Z Lánovského Pulsu 05/2003

Obsah:

  1. Střípky z kroniky Lánova
  2. Víte, že...
  3. Co se děje pod Špičkou - Radio Kulíšek opět vysílá
  4. Lánovští "Mrazící" skládají zkoušku dospělosti
  5. Žijí mezi námi
  6. O Krakonošův pohár - IV. kolo Velké ceny v rapid šachu mládeže Královéhradeckého kraje

Střípky z kroniky Lánova

Přijměte pozvání na výlet do historie Lánova, zalisujme společně stránkami kroniky a připomeňme si, co vše se v naší obci událo.

Osídlení Lánova

Jméno Prostřední Lánov odvodili Němci od Lange - Au, česky asi Dlouhý lán. Jisté je, že v dobách předávných i za středověku byl v místech obce, jako v celém pohraničí hluboký prales. Kácením lesů a zakládáním orné půdy přišly do zdejších krajů slovanské kmeny a jednotlivě si stavěly svoje sídliště. Snad tehdy již byl položen základ k obci Lánovu.

Přemysl Otakar II., maje na mysli hospodářské zvelebení Čech, povolával z Německa zručné řemeslníky, a tak kolem roku 1277 přepustil pohraniční kraje německým kolonistům.
Kolonizace Němci v pohraničí pokračovala také za Otakarova syna Václava II., Jana Lucemburského i za Karla IV.

V těchto dobách byl pravděpodobně osídlen Němci také kraj lánovský a připojil se k jiným, které byly tak ponenáhlu germanizovány, zatímco zde usedlí Češi byli tlačeni do vnitrozemí. Proto vztah mezi Čechy a Němci v pohraničí ani v dobách pozdějších nebyl nikdy příliš přátelský. Prostřední Lánov se stal během doby úplně německým. Kdy obec byla založena a odkud přišli do Lánová první obyvatelé, není známo.
Příští díl věnujeme pověstem o založení Lánová. Chcete-li si zasoutěžit, odpovězte na následující otázku:" Kolik pověstí o za-ložení Lánová můžeme najít v obecní kro-nice?" Odpovědi vhoďte do hnědé schránky v přízemí budovy OÚ Lánov nebo mailujte na kulisek.media@atlas.cz. Z došlých odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří od nás obdrží zajímavé ceny.

Víte, že...

lánovská škola se stala první dubnovou sobotu hostitelem 4. kola Velké ceny v rapid šachu mládeže Královéhradeckého kraje?

O Krakonošův pohár bojovalo více než šest desítek dětí. V kategorii mladších žáků zvítězil Lukáš Vaniček ze ZŠ Hlušíce, mezi mladšími žákyněmi si nejlépe vedla Eliška Johnová z Jiskry Hořice, l. místo mezi staršími žáky vybojoval Jiří Rozkovec ze Sokola Hradec Králové.

Barvy Lánová hájili Anna Vocásková a František Schmidt.

Patronát nad turnajem převzal Obecní úrád Lánov.

Co se děje pod Špičkou

Rádio Kulíšek opět vysílá

Začátkem dubna obnovilo Rádio Kulíšek po osmiměsíční odmlce pravidelné vysílání v obecním programu KTV Lánov. Dvakrát týdně - v úterý od 16 hod. a ve čtvrtek od 18 hod. - pro vás připravujeme hodinové vysílání. Proč jsme se odmlčeli? V červnu 2002 ukončili zkušení "Kulišáci" povinnou škol-ní docházku na ZŠ a rozpřáhli se " do světa". Dostali jsme se do situace, kdy, jak se fiká, " nejsou lidi". Začali jsme přemýšlet, jak dál.
V DDM Vrchlabí si od října vychováváme nástupce. Pod vedením instruktorky Lucie Podstatové z Lánová se osmičlenný tým učí pronikat do tajů rozhlasového vysí-lání.
Jak jistě víte, Rádio Kulíšek se nezabývá pouze vysíláním na kabelovém rozvodu KTV Lánov ,ale můžete ho poslouchat také na internetu - www.internetradio.cz. Vzhledem k tomu, že jsme měli dostatečnou zásobu zvukového materiálu a Lukáš Jelínek - žák SOU zemědělského Fořt - pravidelně příspěvky zpracovával, na Internetu se Kulíšek neodmlčel.
Hodinové pořady, které na KTV uslyš-te, použijeme po malých úpravách pro vysílání na Internetu. Za rozhlasovým mikrofonem se vystřídají Renata Sretrová a Hana Jínová, které doplní nejlepší členové kroužku Rádio Kulíšek z DDM Vrchlabí.
Byli bychom rádi, aby se vám vysílání líbilo. Hodnocení a vaše návrhy, označené slovem "Kulíšek", vhazujte do hnědé schránky v přízemí budovy OÚ Lánov.

Lánovští "Mrazící" skládají zkoušku dospělosti

Mrazík - známá ruská filmová pohádka se objevuje na televizních obrazovkách pravidelně již několik let. Nikoho proto neudiví, že se příběh Nástěnky a Ivana stal námětem pro stejnojmenný muzikál na ledě a po svém ho zpracovaly i bývalé žákyně ZŠ Lánov - Petra Zámečníkova a Iva Vaňková. Deváťáci, doplnění několika mladšími spolužáky, nacvičili padesátiminutové divadel- ní představení, které uvedli nejen v Lánově, ale potěšili jím i diváky ve vrchlabském stacionáři, ve Špindlerově Mlýně a Trutnově.
Léta uběhla jako voda. Ivan - Pavel Cerman, Baba Jaga - Michal Čerňoš, Marfuša - Petra Zámečníkova, drbna - Iva Mikulova, vypravěčka - Ivona Klusová, tanečnice - Pavla Těhníková, kocourek Mourek - Iva Vaňková a vrchní osvětlovač - Vladimír Lepit skládají maturitní zkoušku.
Přejme jim, aby ji v klidu zvládli a neztratili smysl pro humor, který je vždy provázel.
Čeština je, jak si sami dokázali na hodinách v ZŠ, krásný jazyk.
Milí maturanti, krátká esej o našem rodném jazyce nechť vám dodá síly a odvahy, až vykročíte ke zkoušce dospělosti.

Sedím na židli u stolu, přede mnou leží takřka prázdný papír, na kterém by se měla (snad nějakým zázrakem?) objevit slohová práce. Upřímně doufám, že se tak stane. A já se bavím Skutečně se bavím, neboť český jazyk, a literatura, zvlášť, je to poslední, co Tne zajímá a v čem bych chtěl být dobrý.
Jistě, je to dobré umět číst a kdo umí dokonce i psát, je na .tom ještě lépe. Je vsak nutné se zatěžovat s tou ošklivou a komplikovanou gramatikou? Což by jazyk bez skloňování, časování a podobných zbytečností, jazyk, v němž by se tvary slov odvozovaly např. pouhým přidáním předložek, nebyl mnohem krásnější a harmoničtější? Čeština takovým jazykem určitě není. Vždyť ani neexistuje pravidlo, jež by nebylo potvrzeno alespoň deseti výjimkami!
Situace s literaturou je velmi podobná. Pominu-li zástupy mrtvých autorů.které ruší můj zasloužený spánek, dělá mi největší starosti maturitní zkouška. Před mojí paní učitelkou se mi totiž zatím úspěšně podařilo utajit, že, bohužel, ovládám vždy jen po- slední látku a někdy ani tu ne. Zde by se hodilo citovat výrok jednoho člověka (samozřejmě si nepamatuji jeho jméno): "Chtít, abych si pamatoval vše, co jsem kdy přečetl, je stejné, jako chtít, abych si pamatoval vše, i co jsem kdy snědl. A přece mě jídlo, které jsem snědl, nějak ovlivnilo, stejně jako mě ovlivnilo vše, co jsem přečetl." Zavedení toho, co jsem navrhl, by si jistě vyžádalo mnoho úsilí a nesmíme námahy. Jistě - každá změna je obtížná.

Práce z okresního kola Olympiády z českého jazyka středních škol.

Žijí mezi námi

Jan Nechanický, Arnošt Kluší, Milan Beyer, Eva Zelinková, Ludmila Ditzovájan Cemoš, Veronika Nechanická - členové keramického kroužku ZŠ Lánov.
Pro někoho obyčejná jména spoluobčanů, pro jiného lidé, kteří dovedou zajímavě využít volný čas.
Těm, kteří navštívili VÝSTAVU PRACÍ MÍSTNÍCH LIDOVÝCH VÝTVARNÍKU, nejsou uvedená jmína cizí.
"Zasedačka" OÚ v Prostředmm Lánově se v předvelikonočním týdnu změnila ve výstavní síň.
Račte vstoupit! Lánovští lidoví výtvarníci se představují.

Ludmila Ditzová se začala učit paličko-vat už v devíti letech. Každý její obrázek představuje spoustu hodin práce. Kousek po kousku, přesně podle předlohy. Následuje napínání pomocí špendlíků, naparování, natužování, případně rámování. Její paličkované obrázky nejdete na různých místech v Čechách, na Slovensku i Německu. Leden putoval dokonce až do Austrálie.

Veronika Nechanická v sedmi letech začala malovat pod odborným vedením v Domě dětí a mládeže, ve Vrchlabí. Po roce přešla do Lidové školy umění Vrchlabí, kde pracuje ve třídě paní učitelky Pavlíny Štanglerové. Své obrázky vystavovala ve vrchlabském muzeu a na radnici.

Keramický kroužek při ZŠ Lánov pracuje pod vedením Ivy Farské a Evy Charvátové od roku 1999, kdy byla za přispění sponzorů zakoupena keramická pec. O rok později sponzoři doplnili keramickou dílnu hrnčířským kruhem.
Děti pracují ve dvou odděleních a scházejí se jedenkrát týdně.

Milan Beyer s vyřezáváním do dřeva začal asi před dvaceti lety. Vzorem mu byl pan Vydra, hajný z Černého Dolu.
Zaměřuje se především na vyřezávání podložek pro myslivecké trofeje.

(S použitím medailonků vytvořených Osvětovou besedou Lánový napsala Jana Tauchmanová)
V příštím čísle se dočtete o místních malířích.

O Krakonošův pohár - IV. kolo Velké ceny v rapid
šachu mládeže Královéhradeckého kraje

Dne 5. 4. se utkalo na šachovnicích v lánovské základní škole více než 60 žáků z celého kraje. Bojovali o poháry a medaile věnované Obecním úřadem v Lánově a o další body do konečného hodnocení celého krajského přeboru,

Z výsledků:
kategorie H 11 - dívky:
1. Eliška Johnová - Jiskra Hořice 4,5 bodů
2. Lada Foubíková - Spartak Vrchlabí 4 body
3. Lucie Bartoníčková - Jiskra Hořice 3,5 b.
4. Jiřina Prokopová - Nový Bydžov 3 b.
5. Anna Vocásková - ZŠ Lánov l,5 b.

kategorie H 11 - chlapci:
1. Lukáš Vaniček - ZŠ Hlušíce 6 bodů
2. Jan Baťka - DDM Třebechovice 5,5 b.
3. David Dvořák - Sokol Hradec Králové 5,5 b.
19. Tomáš Šidlík - ZŠ Špindlerův Mlýn 3,5 b.
23. Jiří Černý - 3 b
28. Daniel Hofman 2 b. - Spartak Vrchlabí
31. František Schmidt 1,5 b. - ZŠ Lánov

kategorie H 16 - chlapci:
1. Jiří Rozkovec - Sokol Hradec Králové 6,5 bodů,
2. Jaroslav Štefan 6 bodů,
3. Tomáš Hrouda 5,5 b. oba Jiskra Hořice ...
9. Lukáš Skála 4 b.
11. Jakub Kalenský 4 b.
15. Tomáš Tomíček 3,5 b.
16. Lukáš Pink 3 b.
18. Vít Rigo 3 b.
22. Jan Mašek 2 b. všichni Spartak Vrchlabí
28. René Žáček - ZŠ Špindlerův Mlýn 1,5 b.

Poháry dětem předal starosta Lánová pan ing. Jiň Vancl, medaile sám Krakonoš.Drobné ceny darovali Obecní úřad v Lánově a pánové Zdeněk Máslo a Vítězslav Doupovec. Poděkování za příjemné prostředí patří panu řediteli Mgr. Martinu Bartošovi a dalším zaměstnancům školy.

V kategorii mladších žáků startovali žáci, kteří navštěvují kroužek v DDM Vrchlabí prvním rokem a v takto velkém turnaji získávají první zkušenosti. Lada Foubíková získala pohár i stříbrnou medaili a mezi chlapci se umístila na velmi pěkném 11. místě.