Z Lánovského Pulsu 12/2004

Obsah:

  1. Oslavenci v prosinci
  2. Střípky z kroniky Lánova - Persekuce Židů v Lánově
  3. Rádio Kulíšek: VÝLET ZA "TALENTY"
  4. Z kroniky důchodců Státního statku Lánov
  5. Lánovské osobnosti: Arnošt Klust
  6. Zprávičky z Lánova
  7. "Jdeme do finále, tak vážně dík"

Oslavenci v prosinci

Hartigová Marie 92 let Horní Lánov
Nechanický Jan 88 let Prostřední Lánov
Hoblík Fedor 86 let Prostřední Lánov
Hladíková Jaroslava 85 let Prostřední Lánov
Krebs Stanislav 81 let Horní Lánov
Procingerová Ludmila 81 let Horní Lánov
Ottmarová Věra 80 let Prostřední Lánov
Fingerová Miluše 77 let Prostřední Lánov
Valešová Květa 76 let Prostřední Lánov
Samková Jaromíra 75 let Prostřední Lánov
Černá Miluše 74 let Prostřední Lánov
Chrásková Milada 74 let Prostřední Lánov
Škodová Anna 72 let Horní Lánov
Jirková Libuše 71 let Prostřední Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme
nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale také klid
a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova - Persekuce Židů v Lánově

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Persekuce Židů v Lánově
V Lánově žila usedlá německo–židovská rodina Julia Kalba, výrobce lihovin. V listopadu 1938 přitáhli před jeho dům ordneři z Vrchlabí, vnikli do výrobny lihovin a do skladiště, lahvemi rozbíjeli různé likéry a zničili celý sklad, který měl Kalb připravený pro vánoční dobu. Když vytloukli okna a celý dům zdemolovali, vytáhli Julia Kalba s jeho dcerou a za posměchu a trýznění je odvlekli do věznice ve Vrchlabí, kde byli už zajištěni jiní Židé z Vrchlabí a okolí.
V poledne houkaly sirény a přitáhl veliký dav Němců z továren. Všichni uvěznění Židé byli oknem vystrčeni, Němci tleskali a řvali: "Hoďte je z oknem ven!" Po důkladném týrání byli za několik dní lanovští Židé propuštěni.

Rádio Kulíšek: VÝLET ZA "TALENTY"

Poslední říjnovou sobotu bylo Rádio Kulíšek pozváno na akci pro děti z dětských domovů "Talent Haklberyho Fina". Vyrazili jsme brzy ráno. Po bloudění po lesích Jeseníků (Octavie zapůjčená od našeho sponzora - firmy Schwaiger - na vlastní kola poznala lesní cestu u Koutů nad Desnou) jsme o půl desáté konečně dorazili na místo. Osazenstvo penzionu Anín se teprve probouzelo k životu. Podzimní prázdniny zde trávily děti z různých dětských domovů a rodin. Byly rozděleny do čtyř skupinek: redaktorská, kuchařská, výtvarnická a hudební. Jako první jsme šli za redaktory časopisu Zámeček, kde jsme dětem vysvětlili, jak se zachází s vysílací technikou. Šlo jim to skvěle! Pak jsme vyrazili do ostatních skupin. Odpoledne jsme jezdili na motokárách, které byly moc fajn. Získali jsme nové poznatky a přátele. Jenom škoda, že jsme tam byli jen na tak krátkou dobu.

Z kroniky důchodců Státního statku Lánov

Kronika KD, jejímž autorem je pan Šnajdr z Prostředního Lánova, se snaží zachytit aktivity Klubu od samého vzniku v roce 1977. Přestože je psána až od roku 2003, podařilo se autorovi shromáždit informace a podat ucelený obraz o jeho činnosti za celé předcházející období.
K posledním aktivitám, které se v rámci Klubu uskutečnily, patří výlet na Žalý a návštěva Muzea Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou (17.9.2004) nebo zájezd do Úpice, spojený se shlédnutím operety "Na tý louce zelený" (30.9.2004). V říjnu se pak důchodci zúčastnili podzimní části výstavy "Zemědělec" v Lysé n. Labem. Poslední výlet v letošním roce bude směřovat opět do úpického divadla Aloise Jiráska, kde by se měl 22.12.2004 uskutečnit Vánoční koncert.
Účast na všech zájezdech je vždy hojná, což svědčí o velkém zájmu ze strany členů Klubu, a my jim můžeme jen popřát, aby se podobné úspěšné akce dařilo uskutečňovat i v příštím roce.

Lánovské osobnosti:

V této rubrice bychom Vám rádi představili zajímavé osobnosti, které žili nebo žijí v Lánově.

Arnošt Klust

Pan Arnošt Klust se narodil 27.3.1932 ve Mšenu n. Nisou. Později se s rodiči a s bratrem přestěhovali do Varnsdorfu, kde se vyučil na tkalcovského mistra. Zde se také seznámil se svou manželkou Jarmilou. V roce 1956 se již s prvním synem Stanislavem přistěhovali do Lánova. Pan Arnošt získal místo v závodech Tiba jako seřizovač textilních strojů. Zároveň rodina získala i bydlení a o rok později se již narodil i jejich druhý syn Luboš. S výborným prospěchem si dodělal pan Arnošt textilní školu ve Dvoře Králové a v zaměstnání se stal vrchním mistrem.
Zálibu ve výtvarném umění našel pan Arnošt již v mládí. Malování bylo pro něho vždy ale hlavně koníčkem a obrazy rozdával a těšil jimi lidi ve svém okolí. Jeho kresby se tak dostaly např. i do Německa nebo do Ameriky. Z technik si nejvíce oblíbil olejomalbu, ale kreslil i tužkou nebo akvarely. Nejčastějšími náměty jeho kreseb jsou krajiny a zátiší. Svými obrázky přispíval i do lánovské kroniky.
Pan Arnošt byl ale i hudebně nadán a dlouhá léta dělal v Lánově kapelníka. Uměl hrát na několik hudebních nástrojů a složil dokonce i kapelnické zkoušky. Byl to ale i všestranný člověk a především dobrý otec, který se nebál ani obyčejné práce.
V loňském roce jste mohli shlédnout jeho výstavu obrazů na Obecním úřadě v Lánově. Ten samý rok nás bohužel i navždy opustil.
(Více se můžete dozvědět na internetových stránkách obce: www.lanov.cz )

Zprávičky z Lánova

"Jdeme do finále, tak vážně dík"

Tato slova jste mohli slyšet v jednom zábavném televizním pořadu. Účinkující písní oznamovali, že se pořad chýlí ke konci a pro diváky je na závěr připraveno to nejlepší.
Ve stejné situaci se v těchto dnech ocitlo lánovské internetové Radio Kulíšek. Po čtyřletém usilovném jednání dělí Kulišáky od zahájení živého vysílání na internetu jen pár týdnů. Dáky radnímu krajského úřadu Královéhradeckého kraje panu Miroslavu Plassovi je Kulíšek "bohatší" o notebook, který vysílání na internetu Abradia.cz (www.abradio.cz) technicky zabezpečí.

Jana Tauchmanová a Irena Kovaříková
Radio Kulíšek