číslo 3 - červen 2006Lánovský občasník, číslo 3 - červen 2006

Vážení přátelé našeho občasníku, milí rodiče a děti!

Opět se podařilo mně a naší technice Vás trochu pomýlit. U jedné tištěné série došlo mou vinou k záměně druhé a třetí strany, na obsahu se nic nezměnilo. Doufám, že Vás chybička příjemně pobavila. A teď již aktuálně: školní rok dospěl ke konci. Jak jste mohli sami vidět (a mrzí nás velice, že Vás nepřišlo více), výstavba nové tělocvičny je v plném proudu a Lánov se konečně dočká důstojného sportovního stánku. V pátek 30. června dostávají děti vysvědčení a mají před sebou dva měsíce zaslouženého volna. Stejně tak moje kolegyně i moji kolegové, kteří ovšem kromě relaxace a odpočinku mají před sebou úkol pracovat na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu. Přeji všem hezkou dovolenou a krásné letní zážitky.


Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Nashle, deváťáci …

mějte se krásně a neudělejte nám ve světě ostudu: Tomáši Buriane, Pavle Farský, Markéto Fišerová, Václave Frynto, Karolína Hrušková, Martine Kracíku, Pavle Kříži, Barboro Lemberková, Kateřino Marečková, Pavle Mašku, Jakube Matouši, Veroniko Nechanická, Petře Poláku, Davide Seiferte, Ondřeji Schmidte, Danieli Svobodo, Jiří Šaroune, Aneto Trýznová, Marie Trýznová, Marceli Vrábliku, Veroniko Vrablíková, Jiří Zaňko – do života hodně úspěchů a spokojenosti přejí všichni ze ZŠ Lánov.

Michal Hanuš na pražském jaru

Velmi úspěšně reprezentoval absolvent naší školy Českou republiku na soutěži mladých varhaníků v rámci hudebního festivalu Pražské jaro. V celosvětové konkurenci se umístil těsně pod stupínky vítězů a získal ocenění v podobě čestného uznání. Pro jeho profesní dráhu je to jistě velký pozitivní zlom, neboť se mu otevírají dveře do světa velké hudby. Srdečně blahopřejeme.

Martin Bartoš, foto Eva Hanušová

V následující tabulce Vám přinášíme další střípky z historie obce:

Rok
Událost
1788
V Horním Lánově se začalo vyučovat v samostatné škole, která neměla vlastní budovu.
1789
Známe jméno tehdejšího hornolánovského rychtáře Antonína Lahra – za jeho starostování se postavila nová škola v roce 1805.
1798
Dolní Dvůr se osamostatnil. Od tohoto roku již nepatřil k Lánovu.
1804
Velká neúroda, po které následoval v roce 1805 hladomor.
1805
Hornolánovští postavili první školu (dodnes stojí – 200 m vpravo za potokem nad hospodou, barokní mansardová střecha, eternitem obložené stěny).
1809
Mnoho lánovských mužů narukovalo do vojska, které se šikovalo proti Napoleonovu císařství.
1810
Epidemie neštovic. Zemřelo skoro osmašedesát dětí.
1813
(nebo 1805) Nedaleko Dolního Lánova proběhla šarvátka mezi Francouzi a Rusy. Spojenecká protinapoleonská vojska zajala na dva tisíce francouzských vojáků, ukořistila 16 kanónů a 60 vozů se střelným prachem. Někteří Francouzi zůstali natrvalo v regionu a zanechali tu své geny (například jméno Omrt pochází právě z Francie).
1822-36
Mezi Vrchlabím a Lánovem se vybudovala silnice. Finančně na ni přispělo mnoho vrchlabských občanů.
1824
V Dolním Lánově se v rodině tkalce narodil Johann Gall, doktor filosofie a od roku 1872 zemský školní inspektor v Praze. Zemřel roku 1889.
1828
Proslulosti nabyl náš kostel sv. Jakuba. Stalo se z něj poutní místo, navštěvovali ho i věřící z tehdy vzdáleného Slezska.
1832
Z Asie k nám do Evropy pronikla epidemie cholery, tehdy smrtelné nemoci. V měsících červnu, červenci a srpnu zemřelo ve vsi 310 lidí. Další měsíc, kdy už byla cholera na ústupu, pohřbili v Lánově dalších šedesát lidí. Lánovskému faráři byli k ruce tři pomocníci, aby se všichni zemřelí stihli řádně pochovat.
1840
V Horním Lánově uvedl Adalbert Ehinger do provozu velkou továrnu – bělidlo a úpravnu látek.
1843
Nastalo období nouze. Ceny základních potravin stouply, pro dobytek nebylo krmení, musel se porážet. Tkalci byli bez práce. Bída trvala deset let. Mnoho lidí zemřelo
1845-55
Postavila se silnice z Lánova do Dolního Dvora. Na mnohých místech si stavba vyžádala navážky. Mnoho domů se tak ocitlo bez výhledu z oken.
1847
Další epidemie cholery, horší než ta před patnácti lety. Nakažený umíral během šesti až osmi hodin. V Lánově zemřelo nejméně tři sta lidí. V Dolním Lánově u hlavní silnice proti kostelu započala výstavba nové školní budovy.
1848
Dokončení stavby nové školy. Vyučovat se začalo až o čtyři roky později. Investor hrabě Rudolf Morzin měl totiž s lánovskými nevyřízené účty, a tak s předáním stavby do provozu váhal.
V souvislosti s ustavením tiskové svobody v Rakousku-Uhersku vznikl v Dolním Lánově dvacetihlavý čtenářský klub. Společně se četly listy Konstituionelle Blatt a Volksfreund.
1852
Propukla epidemie úplavice. 190 obětí.
1855
Nedaleko Dolního Lánova (směrem k Fořtu) pátral jistý Gall z čísla popisného 163 po uhlí.
1859
Horní Lánov se mohl chlubit novou papírnou, která vznikla na místě bývalé pily. Specializovala se na psací papír, její majitel se jmenoval Grossmann. Surovina – dřevo – se transportovalo z Dolního Dvora.
1864 Nová velká přádelna v Dolním Lánově zaměstnává 370 lidí
1866
Prusko-rakouská válka. Prušáci po stovkách procválali vesnicí. Zvítězili poté v bitvách u Trutnova a Hradce. Obyvatelstvo trpělo, neboť muselo zásobovat střídavě vojska obou válčících stran potravinami a krmivem pro koně.

Martin Bartoš

Oslava Dne dětí v MŠ

l. června oslavily naše děti svůj svátek. Ještě před oslavou si přinesly do školky svoje fotografie, když byly ještě malé, ze kterých si udělaly výstavku. Protože venku pršelo, připravily paní učitelky program do třídy. I tady se dalo soutěžit v pytli, krmit šaška míčkem, házet kroužky a míčkem na cíl.... A to vše za povzbuzování nejen dětí, ale i důchodkyň pod vedením p. Janků, které je i odměnily sladkostmi.
Škoda, že se počasí nevydařilo, ale až bude venku hezky, budeme ještě závodit na koloběžkách, běhat, házet míčkem do dálky, spolu s rodiči plnit úkoly na trase, která povede přírodou..

V současné době předškoláci pilně nacvičují na školní akademii, na kterou vás srdečně zveme. Tam se zároveň rozloučí s mateřskou školou, budou šerpováni na "školáčka" a odnesou si album vzpomínek na mateřskou školu.
Na úplný závěr si s učitelkami zahrají "šipkovanou", různé hry na školní zahradě, opečou si buřty.... a pak..... všem našim školáčkům přejeme, aby se jim ve škole , kam se těší, líbilo a chodili tam tak rádi, jako chodili do naší mateřské školy.

Marie Faltusová

Nová pravidla silničního provozu

Vážení rodiče, jak jistě z televize, rozhlasu, denního tisku či z jiných sdělovacích prostředků víte, od 1.července začínají platit nová pravidla silničního provozu. Dovoluji si Vás proto upozornit, že jeden z paragrafů (viz přesná citace) se bezprostředně týká dojíždění dětí do školy na kole:

§ 58 (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Jak vidíte, přilba je povinná pro děti vždy a všude. V zákoně se o žádných výjimkách nedočtete, hledat je budete marně. Pro mne jako vykonavatele státní správy a samosprávy ve školství a tím pádem státního úředníka bude povinností upozornit příslušné orgány policie ČR na zjištěné porušení uvedeného paragrafu, budu tedy muset oznámit policii rodiče, které své dítě ochrannou přilbou nevybaví.

Martin Bartoš

Umíme stolovat?

O tom se přesvědčujeme my páťáci, 8. června 2006. Rozdělujeme se do dvou skupin, první vytváří občerstvení a druhá připravuje stůl. V první skupině jsou Tereza Tryznová, Jára Koula, Jirka Kalenský, Vláďa Středa, Pavel Skákalík, Martin Pulpán a Vít Zákoucký. Ve druhé skupině jsou Standa Závodník, Žaneta Štrossnerová, David Raida, Míša Filip, Míša Kovařík a Petr Malínský.
Vítek neví, co má dělat, a plete se celé skupině pod rukama. Jirka nakonec nevydrží napětí a ujídá ředkve, které má krájet.
U druhé skupiny panují drobné neshody a občas u obou skupin potichu padají i sprostá slova.
U občerstvení je problém, jsou tupé nože.
Už ujídají všichni.
Míša Kovařík s Davidem hledají vzory na ozdobu stolu.
Jára se málem pořezal.
U výzdoby stolu se skoro všichni zapojují do výroby nádherného velkého papírového tulipánu.
Chybí organizace práce u první skupiny. Jirkovi padá pomazánka do klína.


Slavnostní tečka. (foto Kolman)

Druhé skupině se tulipán velmi daří. Čas však rychle běží. Všude se pracuje opravdu naplno. Jednohubky se nám nevejdou na tácky. Oběma skupinám se vede poměrně dobře. Stůl začíná mít slavnostní podobu. Vše se daří a i dnes platí heslo: Tvrdá práce růže přináší.
Vítek servíruje salát i se slimákem, ale Tereza si toho včas všímá. Naneštěstí se dozvídáme, že na svých způsobech stolování musíme ještě zapracovat. Už skoro zvoní a musíme uklízet.

Pavel Kolman, 5. třída

Krakonošovi potomci podruhé.

Nedaleko česko-polské hranice, v ledovcovém karu Malého rybníka strávili na boudě Samotnia čtyři dny Krakonošovi potomci z naší základní školy společně s dvacítkou kamarádů ze spřátelené polské školy Vlastimila Hoffmanna ve Szklarske Porebe. Krakonoš na nás tentokráte myslel a představil nám své horstvo za krásného slunečného počasí s výjimkou posledního večera a noci, kdy nám osvěžil vzduch bouřkou a deštíkem.
Chata Samotnia leží na jednom z nejkrásnějších krkonošských míst. S trochou fantazie si tam můžeme připadat jako v norském fjordu nebo jako u alpského jezera. Zelené údolí kombinované s bělobou posledních tajících sněhových polí s tmavým jezerem uprostřed nás nadchlo.
Během pobytu jsme nachodili asi 40 kilometrů převážně tou nejkrásnější krkonošskou přírodou. U chaty jsme měřili kyselost jezerní vody a obsah nežádoucích látek v ní. Prohlédli jsme si dřevěný kostelík Wang dovezený z dalekého Norska. Svezli jsme se na letní bobové dráze.

Vyvrcholením našich aktivit byl společný výstup na vrchol Sněžky po bývalé Cestě československo-polského přátelství. Pro turisty pohybující se po ní jsme měli připravenou anketu týkající se státní hranice, hraničních kamenů i samotné cesty. Více než polovina dotázaných dnes považuje hranici mezi Polskem a Českem za úplně zbytečnou.
Dostalo se nám i značné mediální podpory. V regionálním vysílání druhého programu polské státní televize se o nás vysílala 15. června večer reportáž, kterou tentýž den dopoledne natočil jejich redaktor. Druhý den nás dokonce lidé poznávali podle triček, která důstojně naši společnou akci propagovala. Díky nejstaršímu českému žáku Petru Polákovi vznikla také rozsáhlá fotodokumentace celého projektu.
Čtyři společné dny utekly jak voda. Vznikla nová přátelství, naše děti poznaly něco ze života v blízké, ale přesto pro většinu z nás úplně cizí zemi.


Samotnia v celé své kráse. (foto Petr Polák)

Atletické trojutkání ve Szklarske Porebe.

21. července odcestoval tucet našich sportovců do Polska. Škoda jen, že jedním z kritérií byla i skutečnost, zda dítě má či nemá cestovní pas. Soutěžilo se v běhu na 60 m, skoku dalekém a hodu tenisovým míčkem. Soupeřily školy z Harrachova a Lánova proti domácím. Naše děti dosáhly vynikajících dílčích úspěchů: Nikola Jiřičková vyhrála šedesátku, stejně tak Denis Kříž. Ve skoku dalekém excelovala Kateřina Horáková (stříbro za výkon 420 cm), druhý ve skoku skončil i Denis Kříž. Kateřina Finková byla druhá v hodu míčkem. Celkově jsme skončili třetí. Vedle již jmenovaných nás reprezentovali Fanda Schmidt, Standa Závodník, Vláďa Středa, Jára Škoda, Pepa Teichman, Nela Charvátová, Stáňa Fričková a Terezka Tryznová. Za vzornou reprezentaci děkujeme.


Jedním snímkem se vracíme do Polska.
Denis Kříž při svém nejdelším pokusu na pěkném stadionku ve S. Porebe. (foto Čermáková)

Literární okýnko

Slunné pozdravení Vám všem, milí příznivci literárního okýnka. Přestože vás nepochybně neúnavné slunečné paprsky vyhnaly na překrásně kvetoucí zahrádky, věřím, že i tak jste si našli chvilku třeba na zahradním lehátku či v houpací síti na literární dobrodružství. Já jsem tak učinila, abych pro Vás našla něco okouzlujícího.
Minulý týden ve středu začal již 12. ročník mezinárodní ročník festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, na kterém se představí právě ty nejúžasnější divadelní soubory z České republiky, ale i ze zahraničí. Festival trvá celý tento týden a navštívit můžete několik představení denně. Divadelní podívaná je vždy zakončena hudební tečkou všech možných žánrů. Jak sama vím, mnoho představení je již vyprodáno, ale i přesto se dají jízdenky do rozjetého divadelního vlaku ještě koupit. Na internetových stránkách Klicperova divadla můžete nalézti program představení i přehled nevyprodaných inscenací.
Kniha, která mě v poslední době okouzlila, nadchne především čtenáře scifi. Když nedávno zemřel vynikající polský spisovatel Stanislaw Lem, uvědomila jsem si, že tady mám rest. Nic jsem od něj nečetla, ha, to jsem musela okamžitě odčinit. Kniha Solaris, se kterou Vás chci seznámit, mě fakt chytla do svých spárů. Představa života na jiné planetě v rozdílné formě, než jakou známe my, mě vždy lákala a právě zde ji Lem věrohodným způsobem vystihuje. Někteří z Vás, milí čtenáři, znají filmová zpracovaní tohoto prazvláštního příběhu, při jehož četbě leze mráz po zádech. Ano, i v těchto tropických teplotách. Záměrně Vám dnes nepřiblížím děj. Nerada bych Vás ošidila o kousek tohoto literárního vzrušení.
Ještě přináším také něco pro příznivce mluveného slova. Od středy 28. června se po tři večery na radiu Vltava v pravidelné četbě na pokračovaní od půl sedmé můžeme setkat se slavným fotbalovým mužstvem Klapzubovou jedenáctkou.
Přátelé, tímto se s Vámi loučím a přeji Vám prožití krásných letních dnů naplněných pohodovým čtením.

Nina Krčmářová

Jednání školské rady

Školská rada se naposledy v tomto školním roce sešla 21.06.2006. Na programu byly dotazy k rozpočtu a inspekční zprávě (v úplném znění je k dispozici zcela veřejně na internetových stránkách České školní inspekce). Nejvíce dotazů směřovalo ke školní jídelně, zazněly úvahy o pronájmu nebo změně na výdejnu. Hovořilo se také o pokračující výstavbě tělocvičny, pan Kuřík jako zástupce obce informoval o financování výstavby prostřednictvím obce Lánov.

Důležité informace k začátku příštího školního roku

Do školy nastupují děti v pondělí 4. září v osm hodin. Ředitel nebude vzhledem k tradičnímu ozdravnému zájezdu do Chorvatska přítomen, takže ho první týden bude v plné míře zastupovat paní Čermáková. Neodkladné záležitosti si můžete přijít vyřídit v posledním srpnovém týdnu

Placení obědů. Obědy se platí také v posledním srpnovém týdnu přímo ve školní jídelně paní vedoucí Hebké. Znovu upozorňuji na možnost zřízení trvalého příkazu z Vašeho účtu na měsíční částku 300,-Kč, která bez problémů pokryje celoroční platbu za obědy. Platí se samozřejmě předem, to znamená v měsících srpnu až květnu. Případné zřízení nového trvalého příkazu je nutné neprodleně oznámit ve školní jídelně nebo do školy, stačí e-mail na zslanov@iol.cz. Jako variabilní symbol je třeba uvést čtyřmístné osobní číslo dítěte. Prosím také uvést specifický symbol – pro stravné do školní jídelny je to číslo 114

Ranní družina. V měsíci červnu jsme mezi rodiči provedli předběžný průzkum o případném zájmu o ranní družinu. Vzhledem k malému počtu dětí (pouze 4), které by družinu před vyučováním využily, zatím o rozšíření provozu neuvažujeme. Děkujeme za pochopení.

60 let lánovské tělovýchovné jednoty – poděkování.

Organizovaný sport v Lánově slaví v letošním roce kulaté výročí. Zdejší jednota patří počtem aktivních sportovců mezi největší v okrese Trutnov. Bylo mi ctí zúčastnit se výroční schůze v dolnolánovské Dřevěnce, na které se předávala čestná uznání za dlouholetou pravidelnou činnost zasloužilým členům.
Dovolte mi na tomto místě ještě jednou poděkovat jmenovitě panu předsedovi Mihokovi za spolupráci, která mezi TJ a základních školou probíhá na mnoha úrovních a formách. Nedocenitelnou úlohu má totiž práce TJ s dětmi a mládeží zejména dnes, kdy konkurence jiných druhů a typů zábavy neustále narůstá a většinou není tím správným prostředkem pro rozvoj organismu dítěte či mladého člověka. Aktivní pohyb je něco, co každý z nás potřebuje k životu, bez čeho se neobejde, ač si mnohdy myslí pravý opak. Za dlouhodobou práci patří činovníkům TJ náš velký obdiv.


Pohled na budoucí chloubu Lánova – novou tělocvičnu.
Hrubá stavba se blíží ke svému konci. Ze střechy školy vyfotografoval Bartoš.

Za ZŠ Martin Bartoš

A nakonec něco ze žákovských a učitelských perliček:

Učitel: „Který nerost máš doma?“ Žák: „Rajče!“

Maďarsko je významné výrobou salámů. Jmenují se podle měst.

Jedna z významných politických stran v 19. století se jmenovala Malostranská.

Učitel: „Jak dlouho vládl v Čechách rod Přemyslovců?“ Žák: „Rod Přemyslovců vládl do té doby, co zabili posledního Přemyslovce.“

Kupec Sámo založil kamenný svah. (Správně – kmenový svaz.

Domácí úkoly dostáváme, abychom se doma nenudili a aby nás v obchodě neošidili.

Učitel: „Kam zařadíš hada?“ Žák: „Bezpáteřovití.“

Krásné prázdniny!!!


Kontakt: zslanov@iol.cz, na vyžádání zašleme občasník i prostřednictvím e-mailové pošty.