika Pitrová, nar. 1.12.1972, Černý Důl 134, 543 44 Černý Důl,
Roman Pitro, nar. 23.2.1968, Černý Důl 134, 543 44 Černý Důl

  ... celý článek (75 kB, PDF)
  ... celý článek (1.39 MB, PDF)

8.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Zahájení územního řízení - Cyklostezka

  ... celý článek (74 kB, PDF)
  ... celý článek (1,11 MB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Rozhodnutí o umístění stavby - bioplynová stanice.

  ... celý článek (90 kB, PDF)