Internet po kabelovém rozvodu

Popis služby:

Služba je poskytována po kabelovém rozvodu po obci Lánov. Internet může využít pouze ten, kdo disponuje zásuvkou kabelové televize. V případě, že je zájem o připojení k internetu a není k dispozici zásuvka kabelové televize, je nutné nechat si zavést kabelovou televizi.

Pokud v objektu již je přítomna přípojka KT je možné poskytnout službu IKR (internet po kabelovém rozvodu).
Ke sprovoznění IKR je vyplnění žádosti na OÚ nebo její vyplnění v elekronické podobě a její podpis (možnost vyplnění zde ...) nutná výměna zásuvky na zásuvku datovou a koupě modemu od obecního úřadu (zásuvka - 200 Kč, provádí odborná firma; nutná kabeláž např. při položení do jiné místnosti; koupě modemu - 1600 Kč). Modem je dodáván v balení společně se zdrojem, UTP a USB kabelem v délce 2 m.

Služba IKR je přístupná okamžitě po namontování zásuvky, propojení zásuvky s modemem a jeho přihlášení; více ... . K propojení s PC jsou k dispozici dvě varianty - UTP kabel (síťový) a USB kabel. K modemu lze připojit dvě zařízení (dvě PC). Připojení a přidělení IP adresy zajišťuje DHCP server na obci. Nastavení PC viz. ... Pokud budete mít problém s nastavením připojení, kontaktujte mě prosím na tel. 499 432 220, 607 602 738, admin@lanov.cz, ICQ 280 312128. Na přání namontuji i síťovou kartu.

Poplatky a způsoby platby za připojení internetu jsou uvedeny ve smlouvě, kterou uživatel podepíše po sprovoznění služby. Smlouva je k nahlédnutí zde ... Měsíční poplatek za připojení je 400 Kč. Platba se uskutečňuje na účet OÚ a to na následující čtvrtletí (tzn. 1200,-). Vyjímkou je první platba, kterou lze učinit při podpisu smlouvy na obecním úřadě a to v poměru k datu sprovoznění služby.

Připojení není zatíženo omezením - množství stažených dat ani čas strávený na internetu. Rychlost není garantována, ale mnohonásobně převyšuje vytáčené připojení.

Další podrobnosti, které jste zde nenašli, Vám ochotně sdělím na e-mail dle Vašeho dotazu.

obsah:

1. Nastavení připojení pro počítače se systémem Windows
2. Nastavení poštovního klienta (např. Outlook Express)
3. Modem - uživatelská stanice