Z Lánovského Pulsu 08/2003

Obsah:

 1. Lánovský vodovod
 2. Výbory obceního zastupitelstva - kontrolní výbor
 3. Víte že...

Lánovský vodovod

Zásobování vodou v Lánově, Černém Dole, Čisté, Fořtu, Prosečném a Rudníku zajišťuje Vodárenská společnost Lánov (VS Lánov).
V následujících řádcích vám přiblížíme její činnost v roce 2002 v jednotlivých lokalitách.

Lánov - Pokračování v rekonstrukci vodovodu. Někteří občané tuto skutečnost pocítili "na vlastní kůži". V místech, kde jsou práce dokončeny, již proběhly konečné terénní úpravy včetně vyasfaltování obecních komunikací.

Černý Důl – Čistá – Fořt - Napojení "Větrná Hůrka". Probíhají jednání o získání finančních prostředků na nový vodovod, jehož výstavbu by měla zajistit VS Lánov.

Prosečné - Zajišťování běžné údržby. Ostatní práce se přerušily z důvodu dluhu za dodávku vody.

Dolní Lánov - Zajišťování údržby.

Rudník - Příprava na rekonstrukci vodovodu. Vzhledem k finančním problémům obce práce zatím neprobíhají a VS Lánov zajišťuje jen údržbu stávajícího vodovodu.

Vodárenská společnost Lánov na rok 2003 plánuje:

Lánov - Pokračování v rekonstrukci vodovodu. Drobné úpravy na budově sídla společnosti.

Černý Důl - Kanalizace, vodojem.

Čistá - Napojení nového vodovodu do autokempu.

Prosečné - Práce závisí na financích obce.

Dolní Lánov - Dokončení vodovodních přípojek. Vandalové způsobili rozbitím solárního panelu Vodárenské společnosti škodu ve výši 20 000,- Kč.

Rudník - Zkrášlování okolí, úpravy pro AVON ( velice dobrý a spolehlivý zákazník ), "natažení vodovodu" v části Javorník.

Některé práce pro Vodárenskou společnost Lánov zajišťuje firma pana Pušky z  Rudníka ( romští spoluobčané ), která pracuje "v úkole". Záleží proto na majiteli firmy, kolik lidí a v jakém čase zadaný úkol splní. VS Lánov je s odvedenou prací "Puškovců" spokojena.

Podle zprávy o činnosti Vodárenské společnosti Lánov přednesené na červnovém jednání obecního zastupitelstva zpracovala Jana Tauchmanová.

Výbory obecního zastupitelstva - kontrolní výbor

V minulém PULSU jsme se věnovali činnosti finančního výboru. Dalším orgánem zastupitelstva, který je zřizován ze zákona ( musí být v každém obci či městě), je kontrolní výbor.

Náplň činnosti:
 • Dbá na dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí.
 • Vyřizuje petice, stížnosti a připomínky občanů.
 • Člen komise se zúčastní projednání závažných nebo složitých stížností, které řeší starosta obce.
 • Kontroluje postup při přidělování bytů, pronajímání nemovitostí a poskytování sociální výpomoci.
 • Kontrolní výbor se v Lánově zaměřuje na:
 • Dodržování obecní vyhlášky o poplatcích z ubytování a ubytovací kapacity – kontrola domovních knih u ubytovatelů.
 • Sledování pořádku v obci – černé skládky, třídění a vývoz odpadů.
 • Dodržování smlouvy mezi obcí a Leteckou školou a.s. – vzlety nad Lánov, akrobacie ve vymezeném prostoru.
 • Plnění smlouvy mezi obcí a KVK.
 • Josef Matras je členem komise, která vyřizuje žádosti o přidělení obecních bytů.

  Víte,že…

  po vstupu České republiky do Evropské unie budou muset výrobci prostředků na čištění, praní a mytí plnit usnesení Evropského parlamentu č. 1980/2000?

  Vstup do Evropské unie čeká naši vlast až v roce 2004. Nic však nebrání tomu, abychom se chovali ekologicky už nyní a nečekali až nám to "nařídí papír", o jehož existenci nemá mnoho lidí žádné tušení.

  Zkusme se připravit předem a přírodě pomoci hned.
  Pro lepší představivost vybíráme některá zajímavá kritéria z výše uvedeného materiálu.

  Funkční kritéria
 • Předepsané dávkování uváděné na obalech je výchozím údajem k posouzení výrobku.
 • Kritéria složení
 • Výrobky nesmí obsahovat více než 10% hmotnostních organických sloučenin s  bodem varu nižším než 150°C.
 • Výrobky nesmí obsahovat více než 0,02 g fosforu v dávce uvedené na obalu.
 • Hodnota pH pracovní lázně, která vznikla rozpuštěním doporučené dávky prostředku v doporučeném množství vody uvedeném na obalu nesmí přesáhnout 10,8.
 • Ekologická kritéria
 • Stanoví se výpočtem kritické toxicity zředěného roztoku podle vzorce.
 • Na základě kritérií jsou výrobky zařazeny do následujících tříd:
  A třída – splňují všechna kritéria, obsah fosforu nižší než 0,01g v doporučené dávce.
  B třída - splňují všechna kritéria, obsah fosforu 0,01g – 0,02g v doporučené dávce.
  C třída - splňují všechna kritéria, obsah fosforu 0,02g v doporučené dávce.

  Tolik výběr z "usnesení".

  Při nákupu čisticích, pracích a mycích prostředků si můžete sami zjistit, zda-li jsou už nyní na trhu výrobky šetrné k životnímu prostředí. Zájemcům, kteří se chtějí seznámit s dalšími údaji z citované směrnice, rádi vyhovíme.

  Informace podá Jana Tauchmanová (603 526 278) nebo Zdenka Schliegsbírová.
  Z usnesení Evropského parlamentu č. 1980/200 a Rady ze dne 17. 7. 2000 vybrala

  Jana Tauchmanová.