Z Lánovského Pulsu 11/2003

Obsah:

  1. Listopadoví oslavenci
  2. Střípky z kroniky Lánova - Lánovské klima
  3. Víte že...
  4. Hasiči z Horního a Prostředního Lánova založili společnou výjezdovou jednotku
  5. Sociální komise

Listopadoví oslavenci

Hornichová Emilie 83 let Prostřední Lánov
Jedličková Jarmila 82 let Prostřední Lánov
Pilařová Lidmila 81 let Horní Lánov
Linková Milada 78 let Prostřední Lánov
Řeháčková Milada 75 let Prostřední Lánov
Macková Olga 74 let Prostřední Lánov
Vališková Štefanie 74 let Prostřední Lánov
Mašek František 70 let Prostřední Lánov

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let jim přejeme nejen pevné zdraví, mnoho sil a elánu, ale také klid a spokojenost.

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Lánovské klima
Při své otevřené poloze pod samými Krkonošemi, jest podnebí v Lánově horského rázu, místy velmi drsné, zvlášť v jižní části obce, kde nízké pahorky poskytují skrovnou ochranu proti studeným větrům. Zima jest zde velmi dlouhá, hojně sněhu, který napadne často brzo na podzim a leží až do pozdního jara. Sněhové přeháňky, ba i vánice i v květnu nejsou zde vzácností. V třeskuté zimě 1928-1929 klesl v Lánově teploměr až na - 4O stupňů. Mrazy potrvaly a sníh na metr vysoko zůstal ležet až do konce března. Vodovod v obci tehdy veskrze zamrzl a počal fungovat teprve v měsíci květnu. Železniční a autobusový provoz byl silně omezen, škola v místě pro mrazy uzavřena od 18. února do 1. března. Mnoho stromů bylo zničeno a mrazem puklo. Lidem na zdraví však krutá zima celkem neuškodila, rovněž lesní zvěři, která byla krmena. Nejmírnější zima byla v roce 1930, kdy za celé zimní období klesl nejhlouběji teploměr je na - 8 stupňů. Zato na jaře toho roku přihnal se velký orkán a způsobil mnoho škody.

Jana Tauchmanová

Víte, že . . .

- v obecní knihovně si můžete prohlédnout novou knihu o Lánovech? Je vám k dispozici každý čtvrtek od 16,30 do 19,30 hodin.
- v hornolanovské hospodě se začalo s rekonstrukcí?
- na křižovatce byly zahájeny práce na vesnickém informačním centru? Do objektu vedle prodejny drogerie se z budovy obecního úřadu přestěhuje knihovna, studio kabelové televize a dětské Radio Kulíšek. V přízemí vznikne i veřejná internetová stanice.

Jana Tauchmanová

Hasiči z Horního a Prostředního Lánova založili společnou výjezdovou jednotku

V obci působí dva Sbory dobrovolných hasičů. Hornolánovská jednotka má 142 členů. Kromě školení a tréninků jezdí na soutěže, kde dosahují velice dobrých výsledků Důkazem je umístění Denisy Vaňkové v celorepublikovém kole jednotlivců, kde obsadila první místo. Hasiči se věnují také mládeži. Děti se pravidelně účastní okresních a krajských kol hry Plamen a týdenního prázdninového výcvikového tábora.
Sbor v Prostředním Lánově je menší, tvoří ho 42 členů. V poslední době je můžete vidět trénovat v Eurocampu u letiště mezi Vrchlabím a Lánovem. Hasiči se dohodli a založili společnou výjezdovou jednotku, která je zařazena do jednotného záchranného systému. Tvoří ji jedno družstvo z Prostředního Lánova a dvě družstva z Horního Lánova. Proškolení hasiči tak mají právo zasahovat i v okolních městech a obcích.

Jana Tauchmanová

Sociální komise

Náplň činnosti:
- pomáhá rodinám s více dětmi , matkám – samoživitelkám apod.,
- rozhoduje o vyplacení jednorázových finančních příspěvků, pokud se občané dostanou do tíživé sociální situace,
- doporučuje občanům využít různé druhy sociálních dávek.

Složení komise: předsedkyně – Xenie Pavelková
Členové: H. Horáková, M. Liesnerová, H. Šusteková a H. Hornichová

Jana Tauchmanová