číslo 3 - červen 2006Lánovský občasník, číslo 4 - září 2006

Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

Další školní rok je tady. Pro naši školu i obec přinese velké změny. Začínáme se chlubit novou tělocvičnou. V říjnu zvolíte nové obecní zastupitelstvo. Rozhodnete o tom, jakým směrem se naše vesnice bude v příštích čtyřech letech ubírat. Šťastnou ruku Vám přeji už teď.
Svým žáčkům i kolegům přeji příjemnou a vstřícnou atmosféru a hodně hezkých zážitků i prožitků. Kolegům také popřávám hodně pracovního elánu a tvůrčího nadšení při tvorba našeho školního vzdělávacího programu. Budoucím středoškolákům přeji dobrou volbu nové školy, nejmenším zase rychlou aklimatizaci a trpělivost paní učitelky Jakubcové i rodičů.
V prvním čísle našeho plátku najdete v tabulce na poslední straně většinu dat týkajících se celého školního roku. Doporučuji Vám si tabulku vystřihnout a vyvěsit doma na viditelné místo, nejlépe na ledničku, kam jistě všichni stejně jako já chodíte rádi a velmi často.

Příjemné čtení Vám přeje

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Prázdninové zážitky divácké, sportovní a jiné.

Mám tři. První dva shodou okolností vrcholily v neděli 23. července.
Nezměrnou vůli po vítězství ukázal Američan Floyd Landis na Tour de France. Po dni, kdy ho postihla nečekaná krize a ztratil v posledním kopci deset minut, kopl do vrtule a po sólové jízdě cyklistického sebevraha ztrátu prakticky smazal. V časovce v předposledním dni Tour splnil předpoklady a oblékl se po ní do žlutého. Poslední den mohl slavit. Plyne z toho první poučení: prohraná bitva ještě neznamená prohranou válku!
Až sem je vše hodné obdivu. Ale… Krátce po skončení Tour se ale ukázalo, že si k vítězství pomohl dopingem. Nakonec tedy oslavy skončily neslavně. A je tu druhé poučení: Nechval dne před večerem. Bohužel dnes to platí ve sportu dvojnásobně, protože vítěz často není vítězem a pár dní po závodě bývá občas všechno jinak.
Druhý zážitek se týká zřejmě nejlepšího sportovce planety Tigera Woodse, golfisty. British Open, slavný turnaj se stopětatřicetiletou tradicí, prožil jeho slavný návrat po úmrtí otce, kdy Tiger několik týdnů prakticky netrénoval. Své soupeře deklasoval zejména výborně zvolenou taktikou, když na vyprahlém linksovém hřišti nedaleko Liverpoolu trefoval relativně kratšími údery ta správná místa. Plyne z toho poučení třetí: méně mnohdy znamená více.
Třetí zážitek aneb relativnost všeho přinesl astronomický kongres v Praze na konci srpna. Ze dne na den máme najednou o planetu méně, chudák Pluto. Čtvrté poučení je tu: všechno je relativní.

Naše nová adoptivní dcera …

se jmenuje Fencita Goveas a je z Indie. Tentokrát jsme při výběru postupovali zodpovědně a ověřovali jsme si, zda náhodou Fencita není o deset let starší, jako se nám to stalo u první, toho času těhotné adoptivní dcery Safiny. Fencita se narodila 24. května 2001 a jejím koníčkem je tanec. Ač pětiletá, má na starosti úklid domácnosti. Pravděpodobně nemá sourozence.

Na konci prázdnin k nám z Indie dorazil dopis, jehož plné znění Vám předkládáme:

Moji drazí
jmenuji se Fencita a píšu vám svůj děkovný dopis. Prostřednictvím organizace Mount Rosary jsem se dozvěděla, že mě budete do budoucna podporovat v mém studiu. Vybrali jste si mě jako svou adoptivní dceru. Velmi vám za to děkuji.
V současné době navštěvuji první stupeň. Vyučování začíná v 9.30 a končí v 16.30. Vedle denní výuky zde máme různé kroužky (sport a hry).
V naší škole jsou třídy od 1. do 7. Máme pět učitelů. Každou neděli chodím do kostela na katechismus. Moje kamarádka se jmenuje Lolita. Má mě moc ráda. Mí rodiče mě v učení velmi podporují.
Můj otec se jmenuje Francis a pracuje na zahradě (poli). Maminka se jmenuje Janet a je v domácnosti. Máme psa a krávu. Pěstujeme ořechy kešú a kokosové ořechy. Bydlíme ve vesnici Puchhamogaru, která je velmi zalesněná.
Máme tři roční období. Během období dešťů od června do září u nás hodně prší. Déšť potřebujeme pro naše zemědělství. Léto od února do května bývá velmi horké. Během tohoto období trpí mnoho lidí nedostatkem vody. Tento rok bylo parné léto. Zima je pak od října do ledna. Během deštivého období lidé pěstují zeleninu, rýži a jiné plodiny. Naše rodina pěstuje v létě ovoce jako kešú a mango.
Ještě jednou vám velmi děkuji za vaši štědrost. Denně se za vás budu modlit.

Vaše Fencita Gaveas

Z anglického překladu pro Vás přeložila Andrea Novobilská

Další kapitolou pokračujeme v historickém přehledu událostí vážných i nevážných:


Pohlednice staré hornolánovské školy z dvacátých let minulého století.
Rok
Událost
1870
Vyšly nové zdravotnické zákony. Aby se zabránilo hromadnému vymírání obyvatelstva při epidemiích, měl mít každý okres školené zdravotníky. Do okrsku Klein-Elbe-Tal (Údolí Malého Labe) patřily: Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Horní Lánov, Dolní Dvůr, Fořt, Čistá a Černý Důl. Ústředí sídlilo u nás v Prostředním Lánově. Plánovala se stavba železnice z Hostinného do Lánova. Dokonce vzniklo konsorcium obchodníků a továrníků. Realizace stavby kolejí do Lánova se nikdy nezdařila. Myšlenka se mnohokráte vrátila, v roce 1893 měla být dokonce zbudována elektrická dráha (znovu a naposledy se o tom jednalo v roce 1922) z Hostinného do Prostředního Lánova s lokálními odbočkami do Dolního Dvora a Černého Dolu. Další nápad v letech 1880-1890 byl vystavět železnici na trase Kunčice – Lánov – Svoboda nad Úpou.
1872
Firma Leutzendorf & Waengler uvedla do provozu mechanickou tkalcovnu. V Prostředním Lánově v ní pracovalo skoro 300 mužů i žen. V Horním Lánově založili spolek pro válečné veterány.
1873
Založení spolku dobrovolných hasičů v Dolním Lánově. V Horním Lánově zřídili od 1. května samostatný poštovní úřad, taktéž v Dolním Lánově pracovala samostatná pošta.
1877
Od října do března 1878 probíhal v dolnolánovské škole zemědělský kurs pro chlapce v rámci dalšího vzdělávání. Kurs trval až do roku 1896, kdy ho kompetentní úřady pro malý zájem výnosem z 20. ledna 1896 zrušily.
1881
Vrchlabský továrník, odborník z Anglie John Clay založil v Prostředním Lánově bělidlo s barvírnou.
Vznikl čtenářský spolek a školský spolek pro Lánov a okolí.
1883
Čtenářský spolek zřídil knihovnu, která se postupně rozrůstala a disponovala více než tisícovkou knih.
1885
Světlo světa spatřila nová budova základní školy, kterou ještě dnes s úspěchem užíváme, budova u silnice obcecně dnes známá jako Béčko. Dosud navštěvovaly děti z obce školu v Dolním Lánově. V nové škole se zprvu vyučovalo se ve třech třídách. Taktéž v Dolním Lánově se otevřela nová škola, ta, která funguje dodnes. V Horním Lánově založili pobočku Krkonošského spolku (Riesengebirgsverein).
1813
(nebo 1805) Nedaleko Dolního Lánova proběhla šarvátka mezi Francouzi a Rusy. Spojenecká protinapoleonská vojska zajala na dva tisíce francouzských vojáků, ukořistila 16 kanónů a 60 vozů se střelným prachem. Někteří Francouzi zůstali natrvalo v regionu a zanechali tu své geny (například jméno Omrt pochází právě z Francie).

Martin Bartoš

Hodiny navíc

Ve třech minulých letech postupně přibývaly žáků na druhém stupni vyučovací hodiny, vždy jedna v každém roce. Od letošního školního roku se navýšení hodin týká také žáků třetí, čtvrté a páté třídy (vždy po jedné vyučovací hodině), čímž se samozřejmě prodlužuje délka jejich pobytu ve škole. Na druhém stupni letos naroste počet hodin o jednu v šesté, sedmé a osmé třídě.
Postupný nárůst hodin má tři důvody. Podle průzkumu a srovnání evropských škol trávily české děti ve škole poměrně málo času. To je důvod první. Druhým důvodem je snaha ministerstva docílit na ZŠ stejného počtu hodin, který mají k dispozici ředitelé nižších stupňů víceletých gymnázií. Třetím důvodem je snaha posílit výuku cizích jazyků v celé populaci.

Týdenní počty hodin v jednotlivých ročnících:

Třída

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet hodin

20

22

24

25

26

29

30

31

31

Třídní učitelky a učitelé ve školním roce 2006/2007:

Třída
Třídní učitel(ka)
První
Dana Jakubcová
Druhá
Eva Charvátová
Třetí
Stanislava Kalenská
Čtvrtá
Kateřina Ďurecová (Čížková)
Pátá
Zdenka Schliegsbirová
Šestá
Nina Krčmářová
Sedmá
Jaroslava Krulišová
Osmá
Pavel Šimůnek
Devátá
Andrea Novobilská

Plánované kroužky ve školním roce 2006/2007:

Podmínkou pro přijetí do kroužku je včasné odevzdání vyplněné přihlášky společně s poplatkem 100,- za 1. pololetí. Počet dětí v některých kroužcích bude omezen a přednost dostanou ti, kteří se přihlásí dříve.

Kroužek
Termín
hodina
Věková kat.
Omezení
počtu
Keramika I
Pondělí 13.30
neomezeno
20
Keramika II
Středa 13.15
neomezeno
20
Informatika I
Středa 12.45
1. - 5. třída
15
Informatika II
Středa 13.45
6. – 9. třída
15
Krakonošovy děti
Pátek 13.00
neomezeno
25
Pétanque
Dle dohody
Od 3. třídy
10
Míčové hry
Čtvrtek 15.00
5. – 9. třída
-
Judo
Pondělí 16.00
neomezeno
-
Psaní a práce na počítači
Čtvrtek 15.00
6. – 9. třída
10
Výtvarná výchova
Dle dohody
1. stupeň
-
Cykloturistika
Dle dohody
Od 10 let
12
Fotokroužek
Dle dohody
6. – 9. třída
8
Flétna
Dle dohody
neomezeno
-
Stolní tenis*
Úterý 16.00
2.-5. třída
-
Lyžařská přípravka*
Dle dohody
1. stupeň
-
Stolní hry
Úterý 15.00
5. – 9. třída
-

 

Martin Bartoš

Nová pravidla silničního provozu

Vážení rodiče, ještě jednou Vám důrazně a vážně připomínáme, že od 1.července platí nová pravidla silničního provozu:

§ 58 (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Je tedy Vaší zákonnou povinností dohlédnout na vybavení dítěte ochrannou přilbou při každé jízdě na kole.

Martin Bartoš

Důležité informace ze školního a klasifikačního řádu naší školy.

• Omlouvání žáků:

Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci žáka oznámit do 48 hodin písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka. Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na dobu delší než jeden den ředitel školy. Pro uvolnění podávají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy.

• Slovní hodnocení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami:

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka*. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.
(*žádost podá zákonný zástupce nejpozději k 31.10. školního roku či individuálně v případě čerstvého doporučení po vyšetření v PPP)

• Pokyny k vedení žákovských knížek:

Žákovská knížka musí mít:
a) Čistý obal, nepopsaný, bez nálepek, označený jménem
b) Vyplněný titulní list s hranatým razítkem školy
c) Parafované omluvenky
d) Správně uvedené jméno učitelů jednotlivých předmětů

Drobné informace z provozu školy:

• Oplocení venkovního hřiště s umělou trávou

Po dvouletém úsilí se díky Obci Lánov podařilo získat dotaci na oplocení a dovybavení nového hřiště u budovy B. Úpravy proběhnou během podzimu tak, aby se do prvního sněhu vše dokončilo.

• Plavecký výcvik 2. a 3. třídy i dětí z mateřských škol

Poprvé jedeme ve středu 13. září a absolvujeme celkem deset lekcí v jilemnickém bazénu. Další termíny jsou vždy ve středu, končit máme 29. listopadu.

• Provoz školní družiny

Družinu mohou navštěvovat pouze děti, které mají řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek. V případě výjimečné situace v domácnosti nebo době ředitelského volna umožníme po předchozí dohodě návštěvu družiny i nepřihlášeným žákům. Školní družinu mohou navštěvovat i žáci z druhého stupně. Provozní doba:

 

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
17.30
17.00
17.30
16.15
16.15

• Placení obědů

Znovu Vám nabízíme možnost zřízení trvalého příkazu z Vašeho účtu na měsíční částku 300,-Kč, která by dle našich dvouletých zkušeností měla bez problémů pokrýt celoroční platbu za obědy (jediná výjimka potvrzuje pravidlo…). Platí se samozřejmě předem, to znamená v měsících srpnu až květnu (při zřízení příkazu je nezbytně nutné vynechat měsíce červen a červenec, jednalo by se o platby navíc. Ve Vašem peněžním ústavu Vám jistě ochotně poradí, jak na to). Případné zřízení nového trvalého příkazu je nutné neprodleně oznámit ve školní jídelně nebo do školy, stačí e-mail na zslanov@iol.cz. Jako variabilní symbol je třeba uvést čtyřmístné osobní číslo dítěte. Prosím také uvést specifický symbol – pro stravné do školní jídelny základní školy je to číslo 114.

• Informace o prospěchu a chování žáka prostřednictvím elektronické pošty

Své dotazy a žádosti můžete směřovat na e-mailovou adresu školy zslanov@iol.cz. Informace budeme poskytovat pouze zákonnému zástupci dítěte po telefonickém ověření adresy, do dotazu tedy uveďte patřičné telefonní číslo.

Plánujeme

• Lyžařský kurs v prosinci pro 7. třídu v lokalitě Bubákov v Herlíkovicích.
• Akci v rámci Minimálního preventivního programu Sám sebou v Dolním Dvoře na začátku října pro 6. a 7. třídu.
• Účast na sportovních soutěžích AŠSK ve Vrchlabí. Na konci září nás čekají atletické závody.
• Bazar sportovního vybavení v termínu podzimních konzultačních hodin.

Obrázkem se vracíme k závěru školního roku k vydařenému vystoupení našich dětí v Horním Lánově. V podání 4. třídy zazněli Tři čuníci od Jarka Nohavici.

Informace pro rodiče – prázdniny, volna, třídní schůzky:

Školská rada se naposledy v tomto školním roce sešla 21.06.2006. Na programu byly dotazy k rozpočtu a inspekční zprávě (v úplném znění je k dispozici zcela veřejně na internetových stránkách České školní inspekce). Nejvíce dotazů směřovalo ke školní jídelně, zazněly úvahy o pronájmu nebo změně na výdejnu. Hovořilo se také o pokračující výstavbě tělocvičny, pan Kuřík jako zástupce obce informoval o financování výstavby prostřednictvím obce Lánov.
Datum (od,do) Akce
1. – 10.9. 2006 Zájezd Chorvatsko
4.9. 2006 Začátek školního roku
28.9. 2006 Státní svátek – Den české státnosti
26.- 29.10. 2006 Podzimní prázdniny
14.11. 2006 Třídní schůzky, konzultační hodiny I
17.11. 2006 Státní svátek – Den boje za sv. a dem.
22.12. 2006 Ředitelské volno
23.12. 2006 až 2.1. 2007 Vánoční prázdniny
9.1. 2007 Třídní schůzky, konzultační hodiny II
31.1. 2007 Pololetní vysvědčení - výpis
31.1. 2007 Zápis do 1. ročníku
2.2. 2007 Pololetní prázdniny
5.2.- 11.2. 2007 Jarní prázdniny
17.4. 2007 Třídní schůzky, konzultační hodiny III
5.4.- 9.4. 2007 Velikonoční prázdniny
23.4. 2007 Přijímací zkoušky na SŠ
30.4. 2007 Ředitelské volno (bez záruky)
1.5. 2007 Svátek práce.
7.5. 2007 Ředitelské volno (bez záruky)
8.5. 2007 Den osvobození
29.5. 2007 Třídní schůzky, konzultační hodiny IV, dle potřeby tř. učitele
28.6. 2007 Vystoupení pro rodiče a veřejnost
29.6. 2007 Výroční vysvědčení, konec školního roku
   

Běh Olympijského dne

Na závěr školního roku se uskutečnil tradiční Olympijský den – soutěž devítičlenných družstev. Jako samostatná disciplína o Pohár Olympijského dne se uskutečnila běžecká štafeta. Vítězství vybojovalo družstvo ve složení:
David Ensinger, Vincent Mitaš, Klára Bjelková, Kateřina Horáková, Jakub Huška, Dušan Pagáč, Radek Matějec, Veronika Novotná, Jakub Matouš.

Literární okýnko

Srdečně Vás opět zdravím, milí přátelé literárního okýnka. Je to neuvěřitelné, ale již popatnácté nahlédneme společně do literárního světa. Patnácté jubilejní okýnko věnuji svým žákům, kteří absolvovali právě v předešlém školním roce 2005/2006. Myslím, že každý, kdo vychovává děti či mládež – rodič či pedagog, je přešťasten, podaří-li se mu ovlivnit je na jejich cestě životem. Práce je to mravenčí, nikdy nevíme, jak pochodíme. Proč tak obšírně? No prostě, v dnešní době plné laciné a plytké zábavy, v době počítačových her je pro učitele literární výchovy sisyfovská práce doporučit dětem i mládeži vybranější titul k přečtení. Když jsem však od absolventů jako dárek na rozloučenou dostala knihu, srdce mi zaplesalo, ovšem ihned úlek – „co to bude?“ Jejich výběr mě ale velmi příjemně překvapil, protože knížky od Paula Coelha znám, přestože jsem žádnou zatím nepřečetla. Děkuji svým bývalým žákům za tento dárek, který ovlivnil spektrum mého letního čtení. Po přečtení Alchymisty od výše zmiňovaného autora jsem byla v sedmém nebi jako člověk hledající v životě „poklad“, ale i jako učitelka literární výchovy. Nevím a možná ani nechci vědět, do jaké míry jsem výběr titulu ovlivnila já svou výukou, protože chci žít s představou, že já jsem měla na tuto volbu nepřímo vliv. Jestli jste své čtení dnešního okýnka zatím neukončili, tak si asi říkáte, proč se tady tímto způsobem citově představuji. Žáci do svých lavic zasednou až v pondělí a já již teď vím, že mi moje bývalá třída bude chybět. Ano, jsem nostalgická, ale byla to moje první třída, se kterou jsem si prošla celé čtyři roky nejen jako učitelka českého jazyka, ale i jako jejich třídní. Ještě jednou Vám žáci bývalé deváté třídy moc děkuji za dárek.
Vám všem, milí čtenáři, mohu jen doporučit knížky od Paula Coelha, avšak hledání cesty je již jen na Vás. Všichni hrdinové jeho knih jsou rovněž sami ve svém hledání, ale každý z nich i přes velkou snahu a námahu životu vlastní svoji cestu najde. Hlavní hrdina románu Alchymista zjistí, že není všechno zlato, co se třpytí, muž okouzlen Záhirem (název dalšího románu) musí ujít velmi dlouhou cestu, než se opět navrátí ke své milované ženě, ale i ostatní prožívají svou pouť, která je strastiplná, ale vždy stojí za to ji jít, vyslyšet všechna znamení, která už v současné době nemáme čas vnímat, i když to stále dokážeme, ale místo solidárnosti se sebou samým i s ostatními upřednostňujeme spíše urputný boj, který nemá vítěze. To jen my sami jsme si nastavili parametry soutěže, kterou nelze vyhrát.
Těmito slovy se s Vámi pro dnešek loučím, milí přátelé, a věřím, že pro Vás nadcházející čas bude časem pohody a souznění.

Nina Krčmářová

Poděkování

Prostřednictvím našeho občasníku děkujeme panu Vítu Kupovi z rekreačního zařízení Oáza za darování většího množství lyžařského vybavení sjezdařského i běžeckého, které naši žáci rádi využijí při hodinách tělesné výchovy.


Kontakt: zslanov@iol.cz, na vyžádání zašleme občasník i prostřednictvím e-mailové pošty.