Informace o projektech v obci Lánov.

Autobusový terminál   Spolupráce a výměna zkušeností   Regenerace vzrostlé zeleně
Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov, CZ.1.13/1.2.00/31.01234.   Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz, CZ.3.22/1.3.00/09.01555   Regenerace vzrostlé zeleně v  zastavěné části obce Lánov, CZ.1.02/6.5.00/12.16826
 
  Na jaře roku 2014 Obec Lánov zahájila realizaci projektu s názvem „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.

Poznejme se více   Obec Lánov strategicky plánuje a řídí   Polytechnické a jazykově komunikační centrum

Setkání hasičů z Lánova, Szklarska Poręba a Karpacz v rámci pojektu „POZNEJME SE VÍCE“,
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/000009
9

  Obec Lánov strategicky plánuje a řídí, CZ.03.4.47/0.0/0.0/16_058/0007413   Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003241
 
  Na jaře roku 2014 Obec Lánov zahájila realizaci projektu s názvem „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.