Z Lánovského Pulsu 2/2005

Obsah:

  1. Únoroví oslavenci:
  2. Střípky z kroniky Lánova
  3. Převrat v Prostředním Lánově
  4. Likvidace vánočních stromů na Staroměstském a Václavském náměstí
  5. Dar radního pomůže dětem
  6. Na návštěvě u Merkura
  7. Činnost lánovských myslivců za rok 2004
  8. Zprávičky z Lánova

Únoroví oslavenci:

Anna Aubrechtová 84 let Prostřední Lánov
Anna Kynčlová 83 let Prostřední Lánov
Zdeňka Mařasová 83 let Prostřední Lánov
Josef Stránský 78 let Prostřední Lánov
Hana Procházková 73 let Horní Lánov
Vlastimil Kynský 71 let Horní Lánov
Jaroslava Pršalová 71 let Prostřední Lánov
Jarmila Klustová 70 let Horní Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme
nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale také klid
a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Převrat v Prostředním Lánově

Obraťme teď své zraky k jednomu z nejsilnějších středisek německých nacistů na vrchlabském okrese – našemu Prostřednímu Lánovu. Blízký Dolní Dvůr byl dokonce rodištěm jednoho z předáků Henleinovského hnutí, který byl s velikou slávou svými spolurodáky vítán na křižovatce v Lánově. V Jilemnici pak žil dokonce otec samého Konrada Hennleina.
Počátkem května Němci viděli jasně, že nastává konec hitlerovskému běsnění, a i v Lánově čekali jen, odkud přijde poslední rána. Po vzrušujících zprávách o Hitlerově konci, revoluci v Praze a bezpodmínečné kapitulaci Německa, nastal mezi nimi poplach a zmatek. Nastalo překotné skrývání cenných předmětů, v noci se zakopávalo, pakovalo a připravovalo na útěk. Nebylo však kam utéci. Partyzáni a čeští vojáci obsazovali pohraničí. Němci zbaběle obrátili a ze zuřivých německých vlků stali se rázem nevinní beránci, usilující jen zachránit životy a majetek.

Likvidace vánočních stromů na Staroměstském a Václavském náměstí

Dvacetimetrový krkonošský smrk na Staroměstském náměstí v Praze, který pochází z okolí Lánova, zůstane v hlavním městě i po skončení Vánočních trhů. Provozovatel trhů - společnost Taiko - se rozhodl, že ho tentokrát nerozřeže na palivové dřevo, ale že z něj vyrobí lavičky, stolky, totemy a další zahradní nábytek, který daruje mentálně postiženým dětem z Dětského centra Paprsek v Praze-Petrovicích. Stejný bude také osud druhého, desetimetrového stromu z Václavského náměstí. Tato nabídka nás velice potěšila, děti tak dodatečně dostanou ještě jeden krásný vánoční dárek, uvedl ředitel petrovického centra Lubomír Racek.
Zahradní nábytek pro Dětské centrum Paprsek budou přímo na Staroměstském náměstí vyrábět dřevorubci, nikoliv ze Špindlerova Mlýna, ale z Lánova u Vrchlabí.

Jana Tauchmanová

Dar radního pomůže dětem

Po čtyřletém úsilí zahájí v lednu 2005 Rádio Kulíšek - jedna z regionálních redakcí Dětské tiskové agentury - živé rozhlasové vysílání na internetu. Velkým dílem k tomu přispěje radní Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pan Miloslav Plass, který věnuje malým rozhlasákům, z nichž většinu tvoři děti z dětských domovů Dolní Lánov a Vrchlabí, počítač. Notebook radní dětem osobně předal v úterý 21.prosince 2004 v 16 hodin v Infocentru Lánov. Bude to vlastně neobvyklý vánoční dárek, který dětem z Rádia Kulíšek pomůže splnit jejich sen, vysílat jako opravdové rádio.

Jana Tauchmanová a Irena Kovaříková Rádio Kulíšek Lánov.

Na návštěvě u Merkura

Se žáky základní školy z Horní Kalné jsem se vydala na návštěvu firmy CROSS, kde se vyrábějí stavebnice Merkur. Před továrnou, která se nachází na kraji Police nad Metují, nás očekával obchodní ředitel Ing. Radko Kříž. Mým úkolem bylo natočit reportáž do vysílání Radia Kulíšek. Dostala jsem minidisk s mikrofonem a pustila se do práce.
Prohlídka byla zajímavá. Viděli jsem prostory, kde se od jednoduchých částí postupně vyrábějí složitější a složitější díly stavebnice. Snažila jsem se vše zaznamenat.
Po prohlídce továrny jsme se vydali do muzea. Během zimy je pro návštěvníky zavřené, ale my jsme měli „protekci“. Expozici výrobků firmy CROSS otevřeli jen pro nás. Na závěr jsem byli pozváni do místnosti, kde se právě odkrývaly fresky.
Po kulturním zážitku jsem se vrátili zpět do továrny a sledovali, jak jednotlivé barevné díly putují do krabic. Byl to pěkný pocit vidět, že se dílo podařilo.
Společně s kamarády z Horní Kalné jsem prožila krásný den, ze kterého mám plno zážitků a dojmů.

Andrea Tataiová - Rádio Kulíšek

Činnost lánovských myslivců za rok 2004

Myslivci MS Lánov provozují myslivost dle zákona v katastrech obcí Prostřední a Horní Lánov na výměře asi 1200 ha. 24 členů různého věku a povolání pečuje o vysokou a drobnou zvěř v revíru v zimním období tak, že navozí krmivo vlastní výroby členů do zásobníků (seno, dužnaté krmivo aj.) a nakoupené (zrní, sůl, aj.). Mimo pár mrazivých dnů ve 3. dekádě ledna byla zima mírná, i když delší, zimní ztráty se ukáží při sčítání zvěře jako každého roku koncem března. Pak sestavujeme myslivecký hospodářský plán lovu na běžný rok. Pro rok 2004 byl stanoven plán lovu na počty 12 srnců, 7 srn a 8 srnčat, z drobné zvěře 42 zajíců. Ulovit se podařilo jen 20, ostatní výsledky budou známy o hodnotící schůzi. Schůzí v jídelně zemědělského obchodního družstva bylo 7 a v jedné z nich bylo nutno rozdělit nově funkce, protože už nikdy nevkročí do milované přírody jeden z funkcionářů tohoto družstva a poctivý, čestný a pracovitý myslivecký hospodář Ladislav Pacholík.
Co prospěšných akcí se za jeho působení uskutečnilo! Co vysázení lesů i jejich ošetření, co úspěšných lovů, udržování tradic i společenských akcí zorganizoval při péči o revír a zvěř? Teď mají myslivci zas jiné starosti. Doznívají třenice s některými majiteli při pronájmu honitby, jindy zase hraniční spory, v ustavování honebního společenstva jsou potíže i s restituenty, kteří smyslem pro práci myslivců neoplývají. Mezi našimi členy běží soutěž v hubení škodné zvěře. Dle škodlivosti zvěře jsou stanoveny body za její ulovení. Aktivním členům je stanovený počet bodů pro lov škodné. Při nesplnění limitu odvádějí myslivci za každý bod peněžní taxu do společné pokladny.
Ze společenských akcí to byl únorový ples myslivců či klubová zábava v Horním Lánově, jejíž výnos nám pomáhá uhradit sedminásobné zvýšení nájemného ve srovnání s léty předpřevratovými. Druhá taková akce bylo podzimní setkání myslivců a příslušníků jejich rodin na turistické základně ve starém lomu v Horním Lánově, zvané Bumbálka. Myslivci se složili na nákup potřeb pro pohoštění rodin myslivců, ze čtyř kusů ulovené černé zvěře byl jeden kus určen pro zdejší rožeň. Tento každoroční zvyk má být malou náhradou za to, že myslivci musí notnou část svého času oddat myslivosti a přírodě vůbec, a nemohou jej tudíž věnovat svým rodinám! Takže mimo mnoho jiného je třeba i tolerance a obětavosti, aby ti vyznavači a milovníci přírody mohli obohacovat svoje i naše životy.

Ing. Václav Šnajdr

Zprávičky z Lánova