Z Lánovského Pulsu 09/2004

Obsah:

  1. Oslavenci v srpnu a září
  2. Střípky z kroniky Lánova - Léta 1920 – 1927
  3. Zprávičky z Lánova

Oslavenci v srpnu a září

Oslavenci v SRPNU:    
Anna Veleová 83 let Horní Lánov
Terezie Nechanická 83 let Prostřední Lánov
Marie Vocásková 81 let Horní Lánov
Bohuslav Hejduk 81 let Prostřední Lánov
Waltraud Suchardová 80 let Horní Lánov
Blanka Pavelová 78 let Prostřední Lánov
Jarmila Krebsová 78 let
Horní Lánov
Miloslav Hartig 78 let Horní Lánov
Elvíra Blažková 74 let Prostřední Lánov
Vladimír Lacina 73 let Prostřední Lánov
     
Oslavenci v ZÁŘÍ:    
Goldmannová Jarmila 91 let Prostřední Lánov
Liška Václav 80 let Prostřední Lánov
Patočková Jarmila 80 let Horní Lánov
Ing. Šnajdr Václav 80 let Prostřední Lánov
Šnajdrová Drahoslava 78 let Prostřední Lánov
Hauptmanová Marie 76 let Horní Lánov
Škoda Miloslav 74 let Horní Lánov
Rainová Božena 73 let Horní Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim
přejeme nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale
také klid a spokojenost.

Obecní úřad Lánov

Střípky z kroniky Lánova - Léta 1920 – 1927

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Léta 1920 - 1927
7. dubna 1920 vyhořel dřevěný hostinec Alberta Zirma, který byl postaven počátkem 18. století.
13. srpna 1922 byla v Lánově pořádána velká slavnost padesátiletého jubilea založení spolku vojenských vysloužilců, které se zúčastnil katolický i evangelický farář.
V roce 1923 se nacházelo v Lánově již osm průmyslových podniků.
1927 byl postaven v obci pomník padlým ve světové válce a slavnostně odevzdán veřejnosti 4. září 1927.
17. dubna 1927 došlo k zavraždění výměnkářky Františky Friedrichové, čp.19. Pachatel nebyl vypátrán.
Za zvony na evangelickém kostele, odebrané k válečným účelům, dostala evangelická obec jako náhradu 6000 mírových korun. K tomu si vypůjčila 20 000,- Kč a nechala ulít nové zvony u firmy Richard Herold v Chomutově. Zvony byly pojmenovány: Christus, Luther a Mír. Vážily 928, 428 a 254 kg. Byly zavěšeny na kostelní věži při velké církevní slavnosti.

Kalenská Kateřina

Zprávičky z Lánova

Kalenská Kateřina