Z Lánovského Pulsu 10/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Lidové veselení
  3. Zprávičky z Lánova
  4. Sportovní akademie Špindlerův Mlýn - základna budoucích mistrů
  5. Nabídka nejlevnějšího internetu v okolí ...

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Z historie i současnosti obce Lánov

V rámci oslav výročí 650 let obce Lánov vznikl i krátký soubor vyprávění o lánovské historii a současnosti, který běžel několik měsíců na místní kabelové televizi. Rádi bychom tyto zajímavé informace zprostředkovali i vám na stránkách Lánovského Pulsu.

První zmínky o obci Lánov

První doklad o Lánově pochází z roku 1355, z doby vlády Karla IV., kdy jeho jméno čteme jako Lungnow nebo Langnaw. Ale to už obec, rozložená na "dlouhé nivě" podle bystřiny Malé Labe, má za sebou řadu desítek let života. Její vznik sahá do doby před rokem 1300, pravděpodobně zpět do časového prostoru mezi roky 1250 - 1260. Jde tedy o počátky tzv. druhé vlny kolonizace valné části pohraničního královského hvozdu a jeho likvidace.

Hlavním způsobem obživy zdejšího obyvatelstva byly dary lesa a následně chov dobytka a obdělávání půdy. Tuto skutečnost nezpochybňují ani velmi časné zmínky o "železných horách nad Lánovem" a existence zdejších železných hamrů, využívajících horské vody k výrobě železa a jeho kování.
Ve znaku obce, který můžeme spatřit na věži dolnolánovského kostela, se nachází kovář v boji s medvědem. Kostel, společně se školou, byl duchovním centrem dlouho rozdělené obce, k níž patřily panské dvory - dolní a horní, náležící vrchlabskému panství v "lánovských horách" a čtyři samostatné celky - Lánov Horní, Prostřední, Dolní a také ještě po určitou dobu Malý Lánov.

Lidové veselení

Jako vyvrcholení oslav k výročí 650 let uspořádala obec Lánov, společně se Sborem dobrovolných hasičů Horní Lánov, Lidovou veselici. Na sobotní večer 10. září byl připraven na sále v Horním Lánově bohatý kulturní a zábavný program, který trval až do časných ranních hodin.
Zajímavou podívanou bylo vystoupení skupiny historického šermu REGO s programem „Violete mazaný lazebník“, které se konalo venku před sálem.
Po osmé hodině zahrál k tanci a poslechu vrchlabský Dixilend, který hudebně navazuje na známý Elektron. V přestávkách poté předvedlo své taneční umění Taneční studio Oliver z Domu dětí a mládeže ve Vrchlabí. Později přišlo na řadu vystoupení oblíbené hudební skupiny Jam & Bazaar, které zahrálo největší hity minulých i současných let.
Návštěvníci si mohli při této příležitosti zakoupit i upomínkové předměty s tématikou výročí, které jsou rovněž stále k dispozici i v infocentru na křižovatce.

Doufáme, že si obyvatelé Lánova oslavy výročí 650 let obce užili ke své spokojenosti a budou na ně rádi vzpomínat.

Kateřina Kalenská

Zprávičky z Lánova:


• Svůj první týden ve škole začalo netradičně hned několik žáků Základní školy v Lánově. Společně se svými učiteli a doprovodem rodičů vyrazili, stejně jako vloni, užít si ještě letních slunečních paprsků na chorvatské pobřeží, aby tak načerpali síly do nového školního roku.

• Podvečer pro třetí generaci byl název v pořadí poslední akce, která se konala v rámci výročí 650 let obce Lánov. Posezení s hudbou pro starší generaci se konalo 23. září na sále v Horním Lánově a bylo příjemným zpestřením běžných dní starší generace lánovských obyvatel.

• V pátek 9. září se na sále v Horním Lánově konal klubový mejdan s netradiční show s názvem „Taneční smršť Kulikuk“. Akci, na které zahrál DJ Goddess z Pardubic a vystoupili vrchlabští Mužoreti, připravil Dětský klub Palcát a Rádio Kulíšek.

• 1. ročník veřejného petanquového turnaje dvojic „Koule lánovského medvěda“ byl z důvodu stavebních prací ve sportovním areálu u ZŠ Dolní Lánov přeložen ze 17.9. 2005 na jaro 2006.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn - základna budoucích mistrů

Začátkem září jsme se vydali do Špindlerova Mlýna, abychom vyzpovídali Libora Votrubu, současného prezidenta Světové snowboardingové federace.

Proč Sportovní akademie vznikla?
"Popularita sjezdového i klasického lyžování a snowboardingu u nás stále stoupá, a proto je potřeba vychovat další vzory zejména pro mládež. Nepochybuji o tom, že zde každý rok vyrostou talenty, které se za několik let stanou výraznými osobnostmi a reprezentanty České republiky, jako jsou Kateřina Neumannová, Šárka Záhrobská nebo Martin Černík".
Čím se liší výuka ve Sportovní akademii od klasické základky?
"Žáci se budou věnovat nejen celoroční sportovní přípravě, ale také nadstandardní výuce cizích jazyků a informatiky."
Mohou se naučit na snowboardu také starší lidé?
"Už dávno neplatí, že na snowboardu jezdí jen mladí. Běžně se do kurzů hlásí i padesátníci. Ani žák ve věku dědečka není výjimkou."
Chystáte něco zajímavého do budoucna?
V areálu pražských GO Žlutých lázní počítáme s umělým kluzištěm a ledovými pásy, kde se budou konat akce ve stylu 20. - 30. let minulého století".
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a zajímavých nápadů.
Ze Špindlerova Mlýna pro Radio Kulíšek Monika Mimrová.

Rádio Kulíšek – Monika Mimrová

Nabídka nejlevnějšího internetu v okolí

V INFOCENTRU V LÁNOVĚ

Od září 2005 nová jednotná cena internetu pro každý den!!!
prvních 15 minut........................................15 Kč
každá další započatá čtvrthodina................+ 5 Kč

Za hodinu internetu tedy zaplatíte 30 Kč.

Otevírací doba v mezisezóně: Po – Pá: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hod.