Informace o projektu: „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“.Informace o projektu „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“  

Název akce: „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“
Poskytovatel: OP ŽP, EF pro regionální rozvoj EU

V létě roku 2014 Obec Lánov zrealizovala projekt regenerace zeleně na svém území.
Při realizaci projektu byly ošetřeny stávající dřeviny, vysázeny nové dřeviny a došlo k celkové regeneraci zeleně a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel. Tento projekt je nyní v plánovaném období udržitelnosti.
Projekt byl spolufinancován z operačního programu životní prostřední prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU a celkové náklady projektu činily cca 1 022.000 Kč.

Ing. Josef Kalenský, starosta

Informace o projektu „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“  

Na jaře roku 2014 Obec Lánov zahájila realizaci projektu s názvem „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU. V srpnu 2014 došlo k ukončení projektu, celkové náklady projektu činily cca 1 022.000 Kč.
Při realizaci projektu byly ošetřeny stávající dřeviny, vysázeny nové dřeviny a došlo k celkové regeneraci zeleně a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel. Tento projekt je nyní v plánovaném období udržitelnosti.

Ing. Josef Kalenský, starosta