Z Lánovského Pulsu 10/2004

Obsah:

  1. Oslavenci v říjnu
  2. Střípky z kroniky Lánova - Léta 1929 – 1933
  3. Zprávičky z Lánova
  4. Činnost klubu důchodců v Lánově

Oslavenci v říjnu

Sedláčková Klára 85 let Horní Lánov
Hrazdírová Anna 78 let Prostřední Lánov
Pospíšilová Vlasta 76 let Horní Lánov
Klabanová Lidmila 77 let Horní Lánov
Hörnich Maxmilián 93 let Prostřední Lánov
Janků Věra 78 let Horní Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim
přejeme nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale
také klid a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova - Léta 1929 – 1933

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Léta 1929 - 1933
V roce 1929 zvětšil přístavbou svůj dům okresní lékař MUDr. Franz Kraus a odešel do výslužby. Lékařskou praxi převzal jeho syn MUDr. Manfréd Kraus.
Při velké povodni 26. 10. 1930 voda v Labi stoupla a rozlila se až k evangelickému kostelu a faře. Cesta ke kostelu se proměnila v dravý proud.
Firma Wenzel Renner zřídila lanovku na vápenec z lomů do vápenky údolím vápenického potoka mezi Lánovem a Vrchlabím. – Opět se pořádaly velké slavnosti. Je zajímavé, že při těchto slavnostech sloužil mši katolický farář a evangelický farář měl promluvu.
1931 – Ve schůzi obecní rady 13. 2. 1931 bylo usneseno postavit obecní dům. V ofertním řízení byla stavba zadána staviteli Otto Hütterovi z Vrchlabí za 299.500 korun.
Josef Finge, z čísla popisného 13, v bytě zastřelil svoji ženu, pak odešel do své drogerie v čísle popisném 175 a tam se zastřelil. Příčna: peněžní nesnáze.
1932 – Kromě voleb nebylo výjimečných událostí.
V roce 1933 bylo zřízeno letiště pro kluzáky a větroně. V prosinci, zákonem z 25. 10. 1933, č.2, byly rozpuštěny dvě německé politické strany: Němečtí národní socialisté a Němečtí nacionálové. V obci se tím uvolnilo 5 mandátů, které byly obsazeny zástupci jiných politických stran.

Kalenská Kateřina

Zprávičky z Lánova

Kalenská Kateřina

Činnost klubu důchodců v Lánově

Členové klubu se schází pravidelně dvakrát v měsíci v hasičské klubovně od 13 do 17 hodin. Při té příležitosti oslavíme vždy narozeniny některé z členek či člena. Letos jsme oslavili svátek čarodějnic žertovnou scénkou. Důstojně jsme oslavili svátek matek, návštěva dětí z MŠ Lánov, přednášením písniček a básniček.
Zájezdovou činnost jsme díky dotacím OÚ v Lánově začali v měsíci dubnu návštěvou muzea aut v Mladé Boleslavi, prohlídkou zámku v Benátkách n. Jizerou a památníku B. Smetany v Jabkenicích.
V květnu byl zámek Opočno a expozice rodného domku F. L. Věka v Dobrušce.
Červen: Zámek Žleby a obora, Heřmanův Městec a zde židovská synagoga.
Červenec: Chrám ve Staré Boleslavi, kde byl zavražděn Sv. Václav, dále Čelákovice a zde muzeum paličkované krajky, poté lázně Poděbrady.
Srpen: Návštěva kozí farmy v Pěnčíně a výrobny perel, výjezd vláčkem na Černou Studnici a prohlídka města Jablonce.
V září jsme se podívali do ZOO ve Dvoře Králové.
Lánovští důchodci, máte-li zájem jezdit s námi, jste vítáni. Stačí se přijít zeptat do klubovny.

Věra Janků
předsedkyně klubu důchodců