Informace o projektu: „Kanalizace a ČOV Lánov“, 115D112000550.


Informace o projektu „Polytechnické a jazykově komunikační centrum“  

Název projektu: Kanalizace a ČOV Lánov

Registrační číslo projektu: 115D112000550

Projekt „Kanalizace a ČOV Lánov“ se začal připravovat již v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v říjnu 2015 a mohlo tak dojít k započetí realizace stavby.
Stavební práce prováděla vítězná firma, Stavoka Kosice a. s., koordinátorem byla firma VIS spol. s. r. o. Hradec Králové. Investorem projektu byla Obec Lánov.

V rámci projektu došlo k vybudování nové sítě splaškové kanalizace, k výstavbě kanalizačních přípojek atd. Projekt výrazně přispěl k ochraně životního prostředí a k rozvoji Obce.

Projekt byl financován z Operačního programu životní prostřední a spolufinancován byl též z Fondu soudržnosti EU, Evropským fondem pro regionální rozvoj.