Z Lánovského Pulsu 10/2003

Obsah:

  1. Říjnoví oslavenci
  2. Střípky z kroniky Lánova - Lánov za hisitských válek
  3. Víte že...
  4. Lucie Klusová obsadila třetí místo v Poháru národů
  5. Lánovské hasičské sbory soutěžily o pohár starosty Špindlerova Mlýna

Říjnoví oslavenci

Maxmilián Hörnich 92 let
Václav Štěpán 91 let
Klára Sedláčková 84 let
Anna Hrazdírová 77 let
Věra Janků 77 let
Lidmila Klabanová 76 let
Vlasta Pospíšilová 75 let

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Lánov za husitských válek

Za válek husitských zůstal pravděpodobně Lánov ušetřen – nebyl zde žádný klášter. Ale dle německých kronikářů, Žižka prý přitáhl v březnu 1424 jenom k Hostinnému, které prý marně obléhal a v odvetu za to vypálili husité klášter v blízkém „ Monchsdorfu“ ( Klášterní Lhotě) a probošství ve Vrchlabí. Němečtí kronikáři rovněž udávají, že mezi pohraničními Němci, kromě několika zde žijících Čechů, nikdo se k husitskému učení nehlásil. Rádi to věříme, neboť boj husitů nebyl jen za reformu náboženskou, ale i revolucí národní a sociální. Němci u nás tehdy byli všichni na straně katolické – papežské nejen z protičeské nenávisti, ale i pro své zájmy hospodářské. V jejich rukou byly největší soukromé majetky a utiskovali pracující český lid, za jehož práva a svobodu husité bojovali.

Jana Tauchmanová

Víte, že . . .

lánovská rodačka, Eva Novotná, žije a zpívá ve španělském Madridu?
Po vykonání státní zkoušky z ruské jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, studovala sólový zpěv na Akademii múzických umění v Praze. Seznámila se tu s budoucím manželem, který si zde rozšiřoval vzdělání v oboru hry na klarinet. Po ukončení studia odjeli společně do jeho rodné země na Kubu. Za rok se vrátili na dvanáct měsíců do Prahy. Manžel ale dostal nabídku práce ve španělské Valencii a později v Madridu, kde žijí s dcerou a babičkou dodnes. Eva Novotná vyučuje na školách, zpívá na koncertech, jejichž repertoár tvoří španělská a latinskoamerická soudobá hudba doplněná operními áriemi světovýchautorů.

Jana Tauchmanová

Lucie Klusová obsadila třetí místo v Poháru národů

Sedmnáctiletá studentka z Lánova úspěšně bojovala společně se spoluhráči z Brna a Prahy na Mistrovství světa juniorů v petangue . Družstvo sice do finálové skupiny nepostoupilo, ale v Poháru národů, který hrají týmy, jež nepostoupili mezi osmičku nejlepších, vystoupili čeští junioři na bronzový stupínek. Mezi dvaceti devíti družstvy hrajícími o mistrovský titul se umístili jedenáctí. Blahopřejeme.

Jana Tauchmanová

Lánovské hasičské sbory soutěžily o pohár starosty Špindlerova Mlýna

První zářijovou sobotu proběhlo u dolní stanice lanovky na Hromovku prověřovací cvičení sborů dobrovolných hasičů Vrchlabska. Při závodech v připravenosti jednotek si změřila síly šestičlenná družstva z Kunčic, Čisté v Krkonoších, Horního Lánova, Prostředního Lánova, Vrchlabí – Podhůří, Dolní Branné a domácího Špindlerova Mlýna. Soutěžící měli za úkol co nejdřív zasáhnout proudem vody čtyři terče. Kromě rychlosti splnění disciplíny se hodnotilo i dodržování pravidel.
Jak vše dopadlo? Třetí místo vybojovali starší hasiči z Čisté v Krkonoších, na druhém místě skončilo družstvo Horního Lánova. Pohár starosty Špindlerova Mlýna putoval do Vrchlabí – Podhůří. Prostřední Lánov obsadil osmé místo.

Jana Tauchmanová