Spolky v obci

Ze zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Lánov v roce 2005

Členskou základnu sboru tvoří 116 členů, z toho 62 mužů, 21 žen a 33 mladých hasičů. Výjezdovou jednotku tvoří18 členů, kteří zasahovali u sedmi požárů, jeden výjezd byl planý. Dvakrát se zúčastnili námětového cvičení.

Z kulturních a společenských akcí uspořádali hasiči tradiční Hasičský bál, Den plný her, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Mikulášskou besídku a spolupodíleli se na akci Ledová jízda.

Absolvovali rovněž řadu soutěží: okrskové kolo Harta, okresní kolo požárního sportu ve Dvoře Králové n. Labem, postoupili do krajského kola v Dobrušce, soutěžili O pohár starosty ve Špindlerově Mlýně.

Z brigádnických prací se věnovali sběru železa, zhotovení domečku pro požární sport, údržbě cvičebního nářadí, budování volejbalové hřiště v Horním Lánově, umístění buňky na hřišti, sekání hřiště, pořez dřeva, přípravě letního tábora mladých hasičů a dalším.

V loňském roce oslavil kolektiv mladých hasičů deset let od svého založení. Již po roce své činnosti se začali umísťovat na předních místech v soutěžích a tento trend si drží dosud. Dorostenecké kolektivy se tradičně probojovávají na krajská kola, v loňském roce se to podařilo i kolektivu starších. Na okrese obsazují medailové pozici jak mladší, tak starší i dorost. Většina mladých zůstává věrna hasičině i po dovršení plnoletosti a pokračují ve své činnosti s dospělými. Srdcem jsou stále mladými hasiči, a tak se zúčastňují společně s nimi jako vedoucí na letních táborech, víkedovkách, pomáhají při nácviku na soutěže i při samotných soutěžích.
V loňském roce zahájili mladí hasiči nový ročník hry Plamen a soutěže dorostu podzimním branným závodem. Výsledky byly více než dobré, první místo dorostenek, druhé místo dorostenců, první místo starších a sedmé místo mladších.

Kolektiv mladých hasičů se ale nezaměřuje pouze na činnost spojenou s hasičinou, nacvičují předtančení na ples, připravují program Mikulášské besídky, pomáhají při Dnu plném her a Dětském karnevalu. Pravidelně jezdí na letní tábory, v loňském roce uskutečnil v autokempu Brodský. Týden letního tábora věnují přípravě na podzimní soutěž, různým hrám, koupání a výletům. Za odměnu za dobré výsledky na soutěžích vyrážejí na víkendové pobyty na Hříběcí boudu.
Zúčastňují se i brigád: úprava volejbalového hřiště, odklízení pořezaných větví a keřů, úklid staré hasičárny, sběr starého papíru.
Výbor SDH Horní Lánov děkuje všem svým členům i sponzorům, kteří podporují činnost
sboru.

Z výroční zprávy připravila Kateřina Kalenská


Spolky v obci

LÁNOVSKÝ FOTBAL V SEZÓNĚ 2005/06

Klub důchodců býv. Statku n. p. Lánov připravuje pro své členy již řadu let zajímavý program v podobě kulturních a vzdělávacích akcí. Stručný přehled akcí za rok 2005 připravila jeho předsedkyně paní Šnajdrová D.:

 
OP - Přípravka
 
Naši nejmladší hráči loňští „přeborníci trutnovského okresu“ pokračují i v letošní sezóně 2005/06 v dobrých výkonech a dá se říci, že i na jaře budou hrát ve finálové skupině, kam postupují vždy první dva týmy ze skupiny „A“, „B“, „C“. Trenér J. Jindřišek ml. se svými asistenty p. Pavelkem a Filipem odvádějí dobrou práci ve prospěch našich nejmladších hráčů.

 
OP – st. žáci
 
Pod vedením trenéra p. J. Jindřiška st. předvádějí žáci kvalitní výkony a již několik roků hrají v horní části tabulky OP. Po podzimní části jsou na 6. místě. Na jaře zbývají sehrát ještě 3 kola základní části a pak se 18 mužstev rozdělí na polovinu. Prvních 9 týmů bude hrát o titul okr. přeborníka a druhá půlka tabulky o umístění.

 
OP – dorost
 
Hráčům dorostu se již několik sezón nedaří hrát v popředí OP, spíše se pohybují v dolní části tabulky. Trenér M. Kaňkovský se stále potýká s nedostatečným počtem hráčů a tak to řeší tím způsobem, že si vypůjčí hráče ze žákovského mužstva. Po 4. kole musel trenér ze zdravotních důvodů opustit své mužstvo a post trenéra zaujal p. R. Tauchmann.

 
IV. třída – „B“ mužstvo
 
„B“ mužstvo je po podzimní části na velmi pěkném 6. místě. Toto umístění je jedno z nejlepších v historii Lánovského „B“. Kádr týmu se stabilizoval a je o vidět na výsledcích. Za „B“ tým nastupovali 2 až 3 hráči z „A“ mužstva. Trenérem je L. Polák a vedoucím mužstva jej již několik roků L. Mihálo. Nejlepší střelci jsou T. Schliegsbir a Tringela.

 
I.B třída – „A“ mužstvo
 
Všechna naše mužstva mají své fanoušky a příznivce, ale největší pozornosti se těší „A“ mužstvo.
V loňském ročníku se nováček z Lánova umístil na vynikajícím 6. místě v I.B třídě. Po podzimní části a jarní předehrávce jsou hráči na nečekaném 3. místě v I.B. třídě. Nebýt nešťastného utkání se Sobotkou, které jsme podlehli 2:5 po hrubých chybách našich obránců, tak jsme mohli mít o nějaký bodík víc...
Mužstvo trénuje dvakrát týdně a docházka byla uspokojující.
Nejlepší střelci: Havránek a Losenický

Děkuji všem hráčům a trenérovi Milanu Mihokovi za vzornou reprezentaci lánovského fotbalu, který slaví 60 let od založení.
Také děkuji sponzorům P. Kadavému a Nedvídkovi a slečně Kateřině Kalenské z infocentra za spolupráci.

M. Vaníček, ved. „A“ mužstva


Z činnosti Klubu důchodců býv. Statku n. p. Lánov za rok 2005

Klub důchodců býv. Statku n. p. Lánov připravuje pro své členy již řadu let zajímavý program v podobě kulturních a vzdělávacích akcí. Stručný přehled akcí za rok 2005 připravila jeho předsedkyně paní Šnajdrová D.:

31.1. Zpěvák a kytarista Hron – Divadlo A. Jiráska v Úpici
17.1. Jan Paulová, Pavel Zedníček – Komedie pro odvážné diváky a víc herců – Úpice
10.3. Nejmenší moravská dechovka Galánečka a cimbálová kapela z Veselí n. M. – Úpice
18.3. Výstava „Zemědělec“ – jarní část – Lysá n. Labem – výstava zvířat, jezdecká škola
28.4. Zájezd na zámek Frýdland v Čechách a na horu Ještěd u Liberce
12.5. Květa Fialová a Naďa Konvalinková – Divadlo Úpice, doprovod kytaristy
Představení: „Každý člověk by měl v sobě nosit rozkvetlou louku...“
2.6. Zájezd na Sv.Horu u Příbrami, zámek Dobříš a Museum Karla Čapka Stará Huť
15.7. Výstava květin v Lysé n.L. a Historická vesnice řemesel a umění se sousedící Bylinnou zahradou v blízké Ostré u Lysé n.Labem
30.8. Zájezd na Kozí farmu v Pěnčíně u Železného Brodu, autovlak na rozhlednu v Horní Černé Studnici, v Pěnčíně - výroba skleněných perel, kozích sýrů aj.
22.9. Písně a vyprávění Věry Martinové (kytara a zpěv) a J. Mladého (vyprávění) – program v divadle A. Jiráska v Úpici, dotazy z řad diváků, beseda...
14.10. Výstava „Zemědělec“ – podzimní část – Lysá n. Labem, předvádění skotu
20.10. Divadelní představení Pařížanka v Úpici v divadle A. Jiráska, aktuální námět pro současnost – intriky, korupce a pod.
25.11. Komedie Voskovce a Wericha „Těžká Barbora“ – Divadlo A. Jiráska v Úpici
17.12. Vánoční koncert Městského orchestru v Úpici ke 115. výroční jeho trvání v Divadle A. Jiráska v Úpici – spojený s odměnami dlouholetým a zasloužilým členům orchestru (zpěváci místní i hostující, písně světské a vánoční)

Podvečer pro třetí generaci a nejen pro ni ...

Společnou akci nazvanou „Podvečer pro třetí generaci a nejen pro ni“ organizoval Obecní úřad v Lánově v rámci oslav „650 let obce Lánov“. Vkusně vyvedené pozvánky informovaly občany obce i okolí, že se tato oslava bude konat v pátek 23. září 2005 na sále v Horním Lánově.
Pořadatelem byla Obec Lánov spolu se dvěma kluby důchodců, a to Klubu důchodců bývalého statku Lánov a.p. a Klubu důchodců Lánov, a Mysliveckým sdružením Lánov.
Začátek oslavy byl stanoven na 16 hodin, jednak pro vystoupení účinkujících dětí ze základní školy a mateřské školy v Horním Lánově, ale hlavně proto, aby se mohli akce zúčastnit důchodci statku sousedních obcí.

Pro poslech a posléze i k tancování hrála hudba „Čtyřlístek“ z Arnultovic ve složení harmonika, bicí, saxofon + zpěv a zpěvačka.
Jídlo a pití zajišťovali myslivci v přilehlém předsálí. Lánovská organizace Mysliveckého sdružení má své členy i z Vrchlabí, Dolního Dvora, Rudníku a Dolního Lánova, kteří rádi přijeli a zajišťovali rychlou a bezproblémovou obsluhu hostů. Její předseda Ing. Máslo, myslivecký kuchař Bohouš Strnad a všichni ostatní se starali, aby na stolech nic nechybělo. Ostatně myslivecký guláš má u nás dobrou pověst.
U vchodu do předsálí se prodávaly suvenýry zhotovené k upomínce 650. výročí Lánova, jako trička, pamětní medaile, pohlednice Lánova, výroční známky, brožury z oslav v roce 2000 a další věcičky.

Vstupné bylo dobrovolné, vždyť cílem bylo pobavit a ne vydělat. Taneční vystoupení dětí, vedených jejich učitelkami a vychovatelkami se líbilo, o čemž svědčil potlesk, kterého se vystupujícím dětem dostalo. Však dětská očka zářila radostí i vděkem. A díky všem, kteří se dětem věnují.
Starosta Ing. Jiří Vancl a současná organizátorka a účastnice obou klubů, paní Margita Capoušková, při této příležitosti poděkovali a předali malé dárky paní Drahoslavě Šnajdrové, předsedkyni, Miladě Řeháčkové, pokladní Klubu státního statku, a Věrce Janků, předsedkyni lánovského Klubu důchodců, které se dlouhodobě starají o bohatou činnost svých klubů.

Hudba hrála líbivé skladby, písně lidové, národní i umělé, staré i novější, spíše pomalejší tanga, valčíky (naše i anglické), polky, hity od Kristýnky po La Palomu, lidem se to líbilo, a tak parket býval slušně obsazen. Když se nedostávalo mužů, tančily spolu ženské páry a vůbec to nevadilo, veselí bylo všeobecné a upřímné.
Neúnavní muzikanti obveselovali sál až do 22 hodin, vzdálenější účastníci odjížděli postupně, takže pak už následoval jen úklid restaurovaného kulturního stánku a nutný konec.
Ti, kteří si mohli od povinností již oddechnout, zůstali ještě nějaký čas na sále, aby vyslechli sem tam nějaké to zhodnocení, kritiku pro poučení, nebo co a kde trochu vázlo. Evidentně převládala spokojenost, a to bylo hlavní.

Takže na závěr třeba poděkovat Obecnímu úřadu v Lánově a jeho starostovi Ing. Vanclovi za jeho iniciativu a podíl na organizaci tohoto setkání seniorů, taktéž i všem, kteří se jakkoliv na něm podíleli!

Václav Šnajdr


Tenisový turnaj série LTP tour v Lánově.

V sobotu 25. června se hrál v Lánově 1. letošní tenisový turnaj série LTP tour. Turnaje se zúčastnilo 6 hráčů a jejich souboj byl po celou dobu velmi napínavý a vyrovnaný. Na prvním místě se umístil Ondřej Lepl, na druhém Tomáš Schliegsbir a na třetím Tomáš Hrdý. Tabulka po prvním turnaji vypadá tedy následovně:

  1. Ondřej Leplt 100 bodů
  2. Tomáš Schliegsbir 70 bodů
  3. Tomáš Hrdý 50 bodů
  4. Vladimír Leplt 40 bodů
  5. Vladimír Bursa 25 bodů
  6. Pavel Cerman 15 bodůLánovskému tenisu se věnují i internetové stránky www.tenislanov.wz.cz , kde naleznete i kontakt na organizátory turnajů v případě, že by jste se chtěli dozvědět více.


Představujeme TJ Lánov:

Tělovýchovná jednota Lánov má v současné době přes 400 členů a řídí ji 13-ti členný výkonný výbor. Předsedou je pan Milan Mihok a funkci ekonomky zastává paní Miluše Kavanová. TJ tvoří 7 oddílů, mezi které patří:

- odd. kopané
- odd. odbíjené
- odd. stolního tenisu
- odd. lyžování
- odd. tenisu
- odd. nohejbalu
- odd. sport pro všechny.

Každý oddíl má svého předsedu, který se o činnost oddílu stará a zastupuje ho. V zimních měsících provozuje TJ místní lyžařský vlek a spravuje dále i areál sportů s fotbalovým a tenisovým hřištěm. Během roku její členi pořádají nebo ochotně pomáhají při konání kulturních a sportovních akcí v obci. Letos se např. podílí na organizaci akcí při příležitosti oslav výročí obce. Oddíly se samozřejmě aktivně účastní i soutěží a závodů a dosahují výborných výsledků.

Kateřina Kalenská


Školní rok v MŠ Horní Lánov

MŠ v Horním Lánově se nachází na samém konci naší obce, ve velmi krásném přírodním prostředí. Ve školním roce 2004/2005 naši školku navštěvovalo 21 dětí, z nich 10 děvčat. Během celého školního se všechny pracovnice snažily zpříjemnit dětem dobu strávenou mimo rodinu co nejlépe. Každý měsíc byla pro děti připravena jedna větší akce, někdy i více.

Posuďte sami:
několikrát jsme navštívili divadlo, v lednu a v dubnu jsme byli ve vrchlabském muzeu. Pro rodiče a prarodiče jsme uspořádali besídku k Vánocům a k svátku maminek.
Pozvali jsme si lánovské důchodkyně na akci - Babičko, namaluj vajíčko, kdy děti společně s babičkami malovaly vajíčka. Zároveň si pro ně připravily kulturní program a dárečky. Je velmi pěkné pozorovat, jak naše nejstarší generace předává zkušenosti těm nejmladším. Bylo nám společně velmi dobře. Už se těšíme v příštím roce na další posezení s babičkami.
V dubnu měly děti besedu s policisty. Ke dni dětí jsme si všichni zasoutěžili, ale také jsme si společně zkrášlili okolí školky veselými obrázky. V červnu byl výlet do Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu a Mumlavské vodopády a také jsme hledali poklad skřítka Lánováčka. Závěrem školního roku dětičky vystoupily na školní akademii, která tento rok byla zaměřena k 650. výročí první zmínky o obci Lánov. Během celého školního roku si děti různými výtvarnými obrázky a výtvory zkrášlovaly prostředí MŠ, učily se hrát na flétnu apod. ... Bylo toho mnoho, o čem ještě psát.
Chtěla bych poděkovat vedení obce Lánov a obce Dolní Dvůr, panu Bartošovi, řediteli ZŠ Lánov a paní Faltusové, vedoucí učitelce MŠ jih, za pomoc a vzájemnou spolupráci. Zároveň bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali příspěvek na hračky pro děti. Všem pracovnicím MŠ patří velký dík, protože v tomto roce skutečně udělaly velký kus práce. Dětičkám přeji prima prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a budoucím školákům mnoho úspěchů v první třídě.

I. Marečková


Z výroční zprávy Dětského klubu Palcát Lánov za rok 2004

Dětský klub Palcát byl po celý rok zřizovatelem Rádia Kulíšek Lánov. Rádio Kulíšek používá pro zajištění vysílání technické vybavení zapůjčované DDM Vrchlabí a OÚ Lánov.
Veškeré činnosti, které probíhaly, se i v roce 2004 uskutečňovaly v rámci projektu Světluška, který se stal rozhodujícím programovým dokumentem.
Hlavní náplní bylo zajišťování kulturně-zábavných akcí pro děti a mládež, ozvučování akcí, natáčení rozhovorů do připravovaného živého vysílání na internetu a nově organizace veřejného petangueového trnaje.
Od 30.5.2004 se Rádio Kulíšek stalo rádiem dětských domovů. Moderátorskou základnu od té doby tvoří děti z dětských domovů Dolní Lánov a Vrchlabí. Od 1.9.2004 tým moderátorů a redaktorů řídí Irena Kovaříková z Dětského domova Vrchlabí. Činnost probíhala v následujících oblastech:

- oslavy 10. narozenin Rádia Kulíšek
- zábava mladé generace
- ozvučování akcí
- natáčení rozhovorů a reportáží
- moderní komunikační technologie
- psaní článků do novin na www.radiodomino.cz
- organizace petangueového turnaje
- tisková konference k 10. narozeninám Rádia Kulíšek

Z výroční zprávy připravila Kateřina Kalenská


Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů v Prostředním Lánově za rok 2004

Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 40 členů, z toho 31 mužů, 9 žen a 6 mladých do 26 let věku. V minulém období ukončili členství dva členové a byl přijat jeden nový, který již u sboru v minulosti pracoval. Věkový průměr členské základny je přes 48 let. Stále větším problémem je získat další mladé schopné členy. O propagaci, vývěsní skříňku, správcovství hasičárny a přípravu klubovny pro konání různých akcí sboru se stará nadále paní Jacková. Klubovna je nejvíce využívána Klubem důchodců z Prostředního Lánova. Dále zde funguje smluvní pronájem pro kadeřnické služby a pro konání různých společenských akcí. Proběhlo zde i několik prodejních akcí. V závěru roku využili klubovnu mladí hasiči k uspořádání oslav Silvestra.
Brigádníci sboru odpracovali v loňském roce 364 hodin na údržbě výstroje a výzbroje, na opravách hasičské techniky, na údržbě budovy hasičárny a okolí a na sběru železného šrotu.
Na úseku školení a doplňování kvalifikace byli v loňském roce celkem proškoleni tři řidiči, tři strojníci, jeden velitel a jeden preventista. Funkci velitele sboru vykovává nadále pan Josef Brádler. Na jeho úseku probíhala v loňském roce příprava výjezdové jednotky, celkem se uskutečnilo 8 tréninků. Sbor se zúčastnil dvou soutěží, a to ve Špindlerově Mlýně a v Podhůří. Také byl pozván Sborem hasičů z Čisté v Krkonoších na slavnostní předávání nového vozidla a prohlídku nové hasičárny. Několik členů pomáhalo s oslavou Dne dětí u Hotelu Harmonie.
Na úseku kulturního dění se v loňském roce konaly tři slavnostní schůze, z toho jedna při příležitosti oslav MDŽ a jedna u příležitosti významného životního jubilea starosty sboru. V červnu byl uspořádán dlouho slibovaný zájezd na zámek v Dětenicích s návštěvou místního pivovaru., kterého se zúčastnilo čtrnáct členů. Sbor samozřejmě navštěvuje i starší členy u příležitosti životních jubileí. V loňském roce jich bylo celkem šest. V měsíci dubnu byl již tradičně proveden sběr železného šrotu, který je jedním z největších příjmů do pokladny.

Z výroční zprávy připravila Kateřina Kalenská


Pařížský maraton

Trouvile- sur- Mer - Vrchlabí - Partnerská města

V březnovém čísle časopisu Puls jsme Vás informovali o přípravě týmu běžců z Vrchlabí na Pařížský maratón a slíbili jsme, že v květnovém čísle uvedeme, jak celá akce proběhla. Za příznivého "maratónského počasí" v neděli 10. dubna 2005 si pro 142. místo doběhl Martin Cupák v čase 2h39´07", pro 683. Honza Zahradník za 2h52´36"- oba v osobním rekordu, Standa Groh 5584. za pohodových 3h28´13" a Jarča Grohová o necelou minutu horší než její manžel Standa na 5719. místě. Všechna umístění jsou v absolutním pořadí. Všichni naši běžci za sebou nechali více než 30 000 závodníků. Nejvíce Martin přesně 34 358, neboť 29. ročníku Pařížského maratónu se zúčastnil rekordní počet 35 500 běžců. Pro srovnání v prvním ročníku závodu v roce 1976 jich bylo 145, v roce 1992 něco přes 11 000 a od roku 2000 se pravidelně zúčastňuje více než 30 000 závodníků. S takovou účastí se Pařížský maratón řadí mezi nejmasovější závody na světě. Dojem za závodu a celé Paříže byl pro nás všechny obrovský. Stát na startu tak velkého závodu společně s nejlepšími běžci z Keni, Etiopie a dalších států, na neslavnějším bulváru světa Champs-Elysées, kde také končí cyklistická Tour de France, je prostě zážitek, který v nás všech zůstane hodně dlouho. My, kdo jsme se akce zúčastnili, bychom chtěli poděkovat Partnerským komisím měst Vrchlabí a Trouville-sur-Mer, panu Josefu Pivoňkovi za vrchlabskou komisi, za trouvillskou komisi paní Guilbert, jejímu manželovi Danielu Guilbertovi a paní Jacqueline Backx, kteří se o nás v Paříži postarali. Zajistili nám ubytování a ukázali, jak se v desetimilionové Paříži zorientovat.

Nemalý dík patří samozřejmě všem sponzorům z Vrchlabí a Lánova, kteří finančně i materiálně celou akci podpořili. Tímto děkujeme:

Kablo-Elektro a.s, D+D Elektromont Vrchlabí, Ryspol Vrchlabí s.r.o., Babič a syn s.r.o., Letecká škola Vrchlabí, Šimek sdružení farmář, Doupovec - Péče o vaši zahradu, Mgr. Honců Jiří-sport, Doprabet v.d. Lánov, Caparti - výroba oděvů, časopis Puls, Stavebniny Krkonoše, Sítotisk -Tůma Dolní Lánov, Foto Marek Vrchlabí, Spoit reklamní agentuta Lánov, CykloSki Špicar Vrchlabí, JIPP Vrchlabí, Dveře Němcová, AMC-EKO s.r.o. auto servis Lánov,
Le Café Théâtre- café bar.

Z dostupných informací jsme byly jediná výpravy z České republiky, která se Pařížského maratónu zúčastnila. Vám všem, kdo běháte, můžeme účast na Pařížském maratónu doporučit zejména, když příští ročník bude jubilejní třicátý. Jediný problém, ale ten se těžko změní, je vzdálenost mezi Vrchlabím a Paříží - 1200 km, ale pokud budete mít skvělou partu lidí jako byla ta naše, cestu a celý pobyt si užijete a zbudou vám krásné vzpomínky.

Ivo Havlíček


Činnost lanovských myslivců v roce 2004

Myslivci MS Lánov provozují myslivost dle zákona v katastrech obcí Prostřední a Horní Lánov na výměře asi 1200 ha. 24 členů různého věku a povolání pečuje o vysokou a drobnou zvěř v revíru v zimním období tak, že navozí krmivo vlastní výroby členů do zásobníků (seno, dužnaté krmivo aj.) a nakoupené (zrní, sůl, aj.). Mimo pár mrazivých dnů ve 3. dekádě ledna byla zima mírná, i když delší, zimní ztráty budeme vědět o sčítání zvěře jako každého roku koncem března. Pak sestavujeme myslivecký hospodářský plán lovu na běžný rok. Pro rok 2004 byl stanoven plán lovu na počty 12 srnců, 7 srn a 8 srnčat, z drobné zvěře 42 zajíců. Ulovit se podařilo jen 20, ostatní výsledky budou známy o hodnotící schůzi. Schůzí v jídelně zemědělského obchodního družstva bylo 7 a v jedné z nich bylo nutno rozdělit nově funkce, protože už nikdy nevkročí do milované přírody jeden z funkcionářů tohoto družstva a poctivý, čestný a pracovitý myslivecký hospodář Ladislav Pacholík.
Co prospěšných akcí se za jeho působení uskutečnilo! Co vysázení lesů i jejich ošetření, co úspěšných lovů, udržování tradic i společenských akcí zorganizoval při péči o revír a zvěř? Teď mají myslivci zas jiné starosti. Doznívají třenice s některými majiteli při pronájmu honitby, jindy zase hraniční spory, v ustavování honebního společenstva jsou potíže i s restituenty, kteří smyslem pro práci myslivců neoplývají. Mezi našimi členy běží soutěž v hubení škodné zvěře. Dle škodlivosti zvěře jsou stanoveny body za její ulovení. Aktivním členům je stanovený počet bodů pro lov škodné. Při nesplnění limitu odvádějí myslivci za každý bod peněžní taxu do společné pokladny.
Ze společenských akcí to byl únorový ples myslivců či klubová zábava v Horním Lánově, jejíž výnos nám pomáhá uhradit sedminásobné zvýšení nájemného ve srovnání s léty předpřevratovými. Druhá taková akce bylo podzimní setkání myslivců a příslušníků jejich rodin na turistické základně ve starém lomu v Horním Lánově, zvané Bumbálka. Myslivci se složili na nákup potřeb pro pohoštění rodin myslivců, ze čtyř kusů ulovené černé zvěře byl jeden kus určen pro zdejší rožeň. Tento každoroční zvyk má být malou náhradou za to, že myslivci musí notnou část svého času oddat myslivosti a přírodě vůbec, a nemohou jej tudíž věnovat svým rodinám! Takže mimo mnoho jiného je třeba i tolerance a obětavosti, aby ti vyznavači a milovníci přírody mohli obohacovat svoje i naše životy.
30.12.2004

Ing. Václav Šnajdr, Puls 02/2005

Kateřina Kalenská


Krakonošovy děti v Lánově

"Krakonošovy děti" je název ekologického kroužku při ZŠ v Lánově, který pracuje již od roku 1994. Kroužek vede paní učitelka Zdenka Schliegsbirová, která s dětmi podniká nejrůznější aktivity. Hlavním cílem schůzek a akcí je zapojit děti do činností týkajících se oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Děti se dozví mnoho nového, ale především se naučí vztahu k přírodě a její ochraně. Lánovští ekologové spolupracují i s dalšími školami a společně se účastní nejrůznějších programů a seminářů. Z posledníchmůžeme jmenovat např. akci s názvem Kapradí (Konzultace a praktické dílny), která probíhala v listopadu 2004 na ZŠ Školní ve Vrchlabí.

Kateřina Kalenská


Klub důchodců Státního statku Lánov v roce 2004

Klub důchodců připravuje pro své členy již mnoho let pestrý kulturní program a podporuje tak aktivní život lidí i v důchodu. Účastníky akcí KD zajišťuje 21 důvěrníků z obcí v okruhu bývalých farem statku, kteří se scházejí v Hasičské zbrojnici v Lánově. Autobusy jsou objednávány v Hostinném, při větším zájmu i ve Vrchlabí, pro úsporu kilometrů při svážení účastníků. Na dopravené se připlácí podle náročnosti a podmínek zájezdů.
Z letošních akcí, které se uskutečnily, můžeme jmenovat např. představení J. Flouska v Úpici, výstavy Zemědělec nebo Senioři 2004, zájezd na Sv. Kopeček u Olomouce a prohlídka města Olomouc, zájezd do Autozávodů v Mladé Boleslavi a Jabkenic, návštěva musea B. Smetany, výlet na Žalý a do Pasek n. Jizerou, shlédnutí operety Na tý louce zelený nebo připravovaná účast na Vánočním koncertu.


Osvětová Beseda v Lánově

Lánovský spolek Osvětová beseda má v současné době osm členek, z nichž tři pochází z Dolního Lánova. Členky spolku se scházejí třikrát až čtyřikrát ročně, aby připravily a naplánovaly nejrůznější akce pro veřejnost.
V první řadě se jedná o akce pro děti jako např. Maškarní karneval pro děti, Pohádkový les nebo pohádková představení pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ, která se konají pravidelně několikrát do roka.
Další činnosti je věnovaná rodičům s dětmi, kteří společně mohli navštívit například Aqua centrum v Jičíně nebo Diashow Leoše Šimánka "Americkým západem", které se promítalo v Trutnově.
Dospělí mohli shlédnout pražské muzikály "Bídníci" nebo "Cikáni jdou do nebe", do Liberce se jelo za hudbou J. A. Mozarta a v Jilemnici se konalo představení "Abeceda hrou" a koncert Lenky Filipové.

Kateřina Kalenská


Z kroniky důchodců Státního statku Lánov

Kronika KD, jejímž autorem je pan Šnajdr z Prostředního Lánova, se snaží zachytit aktivity Klubu od samého vzniku v roce 1977. Přestože je psána až od roku 2003, podařilo se autorovi shromáždit informace a podat ucelený obraz o jeho činnosti za celé předcházející období.
K posledním aktivitám, které se v rámci Klubu uskutečnily, patří výlet na Žalý a návštěva Muzea Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou (17. 9. 2004) nebo zájezd do Úpice, spojený se shlédnutím operety "Na tý louce zelený" (30.9.2004). V říjnu se pak důchodci zúčastnili podzimní části výstavy "Zemědělec" v Lysé n. Labem. Poslední výlet v letošním roce bude směřovat opět do úpického divadla Aloise Jiráska, kde by se měl 22. 12. uskutečnit Vánoční koncert.
Účast na všech zájezdech je vždy hojná, což svědčí o velkém zájmu ze strany členů Klubu, a my jim můžeme jen popřát, aby se podobné úspěšné akce dařilo uskutečňovat i v příštím roce.


Z výroční zprávy hasičů v Prostředním Lánově za rok 2003

Sbor dobrovolných hasičů v Prostředním Lánově má v současné době 40 členů, z toho 32 mužů, 8 žen a 6 mladých do 26 let. V minulém roce se podařilo získat 3 nové mladé členy, což je v dnešní době velký úspěch.
Hasiči se pravidelně schází v klubovně v prostorách hasičárny, která se využívá i k jiným účelům, jako jsou např. aktivity Klubů důchodců v Lánově nebo různé společenské akce. O propagaci a správcovství hasičárny se stará paní Jacková.
Funkci velitele převzal pan Josef Brádler. Úspěšným počinem bylo také ustanovení výjezdové jednotky obce Lánov, v níž hasiči našeho sboru tvoří jedno družstvo.
V uplynulém roce zasahoval sbor dvakrát u požáru, zúčastnil se prověřovacího cvičení, provedl jedno námětové cvičení a přihlásil se i do soutěže, která se konala ve Špindlerově Mlýně.
Členi sboru se podíleli na brigádnických akcích - celkem v počtu 877 odpracovaných hodin a aktivně se účastnili různých školení.
I v loňském roce nezapomněl sbor na slavnostní schůze nebo oslavu životních jubileí starších členů.


Činnost klubu důchodců v Lánově

Členové klubu se schází pravidelně dvakrát v měsíci v hasičské klubovně od 13 do 17 hodin. Při té příležitosti oslavíme vždy narozeniny některé z členek či člena. Letos jsme oslavili svátek čarodějnic žertovnou scénkou. Důstojně jsme oslavili svátek matek, návštěva dětí z MŠ Lánov, přednášením písniček a básniček.
Zájezdovou činnost jsme díky dotacím OÚ v Lánově začali v měsíci dubnu návštěvou muzea aut v Mladé Boleslavi, prohlídkou zámku v Benátkách n. Jizerou a památníku B. Smetany v Jabkenicích.
V květnu byl zámek Opočno a expozice rodného domku F. L. Věka v Dobrušce.
Červen: Zámek Žleby a obora, Heřmanův Městec a zde židovská synagoga.
Červenec: Chrám ve Staré Boleslavi, kde byl zavražděn Sv. Václav, dále Čelákovice a zde muzeum paličkované krajky, poté lázně Poděbrady.
Srpen: Návštěva kozí farmy v Pěnčíně a výrobny perel, výjezd vláčkem na Černou Studnici a prohlídka města Jablonce.
V září jsme se podívali do ZOO ve Dvoře Králové.
Lánovští důchodci, máte-li zájem jezdit s námi, jste vítáni. Stačí se přijít zeptat do klubovny.

Věra Janků
předsedkyně klubu důchodců