Informace o projektu: „Polytechnické a jazykově komunikační centrum“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003241.


Informace o projektu „Polytechnické a jazykově komunikační centrum“  

Název projektu: Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003241

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Lánov. Projekt řeší přístavbu polytechnického a jazykově komunikačního centra základní školy, je zaměřen na vybudování nových odborných učeben pro výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů, praktických činností, výuku cizích jazyků a využití informačních a komunikačních technologií.

Projekt „Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Informace  

Projekt „Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt řeší přístavbu polytechnického a jazykově komunikačního centra základní školy, je zaměřen na vybudování nových odborných učeben pro výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů, praktických činností, výuku cizích jazyků a využití informačních a komunikačních technologií. Na základě realizace projektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školy, vytvoření moderního a kvalitního výukového prostředí pro žáky školy a podpoře klíčových kompetencí IROP v kontextu na ŠVP.
  ... dokument (382 kB, PDF)