Z Lánovského Pulsu 6/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Zprávičky z Lánova
  3. Z výroční zprávy Dětského klubu Palcát Lánov za rok 2004
  4. Lánovské osobnosti:
  5. Krkonošské cyklobusy opět vyjíždí

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Rok 1945 v Lánově

První místní národní výbor vznikl v květnu 1945 a jeho správní komise úřadovala asi do 20.9.1945. Potom podle poměrného zastoupení 4 politických stran byl jmenován místní národní výbor. Předsedou byl F. Chrtek. Dnem 20. září 1945 začínají první písemné zápisy z obecních schůzí. Zapisovatelem byl Václav Sucharda.

První žně, oslavy a první obecní rada

Po zdolání počátečních zmatků šlo v naší osvobozené vlasti o úspěšné sklizení první úrody. I v Lánově, kde byli ještě někteří Němci, směřovalo k tomuto cíli hlavní úsilí českých osídlenců. Na pomoc zemědělcům byly organizovány první žňové brigády. Do Prostředního Lánova přijelo 70 studentů z pražských středních škol. Byli ubytováni v budově obecní školy.
28. říjen1945 byl oslaven velkou manifestací ve Vrchlabí, které se zúčastnilo ve velkém počtu též občanstvo z Lánova. Kromě toho byla pěkná oslava v budově místní školy za účasti žactva i občanstva. Ve schůzi místního národního výboru 20.12.1945 byla sestavena první obecní rada.

Zprávičky z Lánova


• Jednou z akcí, které se konají v rámci oslav výročí 650 let obce Lánov, bude i koncert tria zabývajícího se interpretací převážně barokní hudby – TRIO PIACENTE. Koncert se uskuteční v neděli 19. června od 14.00 hodin v Kostele sv. Jakuba v Dolním Lánově.
Účinkující: Kamila Černá – housle, Iva Adamová – příčná flétna, Radek Hanuš – cemballo. Kompletní program všech akcí v rámci oslav je uveřejněný na internetových stránkách obce a Svazku měst a obcí, na lánovské kabelové televizi a na samostatné straně v tomto čísle Pulsu.

• Ku příležitosti oslav výročí 650 let od první zmínky o obci Lánov z doby vlády Karla IV. vznikla i nová „výroční turistická známka“. Na známce je vyobrazen znak Lánova a dva důležité letopočty, které toto výročí vymezují. Od května bude k dispozici všem zájemcům ke koupi v infocentru na křižovatce.

• Děti z Rádia Kulíšek byly pozvány do Šumperka, aby pokřtily a staly se kmotrem jubilejnímu padesátému číslu časopisu Zámeček. Časopis vychází již osmým rokem a je určený především dětem z dětských domovů, kteří do něho mohou sami přispívat svými články.

• Žáci Základní školy v Lánově pojedou v září tohoto roku v rámci školy na poznávací týdenní zájezd do Chorvatska. Zájezdy do ciziny pořádala škola úspěšně již v minulých letech a pro žáky a učitele se staly příjemným a oblíbeným zpestřením začátku školního roku.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská

Z výroční zprávy Dětského klubu Palcát Lánov za rok 2004

Dětský klub Palcát byl po celý rok zřizovatelem Rádia Kulíšek Lánov. Rádio Kulíšek používá pro zajištění vysílání technické vybavení zapůjčované DDM Vrchlabí a OÚ Lánov.
Veškeré činnosti, které probíhaly, se i v roce 2004 uskutečňovaly v rámci projektu Světluška, který se stal rozhodujícím programovým dokumentem.
Hlavní náplní bylo zajišťování kulturně-zábavných akcí pro děti a mládež, ozvučování akcí, natáčení rozhovorů do připravovaného živého vysílání na internetu a nově organizace veřejného petangueového turnaje.
Od 30.5.2004 se Rádio Kulíšek stalo rádiem dětských domovů. Moderátorskou základnu od té doby tvoří děti z dětských domovů Dolní Lánov a Vrchlabí. Od 1.9.2004 tým moderátorů a redaktorů řídí Irena Kovaříková z Dětského domova Vrchlabí. Činnost probíhala v následujících oblastech:

- oslavy 10. narozenin Rádia Kulíšek
- zábava mladé generace
- ozvučování akcí
- natáčení rozhovorů a reportáží
- moderní komunikační technologie
- psaní článků do novin na www.radiodomino.cz
- organizace petangueového turnaje
- tisková konference k 10. narozeninám Rádia Kulíšek

Z výroční zprávy Jany Tauchmanové připravila Kateřina Kalenská.

Lánovské osobnosti:

Milan Beyer: Jak jsem začínal s řezbou do dřeva.

Ve svých osmnácti letech jsem složil zkoušku z myslivosti. Již od začátku jsem měl asi štěstí na starší členy tohoto cechu. Prvním z nich byl Jan Ant. Koláž , se kterým jsem v roce 1956-60 pracoval na kožešinové farmě ve Vrchlabí. Tento mne naučil preparaci a činění kožek. Dalším mým štěstím bylo, že jsem často dělal domácí porážky u lesníka pana Oldřicha Vydry v Černém Dole, který byl zase vynikajícím řezbářem a malířem. Když jsem se mu svěřil, že bych řezbářství chtěl zkusit, řekl: „Přijeď a koukej.“ A tak jsem koukal a zkoušel. Čím více mi mé začátky chválil, tím více mně tento koníček bavil, až se z toho stal kůň, kterého mám již třicet let. Nyní, již v důchodě, si nedovedu přestavit den bez dřeva a řezbářských dlát v ruce.

Umělecké výtvory z dílny pana Beyera byly k vidění i na výstavě prací lánovských lidových výtvarníků, která se konala na Obecním úřadě v Prostředním Lánově roce 2003.

Krkonošské cyklobusy opět vyjíždí

4. června vyjedou opět krkonošské cyklobusy, aby zpříjemnily všem cyklistům cestování po Krkonoších. Jejich cílem je především přiblížení turistů s koly, ale i bez nich, ke vzdálenějším nebo vyšším místům Krkonoš, odkud poté mohou pohodlně sjet zpět do podhůří.
Příjemnou letošní novinkou je především změna jízdního řádu. O prázdninách budou cyklobusy v provozu každý den, mimo ně pak v sobotu a v neděli. Navíc se jejich trasa prodlouží o další zajímavá místa.
Stejně jako v loňském roce bude jednou ze zastávek lánovská křižovatka, kde budou vyvěšeny i jízdní řády. Nově pak bude „Krkokobus“ pokračovat dále i do Hostinného. Zajímavostí, na kterou je nutno upozornit, je možnost přestupu v Jilemnici na cyklobus Českého ráje.
Bližší informace k jízdním řádům získáte na všech infocentrech, autobusových zastávkách či internetových stránkách www.krkonse-smo.cz.

Kateřina Kalenská