Z Lánovského Pulsu 1/2005

Obsah:

  1. Lednoví oslavenci
  2. Střípky z kroniky Lánova
  3. Češi nasazení Arbeitsamtem
  4. Lánovské osobnosti: Jan Černoš
  5. Osvětová Beseda v Lánově
  6. TJ Lánov - oddíl kopané
  7. Zprávičky z Lánova:
  8. Poděkování z hlavního města

Lednoví oslavenci

Šedivá Věra 81 let Prostřední Lánov
Hebká Marie 79 let Prostřední Lánov
Nykl Čestmír 79 let Prostřední Lánov
Pauerová Marie 75 let Prostřední Lánov
Hebký Jaroslav 73 let Prostřední Lánov
Rus Stanislav 73 let Prostřední Lánov
Beyer Milan 72 let Prostřední Lánov
Hebká Alena 72 let Prostřední Lánov
Ruňanin Vasil 72 let Prostřední Lánov
Blažek Jiří 70 let Prostřední Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme
nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale také klid
a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova - Češi nasazení Arbeitsamtem

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Za německé okupace byli v Prostředním Lánově občané české národnosti většinou nasazení Arbeitsamtem: Bedřich Kovář, řidič nákladního auta, a Jan Rypl, též jako řidič, zaměstnaní u majitele autodopravy a zasílatelství Johanna Franze, byli v Lánově po celou dobu německé okupace až do osvobození. Dále Petr Farský, zaměstnán u pekaře Josefa Weise, Josef Jebavý v družstevním řeznickém a uzenářském podniku, Heřman Beyer u soukromého řezníka, Václav Štěpán, krejčovský pomocník, totálně nasazen v Praze roku 1942 u Adalberta Illnera. Hana Mencová (Prokopová) byla zaměstnána v Dolním Lánově, její sestra Marie Mecová v domácnosti u J. Franze. U téhož Franze byl zaměstnán jako účetní a korespondent Jaroslav Pochop. Jarmila Vališková (Chrtková) byla od roku 1943 zaměstnána v německé mlékárně.
Tato nepatrná hrstka Čechů, žijící mezi 1.300 Němci, většinou zuřivými nacisty, nikdy nezradila svou národnost. Vystaveni častému šikanování a nebezpečí, pevně věřili, že přijde jednou den osvobození. Všichni jednomyslně dosvědčují nenávist místních Němců – fašistů vůči Čechům. Pomalu, ale s nezadržitelnou jistotou, se blížil konec krutovlády Němců a přicházel památný rok 1945.

Lánovské osobnosti: Jan Černoš

Narodil se v prosinci 1982 ve Vrchlabí a od té doby žije společně s rodiči a dvěma sourozenci v Prostředním Lánově. Navštěvoval zde základní školu a v roce 1995 nastoupil na Gymnázium OA ve Vrchlabí. Zde se pod vedením učitelů seznamoval s různými technikami kresby a připravoval se na talentové zkoušky na vysokou školu. Během studia založil společně s Ondřejem Tůmou malířskou skupinu „ČerTům“ (Černoš-Tůma), vytyčili si program a sepsali k němu Manifest.
V roce 2001 odmaturoval a nastoupil na Pedagogickou fakultu UHK na obor český jazyk – výtvarná výchova pro střední školy, kde své malířské nadání dále rozvíjí. Užívá techniky tisku z hloubky (suchá jehla, čárový lept, akvatinta a mezzotinta), které doplňuje jemnou perokresbou. Od roku 2003 je členem SSPE (Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze).
V jeho pracích jsou mu námětem především ženy ve všech situacích a zvířata. Podle svých slov inklinuje k secesní formě tvorby a své práce pojímá nebarevně. Kresby často řadí do jednotlivých cyklů (Čekání, Ptáci, Krysař, Jeptišky atd.). V současné době se zabývá ilustrační tvorbou k E.A. Poevi, J. Zeyerovi a Sofoklovi. (více na www.lanov.cz).

Osvětová Beseda v Lánově

Lánovský spolek Osvětová beseda má v současné době osm členek, z nichž tři pochází z Dolního Lánova. Členky spolku se scházejí třikrát až čtyřikrát ročně, aby připravily a naplánovaly nejrůznější akce pro veřejnost.
V první řadě se jedná o akce pro děti jako např. Maškarní karneval pro děti, Pohádkový les nebo pohádková představení pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ, která se konají pravidelně několikrát do roka.
Další aktivity jsou věnovány rodičům s dětmi, kteří mohli letos společně navštívit například Aqua centrum v Jičíně nebo Diashow Leoše Šimánka „Americkým západem“, které se promítalo v Trutnově.
Dospělí mohli shlédnout pražské muzikály „Bídníci“ nebo „Cikáni jdou do nebe“. Do Liberce se jelo za hudbou J. A. Mozarta a v Jilemnici se konalo představení „Abeceda hrou“ a koncert Lenky Filipové.

TJ Lánov - oddíl kopané

Podzimní tabulky
Lanovští fotbalisté si letošní podzim zahráli jako nováčci v krajské soutěži I.B třídy. Pod vedením trenéra p. M. Mihoka si vedlo mužstvo celkem dobře a získalo 8. místo (19 bodů). Hlavním cílem trenéra ale zůstává udržení se v soutěži.
V okresním přeboru dorostu skončili hráči na 10. místě (10 bodů). Velkým problémem je podle trenéra M. Kaňkovského nedostatečný počet hráčů.
Umístění ve středu tabulky (7. místo – 15 bodů) v okresním přeboru žáků odpovídá možnostem mužstva. Trenér J. Jindřišek st. trénuje velmi mladé družstvo.
Okresní přebor přípravky C vede pan Jindřišek ml. a nejmladší fotbalisté dosahují ve své skupině suverénně nejlepších výsledků (63 bodů).
Trenérem okresní soutěže 4. třídy mužů je pan J. Polák, který dovedl své mužstvo na 8. místo tabulky (22 bodů).

Zprávičky z Lánova:

Poděkování z hlavního města

Jménem společnosti Taiko, a. s., která je od letošního roku novým provozovatelem Vánočních trhů v Praze, chci velice poděkovat starostovi Lánova za maximální vstřícnost, ochotu a spolupráci, kterou poskytl naší společnosti v souvislosti s kácením vánočních stromů pro hlavní město v pondělí 29. listopadu.
Zázemí, které bylo neobyčejně operativně vytvořeno v útulné zasedací místnosti Obecního úřadu Lánov, se líbilo nejen nám, ale také více než třem desítkám novinářů z nejvýznamnějších českých médií. V jejich zpravodajství ostatně zazněly nejen pochvalné informace o perfektním zvládnutí celé této technicky i koordinačně nesmírně náročné akce, ale také o Lánově, který se v celostátním měřítku patřičně zviditelnil. Většina Pražanů nyní ví , že letos vůbec poprvé zdobily naši metropoli krásné smrky z Krkonoš - a právě z okolí Lánova! A věřte, že jim to na Václavském a především na Staroměstském náměstí náramně slušelo! Věříme, že bychom společně mohli založit novou tradici a také v příštích letech vyhledat v okolí Lánova vhodné vánoční stromy.
Samozřejmě náš dík směřuje i do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vrchlabí, jehož žáci nám zajiš´tovali v průběhu tiskové konference výborný servis.

Vladimír Zemánek
mediální mluvčí Vánočních trhů v Praze