číslo 4 - září 2005Lánovský občasník, číslo 4 - září 2005

Smutné zahájení
Milý čtenáři, nezlob se, nemohu začít jinak než zprávou neveselou. Všechny hezké zážitky prázdnin mi zkalil náhlý a nečekaný odchod kolegy a kamaráda. Naše řady opustil Bohumil Vaňouček. Rodák z Lomnice nad Popelkou, který většinu svého života prožil ve Vrchlabí a jehož jméno je od roku 1973 pevně spjato s lánovskou základní školou. Do Lánova přišel po krátkém působení na školách v Bernarticích a Poříčí u Trutnova.

Skromný, pracovitý, nenápadný kolega, který celý život pracoval pro mládež a jehož koníčky byly krátkovlné vysílání a počítače. Vedle učení vykonával také více než deset let funkci zástupce ředitele školy. Velmi aktivně se podílel na výstavbě nové školní budovy v osmdesátých letech a hlavně jeho zásluhou vznikla před šesti lety počítačová učebna. Opustil nás po krátké těžké nemoci ve středu 13. července a donutil nás svým předčasným vzdálením se z tohoto světa zamyslet se nad smyslem života, nad významem lidské existence…

Bohouši, děkujeme!

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Olympijský den

Před koncem školního roku uspořádaly naše učitelky tradiční sportovní svátek. Již posedmé soutěžila v netradičních disciplínách devítičlenná družstva složená z dětí od první do deváté třídy. První soutěží, jejíž výsledek se kromě započítání do celkového bodování vyhlašuje samostatně jako běžecký závod o pohár Olympijského dne, bylo štafetové zápolení na trati 9x600 metrů. Vítězi, jejichž jména najdete na čestné listině hned za vchodem do školy, se v tomto roce stali Kateřina Neumannová, Martin Skála, Kateřina Horáková, Stanislav Závodník, Vít Kovář, Jakub Kynčl ml., Jakub Matouš, Pavel Mašek a Petra Hanušová.
Nebývá tomu vždy, ale jmenovaní se stali i celkovými vítězi Olympijského dne. Jako speciální cenu dostali trička s leteckým pohledem na naši vesnici a letopočtem, který připomíná výročí první písemné zmínky o obci.


Zleva: Vítek Kovář, Kuba Kynčl, Kačka Horáková,
kapitánka Petra Hanušová, Pavel Mašek, Kateřina Neumannová,
Kuba Matouš, Standa Závodník a Martin Skála. (foto Bartoš)

 

Kompetence naposledy

Rámcový vzdělávací program uvádí jako poslední šestou kompetenci pracovní. Tato kompetence je charakterizována následovně:

Na konci základního vzdělávání žák:

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.

Chorvatsko podruhé

Čas se nachýlil a 2. září odjíždí téměř padesátihlavá výprava do pěkného kempu nedaleko Zadaru. Držte nám palce, abychom si užili pěkného počasí a zvládli vše bez obtíží tak jako loni. Kromě koupání, slunění, potápění a všelikého sportování pro děti připravujeme každý den nějaký nenáročný program. O výletu Vás budeme podrobně informovat v říjnovém pátém čísle letošního občasníku.

Vážení a milí rodiče!

Víte, co dělají Vaše ratolesti ve volném čase? Vím, mnoho z Vás je rádo, že je přes den nemáte na očích a že se o sebe dokáží postarat samy. Nedělejte si ale iluze, že jejich aktivity se omezují jen na pouhou nevinnou zábavu. Lánov želbohu není na konci světa. Marihuana se u nás pěstuje ve velkém a je běžně k dostání, mnohé z Vašich dětí mohou být jejími pravidelnými či příležitostnými konzumenty. Některé z nich mohou stát bohužel i o patro výš a fungovat jako distributoři. Obstarat si alkohol je dnes snadné, cigarety jakbysmet. Děti to dobře vědí. Podívejte se někdy o víkendu či v podvečer na zastávky autobusu, kolem hřiště a na další místa, kde se mládež schází.
Děkuji Vám, že jste si můj článeček pozorně přečetli a neberete ho jako pouhou formalitu. Jakákoliv Vaše reakce mne potěší.

Martin Bartoš

Tři pověsti o lánovském znaku

První pověst úzce souvisí se stavbou čí spíše přestavbou našeho kostela. Farní kronika hlásí, že v roce 1511 byla zahájena stavba nové kostelní věže. Dokončena byla o sedm let později. Během výstavby věže došlo k pozoruhodné události: v roce 1518 se stalo, že z nedalekého lesa vyšel obzvláště mohutný medvěd. Jeden odvážný kovář ho propíchl rožněm a zabil. Tato nevšední událost si zasloužila ocenění, a tak byla celá scéna na věčné časy zaznamenána prostřednictvím plastiky přímo na novou kostelní věž.

Jiná verze stejné pověsti zní: před dlouhými lety se v údolí Malého Labe, a sice na místě dnešního Dolního Lánova usídlil uhlíř. Ten si pro svou kratochvíli ochočil mladého medvěda. Méďa rád mlsal a často uhlíři sežral veškeré zásoby potravin. Jednou opět zle na uhlířových zásobách hospodařil a rozzlobil ho natolik, že milý uhlíř propíchl medvěda rozžhavenou tyčí.

Podle třetí verze chytil první obyvatel Lánova, jistý kovář, medvídě, jež si ochočil. Zvíře, které přirozeně postupně vyrůstalo, sílilo a mohutnělo, bylo žravější a žravější. Nakonec medvěd nikdy neměl dost. Ačkoliv se ho kovář snažil vychovávat, stávalo se že, díky medvědově nenažranosti přišel kovář o všechno jídlo. Jednoho dne medvěd opakovaně uspokojil své žravé choutky obvyklým způsobem. Vyžral kovářovic rodině vše, co se dalo. Kovář se neovládl, přímo z ohniště vytáhl rozžhavenou železnou tyč a milého medvěda propíchl.

Připravil pro Vás M.B.

Nabídka pro žáky ve volném čase

I letos připravujeme pro lánovské děti nabídku kroužků tak, abychom alespoň částečně kompenzovali jejich nevýhodu oproti městským dětem, které mohou po libosti využívat propozice činností Pelíšku – domu dětí a mládeže. Kroužky začnou pracovat od začátku měsíce října a ve srovnání s Vrchlabím bude finanční podíl rodičů několikanásobně nižší. Úplný přehled plánovaných aktivit, jakož i podrobný způsob přihlášky včas zveřejníme prostřednictvím třídních učitelů a kabelové televize.

Plánované kroužky ve školním roce 2005/2006

    • Informatika I (1. stupeň)
    • Informatika II (2. stupeň)
    • Psaní na počítači (přednostně 2. stupeň)
    • Keramika I
    • Keramika II
    • Hra na zobcovou flétnu I
    • Hra na zobcovou flétnu II
    • Stolní hry
    • Krakonošovy děti
    • Míčové hry (5. – 9. třída)
    • Angličtina pokročilí (pokračování pro loňské účastníky)
    • Tanečky (2. – 5. třída dívky)
    • Ruční práce
    • Pétanque (od 3. třídy)
    • Výtvarné činnosti (1. stupeň)
    • Sborový zpěv


Martin Bartoš

Přání do nového školního roku

Mílí žáci! Do školního roku 2005-2006 Vám všem přejeme hlavně zdraví a spokojenost s vlastními studijními a pracovními výsledky. Dále si Vám dovolujeme popřát mnoho hezkých chvilek při nerůznějších školních akcích a příjemné prožitky s Vašimi spolužáky – novými i starými kamarády.
Vážení rodiče! Vám přejeme hodně trpělivosti a tolerance při výchově Vašich potomků. Nenechte se odradit školními neúspěchy, nezatracujte své děti po špatné známce. Pro život nejsou školní známky to nejdůležitější. Pěstujte ve Vašich dětech vše pěkné, věřte, že je toho tam hodně.
Toleranci, trpělivost a nadhled přejeme i Vám, drazí kolegové! Neplýtvejte zbytečně svou energii pro ty Vaše svěřence, kteří si ji nezaslouží (bohužel i takoví žáci nás jako vždy čekají). Usínejte pokud možno vždy s pocitem dobře vykonané práce a správně nasměrovaného úsilí. To vše Vám přejí .......

Olga Čermáková a Martin Bartoš

Třídní učitelé:

  1. třída Eva Charvátová
  2. třída Stanislava Kalenská
  3. třída Kateřina Čížková
  4. třída Zdenka Schliegsbirová
  5. třída Dana Jakubcová
  6. třída Jaroslava Krulišová
  7. třída Pavel Šimůnek
  8. třída Andrea Novobilská
  9. třída Nina Krčmářová

Tento způsob prázdnin zdá se mi…

Počasí, počasí, počasí. Chválené, proklínané, vymodlené, nechtěné. Kdo se chtěl letos v červenci a srpnu koupat, až na výjimky potřeboval neoprénový obleček a lahvinku rumu či jiného hřejivého moku na břehu. Kdo s chutí houbaří, zažil (alespoň v našich krajích) žně, jaké už tu několik desítek let nebyly. Houby rostly i tam, kde obvykle rostlo houby… Klimatizace v autech zahálela. Benzín zdražil. Pivovary plakaly nad ušlým ziskem. Šebrle s Dvořákem si nechali během závodu píchnout glukózu. Prý nedopovali. Šebrle stejně nevyhrál.

Paroubek nechal zmlátit dav. Tvrdá ruka. Paroubek se omluvil německým antifašistům. Mylně se domnívá, že je jich několik stovek. Rozházel si to u Klause. V srpnu padala letadla jako vrabci horkem. Komediant se stal ministrem kultury. V červenci se teroristi předvedli v Londýně. Následně v Egyptě. Dunaj a další severoalpské řeky ukázaly, co dovedou. Větru a dešti neporučíme. V Dolním Lánově hořelo.

Odstartovali VyVolení a Velký bratr. Výbornou reklamu nám učitelům tu dělá kolega z Moravy. Hlavními sponzory jsou asi výrobci cigaret. Připadá mi, že hlavním kritériem výběru do exhibice byla schopnost hulit vždy a všude v neomezeném množství.

Prázdniny byly tedy jako vždy naprosto výjimečné a jedinečné.


Z vnitřního řádu školy

Nechceme Vás zatěžovat distribucí kompletního vnitřního řádu naší organizace. Vybrali jsme pro Vás dle našeho názoru nejdůležitější pasáž, která se týká denního provozu školy a omlouvání absencí Vašich dětí. Celý vnitřní řád je pro Vás kdykoli k dispozici u ředitele školy i třídních učitelů.

A. Režim školy
  • Škola je otevřena pro vstup žáků od 07.20 do 07.35 hodin.
  • Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně a nenavštěvují školní družinu, opustí jídelnu ihned po obědě.
  • Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou vstoupit do budovy školy 10 minut před jeho začátkem. Po jeho skončení školu neprodleně opustí.
  • Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci žáka oznámit do 48 hodin písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka. Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
  • Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na dobu delší než jeden den ředitel školy. Pro uvolnění podávají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy.

Literární okýnko

Z celého srdce Vás zdravím, všechny příznivce literárního světa. Věřím, že jste v letním čase nalezli mnoho příjemných a nikým nerušených chvil, ve kterých jste mohli rozjímat nad krásou psaného slova.
Co zaujalo mě? Nad jakými knihami jsem rozjímala já? Můj zájem rozhodně vzbudil vydavatelský počin Lidových novin, které ve světovém stylu, začaly ve své edici vydávat knihy, které by neměly chybět v žádné knihovně. V rámci edice Světová literatura si můžeme každý pátek na novinových pultech opatřit bezva čtení (celkem 24 knih) za nevelký peníz. Máme tak možnost doplnit a zároveň oživit naše domácí knihovničky díly významných autorů. Doposud mne upoutalo několik knih z této edice, které v mé knihovně zatím chyběly. S velkou radostí jsem přečetla rozsáhlý román Doktor Živago od Borise Pasternaka, který Vám všem vřele doporučuji. I když příběh známe z filmového plátna, spoluprožívání osudů nejen Živaga, ale i ostatních postav během významných společenských událostí v Rusku, je nesmírně poutavé a obohacující čtení.
Jsem přesvědčena, že i Vy, milí čtenáři najdete v této bohaté nabídce světových příběhů ten svůj. Tímto se s Vámi loučím a přeji Vám pohodové prožití nadcházejícího podzimního času.

Nina Krčmářová

Z Murphyho zákonů pro předškoláky:

Loudův artikulační zákon: Při pokládání ožehavých otázek dítě hovoří vždy silným a znělým hlasem.
Shabbyův dodatek: Nemyslete si, že některá slova vaše dítě nezná.
Ribaldova obscénní vysvětlivka: Čím více spoluobčanů je na doslech, tím vulgárnější výrazy vaše dítě používá.
Lewdův povzdech: Nikdy nikomu nevysvětlíte, že to nepochytilo od vás.
Crudeovo upřesnění: Předškolní dítě zná daleko více sprostých slov než vy.
Sailorův verbální zákon: Za slovník předškolního dítěte by se nemusel stydět ani otrlý námořník.

Loučení ...


Loučení s absolventy deváté třídy. Poslední vysvědčení na základní škole 30. června 2005.
Vzadu Andrea Machalická, Marek Zvirotský a Filip Těhník.
Vpředu Oldřich Polášek, Jan Novák, Jan Dvořák, Marek Čermák a premiant třídy Martin Kuřík.

Co nemám dělat o přestávce: (z žákovských prací)

  • Nemám trhat ručníky.
• Nemám mlátit spolužáky.
• Nemám pořvávat po kamarádech.
• Nemám na záchodě kouřit.
• Nemám plýtvat elektřinou a vodou.
• Nemám utíkat ze školy.
• Nemám házet odpadky z oken.
• Nemám pít kořalku a ostatní alkohol.
• Nemám ničit nástěnky.


Kontakt: zslanov@iol.cz, na vyžádání zašleme občasník i prostřednictvím e-mailové pošty.