Informace o projektu: „Polytechnické a jazykově komunikační centrum“.Informace o projektu „Polytechnické a jazykově komunikační centrum“  

Název projektu: Dovybavení polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011133

Cíl projektu:Projektový záměr řeší zlepšení stávající infrastruktury odborných učeben, a to pořízením ICT dovybavení v rámci přístavby budovy Polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov.
Pro zahájení výuky v odborných učebnách je třeba dovybavit tyto učebny informačními a komunikačními technologiemi (ICT vybavením), učebními pomůckami, které současný realizovaný projekt Polytechnického centra neobsahuje či jen v minimálním rozsahu. Pořízení obráběcích strojů, vybavení učeben PC (notebooky), projektory, 3D tiskárnou, výukovým SW a další technikou je v současné době nezbytné pro zkvalitnění výuky žáků v odborných předmětech.
Cílem projektu je vytvoření moderních prostor, které budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích dle IROP ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program. Ukončení fyzické realizace projektu se plánuje v roce 2019.

Projekt „Dovybavení polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov“ je spolufinancován Evropskou unií.

  ... dokument (41 kB, PDF)