Z Lánovského Pulsu 03/2004

Obsah:

  1. Březnoví oslavenci
  2. Střípky z kroniky Lánova - Průmyslové závody
  3. Víte, že . . .
  4. Krakonošovy děti na Rýchorách
  5. Radio Kulíšek jubiluje

Březnoví oslavenci

Marie Havlová 89 let Prostřední Lánov
Karel Purm 87 let Prostřední Lánov
Marie Langrová 81 let Prostřední Lánov
Zdeněk Černý 80 let Prostřední Lánov
Vladimír Janda 80 let Prostřední Lánov
Zdeňka Hanušová 77 let Prostřední Lánov
Váli Jirková 77 let Horní Lánov
Milena Matyášová 76 let Prostřední Lánov
Emília Francová 74 let Prostřední Lánov
Vlastimil Procházka 74 let Horní Lánov
Lidmila Hejduková 73 let Prostřední Lánov
Bohumil Szkibik 71 let Prostřední Lánov
Jana Lacinová 70 let Prostřední Lánov
Božena Tauchmanová 70 let Horní Lánov
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim
přejeme nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale
také klid a spokojenost.

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Průmyslové závody
Ještě v roce 1915 byly v Prostředním Lánově významné průmyslové závody. Byly to především dvě velké přádelny: "Leuzendorf a Wagler" a "Mority Doctor" ,dále bělidlo a barvírna firmy "Adalbert Ehinger", spojená v místě s elektrárnou, pilou a parní cihelnou, dále bělidlo firmy "Schwanda a Lorenz", vápenka Renner a mlýn Kratzer.
Z dřívějších časů byla též známá výroba lněných tovarů firmy "Wenze Ulmann". Kromě těchto velkých závodů byly v Lánově ještě mnohé menší podniky s několika dělníky, jako zámečnické, klempířské, truhlářské, výroba lyží a jiné. Z větších závodů bezprostředně před revolucí 1945 byla v Lánově textilní továrna a konfekce "Rudolf Bohnisch" zaměstnávající asi 120 lidí, bělidlo na přízi a barvírna firmy "Prause" a vápenka Renner.
V roce 1922 nastala krize v továrnách, v Lánově některé zastavily provoz úplně, jiné silně omezily. V Prostředním Lánově pracovaly továrny 2 – 3 dny v týdnu – nezaměstnanost dělnictva byla veliká.
Pro nízké mzdy zahájili dělníci stávku, což v době krize přišlo velice vhod majitelům továren. Po delším čase byla práce opět obnovena ale mzdy, beztak malé, byly velice sníženy. Dělníci, kteří stáli v čele stávky byly z obnovené práce vyloučeni. Také závod na výrobu lyží v Prostředním Lánově "Kvido Rotter" částečne práci zastavil.

Víte, že . . .

- dětské Radio Kulíšek a "Krakonošovy děti", ekologický kroužek ZŠ Lánov slaví v roce 2004 10. narozeniny.

Krakonošovy děti na Rýchorách

V pátek 6. února 2004 jsme se vydali s Krakonošovými dětmi na Rýchorskou boudu (my, bývalí členové tohoto turisticko- ekologického kroužku). Strávili jsme zde pěkný víkend plný soutěží, her, poznávání přírody a hlavně jsme jezdili na běžkách. Přežili jsme dlouhé a náročné túry, silné nárazy větru, ale nezlomilo nás to. Všichni odolali, ba i ti nejmenší druháčci.
V sobotu večer jsme tradičně pokřtili nové členy a každý si na památku zhotovil vlastnoručně vyrobenou pohlednici z recyklovaného papíru s obrázkem Rýchorské boudy. Bylo nám tu všem moc příjemně, a proto se budeme snažit tento výlet zopakovat.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat manželům Leblochovým, kteří nám připravili pestrý program, a dále paní učitelce Schliegsbirové a paní učitelce Jakubcové za to, že nám umožnily tento pobyt na Rýchorách uskutečnit. Za Žanetku Štrossnerovou také děkujeme paní Vocáskové, která se o ni tak pěkně starala.

Blanka Jakubcová
Maruška Černošová
Ladislav Blažek
Vojtěch Schmidt

Radio Kulíšek jubiluje

6. března 2004 tomu bude 10. let, kdy parta děvčat a chlapců z Lánova, které bavilo rádio nejen poslouchat, ale i vytvářet, založila pod vedením Jany Tauchmanové dětské rádio.
Zpočátku zpestřovalo přestávky svým spolužákům ve škole. V roce 1997 mu obecní úřad umožnil vysílání na kabelovém rozvodu.
O zálibě krkonošských dětí dozvěděli v Praze a první dětské internetové Radio Domino přišlo 9. 9. 1999 s nabídkou ke spolupráci.
15. listopadu 2000 byl Kulíšek zařazen mezi radia vysílající na serveru Internetradia. Do listopadu 2003 byly pořady nahrávány a pouštěny ze záznamu. V době, kdy čtete tyto řádky, vrcholí přípravy živého internetového vysílání na serveru Abradia (www.abradio.cz).
Během desetileté bylo natočeno více jak 15 hodin rozhovorů a reportáží. Na otázky dětských redaktorů odpovídaly významné osobnosti české kulturní, sportovní a společenské scény. Kulišácký mikrofon oslovil například scénáristu Zdeňka Svěráka, spisovatelku Marii Kubátovou, režiséra Zdeňka Trošku, herce Miroslava Donutila, Miloslava Šimka, baviče Petra Novotného, zpěváka Petra Muka a mnoho dalších. V "archivu najdete" i tři olympijské vítěze - Štěpánku Hilgertovou, Aleše Valentu a Jana Železného.
Kulišáci osobnosti nejen zpovídali, ale zvali si je i na vlastní akce. Hostem oslav 7. narozenin byl muzikálový Galileo - Janek Ledecký, který převzal nad lánovským rádiem patronát.
Projekt "Světluška", který se zabývá využitím volného času dětí, osobně pokřtil Stanislav Hložek.
Na spoluuvádění zábavného programu k 8. narozeninám Radia Kulíšek se podílel moderátor České televize Aleš Cibulka.

Program oslav 10. výročí založení dětského Radia Kulíšek

2. dubna 2004 - "Desítka" 18, 00 hod. Kulturní dům Dolní Lánov
Společenské setkání bývalých i současných členů Radia Kulíšek, sponzorů a hostů
Účast přislíbili i kmotři a patroni Kulíšku.

11.června 2004 - Hrátky s Krakonošem 14,00 hodin Krakonošova zahrada u ZŠ
Soutěžně – zábavný program pro děti a mládež pořádaný společně s ekologickým kroužkem "Krakonošovy děti", který slaví také 10. narozeniny.
V programu vystoupí: skupina historického šermu Rego, folklorní soubor Špindleráček, Yellow Point – adrenalinové sporty a další.
Speciální host: skupina Maxim Turbulenc.

Žádáme bývalé i současné členy Radia Kulíšek, aby do konce února 2004 nahlásili Janě Tauchmanové (603 526 278) nebo Pavle Těhníkové, zda se zúčastní společenského setkání 2. 4. 2004. Děkujeme