Rozpočet obce za rok 2011:

25.3. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Schválený rozpočet obce Lánov.

  ... celý článek (29 kB, PDF)

28.2. 2011 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Návrh Rozpočtu 2011 + komentář.

  ... celý článek (55 kB, PDF)

29.12. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Schválené rozpočtové provizorim pro rok 2011

Leg. rámec . § 13 zák. 250/2000 Sb.

Hospodaření obce Lánov se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu roku 2011.

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Lánov čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.03.2011.

  ... celý článek (21 kB, PDF)