Z Lánovského Pulsu 11/2004

Obsah:

  1. Oslavenci v listopadu
  2. Střípky z kroniky Lánova - Češi v Lánově bezprostředně před převratem
  3. Z výroční zprávy hasičů v Prostředním Lánově za rok 2003
  4. Zprávičky z Lánova
  5. Venkovské infocentrum mikroregionu v Lánově nabízí:

Oslavenci v listopadu

Emilie Hörnichová 84 let Prostřední Lánov
Jarmila Jedličková 83 let Prostřední Lánov
Lidmila Pilařová 82 let Horní Lánov
Milada Linková 79 let Prostřední Lánov
Milada Řeháčková 76 let Prostřední Lánov
Olga Macková 75 let Prostřední Lánov
František Mašek 71 let Prostřední Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme
nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale také klid
a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova - Češi v Lánově bezprostředně před převratem

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Češi v Lánově bezprostředně před převratem

Prostřední Lánov byl do roku 1945 obcí ryze německou. Češi zde přechodně žili v nepatrném počtu. České národnosti byli také někteří tzv. dělníci, dojíždějící z Vrchlabí a okolí do Lánovských průmyslových podniků. Ojediněle zde žilo také několik Čechů ve smíšených manželstvích. Opravdu jediná česká rodina byla v č.p. 143: Anna Lánská s dcerou. Prostřední Lánov se svou obrovskou německou většinou byl baštou Henleinovců, kteří ovládli celou obec a připravovali německou okupaci. Přece však někteří jednotlivci z Němců patrně nesouhlasili s nacistickým režimem.

V hostinci u Štefanů se scházelo asi 12 Němců antifašistů. Hostinec Karla Wintra (na křižovatce) byl střediskem německých nacistů. Hostinec naproti továrně byl už od začátku války uzavřen, rovněž hostinec Fridricha Schöbla. Německý sedlák Zirm Franz byl zatčen pro hospodářský delikt.

Z výroční zprávy hasičů v Prostředním Lánově za rok 2003

Sbor dobrovolných hasičů v Prostředním Lánově má v současné době 40 členů, z toho 32 mužů, 8 žen a 6 mladých do 26 let. V minulém roce se podařilo získat 3 nové mladé členy, což je v dnešní době velký úspěch.

Hasiči se pravidelně schází v klubovně v prostorách hasičárny, která se využívá i k jiným účelům, jako jsou např. aktivity Klubů důchodců v Lánově nebo různé společenské akce. O propagaci a správcovství hasičárny se stará paní Jacková.

Funkci velitele převzal pan Josef Brádler. Úspěšným počinem bylo také ustanovení výjezdové jednotky obce Lánov, v níž hasiči našeho sboru tvoří jedno družstvo.

V uplynulém roce zasahoval sbor dvakrát u požáru, zúčastnil se prověřovacího cvičení, provedl jedno námětové cvičení a přihlásil se i do soutěže, která se konala ve Špindlerově Mlýně.

Členi sboru se podíleli na brigádnických akcích - celkem v počtu 877 odpracovaných hodin a aktivně se účastnili různých školení.

I v loňském roce nezapomněl sbor na slavnostní schůze nebo oslavu životních jubileí starších členů.

Zprávičky z Lánova

Venkovské infocentrum mikroregionu v Lánově nabízí:

- Podnikáte v oblasti služeb pro obyvatelstvo, jste z Lánova a nenašli jste svůj odkaz na regionálním internetovém vyhledávači www.ergis.cz? Pak není nic lehčího, než poslat základní informace s fotografií o Vás na e-mailovou adresu Venkovského infocentra mikroregionu, která zní: infocentrum@lanov.cz. Pokud budete splňovat podmínky pro prezentaci na těchto stránkách, rádi Vám zde zprostředkujeme bezplatný záznam.

- Využijte možnosti levného přístupu k internetu v našem infocentru. Za hodinu si zde účtujeme pouhých 30 Kč a rádi Vám s jeho obsluhou poradíme a pomůžeme.

Na mezisezónu jsme pro Vás navíc připravili akci "hodina internetu za 10,- Kč" každé pondělí a čtvrtek.

Otevírací doba pro mezisezónu od 13. 9. do 20. 12. je:
Po: 9.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Út – Pá: 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30
So, Ne: zavřeno

Kateřina Kalenská