František Jirásko: Historie Lánovska

"Historie Lánovska" byla vydána v roce 2000 jako součást almanachu "Lánov 1355 - 2000" u příležitosti 115. výročí založení školy v Prostředním Lánově a 15. výročí otevření nové budovy školy. Článek "Kroky reformace na Lánovsku" vyšel v občasníku Lánovský zpravodaj v říjnu 2002 a zahrnut jako dodatek do této elektronické podoby "Historie". (rz)

Obsah:

 1. Než ustoupil prales (do konce 12. století)
 2. Na tahu proti vodě (do poloviny 13. století)
 3. Kolonisté v údolí horního Labe (druhá polovina 13. století)
 4. Z přítmí věků (14. století)
 5. Opona se otevírá (druhá polovina 14. století)
 6. Církev a její ovečky pod horami (ještě 14. století)
 7. Ticho před bouří (doba předhusitská)
 8. Jan Žižka pod Krkonošemi (první polovina 15. století)
 9. Čas práce a pohybu (15. a 16. století)
 10. Česká šlechta a Kryštof z Gendorfu (16. století)
 11. Reformace (druhá polovina 16. století)
 12. Třicetiletá válka (1618 - 1648)
 13. Protireformace a rekatolizace (druhá polovina 17. století)
 14. Lidé a rozmary přírody (léta 1700 - 1740)
 15. Ostatní ať vedou války... (léta 1740 - 1763)
 16. Selské povstání roku 1775 (23. - 27. března 1775)
 17. "Bramborová válka" (1778)
 18. Vstup do 19. století (1800 - 1850)
 19. Indicia aneb Cholera morbus (1831 - 1832)
 20. "Čas oponou trhnul" (rok 1848)
 21. Kroky moderního průmyslu (druhá polovina 19. století)
 22. "Pryč od Říma..." (přelom 19. - 20. století)
 23. První světová válka a republika (1914 - 1938)
 24. V podvečer války (1938 - 1939)
 25. Za druhé světové války (1939-1945)
 26. Konec... a počátek (květen 1945 - 1946)
 27. Poznámky

Dodatky:

 1. Kroky reformace na Lánovsku (z Lánovského zpravodaje - říjen 2002)