Z Lánovského Pulsu 07/2003

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Výbory obecního zastupitelstva - finanční výbor
  3. Co se děje pod Špičkou
  4. Žijí mezi námi - Denisa Vaňková

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánová, zalistujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci udalo.

Historie lánovského vodovodu
K zlepšení těžké a neprodyšné pudy i bahnitých luk, zvláště v západní části pozemků bylo utvořeno roku 1904 vodní družstvo za účelem meliorace. Z družstva utvořila se pak vodní komise, jež sestávala ze zástupců obcí: Horní, Prostřední a Dolní Lánov a Prosečné. komise přikročila za vedení tehdejšího starosty obce továrníka Willinea Claye ke stavbě obvodního vodovodu. Vodovod byl postaven "Prvními severočeskými vodními stavbami" v Ústí za cenu 800500 korun a byl svého času největším a nejmodernějším vodovodem ve východních Čechách. Pramen vodovodu prýští ve výši 1000 m.n.m. v katastru obce Dolní Dvůr a dodává ze svých vodojemů 8 litrů vody za vteřinu. Délka vodovodního potrubí s vedlejšími přípoji obnáší 55 km. Pro velkou rozlohu jest celé vodní dílo rozděleno na dvě laikova pásma. Pro každé jest zřízen velký vodojem s obsahem 400 metrů krychlových vody. Při zahájení vodního provozu bylo zásobeno 684 domů čerstvou zdravou, pitnou a užitkovou vodou.

Tolik obecní kronika. O současnosti vodovodu se dozvíte od pana Stránského z Vodárenské společnosti Lánov.

Mgr. Tauchmanová

Výbory obecního zastupitelstva - finanční výbor

Náplň činnosti úzce navazuje na hospodaření obce s peněžními prostředky a majetkem:
- vyjadřuje se nebo sama zpracovává vlastní rozbory hospodaření podle rozpočtu
- navrhuje změny schváleného rozpočtu
- vyjadřuje se k žádostem o příspěvky z rozpočtu obce
- provádí vlastní šetření v hospodaření s rozpočtem
- navrhuje způsob přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
- vyjadřuje se k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok
- navrhuje uložení volných peněžních prostředků obce OÚ Lánov

OÚ Lánov

Co se děje pod Špičkou

V sobotu 7. června 2003 bylo v zasedací místnosti Obecního úřadu Lánov přivítáno členkami SPOZ šest malých občánků: Marek Bartoš, Valentýna Martinova, Nikola Rybářova, Žaneta Vraná, Sára Bérrová, Věra Wolfová

13. a 14. června 2003 se uskutečnilo vynáší republice "Referendum o přistoupení ČR k Evropské unii". Přinášíme vám některé údaje o "Referendu..." v Lánově

Mgr. Tauchmanová

Žijí mezi námi - Denisa Vaňková

Denisa Vaňková Již několik let se věnuje požárnímu sportu. V loňském roce zúročila hodiny tréninku, dřiny a odříkání a vybojovala vítězství při republikovém kole jednotlivců v mládežnických kategoriích. Jak se vyvíjela "sportovní kariéra" lánovské reprezentantky vypráví osobně Denisa Vaňková.

Sportovat mě bavilo už od 11 let, a tak jsem se rozhodla zkusit přijímačky "na sportovku". Byly těžké, ale zvládla jsem je. Dozvěděla jsem se však, že se budeme stěhovat a "sportovka" se náhle stala opět snem. V duchu jsem si říkala: "Tak a se sportem je konec!" Odstěhovala jsem se do Lánová, kde se mi naskytla další možnost. Skamarádila jsem se s děvčaty, která mi říkala, že každou neděli chodí na "hasičák". Zpočátku jsem nevěděla, o co jde.

V neděli jsem počkala na holky a vydaly jsme se na hřiště. Byla tam spousta dětí a mně se tam začalo líbit. Po půl roce jsem byla zařazena mezi "starší hasiče", se kterými jsem jezdila na závody. Postupem času jsem se všechno naučila, začala jsem vyhrávat a měla velkou radost. Léta přibývala.

V sedmnácti letech jsem byla zařazena mezi dorostenky. Okrskové kolo jednotlivců jsem vyhrála a postoupila do krajského! Moje sebevědomí se zvětšovalo. Každý druhý den jsem pilně trénovala.

Dva dny před závody se mi stalo něco hrozného. Trénuji, trénuji, přeskakuji překážky jako obvykle a ejhle! Zůstala jsem ležet na zemi s proudnicí vraženou v zádech a shozenou překážkou na sobě. Za chvíli mě už vezli do nemocnice. Vyšetřením zjistili, že mám naražena žebra a natržený zádový sval. Doporučení lékařů bylo ještě horší: "Žádné běhání a sebe menší pohyb!"

"Zákazy jsou ale od toho, aby se porušovaly, říkala jsem si v duchu a na krajské kolo jela. Přes všechny bolesti jsem doběhla. Moc jsem si přála vyhrát, protože nejlepší postupoval do republikového kola. Celá netrpělivá jsem čekala na vyhlášení. Z rozhlasu se ozvalo: „První místo a postup na "republiku" Denisa Vaňková". Dlouho jsem se nemohla vzpamatovat.

Čas utekl jako voda a "republika" klepala na dveře. Vůbec jsem si nevěřila. Měla jsem strach, že dopadnu špatně. Opak byl ale pravdou. První den jsem zaběhla nejlepší čas. Druhý den se mi také dařilo a opět jsem zvítězila. Stála jsem na nejvyšším stupínku. Nejkrásnější pocit ale byl, že jsem dokázala to, co se nikomu v Lánově předtím nepodařilo. Byla jsem prostě první!!!

19. června 2003 se mladé lánovské sportovkyni zadařilo opět. Po tříletém studiu na SOUz a OU Fořt získala výuční list v oboru zemědělec, hospodyňka.

Držme Denise pěsti, aby příští školní rok stejně úspěšně zvládla maturitní zkoušku.

Mgr. Tauchmanová