Modem - uživatelská stanice

V této části vysvětlujeme jednotlivé stavy indikačních diod na předním panelu. Přesný popis všech situací naleznete na CD přiloženém k modemu.

Modemy jsou navrženy tak, aby mohli být stále zapnuté (zapojené do elektrické sítě). Není třeba je vypínat. Ve vypnutém stavu nelze na modemu provádět vzdálenou kontrolu a případnou opravu!

Modem Normální stav
(pro uživatele připojené pomocí síťového kabelu. Při připojení pomocí USB kabelu bude svítit dioda USB)
Modem

Modem se přihlašuje k hlavní stanici
Čekejte až se modem přihlásí, cca až 30min. Po uspěšném přihlášení bude následovat "Normální stav"

Modem Standby
Tento stav nastane po stisknutí tlačítka "standby" na levé straně modemu (počítač je odpojen od Internetu).
Modem Není připojen počítač pomocí síťového kabelu (resp. USB) nebo je počítač vypnut

Všechny Vaše dotazy zodpovíme na admin@lanov.cz.