Z Lánovského Pulsu 8/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Zprávičky z Lánova
  3. Lánov sportovní i kulturní
  4. Tenisový turnaj série LTP tour v Lánově.
  5. Školní akademie

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Z historie tzv. "lágru" 1945 - 1955

Za okupace byl postaven v Lánově tzv. „lágr“- dřevěná budova, určená původně pro ženy, zaměstnané v zemědělství. Asi půl roku před převratem zabrala lágr německá vojenská správa a ubytovala v něm vyšší důstojníky SS v počtu asi 50 - 70. Tito esesáci týden před revolucí rychle lágr opustili a zmizeli neznámo kam. Po převratu byly ubytováni v lágru tři roty československého vojska z Vrchlabí. Pak byl na nějakou dobu lágr opuštěn a znovu osídlen posádkou československé armády do roku 1946. Když se stav posádky ve Vrchlabí snižoval, byl lágr znovu vyprázdněn, až konečně byl převzat Jednotným národním výborem v Pardubicích, který lágr doplnil ústředním topením i jinak zrenovoval a zřídil v něm dětskou zotavovnu. Od 1.10.1949 do 28.5.1950 proběhla v objektu tzv. řecká akce, při níž bylo v zotavovně ubytováno a stravováno 29 matek a 33 dětí řecké národnosti. Jinak sloužila výhradně rekreaci mládeže a bývalo tam umístěno v průměru 60 dětí nebo mladistvých osob se svými vychovateli a případně též některými matkami dětí. O kuchyň, úklid atd. ses staraly kromě správce i tři zaměstnankyně.

Zprávičky z Lánova


• Koncert hudebního uskupení „Trio Piacente“, který se konal koncem června v rámci oslav výročí obce, slavil mezi návštěvníky velký úspěch. Dolnolánovský kostel se v horkou odpolední neděle zaplnit lidmi z Lánova i celého okolí. V prostředí a akustice starého kostela skvěle vynikala hudba největších hudebních skladatelů barokní doby v podání: Kamila Černá – housle, Iva Adamová – příčná flétna a Radek Hanuš – cemballo.. Návštěvníci koncertu měli možnost poslechnout si i zdejší historické varhany, na které zahrál lánovský rodák Radek Hanuš.

• V měsíci srpnu proběhne zajímavá akce, a to Námětové cvičení hasičů s následným hodnocením. Místo a termín budou samozřejmě do poslední chvíle tajné, přesto se jistě vyplatí si hasičské cvičení pohlídat a shlédnout ho. Kontaktními osobami jsou: J. Šedivý, B. Kovář a J. Malinský.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská

Lánov sportovní i kulturní

V termínu, který každoročně připadá na lánovskou pouť, se letos konala velmi zajímavá sportovní a kulturní událost s názvem „Sportovní odpoledne a společenský večer“. Jednalo se o jednu z mnoha akcí konaných u příležitosti výročí 650 let obce Lánov, které letos probíhají. Celé odpoledne až do pozdního večera byl pro její návštěvníky ve sportovním areálu TJ Lánov připraven bohatý program.
První část patřila především příznivcům sportu, kteří si mohli vychutnat hned dvě fotbalová utkání a zápasy v tenise a v odbíjené. Děti si užívaly tradičních pouťových atrakcí a cukrovinek. Celý odpolední hudební program byl v režii moderátora pana Vričana. Od 18 hodin pak všem zahrála semilská kapela.
Vyvrcholením příjemně naladěného odpoledne bylo divadelní představení brněnských umělců se známou a oblíbenou hrou: „Don Quijote de la Mancha“ a následně slavnostní ohňostroj.
Dále již následovala volná zábava s tancem a hudbou, která trvala až do pozdních nočních hodin.
Doufáme, že si každý v bohatém programu vybral podle svého gusta a příjemně se pobavil, což bylo cílem všech, kteří se na jeho tvorbě podíleli.

Kateřina Kalenská

Tenisový turnaj série LTP tour v Lánově.

V sobotu 25. června se hrál v Lánově 1. letošní tenisový turnaj série LTP tour. Turnaje se zúčastnilo 6 hráčů a jejich souboj byl po celou dobu velmi napínavý a vyrovnaný. Na prvním místě se umístil Ondřej Lepl, na druhém Tomáš Schliegsbir a na třetím Tomáš Hrdý.

Tabulka po prvním turnaji vypadá tedy následovně:

1. Ondřej Leplt: 100 bodů
2. Tomáš Schliegsbir: 70 bodů
3. Tomáš Hrdý: 50 bodů
4. Vladimír Leplt: 40 bodů
5. Vladimír Bursa: 25 bodů
6. Pavel Cerman: 15 bodů

Lánovskému tenisu se věnují i internetové stránky www.tenislanov.wz.cz , kde naleznete i kontakt na organizátory turnajů v případě, že by jste se chtěli dozvědět více.

Kateřina Kalenská

Školní akademie

Týden před koncem školního roku jsme v zrekonstruovaném sále v Horním Lánově uspořádali pro rodiče a veřejnost sérii vystoupení žáků naší školy a dětí z mateřských škol. Nevím, zda si diváci dostatečně všimli krásné výzdoby, za kterou děkuji svým kolegyním. Některé výtvory našich malých lánovských umělců stály za podívání. Děkuji všem účinkujícím i vyučujícím za přípravu a nácvik jednotlivých čísel. Ač se to možná nezdá, nácviku jednotlivých čísel věnovali mnoho času.
Vyvrcholením programu jistě bylo přivítání nových žáků prvňáčků, těch, kteří po prázdninách zasednou do lavic první třídy. Zároveň jsme se rozloučili s těmi, kteří nás po devět let oblažovali svou přítomností ve škole. Jejich jména najdete na stránce občasníku.
Doufám, že se divákům naše vystoupení líbilo. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali téměř dva a půl tisíce korun. Využijeme je na podporu naší adoptované africké dívenky v příštím školním roce.

Martin Bartoš, ředitel ZŠ Lánov