Projetky obce Lánov

Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov
CZ.1.13/1.2.00/31.01234

„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“
CZ.3.22/1.3.00/09.01555.


 


Dokompletace stokové sítě v obci Lánov

V roce 2017 Obec Lánov získala dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci s názvem „Dokompletace stokové sítě v obci Lánov“ (smlouva č. DS2017/02315). Dotace je poskytnuta ve výši maximálně 240.000 Kč, celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 400.000 Kč. Ukončení projektu je předpokládáno v dubnu 2018.
Dotace je poskytována z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ z oblasti životní prostředí a zemědělství.

Realizace tohoto projektu mimo jiné přispěje k rozvoji infrastruktury v obci a zlepšení podmínek životního prostředí a místních obyvatel.


Stravovací zařízení u ZŠ Lánov

Informace k výstavbě nového stravovacího zařízení u objektu základní školy v Lánově.

V přílohách naleznete dokumenty ve formátu PDF. Případní zájemci o kompletní dokumentaci prosím pište na adresu asistentka(zavináč)lanov.cz.

Zveřejnění na Věstníku veřejných zakázek zde ...

Zveřejnění na Profilu zadavatele zde ...

  ... odůvodnění účelnosti (222 kB, PDF)
  ... zadávací dokumentace (703 kB, PDF)
  ... zadávací dokumentace část 1 (448 kB, PDF)
  ... krycí list (226 kB, PDF)
  ... nárvh smlouvy o dílo (664 kB, PDF)

Pořízení technického vybavení do infocentra  

Královéhradecký kraj je poskytovatelem finančních prostředků na realizaci projektu s názvem Pořízení technického vybavení do infocentra v Lánově, evidenční číslo č. 16CRG04-0017.
V rámci tohoto projektu byl letos zakoupen nový kancelářský počítač k vytvoření pracovního místa výhradně pro návštěvníky IC. Dále byl upraven venkovní informační kiosek, a to jak po technické, tak i po obsahové stránce.
Celkové výdaje vynaložené na realizaci projektu činí 53.500 Kč.
Obnova vybavení v infocentru byla vzhledem k jeho více než desetiletému působení velmi potřebná a má očekávaný přínos.

  Kraj Královehradecký

„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“

Informace o projektu
Název projektu: Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz
Registrační číslo projektu: CZ.3.22/1.3.00/09.01555

Investor projektu: Obec Lánov
Zhotovitel projektu: Stavební společnost s.r.o.
Koordinátor projektu: Hostinné Regional Development Agency
Realizace projektu: rok 2013 - 2015

  ... celý dokument (175 kB, PDF)

„„Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“  

Obec Lánov v březnu 2014 zahájila projekt s názvem „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU. Projekt byl ukončen v srpnu 2014 s celkovými náklady v částce zhruba 1 022.000 Kč.
V rámci tohoto projektu došlo k ošetření dřevin, vysázení nových dřevin a k celkové regeneraci zeleně a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel.

Ing. Jiří Vancl, starosta


Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost  
EU Leader MAS Krkonoše Program rozvoje venkova

V roce 2010 obec Lánov zrealizovala projekt s názvem „Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost“ spolufinancovaný EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, Program rozvoje venkova ČR.
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající zasedací místnosti Obecního úřadu v Prostředním Lánově. Z celkových nákladů akce ve výši 1 176 tis Kč bylo z fondů EU hrazeno 882 tis Kč.
Nová zasedací místnost slouží velmi dobře svému účelu, ať při setkávání jednotlivých spolků působících v obci, tak ve dnech voleb a jiných setkáních.

Ing. Jiří Vancl, starosta


Dotační titul „Cyklotrasa č. 22 – cyklostezka Lánov-Čistá v Krkonoších, příprava“  

Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na realizaci projektu s názvem „Cyklotrasa č. 22 – cyklostezka Lánov-Čistá v Krkonoších, příprava“, evidenční číslo 15RRD05-0014. Dotace je poskytována dle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje „15RRD05 – Rozvoj a budování dálkových a ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“. Jak napovídá název projektu, dotace je určena k přípravě cyklostezky podél silnice 1/14.

Ing. Jiří Vancl

  Kraj Královehradecký

Dotační titul „Pořízení hasičské cisterny“  

Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na realizaci projektu „Pořízení hasičské cisterny“, evidenční číslo 15RRD01-0007. V rámci tohoto projektu byla pořízena hasičská cisterna pro SDH Horní Lánov, která zlepšuje podmínky pro zásah a součinnost v rámci IZS ČR).

  Kraj Královehradecký

Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost  
EU Leader MAS Krkonoše Program rozvoje venkova

V roce 2010 obec Lánov zrealizovala projekt s názvem „Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost“ spolufinancovaný EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, Program rozvoje venkova ČR.
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající zasedací místnosti Obecního úřadu v Prostředním Lánově. Z celkových nákladů akce ve výši 1 176 tis Kč bylo z fondů EU hrazeno 882 tis Kč.
Nová zasedací místnost slouží velmi dobře svému účelu, ať při setkávání jednotlivých spolků působících v obci, tak ve dnech voleb a jiných setkáních.

Ing. Jiří Vancl, starosta


Bezpečně přes Malé Labe – most č. 5 a č. 7  
EU Leader MAS Krkonoše Program rozvoje venkova

V roce 2011 obec Lánov zrealizovala projekt s názvem „Bezpečně přes Malé Labe – most č. 5 a č. 7“ spolufinancovaný EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, Program rozvoje venkova ČR.
Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou mostů přes Malé Labe, a to v Prostředním a Horním Lánově. Z celkových nákladů akce ve výši 2 118 tis Kč bylo z fondů EU hrazeno 1 551 tis Kč.
Realizací tohoto projektu došlo nejen ke zlepšení dopravní situace v obci a oba nové mosty jsou hojně využívány a slouží dobrému účelu.

Ing. Jiří Vancl, starosta


„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“  
CZ PL Spolupráce

V roce 2015 byl ukončen projekt z názvem „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“, číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01555. Realizace tohoto projektu začala v roce 2013, a to za podpory fondu EU v rámci 3. výzvy OP Přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013.
Jak napovídá název, projekt byl určen pro sbory dobrovolných hasičů u nás a v Polsku. V rámci projektu se uskutečnila řada akcí pro mladé hasiče i ostatní členy všech tří sborů. Jednalo se například o lavinová školení, požární cvičení různého charakteru, společná setkání na obou stranách hranic a pořízení potřebného vybavení.

Již nyní je patrné, že projekt byl velmi úspěšný a přínosný pro všechny zúčastněné strany.