Z Lánovského Pulsu 12/2005

Obsah:

  1. Z historie i současnosti obce Lánov
  2. Exkurz do historie Lánova
  3. Podvečer pro třetí generaci a nejen pro ni
  4. Lánovská knihovna
  5. Zprávičky z Lánova:

Z historie i současnosti obce Lánov

V rámci oslav výročí 650 let obce Lánov vznikl i krátký soubor vyprávění o lánovské historii a současnosti, který běžel několik měsíců na místní kabelové televizi. Rádi bychom tyto zajímavé informace zprostředkovali i vám na stránkách Lánovského Pulsu.

Exkurz do historie Lánova

17. století je ve znamení pozvolného rozvoje domácké textilní výroby. Předení a tkaní proniká do většiny lánovských chalup. Nejdramatičtěji vyznívá období vrcholící před koncem 18. století. Míjejí neúrodné roky 1771 a 1772 s epidemiemi. Lánovští se svými rychtáři hrají důležitou roli v selském povstání roku 1775 při obsazení vrchlabského zámku. Do krajiny přichází i "bramborová válka", kdy se údolí Lánova stává roku 1778 válčištěm mezi Rakušany a Prusy Fridricha II. Vrch Špička se stává dělostřeleckým stanovištěm.

V manufakturním období se rozvíjí v Horním i Prostředním Lánově papírenská výroba a selské cihelny. Tyto činnosti zmizely beze stopy. Jiná záležitost ovšem je těžba vápence a jeho zpracování na pálené vápno v polních vápenkách. Tato činnost byla značně intenzivní už v době Marie Terezie a Josefa II., čímž se Lánov a Černý Důl svorně podílely na výstavbě pevnosti Josefov. Těžba se dodnes zachovala a soustředila na využívání ložiska dolomitu v Horním Lánově.
Vpád průmyslové revoluce do kraje v 19. století upřednostnil textilní výrobu a údolí se zaplnilo továrnami. I tato činnost postupně zaniká. Další léta přinášejí nové způsoby obživy - vznikají drobné řemeslnické dílny, řada lidí nachází své uplatnění při lesních pracích, v zemědělství i ve službách - turistika se rozšiřuje i v našem okolí.

Podvečer pro třetí generaci a nejen pro ni

Společnou akci nazvanou „Podvečer pro třetí generaci a nejen pro ni“ organizoval Obecní úřad v Lánově v rámci oslav „650 let obce Lánov“. Vkusně vyvedené pozvánky informovaly občany obce i okolí, že se tato oslava bude konat v pátek 23. září 2005 na sále v Horním Lánově.
Pořadatelem byla Obec Lánov spolu se dvěma kluby důchodců, a to Klubu důchodců bývalého statku Lánov a.p. a Klubu důchodců Lánov, a Mysliveckým sdružením Lánov.
Začátek oslavy byl stanoven na 16 hodin, jednak pro vystoupení účinkujících dětí ze základní školy a mateřské školy v Horním Lánově, ale hlavně proto, aby se mohli akce zúčastnit důchodci statku sousedních obcí.

Pro poslech a posléze i k tancování hrála hudba „Čtyřlístek“ z Arnultovic ve složení harmonika, bicí, saxofon + zpěv a zpěvačka.
Jídlo a pití zajišťovali myslivci v přilehlém předsálí. Lánovská organizace Mysliveckého sdružení má své členy i z Vrchlabí, Dolního Dvora, Rudníku a Dolního Lánova, kteří rádi přijeli a zajišťovali rychlou a bezproblémovou obsluhu hostů. Její předseda Ing. Máslo, myslivecký kuchař Bohouš Strnad a všichni ostatní se starali, aby na stolech nic nechybělo. Ostatně myslivecký guláš má u nás dobrou pověst.
U vchodu do předsálí se prodávaly suvenýry zhotovené k upomínce 650. výročí Lánova, jako trička, pamětní medaile, pohlednice Lánova, výroční známky, brožury z oslav v roce 2000 a další věcičky.

Vstupné bylo dobrovolné, vždyť cílem bylo pobavit a ne vydělat. Taneční vystoupení dětí, vedených jejich učitelkami a vychovatelkami se líbilo, o čemž svědčil potlesk, kterého se vystupujícím dětem dostalo. Však dětská očka zářila radostí i vděkem. A díky všem, kteří se dětem věnují.
Starosta Ing. Jiří Vancl a současná organizátorka a účastnice obou klubů, paní Margita Capoušková, při této příležitosti poděkovali a předali malé dárky paní Drahoslavě Šnajdrové, předsedkyni, Miladě Řeháčkové, pokladní Klubu státního statku, a Věrce Janků, předsedkyni lánovského Klubu důchodců, které se dlouhodobě starají o bohatou činnost svých klubů.

Hudba hrála líbivé skladby, písně lidové, národní i umělé, staré i novější, spíše pomalejší tanga, valčíky (naše i anglické), polky, hity od Kristýnky po La Palomu, a tak parket býval slušně obsazen. Když se nedostávalo mužů, tančily spolu ženské páry a vůbec to nevadilo, veselí bylo všeobecné a upřímné.
Neúnavní muzikanti obveselovali sál až do 22 hodin, vzdálenější účastníci odjížděli postupně, takže pak už následoval jen úklid restaurovaného kulturního stánku a nutný konec.
Ti, kteří si mohli od povinností již oddechnout, zůstali ještě nějaký čas na sále, aby vyslechli sem tam nějaké to zhodnocení, kritiku pro poučení, nebo co a kde trochu vázlo. Evidentně převládala spokojenost, a to bylo hlavní.
Takže na závěr třeba poděkovat Obecnímu úřadu v Lánově a jeho starostovi Ing. Vanclovi za jeho iniciativu a podíl na organizaci tohoto setkání seniorů, taktéž i všem, kteří se jakkoliv na něm podíleli!

Příspěvky připravil Václav Šnajdr

Lánovská knihovna

Obecní knihovna Lánov, která je umístěna v prostorách infocentra, od letošního roku úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Trutnově. Výsledkem je řada krásných nových knih, které nám trutnovská knihovna laskavě zapůjčuje a obměňuje. Kromě nových titulů, naleznete v naší knihovně díla nejznámějších českých i světových autorů, detektivky, červenou knihovnu i odbornou literaturu.
Knihovna je určena i dětem a mládeži, jejichž knihy jsou barevně označeny podle optimálního věku čtenáře. Zájemci si zde mohou přečíst Krkonošské noviny, které se odebírají každý den, stejně jako aktuální čísla nejčtenějších časopisů.
Roční půjčovné je opravdu jen symbolické a činí 30 Kč pro dospělé a 15 Kč pro děti. Knihovnu můžete navštívit kdykoliv v době v fungování lánovského infocentra, to znamená každý všední den od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00 hod.

Kateřina Kalenská

Zprávičky z Lánova:

• Již tradičně se bude konat v předvánoční době „Zpívání u vánočního stromu“, které se stalo příjemným setkáním lánovských občanů a pozastavením se v hektickém čase nákupů a pečení cukroví. Datum zpívání bude upřesněno.
Další každoroční událostí je také Vánoční mše v dolnolanovském kostele na Štědrý den od 16.00 hod. a letošní rok nebude výjimkou.

• Pension Bílý Hořec v Horním Lánově pořádá 3. prosince pro děti i dospělé „Mikulášskou zábavu“. Od 15.00 hodin jsou pro děti připraveny soutěže, pohádky i mikulášská nadílka, pro dospělé pak taneční zábava s country skupinou „Druhý Dech“ od 19.00 hod. Pension Bílý Hořec všechny srdečně zve.

• Dne 4. listopadu 2005 uspořádal Spolek pro občanské záležitosti další „Stříbrný podvečer“ pro lánovské jubilanty s hudbou a příjemným posezením, při kterém se oslavencům rozdaly i přání a drobné dárky.

• 21. listopadu 2005 se konalo slavnostní zahájení přístavby tělocvičny při základní škole v Lánově poklepem na základní kámen na staveništi.

• V lánovském infocentru je možné zakoupit si kromě suvenýrů z Lánova aktuálně i kalendáře s tématikou Krkonoš na příští rok a rovněž zde najdete široký výběr Krkonošské medoviny v dárkových baleních, které mohou být krásným dárkem pod stromeček.

• Projekt krkonošských turistických linek, do kterého se aktivně zapojila i obec Lánov, byl úspěšný i v letošním roce. Zatímco v červnu a v září jezdily turistické linky pouze o víkendech, v době letních prázdnin, křižovaly cyklobusy Krkonoše denně. I přes nepříznivé počasí, které nám Krakonoš na léto přichystal, využilo těchto linek celkem 25 593 osob a přepravilo se 2 428 jízdních kol.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská