Informace o projektu: „Obec strategicky plánuje a řídí“, CZ.03.4.47/0.0/0.0/16_058/0007413.