Z Lánovského Pulsu 4/2005

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Lánovské osobnosti:
  3. Mateřská škola v Prostředním Lánově
  4. Začíná cyklistická sezóna
  5. Zprávičky z Lánova:
  6. Oznámení:

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Rok 1945

Jak už bylo napsáno, obzvláště dával najevo svou protičeskou zášť a vykořisťoval nasazené pracující Čechy a ruské zajatce majitel autodopravy Johann Franz, který se při převratu skryl v Horním Lánově. Byl vypátrán a po krátkém výslechu na národním výboru partyzány veřejně na křižovatce zastřelen. Jeho tělo bylo odvezeno k Böhmischově továrně a tam u lesíka pohřbeno. Když nastaly deště a tepla, nařídil okresní národní výbor ve Vrchlabí exhumaci všech zastřelených a jejich pohřbení na hřbitově v Dolním Lánově.

Poblíž Erlebachovy zemědělské usedlosti bylo zastřeleno 11 esesáků, přivezených z Vrchlabí. Byli to prý většinou hlídači a dozorci v lágrech. Výrostci z Hitlerjugend se transportovali k prověrce do Vrchlabí. Ruští partyzáni zůstali v Lánově asi do 15. května.

Po jejich odchodu bylo třeba v co nejkratší době likvidovat první zmatky, zajistit pořádek a bezpečnost, jakož i provoz v průmyslu a živnostech. V Lánově to byla hlavně textilní továrna a konfekce firmy Rudolf Böhmisch, zaměstnávající asi 120 lidí a bělidlo na přízi a barvírna firmy Prause. Aby nenastala porucha v zásobování bylo vojenskými úřady nařízeno Petru Farskému ihned převzít pekařskou živnost Josefa Weise a ujmout se provozu.

První obecní správa

Obecní správa byla v prvních dnech revoluce vykonávána správním komisařem Václavem Višňákem, jmenovaným okresní správní komisí ve Vrchlabí. Zastával svoji funkci asi 10 dní, po něm byl ustanoven správním komisařem František Chrtek, spořitelní úředník z Vrchlabí.

Lánovské osobnosti:

Klusová Lucie

Je tomu 18 let, tedy od roku 1986, začalo moje putování a proplouvání životem. Jako malá holčina jsem netušila, co mě v životě čeká a na kterou cestu se dám.
Roky šly dál a já od malých dětských míčků přesedlala k většímu, a to k fotbalovému, a u něho jsem vydržela dlouhých pět let. Ale holčičí hormony se nedaly zadržet a já byla nucena s fotbalem skončit.

To jsem se zas ocitla u toho největšího a tím byl basketbalový. Tomuto sportu jsem se věnovala necelé dva roky. Volejbal se stával na další tři roky sportem číslo jedna. Po letech i moje vášeň k volejbalu začala upadat. Jednoho odpoledne jsem si šla zahrát pétanque, v tu dobu mě nenapadlo, že u pétanque zůstanu a začne mě tak bavit. Čtvrtým rokem jezdím po turnajích víkend co víkend na celém území ČR. Výsledky se dostavily až po dlouhých třech letech.
V současné době je v republice okolo 700 registrovaných hráčů. Před čtyřmi lety jsem si říkala, aspoň do dvoustovky, po roce jsem tam byla. Další sen byla stovka a tam se dostavil první můj výsledek, a to sice titul mistra ČR v juniorech. V témže roce jsem se přidala k několikanásobným mistryním republiky v ženách, ale další dobrý výsledek se nedostavil. Rok na to, tedy v roce 2004, jsme obsadily s holkami 1.místo na mistrovství ČR žen, a to nás poslalo na MS. Odlétaly jsme tedy začátkem června na Kanárské ostrovy do města Maspalomas v bezprostřední blízkosti Atlantského oceánu. Na světovou špičku v současné době nemáme, ale chyběla špetka štěstí a byly by jsme mezi 16 nejlepšími týmy, což by bylo pro naší republiku úspěchem.

Za další můj cenný výsledek považuji druhé místo na Avokádu capu s mými spoluhráči Alešem Venclem a Danielem Bílkem. Celý den jsme předváděli dobré výsledky a ani prohra ve finále proti Monaku nás nemrzí. My se jich nezalekli a předvedli jsme dobrou hru, ač tomu výsledek moc nenapoví: 2:13 pro hráče z Monaka.
V současné době se pohybuji, mezi 700 registrovanými hráči v republice, mezi 18-20 místem.
Doufám, že příští rok zas rozšířím moji poličku s poháry o další, a to z mistrovství ČR smíšených dvojic. Uvidíme, jestli se moje sbírka pohárů rozšíří.

Lucie Klusová

Mateřská škola v Prostředním Lánově

V MŠ je letos zapsáno 52 dětí, z nichž do 1. třídy odejde 21 a 2 děti budou mít pravděpodobně odloženou docházku. Kromě výchovně vzdělávacího programu jsou zde pro děti připraveny i další aktivity. Patří mezi ně např. plavecký a lyžařský výcvik v Jilemnici a v Dolním Dvoře nebo kroužek „Putování s ježkem“, který vede paní Veselá, a děti v jeho rámci poznávají blíže přírodu. Paní Tužová učí hře na flétnu.

Děti měly možnost v loňském roce shlédnout několik divadelních představení a navštívily např. i muzeum ve Vrchlabí a sněhového Krakonoše na náměstí v Jilemnici..
Pro rodiče a důchodce si připravily Vánoční besídku, která se velmi líbila. Ke Dni matek pomáhaly s výrobou přáníček.
Během roku jsou pro ně pořádány vědomostní i sportovní soutěže. Čtyřikrát do roka dochází do MŠ zdravotní sestra, která vede s dětmi besedu na téma bezpečnost a první pomoc. Na Den dětí byly připraveny na školní zahradě různé zábavné soutěže.

Školka s dětmi slaví i jejich vlastní narozeniny a oslavenec má právo podílet se na programu dne. MŠ v Prostředním Lánově spolupracuje i se ZŠ v Lánově a vzájemně se zvou na své besídky a programy.

Z výroční zprávy ředitelky MŠ v Prostředním Lánově, paní Faltusové,
připravila Kateřina Kalenská.

Začíná cyklistická sezóna

Na jarní teplé počasí se již určitě dlouho těšili vyznavači cyklistických sportů. Svazek měst a obcí pro ně připravil i letos několik příjemných novinek. Jedná se o propagační materiál s názvem „Dlouhé sjezdy“, což je soubor tras určených pro sjezdy na kolech, při nichž využijete a projedete se i na krkonošských lanovkách. Na plánku několika tras můžete s potěšením najít i Lánov.Všechny trasy mají navíc návaznost i na cyklobusy, které se v minulé sezóně velmi osvědčili a turisté si je oblíbili.

Dále bude pro návštěvníky Krkonoš připraveno dvě stě kilometrů cyklotras ve dvanácti trasách Podkrkonoším v rámci projektu „Krkonoše ze sedla kola“. Velmi zajímavá je především nová páteřní cyklotrasa č. 22 z Horní Branné do Svobody n. Úpou, na které se setkáte i se speciálními cyklostezkami určenými přímo pro cyklisty.
Všechny propagační materiály budou volně k dispozici na informačních centrech.

Kateřina Kalenská

Zprávičky z Lánova:

- V letošním roce slaví obec Lánov významné výročí, a to 650 let od její první písemné zmínky z doby vlády Karla IV. U této příležitosti je na období od května do října přichystána řada kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, kterými bychom si rádi tak významné jubileum připomněli. Do programu oslav se zapojí všechny spolky i škola, ale vítáme samozřejmě iniciativu a zájem každého. Program akcí bude uveden na plakátech, internetu a na kabelové televizi, kde v rámci oslav poběží i malý cyklus o zajímavostech z historie a současnosti obce.

- Měsíc březen byl v Lánově ve znamení karnevalů. V sobotu 12. března se konal na lánovském lyžařském vleku tradiční maškarní karneval, který byl příjemným zakončením dětských jarních prázdnin. Pořadatelem akce byla TJ Lánov.
O týden později pak připravila Osvětová beseda v Lánově maškarní karneval i pro předškolní děti, a to v Kulturním domě v Dolním Lánově.
Hasiči z Horního Lánova také nezaháleli a uspořádali dětský karneval v neděli 20. března.

- Na sobotu 9. dubna se chystá pro všechny příznivce tvrdší muziky koncert kapely Nanavor. Kapela u nás není žádným nováčkem a v kulturním domě v Horním Lánově již několikrát v minulosti předvedla, že hrát dobrou muziku opravdu umí. Po delší kulturní odmlce kvůli rekonstrukci sálu se jedná o první akci tohoto druhu, a proto doufáme, že ji i vy podpoříte svou účastí.

- Do první třídy Základní školy v Lánově se na příští rok zapsalo čtyřiadvacet prvňáčků. Přestože dvěma dětem byl ještě doporučen odklad školní docházky, je takovýto počet dětí nejvyšší za posledních sedm let. I do budoucna by měla být situace v počtu dětí příznivá, protože se do Lánova stále stěhují nové mladé rodiny s dětmi.

- V měsíci dubnu začne v prostorách knihovny v infocentru fungovat i čítárna, kde se návštěvník bude moci posadit a přečíst si denní tisk, nějaký časopis nebo knihu. Čítárna bude otevřena každý všední den od 9 do 16,30 hodin. Podle přání a poptávky návštěvníků přizpůsobíme postupně i nabídku tiskovin.

Příspěvky připravila Kateřina Kalenská

Oznámení:

Z důvodu platnosti zákona na ochranu osobních údajů již nebudeme bohužel nadále moci zveřejňovat jména lánovských oslavenců. I přesto významná jubilea našich spoluobčanů nechceme opomíjet a budeme si je připomínat při jiných příležitostech.

Obecní úřad Lánov