Rozpočet obce za rok 2010:


2.12. 2010 dokument vydal: Obecní úřad Lánov

Rozpočtové provizorium na rok 2010

Leg. rámec . § 13 zák. 250/2000 Sb.

Hospodaření obce Lánov se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu roku 2011.

Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Lánov čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce, nejdéle však do 31.03.2011.

  ... celý článek (21 kB, PDF)
  ... celý článek (19 kB, PDF)