Z Lánovského Pulsu 2/2006

Obsah:

  1. Z historie i současnosti obce Lánov
  2. Symbolika obce a Krkonoš
  3. Výsledky vánočního turnaje v sálové kopané
  4. Nový propagační materiál běžeckéch tras kolem Lánova
  5. Zprávičky z Lánova:

Z historie i současnosti obce Lánov

V rámci oslav výročí 650 let obce Lánov vznikl i krátký soubor vyprávění o lánovské historii a současnosti, který běžel několik měsíců na místní kabelové televizi. Rádi bychom tyto zajímavé informace zprostředkovali i vám na stránkách Lánovského Pulsu.

Symbolika obce a Krkonoš

Z pohledu dnešního člověka jsou pečetě či znaky symbolem staré slávy panovnických rodů, šlechty, církve, cechů či měst. Mezi nejmladší právě patří symboly obecní.
Oba symboly obce Lánov se opírají o velmi starou pověst (viz příští část cyklu o Lánově), jejíž děj spadá do první poloviny 16. století a je ztvárněn na kamenné plastice, vsazené do věže dolnolanovského kostela na přelomu 16. a 17. století. Jednalo se tehdy souboj statečného kováře s medvědem. Reliéf se stal později předlohou pro pečetidlo a razítko, používaná ještě krátce po druhé světové válce.
K hlavním figurám znaku a praporu přibily modro-stříbrné (bílé) pruhy, které se vztahují k toku Malého Labe.
Konečné řešení znaku a praporu bylo předloženo Parlamentu České republiky a z rozhodnutí předsedy poslanecké sněmovny dne 18. června 1998 bylo schváleno užívání symbolů obce.

Obecní symboly se užívají v úředních místnostech obce, v záhlaví písemností, na tiskovinách vydaných obcí, na obecních budovách, na volebních urnách, při státních svátcích a významných událostech atd. Pro reprezentaci obce je mohou dále využívat také spolky a sdružení. Užívání obecních symbolů veřejností je možné pouze se souhlasem obecní rady.

Výsledky vánočního turnaje v sálové kopané

25. prosince 2005 se konal již 14. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané, který každoročně pořádají lánovští sportovní nadšenci.
Zde jsou výsledky letošního ročníku, které jsme vám slíbili.

Konečné pořadí turnaje:

1. TORZO LEGIE (ZÁVODNÍK S., PŮLPÁN M., SCHAUER P.)
2. JARABÁCI (BARÁT P., BARÁT P., KRÁSA J.)
3. KAŠPÁRCI (VÍŠEK K., VÁCLAVÍK L., URBAN J.)
4. BUBÁCI (FALTUS R., PEŠINA R., FALTUS I.)

Nejlepší střelci turnaje:

19 branek Víšek Kuba
19 branek Závodník Stanislav
15 branek Půlpán Milan

Více informací zde ...

Nový propagační materiál běžeckéch tras kolem Lánova

Propagační materiál běžeckých tras v okolí Lánova vznikl jako samostatný projekt obce Lánov pro potřeby místních sportovních nadšenců i turistů, kteří do Lánova v zimním období zavítají.
Jednotlivé trasy vycházející z Lánova se napojují dále na oficiálně značené krkonošské běžecké trasy, které vznikly v rámci projetu Svazku měst a obcí „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“, a můžete se v jejich stopách vypravit i do vyšších partají hor nebo přímo na Krkonošskou lyžařskou cestu (magistrálu). Opačnou cestou sjedete z hřebenů přímo až do Lánova.
Všechny trasy budou během zimního období pravidelně protahovány a upravovány až do doby, pokud to sněhové podmínky dovolí.

Běžecké trasy:
1) Tetřeví Boudy – Jelení vrch – Bönischovy Boudy – horní stanice lanovky u Černého Dolu –
kolem kapliček – Špička (sjezdovka)

2) Klínové Boudy – Krásná Pláň – Strážné – Fera – asfaltka k Hořejšímu Vrchlabí – přes cestu
na Horní Lánov – Vrchlabí – Liščí kopec – na hranu letiště – Hotel Harmonie (silnice 1/14)

3) Penzion Bílý hořec (K 174) – přes Vápenický potok – směr k Vrchlabí – Měsíční údolí – Liščí kopec –
letiště – Hotel Harmonie (silnice 1/14)

Zprávičky z Lánova:

• Lánovskou obecní knihovnu, která je od loňského roku umístěna v prostorách infocentra, navštívilo v roce 2005 celkem 270 čtenářů. Do knihovny se během roku zaregistrovalo 52 členů (35 dospělých a 17 dětí), kteří si knihy pravidelně půjčují a čtou. Celkem se v roce 2005 vypůjčilo 874 svazků krásné a naučné literatury i časopisů. Knihovna bude pokračovat i v tomto roce a těší se i na nové čtenáře.

• Sbor dobrovolných hasičů Horní Lánov uspořádal dne 28. ledna v Kulturním domě v Horním Lánově Hasičský ples s bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Mat.

• ZŠ Lánov se dobrovolně přihlásila k celostátní akci prověřující znalosti dětí po ukončení povinné školní docházky. Výsledky testování z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí budou podkladem pro tvorbu vzdělávacího programu.

• Letos již čtvrté narozeniny bude slavit občasník, který vydávají společně žáci a učitelé ZŠ Lánov. „Lánovský občasník“ vychází šestkrát ročně a je věnován všem, kteří se rádi dozví něco více ze života lánovské školy. Občasník se věnuje ale i historii obce, upozorňuje na zajímavé akce, inspiruje čtenáře nabídkou nových titulů knih či informuje o nejdůležitějších událostech z Lánova. Pravidelná vydání jsou k dostání v infocentru v Prostřením Lánově nebo barevně na internetových stránkách obce www.lanov.cz.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská