Informace o projektu

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov
CZ.1.13/1.2.00/31.01234
Investor projektu:
Zhotovitel projektu:
Koordinátor projektu:
Realizace projektu:

Obec Lánov
Pavel Bořek – stavební firma
Regional Development Agency
rok 2013

Projekt „Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov“ se začal připravovat již na konci roku 2012. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána začátkem roku 2013 a mohlo tak dojít k započetí realizace stavby.

Stavební práce provádí vítězná firma, Pavel Bořek – stavební firma, koordinátorem je RDA, se kterou Obec Lánov udržuje blízkou spolupráci. Investorem projektu je pak samotná Obec Lánov.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Spolufinancován je též Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Terminál autobusové dopravy Terminál autobusové dopravy Terminál autobusové dopravy Terminál autobusové dopravy Terminál autobusové dopravy
Terminál autobusové dopravy
Terminál autobusové dopravy
Terminál autobusové dopravy
Terminál autobusové dopravy