Obrázky z historie:

Sál na křižovatce Sál na křižovatce  
Pomník padlým v Pr. Lánově SDH Křižovatka - centrum obce
Horní Lánov Pošta v Prostředním Lánově  
Pomník v Horním Lánově Škola v Horním Lánově Pošta v Prostředním Lánově
Škola Škola Stará škola v Dolním Lánově

Restaurace "na Bíně"

Kostel v Pr. Lánově - zbourán 1979
Továrny v obci
  Továrny v obci