Z Lánovského Pulsu 3/2006

Obsah:

  1. Z historie i současnosti obce Lánov
  2. Lánovské pověsti - 1. díl
  3. Ze zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Lánov v roce 2005
  4. Zprávičky z Lánova:

Z historie i současnosti obce Lánov

V rámci oslav výročí 650 let obce Lánov vznikl i krátký soubor vyprávění o lánovské historii a současnosti, který běžel několik měsíců na místní kabelové televizi. Rádi bychom tyto zajímavé informace zprostředkovali i vám na stránkách Lánovského Pulsu.

Lánovské pověsti - 1. díl

Pověst o statečném kováři na Malém Labi v Lánově obci

(Záznam z roku 1914 z rukopisu p. A.Gottsteinové)
Na toku Malého Labe stával hamr, v kerém pracoval pilně hamerník se dvěma tovaryši. Jeho žena zase se dvěma nádvorníky pálila v lese uhlí v milířích pro potřebu hamru a k užitku sousedů i přespolních. Tu zimu udeřila krutost mrazů a futeř sněhová tak, že jen ztěžka bylo co ulovit v lesích a na mýtinách.

Meluzína komínem kvílela až běda a tmou, jaká se snesla od Švarcberku, nebylo možno prohlédnouti. Nad půlnocí se přikradl ke stavení sroubenému medvěd statný a jal se dobývati do chléva, byv zlákán puchem a dechem dobytka v naději, že k laciné kořisti dojde. Velký hlomoz a praskot dřeva však vzbudil hospodáře a ten neleniv v chvatu přispěchal právě včas. Huňáč se chystal vrhnouti se na krávu bučící, strachem se zmítající, div řetěz přepevný nestrhla. Tu hamerník udatný postavil se, třímaje sochor železný v pevném stisku, čelem proti čelu šelmě lité, již běsnící a vrhl se vpřed. Silou obra proklál huňatou hruď nepřítelovu, z jehož tlamy chroptění a krev se kvapem valila.
V paměť pokolením budoucím byl skutek rytířský vtesán do kamene a vsazen do věže chrámu Páně.

Ze zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Lánov v roce 2005

Členskou základnu sboru tvoří 116 členů, z toho 62 mužů, 21 žen a 33 mladých hasičů. Výjezdovou jednotku tvoří18 členů, kteří zasahovali u sedmi požárů, jeden výjezd byl planý. Dvakrát se zúčastnili námětového cvičení.
Z kulturních a společenských akcí uspořádali hasiči tradiční Hasičský bál, Den plný her, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Mikulášskou besídku a spolupodíleli se na akci Ledová jízda.
Absolvovali rovněž řadu soutěží: okrskové kolo Harta, okresní kolo požárního sportu ve Dvoře Králové n. Labem, postoupili do krajského kola v Dobrušce, soutěžili O pohár starosty ve Špindlerově Mlýně.
Z brigádnických prací se věnovali sběru železa, zhotovení domečku pro požární sport, údržbě cvičebního nářadí, budování volejbalové hřiště v Horním Lánově, umístění buňky na hřišti, sekání hřiště, pořez dřeva, přípravě letního tábora mladých hasičů a dalším.
V loňském roce oslavil kolektiv mladých hasičů deset let od svého založení. Již po roce své činnosti se začali umísťovat na předních místech v soutěžích a tento trend si drží dosud. Dorostenecké kolektivy se tradičně probojovávají na krajská kola, v loňském roce se to podařilo i kolektivu starších. Na okrese obsazují medailové pozici jak mladší, tak starší i dorost. Většina mladých zůstává věrna hasičině i po dovršení plnoletosti a pokračují ve své činnosti s dospělými. Srdcem jsou stále mladými hasiči, a tak se zúčastňují společně s nimi jako vedoucí na letních táborech, víkedovkách, pomáhají při nácviku na soutěže i při samotných soutěžích.
V loňském roce zahájili mladí hasiči nový ročník hry Plamen a soutěže dorostu podzimním branným závodem. Výsledky byly více než dobré, první místo dorostenek, druhé místo dorostenců, první místo starších a sedmé místo mladších.
Kolektiv mladých hasičů se ale nezaměřuje pouze na činnost spojenou s hasičinou, nacvičují předtančení na ples, připravují program Mikulášské besídky, pomáhají při Dnu plném her a Dětském karnevalu. Pravidelně jezdí na letní tábory, v loňském roce uskutečnil v autokempu Brodský. Týden letního tábora věnují přípravě na podzimní soutěž, různým hrám, koupání a výletům. Za odměnu za dobré výsledky na soutěžích vyrážejí na víkendové pobyty na Hříběcí boudu.
Zúčastňují se i brigád: úprava volejbalového hřiště, odklízení pořezaných větví a keřů, úklid staré hasičárny, sběr starého papíru.
Výbor SDH Horní Lánov děkuje všem svým členům i sponzorům, kteří podporují činnost
sboru.

Z výroční zprávy připravila Kateřina Kalenská.

Zprávičky z Lánova:

• ZŠ Lánov ve spolupráci s DDM Pelíšek ve Vrchlabí připravili 1. ročník Velké ceny Malého Labe, který se pojede 1. března na lyžařském vleku Špička v Horním Lánově. Jedná se o obří slalom jednotlivců a soutěž družstev. Závodí se v kloubových tyčích. Vítězové závodu obdrží diplomy a drobné ceny.

• 11. února se konal oblíbený Myslivecký ples v Kulturním domě v Horním Lánově. Účast byla jako každoročně hojná a všichni se dobře bavili při tanci, poslechu i při losování bohaté tomboly.

• Lánovská Osvětová beseda připravila na 25. února již tradiční Dětský karneval s hudbou, maskami a soutěžemi. Tančilo a soutěžilo se v Kulturním domě v Dolním Lánově.

• 19. ledna 2006 se Rádio Kulíšek, regionální redakce Dětské tiskové agentury Praha, premiérově představilo v pořadu Domino, vysílaném na vlnách Českého rozhlasu 2 – stanice Praha. Nelehký úkol, živý telefonický vstup do vysílání, perfektně splnila moderátorka Iva Karbulová. Pro posluchače si připravila pozvánku na běžeckou trať „Buď fit“ ve Špindlerově Mlýně.

• I v letošním roce plánují učitelé a žáci Základní školy v Lánově uspořádat podzimní zájezd do Chorvatska v termínu od 1.-10. 9. 2006. Ubytovaní budou na známém místě ve srubech v kempu mezi Zatonem a Ninem, kde společně neobvykle zahájí nový školní rok.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská.