Oslavy 60.výročí založení TJ Lánov 19.6. 2006

V měsíci červnu 2006 slaví členové TJ Lánov 60. výročí založení své jednoty. Podle dostupných informací byla tělovýchovná jednota v Lánově založena 21. června 1946.
Prvním starostou byl p. Jíra. Tehdy měla jednota tři oddíly. ZRTV, odd. lyžování a odd. kopané. Odd. lyžování vedl pan Honců. Oddíl kopané do mistrovských soutěží vstoupil až v roce 1949.
První oslavy 30.výroční založení TJ jsme oslavili už v roce 1976. Tehdy bylo provedeno celkové zhodnocení činnosti a nastíněn perspektivní dlouhodobý plán činnosti. Do výboru byli zvoleni tito funkcionáři: předseda p. Pršala, místopředseda M. Mihok, členové: Jurček, Janda L., Jandová, Král, Straka, Bláha, Pochop, Zemánek, Šimek, Zámečník, Malý Petr. Rozšířily se oddíly a byl založen oddíl odbíjené, stol. tenisu, lyžování, tenisu a nohejbalu. Toto složení oddílů trvá dodnes. Některé oddíly se přihlásily do mistrovských soutěží v rámci okresu Trutnov.

V minulosti oddíly a výbor TJ vytvořily základní podmínky pro sportovní činnost členů TJ a vybudoval se ve spolupráci s OÚ sportovní areál a lyžařský vlek v Horním Lánově, který slouží všem sportovcům i veřejnosti. Později byl zakoupen autobus na přepravu sportovců a rolba na úpravu vleku. Oddíly organizovaly pravidelné tréninky a dosahovaly dobrých výsledků v okresních soutěžích. Také mládeži se začala věnovat zvýšená pozornost.
Prvních úspěchů dosáhl oddíl odbíjené, když ženy vybojovaly postup do kraje a žákyně hrály okresní soutěž. Oddíl kopané A mužstvo vybojovalo postup do I.B. třídy. Přípravka v minulém roce byla přeborníkem okresu a tohoto roku skončila na 2.místě z 15 mužstev. Oddíl kopané má ještě žáky, kteří se umístili na 8.místě v přeboru finálové skupiny. Dorost hraje v okresním přeboru. B mužstvo dospělých si vybojovalo postup do baráže o III. třídu. Odd. stolního tenisu získal titul okresního přeborníka.

Při stručném hodnocení můžeme říci, že TJ za svých 60 let trvání byla velice aktivní. Kromě sportovní činnosti pořádala TJ i kulturní zájezdy. (např. na Slovensko, do V. Karlova na Moravu, do Z. Čech, do bývalé NDR do města Norschav)
Oslavy 60 let se započaly sportovními soutěžemi u příležitosti Mezinárodního dne dětí, za účastni 200 dětí. Proběhla řada soutěžních žákovských utkání a děti měly radost z dárků.

Vyvrcholení oslav bude 24.6.06 zahájeno slavnostním zasedání v restauraci Dřevěnka v Dolním Lánově. Zasloužilí členové budou odměněni. V 16.00 hodin odehraje na svém hřišti A mužstvo přátelské utkání s divizním mužstvem Dvora Králové. V 19.00 hod. je na hřišti taneční zábava.

Věříme, že TJ Lánov i pro další období bude ještě aktivnější a bude se věnovat hlavně mládeži. Závěrem je nutné poděkovat všem členům TJ , sponzorů, OÚ a jeho starostovi, p. ing. Vanclovi, za pomoc, které se tělovýchově od obce dostalo. Hodně pomůže zlepšit trenérskou činnost dobudování nové haly pro zimní i letní sporty a věříme, že se nám podaří vybudovat šatny a sprchy pro všechna družstva. Za zmínku ještě stojí, že ve spolupráci s OÚ bylo vybudováno náhradní tréninkové hřiště na kopanou pro mládež a hřiště pro plážový volejbal dvojic.

Výkonný výbor TJ je složen z těchto členů:
předseda: Mihok Milan
ekonom: Kavanová Milena
členové: Hájek, Teichman, Jindříšek ml., Jindříšek st., Kaňkovský, Krulišová, Hlava, Janků, Sys, Zámečník, Straka.

Připravil Mihok Milan, předseda