Z Lánovského Pulsu 5/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Lánovské osobnosti:
  3. Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů v Prostředním Lánově za rok 2004
  4. Sportovní hrátky lánovského kováře
  5. Radio Kulíšek pod drobnohledem médií
  6. Zprávičky z Lánova:

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

První osídlenci po válce

V tisku a rozhlase bylo vyzváno české obyvatelstvo ve vnitrozemí, aby osídlilo německé kraje v pohraničí. Do Lánova přišlo nejvíce českých osídlenců z okresu Jilemnického, Novopackého a Semilského. Prvním osídlencem v Lánově byl Petr Farský, již dříve zde zaměstnaný, který převzal pekařskou živnost Weisovu. Josef Jebavý zůstal v řeznické živnosti a rovněž ostatní Češi v Lánově zaměstnaní většinou nepřerušili práci ve svém zaměstnání.

Nejdříve byli odsunuti známí a výbojní nacisté. První z nich byl sedlák Franz, jehož zemědělskou usedlost převzal Antonín Šimůnek. Potom přicházeli do Lánova další osídlenci, ucházející se o půdu a hospodářství. Byla z nich sestavena osídlovací zemědělská komise s předsedou Jaroslavem Otmarem, místopředsedou Josefem Erlebachem a jednatelem Františkem Janatou. Přidělování domků a usedlostí za součinnosti této komise řídil úřadující správní komisař František Chrtek, který vystavoval uchazečům písemné potvrzení, na jehož základě osídlenci dostali od okresní správní komise ve Vrchlabí jmenování národní správou zemědělské usedlosti. Dekrety obdrželi později na velké slavnosti v Pomrovicích.

První zemědělští osídlenci byli Antonín Šimůnek, Jaroslav Otmar, Antonín Vališka, František Janata, Václav Bláha a Josef Erlebach. Z ostatních osídlenců-nezemědělců byli v Lánově první František Chrtek, Josef Mařas a Jindřich Borůvka. Během roku za pokračujícího odsunu Němců přibývali další a další osídlenci, takže do konce roku 1945 byl již Prostřední Lánov z největší části osídlen Čechy a jejich rodinami.

Lánovské osobnosti:

Radek Hanuš (nar. 1978)

Rodák z Lánova vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Vrchlabí v letech 1992-1996. Jeho prvním učitelem hudby byl vrchlabský kněz, varhaník, učitel a ředitel kůru pan Stanislav Skalský.
V roce 1994 se stal Radek členem vrchlabského chrámového sboru, dnes působí jako jeho sbormistr. V roce 1996 pravidelně navštěvoval varhanní kurz u prof. Václava Uhlíře v Hradci Králové.
Nyní suduje na pardubické konzervatoři hru na varhany u Doc. Václava Rabase. Působí jako vedoucí kůru, varhaník v chrámu Sv. Vavřince ve Vrchlabí, jako varhaník též v kostele Sv. Jakuba v Dolním Lánově. Pedagogicky působí v Základní umělecké škole ve Vrchlabí.

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů v Prostředním Lánově za rok 2004

Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 40 členů, z toho 31 mužů, 9 žen a 6 mladých do 26 let věku. V minulém období ukončili členství dva členové a byl přijat jeden nový, který již u sboru v minulosti pracoval. Věkový průměr členské základny je přes 48 let. Stále větším problémem je získat další mladé schopné členy. O propagaci, vývěsní skříňku, správcovství hasičárny a přípravu klubovny pro konání různých akcí sboru se stará nadále paní Jacková. Klubovna je nejvíce využívána Klubem důchodců z Prostředního Lánova. Dále zde funguje smluvní pronájem pro kadeřnické služby a pro konání různých společenských akcí. Proběhlo zde i několik prodejních akcí. V závěru roku využili klubovnu mladí hasiči k uspořádání oslav Silvestra.

Brigádníci sboru odpracovali v loňském roce 364 hodin na údržbě výstroje a výzbroje, na opravách hasičské techniky, na údržbě budovy hasičárny a okolí a na sběru železného šrotu.

Na úseku školení a doplňování kvalifikace byli v loňském roce celkem proškoleni tři řidiči, tři strojníci, jeden velitel a jeden preventista.
Funkci velitele sboru vykovává nadále pan Josef Brádler. Na jeho úseku probíhala v loňském roce příprava výjezdové jednotky, celkem se uskutečnilo 8 tréninků. Sbor se zúčastnil dvou soutěží, a to ve Špindlerově Mlýně a v Podhůří. Také byl pozván Sborem hasičů z Čisté v Krkonoších na slavnostní předávání nového vozidla a prohlídku nové hasičárny. Několik členů pomáhalo s oslavou Dne dětí u Hotelu Harmonie.

Na úseku kulturního dění se v loňském roce konaly tři slavnostní schůze, z toho jedna při příležitosti oslav MDŽ a jedna u příležitosti významného životního jubilea starosty sboru. V červnu byl uspořádán dlouho slibovaný zájezd na zámek v Dětenicích s návštěvou místního pivovaru., kterého se zúčastnilo čtrnáct členů. Sbor samozřejmě navštěvuje i starší členy u příležitosti životních jubileí. V loňském roce jich bylo celkem šest. V měsíci dubnu byl již tradičně proveden sběr železného šrotu, který je jedním z největších příjmů do pokladny.

Z výroční zprávy připravila Kateřina Kalenská.

Sportovní hrátky lánovského kováře

V září 2004 Radio Kulíšek pomohlo při pořádání veřejné petankového turnaje „ Koule lánovského medvěda“ v Dolním Lánově. Při hledání názvu se organizátoři nechali inspirovat znakem Lánova.

Akce proběhla pod záštitou člena Rady Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Miloslava Plasse. Turnaj byl úspěšný a petankisty byl velmi pozitivně hodnocen. Kulišáci se proto rozhodli uspořádat další veřejný sportovní turnaj. „Sportovní hrátky lánovského kováře“ (v názvu se objevuje další část lánovského znaku), které proběhnou v sobotu 21. května, jsou tentokrát určeny volejbalistům. Turnaj, konaný v rámci oslav 650 let výročí obce, doplní sportovní soutěže pro děti a ukázky adrenalinových sportů, které si mohou zájemci na místě vyzkoušet. Místo a upřesňující informace se dozvíte na plakátech a v obecním programu Kabelové televize Lánov.

Jana Tauchmanová

Radio Kulíšek pod drobnohledem médií

Ve středu 20.dubna navštívili moderátoři a redaktoři Radia Kulíšek profesionální kolegové z médií. O netradičním způsobu využívání volného času si s Kulišáky přijela popovídat redaktorka TV Prima Silvie Dymáková a Martin Pařízek z Českého rozhlasu Hradec Králové a Radiožurnálu. Prohlédnuli si vysílací studio v Infocentru Lánov a od 18 h byli hosty pořadu "Kulišárny" v obecním programu KTV. Mladí rozhlasáci tak dostali možnost profesionální kolegy nejen vyzpovídat, ale získat od nich i mnoho cenných rad pro další práci.

Jana Tauchmanová

Zprávičky z Lánova:

Krakonošovy děti ze ZŠ v Lánově stráví v červnu několik dní nedaleko Špindlerova Mlýna společně se žáky ZŠ ze Szklarske Poreby. Děti zde budou spolupracovat a věnovat se zajímavým aktivitám z oblasti ekologie. Pokusí se porovnat např. životní podmínky na obou stranách Krkonoš a bádat budou i nad osobou Krakonoše. Vše se koná v rámci tříletého projektu podporovaného EU, do kterého jsou obě školy zapojeny.

? Na konci března začalo opět vysílat Rádio Kulíšek. Premiérový živý vstup vysílaný z prostor lánovského infocentra jste mohli zaznamenat v pátek 25. března od 18 do 19 hodin na kabelové televizi. Vysílání bylo vskutku vydařené a dětští moderátoři se při něm dobře bavili – doufáme, že stejně jako posluchači. Pravidelné dětské vysílání můžete poslouchat každou středu a pátek ve stejnou dobu na programu lánovské kabelové televize nebo na serveru ABradia: http://www.abradio.cz/www/kulisek.asx v jakoukoliv denní dobu. Více informací se dozvíte na internetových stránkách http://kulisek.abradio.cz

Obecní úřad Lánov