Informace o projektu: „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“, CZ.3.22/1.3.00/09.01555.


Informace o projektu  

V roce 2017 byl projekt přeshraniční spolupráce s názvem „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“, CZ.3.22/1.3.00/09.01555 vybrán Evropskou komisí (DG REGIO – DG Regional and Urban Policy) jako vzorový projekt přeshraniční spolupráce.
Prostřednictvím DG REGIO byl připraven a zpracován text o projektu, který obsahuje informace o jednotlivých akcích, o náplni celého projektu, o jeho přínosu území a dalších aktivitách a bude sloužit jako podklad v rámci jeho schválení Evropskou komisí. Díky této aktivitě budou výsledky projektu sdíleny s veřejností na stránkách DS REGIO. I tento výběr Evropské komise dokazuje, že projekt byl skutečně kvalitní a přínosný.

Bedřich Kovář, místostarosta

Informace o projektu dokument vydal: Regional Development Agency

Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz.

  ... celý dokument (140 kB, PDF)

Propagace projektu dokument vydal: Regional Development Agency

Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz.

  ... celý dokument (30 kB, PDF)