Svěšeno z úřední desky:26.8. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Veřejná zakázka

Název: "STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZŠ LÁNOV, ČP. 155" - zajištění technického dozoru stavby na akci: "STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ V AREÁLU ZŠ LÁNOV, ČP. 155".

  ... dokument (90 kB, PDF)

23.8. 2016 dokument vydal: OU Lánov

Konání Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zastupitelstva obce Lánov, svolaného starostou obce ing. Jiřím Vanclem.

Místo konání:  Obecní úřad Lánov-zasedací místnost
Doba konání:  31.8. 2016, středa, 17:30 hodin

  ... pozvánka a program

Informace k elektronické evidenci tržeb

Elektronická evicence tržeb - informace.

  ... EET (117 kB, PDF)

Zastupitelstvo obce Lánov

Usnesení Zastupitelstva obce konaného 2.6. 2016.

  ... usnesení (157 kB, PDF)

1.6. 2016 dokument vydal: SoHL

Zveřejnění Závěrečného účtu - § 17 odst. 2,3,6 zákona č. 250/2000 Sb. - Svazek obcí Horní Labe.

  ... přílohy (4,5 MB, ZIP)
  ... inventarizacni zpráva (1,7 MB, ZIP)
  ... výledkovka a rozvaha (3,1 MB, ZIP)
  ... přezkum hospodažení (2,4 MB, ZIP)

1.6. 2016 dokument vydal: Min. životního prostředí

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.

  ... přílohy (7,5 MB, ZIP)

25.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Veřejná vyhláška - pozvánka na veřejné projednání Návrhu 3. změny ÚPnSÚ Lánov.

  ... veřejná vyhláška (470 kB, PDF)
  ... přílohy (33 MB, ZIP)

Zastupitelstvo obce Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... plakát (144 kB, PDF)

19.5. 2016 dokument vydal:SMO - Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... závěrečný účet (1,8 MB, PDF)
  ... audit 2015 (2 MB, PDF)

18.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

  ... zpráva (211 kB, PDF)
  ... příloha B (146 kB, PDF)
  ... příloha F (240 kB, PDF)

18.5. 2016 dokument vydal: OÚ Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2015.

  ... celý dokument (175 kB, PDF)
  ... Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (117 kB, PDF)

18.5. 2016 dokument vydal: Exekutorský úřad HK

Elektronická dražba, Vydra J.

  ... celý dokument (175 kB, PDF)

26.4. 2016

dokument vydal: FÚ/MF

Informace k podání daně z nemovitostí za rok 2016.

  ... zasílání složenek (329 kB, PDF)
  ... hromadný předpis (173 kB, PDF)
  ... otvírací doba územních pracovišť (91 kB, PDF)

26.4. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „asistentka“.

  ... celý dokument (91 kB, PDF)

26.4. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „technik provozu“.

  ... celý dokument (151 kB, PDF)

8.4. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 7/2016 stanoví místní úpravu provozu na silnici III/32552 a na místních komunikacích v obci Lánov dle
situace.

  ... celý dokument (115 kB, PDF)
  ... celý dokument (1,1 MB, PDF)
  ... celý dokument (1,1 MB, PDF)

6.4. 2016

dokument vydal: KHK

Udělení stavebního povolení - I/14 Lánov - Čistá, oprava silnice.

  ... celý dokument (261 kB, PDF)

29.3. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Rozhodnutí o umístěnístavby „IE-12-20044261 TR Vrchlabí - V1111/1113, st. 244 + KZL“.

  ... celý dokument (426 kB, PDF)
  ... mapový podklad (713 kB, PDF)

29.3. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „stavební technik“

  ... celý dokument (92 kB, PDF)
  ... přihláška do VŘ (39 kB, DOC)

29.3. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „strážník/čekatel městské policie“

  ... celý dokument (105 kB, PDF)
  ... přihláška do VŘ (77 kB, DOC)

7.3. 2016

dokument vydal: MÚ Vrchlabí

Návrh opatření obecné povahy místní úprava provozu na silnici III/32552 a na místních komunikacích v obci Lánov dle situace.

  ... celý dokument (115 kB, PDF)

Jednání Zastupitelstva dokument vydal: OU Lanov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce zde ...


15.2. 2016

dokument vydal: KHK

Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/14 Lánov - Čistá, oprava silnice.

  ... celý dokument (190 kB, PDF)

28.1. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o nájem majetku ve vlastnictví státu a to pozemek: pozemková parcela č. 929/7.

  ... celý dokument (1,9 MB, PDF)

25.1. 2016 dokument vydal: MÚ Hostinné

Městský úřad Hostinné vyhlašuje výběrové řízení na pozici "stavební technik".

  ... celý dokument (201 kB, PDF)

18.1. 2016 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy - Národní plán povodní Labe.

  ... celý dokument (186 kB, PDF)

12.1. 2016 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Informace pro občany ČR.

  ... celý dokument (228 kB, PDF)

29.12. 2015 dokument vydal: KRNAP

Veřejná vyhláška - KRNAP - úprava návštěvního řádu.

  ... celý dokument (325 kB, PDF)

28.12. 2015 dokument vydal: MÚ Hostinné

Výběrové řízení na pozici stavebí technik.

  ... celý dokument (200 kB, PDF)

17.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“.

  ... celý dokument (192 kB, PDF)

10.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

  ... celý dokument (150 kB, PDF)

1.12. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (132 kB, PDF)

23.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej pozemku.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

23.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh rozpočtu obce Lánov pro rok 2016.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

5.11. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - oznámení o nařízení ústního jednání s místem šetření.

  ... celý dokument (459 kB, PDF)

2.11. 2015 dokument vydal: SMO Krkonoše

Návrh rozpočtu na rok 2016 - Svazek měst a obcí Krkonoše.

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

19.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - dodávka nábytku v rámci akce "Nástavba a stavební úprava odborných učeben ZŠ v Lánově - interiér".

  ... celý dokument (420 kB, PDF)

19.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Volné pracovní místo - Město Špindlerův Mlýn.

  ... celý dokument (622 kB, PDF)

2.10. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - ŘSD povolení kácení dřevin.

  ... celý dokument (600 kB, PDF)

23.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

KRNAP - povinnost provádět opatření k zabezpečení před případnými škodami.

  ... celý dokument (216 kB, PDF)

22.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - ústní jednání s místním šetření.


18.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Seznam nemovitých věcí.

  ... celý dokument (571 kB, PDF)

2.9. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (137 kB, PDF)

27.8. 2015  

Materiál pro jednání Zastupitelstva obce 10.9.2015 - kontrola samostatné působnosti obce.

  ... dokument (550 kB, PDF)

24.8. 2015  

Dražební vyhláška - elektronická dražba.

  ... dokument (2 MB, PDF)

24.8. 2015  

Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s vodami.

  ... dokument (131 kB, PDF)

21.8. 2015  

Obec Lánov zveřejňuje záměr prodeje pozemů, KÚ PL.

  ... dokument (620 kB, PDF)

21.8. 2015  

Obec Lánov zveřejňuje záměr prodeje pozemů, KÚ HL.

  ... dokument (671 kB, PDF)

30.7. 2015  

MŽP - veřejná vyhláška obecné povahy - Program na zlepšování kvality ovzduší.

  ... dokument (577 kB, PDF)

29.6. 2015  

Usnesení z jednání Zastupitelstva konaného 16.6. 2015, od 17:30 hod.

  ... usnesení (163 kB, PDF)

18.6. 2015 dokument vydal: Exekutorský úřad Hradec Králové

Dražební vyhláška.

  ... celá zpráva (109 kB, PDF)

12.6. 2015 dokument vydal: Kraj královehradecký

Rozhodnutí - Vnitropodniková čerpací stanice.

  ... celá zpráva (159 kB, PDF)

11.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

  ... výroční zpráva (128 kB, PDF)

5.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... pozvánka (135 kB, PDF)

1.6. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2014.

  ... závěrečný účet obce (1 MB, PDF)

29.5. 2015 dokument vydal: Katastrální úřad Trutnov

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekilogických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý dokument (264 kB, PDF)

27.5. 2015 dokument vydal: Exekutorský úřad Trutnov

Držební vyhláška - opakovaná dražba - ZemStav Krkonoše s.r.o.

  ... celý dokument (164 kB, PDF)

25.5. 2015 dokument vydal: Exekutorský úřad Jablonec nad Nisouj

Dražební vyhláška.

  ... celý dokument (114 kB, PDF)

19.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Výzva k podání nabídky - chodník podél sportoviště ZŠ - budova "B", Lánov.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

14.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Oznámení o volném pracovním místě - referent odbory výstavby - Špindlerův Mlýn.

  ... celý dokument (89 kB, PDF)

12.5. 2015 dokument vydal: Královehradecký kraj

Posuzování vlivů na životní prostředí - Vnitropodniková čerpací stanice.

  ... celý dokument (655 kB, PDF)

7.5. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet svazku Krkonoše za rok 2014 a zpráva o kontrole hospodaření.

  ... závěrečný účet (97 kB, PDF)
  ... zpráva o kontrole hospodaření (84 kB, PDF)

28.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Doplnění zadávací dokumentace.

Výzva k podání nabídky - odpočívky u mateřské školy v Horním Lánově.

  ... celý dokument (117 kB, PDF)

20.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Záměr - pronájem pozemků.

  ... celý dokument (330 kB, PDF)

14.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce místní komunikace "K lomu".

  ... celý dokument (3,15 MB, PDF)

13.4. 2015 dokument vydal: Svazek obci Horní Labe

Dokumenty k činnosti Svazku obcí Horní Labe.

  ... zpráva o výsledku hospodaření (2 MB, PDF)
  ... závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe (1 MB, PDF)

10.4. 2015 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky - odpočívky u mateřské školy v Horním Lánově.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

8.4. 2015 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Usnesení Zastupitelstva - 1.2015

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

31.3. 2015 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odstranění stavby.

  ... celý dokument (615 kB, PDF)

31.3. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Výzva k podání nabídek - "Cisternová automobilová stříkačka".

  ... celý dokument (787 kB, PDF)

2.3. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Prodej pozemku.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

3.2. 2015 dokument vydal: KHK

Program rozvoje cestovního ruchu v KHK na roky 2014 - 2020.

  ... celý dokument (350 kB, PDF)

2.2. 2015 dokument vydal: CUZK

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyzložení k veřejnému nahlédnutí.

  ... celý dokument (400 kB, PDF)

21.1. 2015 dokument vydal: OU Lanov

Pronájem pozemků.

  ... celý dokument (540 kB, PDF)

15.1. 2015 dokument vydal: MZP ČR

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

  ... koncepce - povodňový plán (45 kB, PDF)
  ... koncepce - zvládání povodňových rizik (46 kB, PDF)

29.12. 2014 dokument vydal: MZP ČR

Oznámení koncepce Programu rozvoje cestovního ruchu.

  ... celý dokument (44 kB, PDF)

23.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Výzva k podání nabídky - "Nástavba a stavebí úprava odborných učeben u Základní školy Lánov, čp. 155.

  ... celý dokument (438 kB, PDF)

10.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (19 kB, PDF)

8.12. 2014 dokument vydal: Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

  ... celý dokument (308 kB, PDF)

5.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Výzva k podání nabídky - Zateplení hasičské zbrojnice v prostředním lánově.

  ... celý dokument (322 kB, PDF)

3.12. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Rozpočet obec Lánov na rok 2015.

  ... celý dokument (13 kB, PDF)

18.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Zastupitelstvo obce Lánov a Rada obce Lánov pro období 2014 - 2018.

  ... celý dokument (13 kB, PDF)

18.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (28 kB, PDF)

10.11. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Krkonoše - svazek měst a obcí.

  ... celý dokument (380 kB, PDF)

10.11. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Svazek obcí Horní Labe.

  ... celý dokument (213 kB, PDF)

5.11. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Rozhodnutí - změna stavby - Polní cesta VPC1 v k.ú. Horní Lánov - prodloužení termínu dokončení do 31.12. 2014.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

31.10. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání ustavujícího Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (24 kB, PDF)

23.10. 2014 dokument vydal:Správa KRNAP

Správa KRNAP - opatření obecné povahy - zákaz vstupu v některých lokalitách.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

22.10. 2014 dokument vydal:OÚ Lánov

Podklady k vypracování nabídky dodávky výpočetní techniky pro OÚ a Infocentrum Lánov.

  ... výzva k vypracování nabídky (49 kB, PDF)
  ... krycí list HW a SW (8 kB, zip)

13.10. 2014 dokument vydal:

Výsledky voleb 10. - 11.10. 2014.

  ... celý dokument (74 kB, PDF)

10.10. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Oznámení o záměru - prodej nemovitosti.

  ... celý dokument (330 kB, PDF)

9.10. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kanalizační přípojky v Horním Lánově.

  ... celý dokument (154 kB, PDF)

24.9. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveního povolení a o zahájení řízení o povolení změny stavby - prodloužení termínu k dokončení stavby.

  ... celý dokument (138 kB, PDF)

24.9. 2014 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Územní rozhodnutí.

  ... celý dokument (840 kB, PDF)

2.9. 2014 dokument vydal: OÚ Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce.

  ... celý dokument (30 kB, PDF)

26.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Prodej pozekové parcely.

  ... celý dokument (153 kB, PDF)

15.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Prodej pozekové parcely.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

11.8. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná zakázka - Cyklostezka č. 22 část "D" v Lánově - ZMĚNA TERMÍNU a to do 22.8. 2014.

  ... celý dokument (250 kB, PDF)

31.7. 2014 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební úřad

Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Kanalizační přípojky v Prostředním Lánově.

  ... celý dokument (178 kB, PDF)

29.7. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná zakázka - Cyklostezka č. 22 část "D" v Lánově.

  ... celý dokument (168 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal:

Dražební vyhláška - Prostřední Lánov čp. 77.

  ... celý dokument (535 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal: Exekutorský úřad Praha 9

Dražební vyhláška - Liška Rostislav.

  ... celý dokument (187 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal:

Oznámení podnikatelům - příjem registračních žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoj v rámci OPPI.

  ... celý dokument (275 kB, PDF)

12.6. 2014

dokument vydal: Košťany

Veřejná vyhláška - Karel Hodač.

  ... celý dokument (27 kB, PDF)

9.6. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (27 kB, PDF)

2.6. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Závěrečný účet obce za rok 2013.

  ... celý dokument (45 kB, PDF)

29.5. 2014 dokument vydal: KRNAP

Výzva vlastníkům honebních pozemků.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

20.5. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Pronájem pozemku za účelem sečení trávy.

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

20.5. 2014 dokument vydal: Svazek obcí Horní Labe

Zpráva nezávyslého auditora dobrovolného svazku obcí Horní Labe.

  ... celý dokument (9 MB, PDF)

13.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

3. změna územního plánu sídelního útvaru Lánov - podklady.

  Odůvodnění změny (1,8 MB, PDF)
  Výrok změny (417 kB, PDF)
  Hodnocení vlivu - 1 (2,6 MB, PDF)
  Hodnocení vlivu - 2 (284 kB, PDF)
  Výkres základního členění území (4,6 MB, PDF)
  Hlavní výkres (5,5 MB, PDF)
  Výkres VPO VPS asanaci (4,4 MB, PDF)
  Koordinační výkres (7,9 MB, PDF)
  Výkres širších vztahů (9,4 MB, PDF)
  Souhrný soubor všech položek (35 MB, PDF)

13.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Veřejná vyhláška o vystavení návrhu 3. změny územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... celý dokument (433 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Výzva k podání nabídky - MŠ Horní Lánov - zateplení pláště, výměna oken ...

  ... celý dokument (461 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: Obec Lánov

Výzva k podání nabídky - MŠ Horní Lánov - tepelné čerpadlo a dodávky spojené.

  ... celý dokument (460 kB, PDF)

12.5. 2014 dokument vydal: SMO Krkonoše

Závěrečný účet svazku měst a obcí - Krkonoše.

  ... celý dokument (2 MB, PDF)

7.5. 2014 dokument vydal: Pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý dokument (95 kB, PDF)

2.5. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Vvýzva k podání nabídky - Přístavba učeben, ZŠ Prostřední Lánov.

Veškeré podklady dostupné na profilu zadavatele.

  ... výzva k podání nabídky (272 kB, PDF)

29.4. 2014 dokument vydal: Finanční úřad pro KHK

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Královehradecký kraj - daň z nemovitosti.

  ... celý dokument (1,3 MB, PDF)

16.4. 2014 dokument vydal: Zeměměřičský úřad

Veřejná vyhláška - Zeměměřičský úřad oznamuje o provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce Lánov v období od 14. dubna do 15. prosince 2014.

  ... celý dokument (981 kB, PDF)

8.4. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Volby do Evropského parlamentu - jmenovani zapisovatelu.

  ... celý dokument (186 kB, PDF)

31.3. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Stanovení voleb - Volby do Evropského parlamentu.

  ... celý dokument (42 kB, PDF)

18.3. 2014 dokument vydal: Exekutorský úřad Praha 2

Dražební vyhláška - Lenka Nachligerová.

  ... celý dokument (153 kB, PDF)

10.3. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (362 kB, PDF)

28.2. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru obce.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

15.1. 2014 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - "Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov"

  ... celý dokument (4 MB, PDF)

10.12. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Lánov.

  ... celý dokument (362 kB, PDF)

3.12. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočet na rok 2014.

  ... celý dokument (1 MB, PDF)

22.11. 2013 dokument vydal: Stavební úřad, MÚ Vrchlabí

Návrh výroku územního rozhodnutí

  ... celý dokument (170 kB, PDF)
  ... příloha (440 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej níže uvedených pozemků.

  ... celý dokument (270 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem zemědělského obhospodařování.

  ... celý dokument (420 kB, PDF)

15.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla budovy č. p. 51 v Lánově - zateplení.

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

15.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná zakázka - Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla budovy č. p. 51 v Lánově - zdroj

  ... celý dokument (300 kB, PDF)

19.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej níže uvedených pozemků.

  ... celý dokument (270 kB, PDF)

13.11. 2013 dokument vydal: SMO Krkonose

Krkonoše - Svazek měst a obcí - návrh rozpočtu.

  ... celý dokument (340 kB, PDF)

12.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem užívání jako zahrada.

  ... celý dokument (577 kB, PDF)

12.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Obec Lánov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky za účelem pouze sekání trávy.

  ... celý dokument (440 kB, PDF)

7.11. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška o zařazení cyklostezky č. 22 do místní komunikace - úsek "U letecké školy".

  ... veřená vyhláška (1 MB, PDF)

4.11. 2013 dokument vydal: Krajský úřad KHK

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh.

  ... celý dokument (940 kB, PDF)

30.10. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška o doručení návrhu zadání 3. změny územního plánu sídelního útvaru Lánov.

  ... veřená vyhláška (333 kB, PDF)
 

... návrh zadání (1,6 MB, PDF)


Pozvánka  

P O Z V Á N K A na akci

PODĚKOVÁNÍ TVŮRCŮM A REALIZÁTORŮM

Obec Lánov a ZŠ Lánov si Vás tímto dovolují pozvat na akci, která se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2013 od 15:00 hodin v ZŠ Lánov, budova B, u silnice.

  ... pozvánka

4.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o zařazení cyklostezky, části C do pozemní komunikace.

  ... celý článek (2 MB, PDF)

3.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru prodeje části z p. p. č. 2407, k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (787 kB, PDF)

3.9. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Zveřejnění záměru prodeje dílu a z p. p. č. 2407, k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (1 MB, PDF)

15.8. 2013 dokument vydal: stavební úřad Vrchlabí

Rozhodnutí o umístění stavby - Posílení vodovodu Lánov (vrty LH-1, LH-2)

  ... celý článek (173 kB, PDF)
  ... příloha (452 kB, PDF)

7.8. 2013 dokument vydal: KRNAP

Veřejná vyhláška - KRNAP.

  ... celý článek (198 kB, PDF)
  ... mapa (4 MB, PDF)

9.7. 2013 dokument vydal: Stavební odbor, MU Vrchlabí

Veřejná vyhláška - posílení vodovodu Lánov (vrty LH-1, LH-2)

  ... celý článek (124 kB, PDF)
  ... příloha (467 kB, PDF)

29.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce Lánov.

  ... celý článek (24 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - prodej části pozemku č 2407.

  ... celý článek (115 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - prodej dílu z pozemku č. 2407.

  ... celý článek (127 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej nemovitosti - pozemky č. 1199/12, č. 1199/33, č. 1199/36.

  ... celý článek (133 kB, PDF)

27.5. 2013 dokument vydal: Svazek obci HL

Svazek obcí Horní Labe - závěrečný účet za rok 2012.

  ... celý článek (1,3 MB, PDF)

11.12. 2012 svěšeno 27.12. 2012, dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ o zařazení cyklostezky do kategorie místních komunikací

  ... celý článek (3 MB, PDF)

14.12. 2012 svěšeno: 31.12.2012, dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Volejbalové hřiště" Horní Lánov.

  ... celý článek (142 kB, PDF)

3.8. 2012 dokument vydal: OU Lánov

Značení okružní křižovatky.

  ... celý článek (105 kB, PDF)
  ... celý článek (869 kB, PDF)

27.6. 2012 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Polní cesty VPC 2, VPC 3 a VPC 4 v k. ú. Horní Lánov.

  ... celý článek (211 kB, PDF)

15.6. 2012 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

ZŠ Lánov - změna zdroje tepla.

  ... celý článek (842 kB, PDF)

11.6. 2012 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o zahájení stavebního řízení - vedlejší polní cesty.

  ... celý článek (133 kB, PDF)
  ... celý článek (428 kB, PDF)

22.12. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Poptávka mobiliář pro Obecní úřad.

  ... celý článek (1,4 MB, PDF)

24.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

RMS STL Lánov - Kovársko (výstavba nového STL plynovodu PE dn 63 ).

  ... celý článek (269 kB, PDF)

18.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

S t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: změna užívání části rodinného domu č.p. 26 na prodejnu

 

... celý článek (192 kB, PDF)


25.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Kanalizace.

  ... celý článek (46 kB, PDF)

25.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Veřejná vyhláška - Kanalizace a ČOV Lánov, v k.ú. Prostřední Lánov a Horní Lánov.

  ... celý článek (2,76 MB, PDF)

17.3. 2011 dokument vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012“ na životní prostředí.

  ... celý článek (159 kB, PDF)

10.3. 2011 dokument vydal: Policie České republiky

Oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem.

  ... celý článek (88 kB, PDF)

8.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Knn připojení p.p.č. 257/3 Fajfr Ing. RD.

  ... celý článek (98 kB, PDF)
  ... celý článek (714 kB, PDF)

4.3. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

LÁNOV – vrty pro tepelné čerpadlo systém země x voda.

  ... celý článek (88 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

„Revitalizace Vápenického potoka“

  ... celý článek (115 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlab

Rozhodnutí o změněvyužití území pozemku p. p. č. 2411 v kat. území Horní Lánov.

  ... celý článek (313 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh Rozpočtu 2011 + komentář.

  ... celý článek (55 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Prodej pozemku.

  ... celý článek (183 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh Rozpočtu 2011.

  ... celý článek (372 kB, PDF)

22.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Zahájení územního řízení - MVE Horní Lánov, ř.km 10.72 km (Malé Labe).

  ... celý článek (329 kB, PDF)

21.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška, omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci "Prieslova bouda - Horská silnice.

  ... celý článek (231 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o umístění stavby LÁNOV - VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 209, parc. č. 2411 v katastrálním území Horní Lánov.

  ... celý článek (136 kB, PDF)
  ... celý článek (577 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 10.2.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 27.1.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

20.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

U S N E S E N Í z jednání rady obce, konaného dne 13.1.2011 od 17.00 hodin

  ... celý článek (21 kB, PDF)

8.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - RMS STL Lánov - Kovársko (výstavba nového STL plynovodu PE dn 63)

  ... celý článek (53 kB, PDF)
  ... celý článek (661 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Změna užívání části rodinného domu č.p. 26 na prodejnu zahradní techniky

  ... celý článek (53 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Revitalizace Vápenického potoka

  ... celý článek (53 kB, PDF)
  ... celý článek (523 kB, PDF)

6.2. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

OZNÁMENÍ - Hřiště při MŠ Horní Lánov.

  ... celý článek (472 kB, PDF)

31.1. 2011 dokument vydal: KRNAP

Opatření obecné povahy č. 11/2010

  ... celý článek (111 kB, PDF)
  ... celý článek (8 MB, PDF)

12.1. 2011 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení zahájení územního řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Lánov - Vrty pro tepelné čerpadlo - Horní Lánov.

  ... celý článek (427 kB, PDF)

14.12. 2010 dokument vydal: KRNAP

Oznámení

návrhu opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění námitek a připomínek.

  ... celý článek (245 kB, PDF)
  ... celý článek (6,27 MB, PDF)

2.12. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočtové provizorium na rok 2010

Leg. rámec . § 13 zák. 250/2000 Sb.

Hospodaření obce Lánov se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu roku 2011.

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Lánov čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.03.2011.

  ... celý článek (21 kB, PDF)
  ... celý článek (19 kB, PDF)

30.11. 2010 dokument vydal: Krajský úřad KHK

Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje královehradeckého kraje.

  ... celý článek (210 kB, PDF)

3.11. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lánov

Obecní úřad Lánov souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lánov, svolaném dosavadním starostou ing. Vanclem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Lánov-zasedací místnost obecního úřadu, Prostřední Lánov čp.200

Doba konání: 11.11.2010 od 17.30 hodin

Pozvánka a program zde ...

  ... celý článek (16 kB, PDF)

18.10. 2010 dokument vydal: Český statistický úřad

Oficiální výsledky voleb do Zastupitelsva obcí za rok 2010.

  ... celý článek (6,3 MB, PDF)

15.10. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Veřejná vyhláška - "Preislova Bouda - Horská silnice".

  ... celý článek (920 kB, PDF)

11.10. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání, č.j. SÚ/18315/2010-2 z 04.10.2010

  ... celý článek (494 kB, PDF)

4.10. 2010 dokument vydal: Exekutorský úřad Liberec

Oznámení o konání dražebního roku.

  ... celý článek (253 kB, PDF)

21.9. 2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Stavební povolení KNN pro zahrádky v Prostřední Lánově.

  ... celý článek (348 kB, PDF)

13.9. 2010 dokument vydal: Finanční úřad Beroun

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti p. Miloslav Čech.

  ... celý článek (30 kB, PDF)

1.9. 2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení.

KNN pro zahrádky p.p.č. 1313/xx v k.ú. Prostřední Lánov.

  ... celý článek (200 kB, PDF)

9.7. 2010 dokument vydal: Královéhradecký kraj

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek.

  ... celý článek (37 kB, PDF)
  ... celý článek (1,33 MB, PDF)

9.7. 2010 dokument vydal: Katastrální úřad pro Královehradecký kraj

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

  ... celý článek (30 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Finanční úřad ve Vrchlabí

Oznámení o uložení písemnosti - David Gottwald, čp 48.

  ... celý článek (8 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy.

  ... celý článek (63 kB, PDF)

14.6. 2010 dokument vydal: Ministerstvo zemědělství

Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy.

  ... celý článek (63 kB, PDF)

26.5. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Závěrečný účet obce.

  ... celý článek (49 kB, PDF)

13.5. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Novostavba rodinného domu, přípojka vody, přípojka elektřiny, vsakovací jímka na dešťovou
vodu, bezodtoková jímka na splaškovou kanalizaci, přípojka kanalizace, oplocení, sjezd z místní
komunikace a zpevněné plochy kolem domu na pozemku parc. č. 259/9, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (78 kB, PDF)

11.5. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov
Oznámení o zamýšleném převodu.
  ... celý článek (185 kB, PDF)

11.5. 2010 dokument vydal: Finanční úřad v Berouně

Oznámení o uložení písemnosti - Miloslav Čech, Horní Lánov 48.

  ... celý článek (185 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: KRNAP

Oznámení obecné povahy - KRNAP.

  ... celý článek (245 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: FÚ Vrchlabí

Věměření daně z nemovitosti na rok 2010.

  ... celý článek (297 kB, PDF)

22.4. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Rozhodnutí o umístění stavby.

Pavel Holubec, Klára Mrázková - Novostavba RD na pozemku 1177/3, 1177/30.

  ... celý článek (44 kB, PDF)
  ... celý článek (94 kB, PDF)

25.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Usnesení jednání zastupitelstva 1/10.

  ... celý článek (110 kB, PDF)

18.3. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

CYKLOSTEZKA č. 22 - VRCHLABÍ-LÁNOV, ČÁST "C" Lánov, Prostřední Lánov

  ... celý článek (110 kB, PDF)

10.3. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ novostavby RD, inženýrskych sítí (elektro, plyn, voda, kanalizace), septiku s filtrem, sjezdu a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 1177/30, 1177/13 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (44 kB, PDF)

9.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Finanční uřad ve Vrchlabí oznamuje, že pan Miroslav Štrosner bytem Prostřední Lánov 200, 54341 Lénov má na Finančním úřadě ve Vrchlabí, Krkonošská ul. 148, oddělení majetkových daní, přízemí, č. dveříI 14, teI. 499 450 363, uloženou písemnost.

  ... celý článek (313 kB, PDF)

9.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

P O Z V Á N K A na jednání zastupitelstva obce L á n o v, které se koná ve středu 17.03. 2010 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lánov

  ... celý článek (20 kB, PDF)

1.3. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Nabídka podeje pozemků.

  ... celý článek (2,1 MB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Územní rozhodnutí - Novostavba D na pozemku parc. č. 259/8, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (73 kB, PDF)
  ... celý článek (900 kB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků: p.č. 868/1, 868/3 v katastrálním území Prostřední Lánov.

  ... celý článek (31 kB, PDF)

23.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, finanční odbor

Oznámení o uložení písemnosti - David Gottwald, Horní Lánov 48.

  ... celý článek (28 kB, PDF)

16.2. 2010 dokument vydal: Pozemkový fond české republiky

Oznámení o stažení pozemků z veřejné nabídky.

  ... celý článek (126 kB, PDF)

11.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pouvání k veřejnému projednání, č.j.SÚ/1902/2010-2/Ro z 10.02.2010 - Přípojka NN pro RD na pozemku p.č. 342/1, 342/5 v k.ú. Horn Lánov

  ... celý článek (38 kB, PDF)
  ... celý článek (604 kB, PDF)

10.2. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o uložení písemnosti - Lukáš Vrabec.

  ... celý článek (151 kB, PDF)

23.1. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Oznámení o uložení písemnosti - Daniel Svoboda, Prostřední Lánov 264.

  ... celý článek (131 kB, PDF)

22.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Most, Horní Lánov.

  ... celý článek (3,77 MB, PDF)

22.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

5x vrt tepelné čerpadlo Mateřská škola Lánov.

  ... celý článek (81 kB, PDF)

21.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Sportoviště u Základní školy.

  ... celý článek (2,33 MB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o odvolání, Ministerstvo zemědělství, pozekový úřad Trutnov.

LV č. 748, LV č. 488 a LV č. 10001 v KÚ Horní Lánov.

  ... celý článek (270 kB, PDF)
12.10. 2010 8.11.2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozhodnutí o dělení pozemků.

  ... celý článek (354 kB, PDF)

23.9. 2010 8.11.2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Stavební povolení na kvnn p.č. 259 Pajer + Pitro RD.

  ... celý článek (127 kB, PDF)

20.9. 2010 30.9.2010 dokument vydal: Stavební úřad Vrchlabí

Dělení pozemku parc.č. 929/2 v KÚ Prostřední Lánov.

  ... celý článek (300 kB, PDF)

29.3. 2010 11.5.2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu: „Víceúčelové sportoviště Lánov“

  ... celý článek (110 kB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Novostavba RD (typový dům RD_021) s parkovacím stáním , inženýrské sítě, septik s filtrem, sjezd,
zpevněné plochy a oplocení na pozemku parc. č. 259/8, 259/12, 1527/1 v katastrálním území Prostřední Lánov.

Veronika Pitrová, nar. 1.12.1972, Černý Důl 134, 543 44 Černý Důl,
Roman Pitro, nar. 23.2.1968, Černý Důl 134, 543 44 Černý Důl

  ... celý článek (75 kB, PDF)
  ... celý článek (1.39 MB, PDF)

8.2. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Zahájení územního řízení - Cyklostezka

  ... celý článek (74 kB, PDF)
  ... celý článek (1,11 MB, PDF)

12.1. 2010 dokument vydal: MÚ Vrchlabí, stavební odbor

Rozhodnutí o umístění stavby - bioplynová stanice.

  ... celý článek (90 kB, PDF)