Nabídka počítačových kurzů

Základní škola v Lánově nabízí počítačové kurzy pro širokou veřejnost bez omezení věku a znalostí v tomto oboru. Kurz je rozdělen do dvou kategorií. V obou se účastníci seznámí s prací na počítači a základním Hardware.

Náplň kurzu:

začátečníci:
- seznámení se s počítačem, práce ve Windows 98 SE, práce v Office 2000 (Word – texty, Excel – tabulkový procesor), základy práce s Internetem, základy práce v síti.
pokročilí:

- prohloubení práce a orientace v počítači a Windows, rozšířená práce v prostředí Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint), práce v diskovém manažeru, práce s Internetem v prostředí Internet Explorer 6.0

Po dohodě lze kurzy rozšířit i o další počítačové aplikace – základy tvorby webových stránek, multimediální aplikace, MS Outlook, archivace, apod.

Hodinová dotace kurzu je 20 hodin (lze upravit – záleží nám na Vašich znalostech po absolvování kurzu). Počet osob na jeden turnus – 8 (osoba/počítač). Cena kurzu 900,- Kč. Minimální počet osob pro absolvování kurzu – 4.

Výuka bude probíhat v učebně základní školy Prostřední Lánov.

První termín (informativní schůzka, přihlášení, zahájení výuky, sjednání vhodného termínu)

19. listopadu 2003 (středa) – budova A, počítačová učebna 18.00 hod., zazvoňte.

Kontakt:

tel.: 499 432 212, 737 848 419
e-mail: zslanov@iol.cz

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy