číslo 3 - červenec 2005Lánovský občasník, číslo 3 - červenec 2005

Milí přátelé našeho občasníku!
Další školní rok dospěl ke svému konci. Ke konci pro některé velmi úspěšnému, pro jiné méně. Dvacet osm dívek a chlapců se s naší školou loučí. Přejme si, aby se na svých nových působištích neztratili a aby nedělali ostudu sobě, svým rodičům, škole a obci.

Eva Hájková, Petra Hanušová, Pavlína Jančulová, Andrea Klikarová, Lucie Kopecká, Michaela Lemberková, Andrea Machalická, Lenka Šafaříková, Veronika Šarounová, Pavlína Škaldová, Andrea Vejnarová, Adriana Voroninová, Marek Čermák, Jan Dvořák, Lukáš Hájek, Martin Hájek, Martin Kuřík, Tomáš Kynský, Jiří Mikule, Jan Novák, Lukáš Novotný, Přemysl Plecháč, Oldřich Polášek, Vít Pucher, Milan Šustek, Filip Těhník, Stanislav Tryzna, Marek Zvirotský. Jména našich deváťáků, o kterých chceme v budoucnu slýchat jen samé dobré zprávy. Záleží jen na nich samých, jaký bude jejich další život. Nechť všechna rozhodnutí, která učiní, jsou ta pravá!


Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Mc Donald Cup podruhé…

Fotbalový turnaj pro žáky první, druhé a třetí třídy zorganizovala paní učitelka Krulišová v úterý 3. května. Turnaj doprovázelo na květen nebývalé vedro a dusno. Na umělé trávě u budovy B zápolilo šest družstev ve dvou skupinách každý s každým na 2x5 minut. Dále se hrálo o umístění – vítězové skupin si to rozdali o první a druhé místo, druzí ze skupin o třetí a čtvrté místo, třetí se skupin o páté a šesté místo.


Neproměněná penalta v souboji o 5. a 6. místo. (foto Bartoš)

Konečné pořadí:

1. Vítězové (2. třída – nejlepší střelec Pavelka 7 gólů)
2. Sparta (3. třída)
3. Juventus (3. třída)
4. Šikulky (1. třída)
5. Lánov (1. třída)
6. Orlové (2. třída)

Jaroslava Krulišová

Mc Donald Cup potřetí…

11. května naši mladí fotbalisté úspěšně reprezentovali školu na okrskovém turnaji McDonald Cupu. Na podmáčeném a měkkém trávníku Tatranu Hostinné se jim hned od počátku dařilo. Ve čtyřčlenné skupině porazili postupně týmy Špindlerova Mlýna, Chotěvic i Hostinného a s celkovým skóre 8:0 postoupili přímo do rozhodujícího zápasu o postup do okresního kola. V něm proti našim hráli vybraní borci ze ZŠ Školní ve Vrchlabí. Utkání, v němž se diváci nedočkali branek, se rozhodovalo v penaltovém rozstřelu. V něm jsme měli lepší nervy a více štěstí a díky dvěma proměněným pokutovým kopům jsme postoupili do trutnovského okresního finále. Reprezentovali: Jakub a Martin Huškovi, Patrik Fischer, Fanda Schmidt, Pepa Teichman, Matěj Živnůstka, Martin Půlpán, Michal Filip, Vít Kovář, Ondra Kužel, Standa Závodník a Ondra Pavelka. Děkujeme!

Koncert - Trio Piacente

V neděli po obědě 19. června se v kostele Sv. Jakuba v Dolním Lánově sešla padesátka posluchačů všech věkových kategorií. V rámci oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci se tu konal mimořádně zdařilý koncert barokní hudby. Na housle hrála Kamila Černá, příčnou flétnu mistrovsky ovládala Iva Adamová a u cembala zasedl organizátor koncertu Radek Hanuš.
Na programu byly skladby barokních mistrů a posluchači si při poslechu mohli uvědomit, jaký že to mají v obci poklad. Mám tím na mysli výbornou akustiku Chrámu páně. Krásnou Valmadiho architekturu. Cenné varhany (i na ně během koncertu došlo, Radek Hanuš na ně zahrál jednu sólovou skladbičku). Dalším zpestřením koncertu bylo sólo na housle v podání Kamily Černé. Nakonec jsme si mohli prohlédnout i proslulý lánovský kostelní nástroj – varhany. Radek Hanuš nám ochotně věnoval několik minut a o nástroji nám povykládal.


Aktéři krásného muzicírování: zleva Kamila Černá, Iva Adamová, Radek Hanuš.
(foto Bartoš)

Za krásný zážitek děkuje M. Bartoš

Školní rok v MŠ v Horním Lánově

MŠ v Horním Lánově se nachází na samém konci naší obce, ve velmi krásném přírodním prostředí.
Ve školním roce 2004/2005 naši školku navštěvovalo 21 dětí, z niž bylo 10 děvčat. Během celého školního roku se všechny pracovnice snažily zpříjemnit dětem dobu strávenou mimo rodinu co nejlépe. Každý měsíc byla pro děti připravena jedna větší akce, někdy i více.
Posuďte sami: několikrát jsme navštívili divadlo, v lednu a v dubnu jsme byli ve vrchlabském muzeu. Pro rodiče a prarodiče jsme uspořádali besídku k Vánocům a k svátku maminek.

Pozvali jsme si lánovské důchodkyně na akci „Babičko, namaluj mi vajíčko“, kdy děti společně s babičkami malovaly vajíčka. Zároveň si pro ně připravily kulturní program a dárečky. Je velmi pěkné pozorovat, jak naše nejstarší generace předává zkušenosti těm nejmladším. Bylo nám společně velmi dobře. Už se těšíme v příštím roce na další posezení s babičkami. V dubnu měly děti besedu s policisty. Ke „Dni dětí“ jsme si všichni zasoutěžili, ale také jsme si společně zkrášlili okolí školky veselými obrázky. V červnu byl výlet do Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu a Mumlavské vodopády a také jsme hledali poklad skřítka Lánováčka.

Závěrem školního roku naše dětičky vystoupily na školní akademii, která tento rok byla zaměřena k 650. výročí založení obce. Během celého školního roku si děti různými výtvarnými obrázky a výtvory zkrášlovaly prostředí MŠ, učily se hrát na flétnu a pod… Bylo by toho mnoho, o čem ještě psát. Chtěla bych poděkovat vedení obce Lánov a obce Dolní Dvůr, panu Bartošovi, řediteli ZŠ Lánov a paní Faltusové, vedoucí učitelce v MŠ jih, za pomoc a vzájemnou spolupráci. Zároveň bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali příspěvek na hračky pro děti. Všem pracovnicím MŠ patří velký dík, protože v tomto roce skutečně udělaly velký kus práce. Dětičkám přeji prima prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a budoucím školáčkům mnoho úspěchů v první třídě.

I. Marečková

Vyúčtování záloh na stravování

S jako v loňském roce provedeme na počátku měsíce července vyúčtování záloh, které jste za vaše děti zaplatili během školního roku na náš běžný účet. Přeplatky vrátíme na Vaše účty, pokud se objeví nějaký nedoplatek (v loňském roce jsme evidovali tři), obrátíme se na Vás telefonicky a vyzveme Vás k dodatečnému uhrazení dluhu.

Martin Bartoš

Školní vzdělávací program a jeho kompetence počtvrté

Pátou klíčovou kompetencí Rámcového vzdělávacího programu je kompetence občanská.

Na konci základního vzdělávání žák:
... respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

... chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

... rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

... respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

... chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

M. Bartoš

Literární okýnko

Zdravím Vás, milí přátelé literárního světa.

Dnes v rámci literárního okýnka uvádím jednu žákovskou slohovou práci, která mě velmi zaujala a zároveň i dojala. Téma práce bylo „Věci z půdy“. Ano, možná vám to zní zvláštně, ale je tomu tak. Vzali jsme věci, které se pro nás po určité době stanou zbytečnými, ale přesto je z mnoha důvodů nevyhodíme, ale někam je zastrčíme, dáme do krabic na půdu nebo do sklepa. Nechali jsme tyto nepotřebné věci, aby nám vyprávěly svůj životní příběh, protože si myslíme, že i jim je líto, když náš zájem o ně náhle opadne a stanou se přebytečnými. I v níže uvedeném příběhu je tomu tak, ale …nebudu vám nic prozrazovat, protože bych vás ochudila o vskutku krásné vyprávění.

Mgr. Nina Krčmářová

Příběh medového medvídka

Jsem středně velký medvídek s barvou připomínající med.
Jednoho krásného dne mě přivezli do krámu s hračkami, po cestě jsem byl celý unavený a bolavý z toho, jak jsem se mačkal s ostatními hračkami. Druhý den ráno mě krásná paní prodavačka dala na pult s ostatními brášky. Celé dny jsme tam jen tak seděli a dívali se, jak lidé kolem nás chodí a kupují naše brášky. Už jsem tam zůstal jen já sám a bylo mi smutno.
Další den ráno, hned jak otevřeli, si pro mě přišla jedna malá roztomilá holčička. Jen co mě dostala do rukou, byla celá šťastná a nechtěla mě ani na chvilku pustit. Každý večer mi její maminka četla pohádky a já jsem usínal v náručí mojí nové kamarádky. Dny ubíhaly jako voda a každý můj den byl naplněn novými zážitky, které jsem prožil s mojí přítelkyní.
Ale jednoho dne i ona vyrostla a já jsem už nebyl pro ni tak důležitý jako dříve. Brala si mě sebou i na studia, abych jí přinášel štěstí. Asi to je pravda, že jsem takový plyšový talisman. Když dostudovala, tak mě nechala u svých rodičů, kteří mě jednoho dne při úklidu dali do krabice s dalšími oblíbenými věcmi mé kamarádky. Tam jsem docela dlouho odpočíval a vzpomínal na staré časy.
A pak to přišlo! Krabice se pohnula a otevřela. Já jsem uviděl moji známou dávnou kamarádku. Kdybych uměl brečet, tak se rozbrečím dojetím. Vzala mě do rukou a přitiskla. Cítil jsem takový pocit jako poprvé v obchodě. Vzala si mě s sebou do svého nového bytu, kde mě dala do postýlky ke svému malému synovi. Tak to je můj životní příběh.

Lucie Kopecká, 9. třída

Česko - polská akce Krakonošovi potomci

Ve dnech 2. - 4. 6. 2005 se setkaly naše Krakonošovy děti z Čech s Krakonošovými potomky z Polska. Setkání to bylo náramné. Po celou dobu na nás dohlíželi náš pan ředitel Bartoš, paní učitelka Schliegsbirová, Blanka a Táňa Jakubcovy spolu s panem. ředitelem Fracem a vedoucí Krakonošových potomků pí Sabinou Tabaka z Polska. Muselo se počítat se vším, od hezkého až po sychravé počasí…. Hned první den se jelo ze školy do polské Szklarske Poreby, kde jsme se seznámili s našimi polskými protějšky, prohlédli si celou školu, kostel v novorománském slohu a také okolí.

Navštívili jsme jedno z mnoha muzeí a pokochali se krásou vodopádu Szklarky. U vodopádu jsme si dali oběd. Někdo šel na jistotu a dal si palačinky, jiní zkusili pirohy. Ty byly velmi znamenité, moc nám chutnaly. Někteří jedinci si kupovali suvenýry, které je přišly velmi draho, neboť 1 Zlatka je 6-7 Kč. Co by ale stálo za zmínku, je sbírka vzácných polodrahokamů, která je doopravdy úchvatná. Udivilo nás, co vše se z nich dá vyrobit.

Jakmile jsme přijeli a ubytovali se v pensionu Zvon v Dolním Dvoře, tak nás čekala večeře a společný večer vyprávění o Krakonošovi s paní Marií Kubátovou. Bylo to velmi zajímavé a poučné, neboť každé setkání s takto výjimečnou a moudrou osobou, jíž paní Kubátová bezpochyby je, nám může dodati mnoho odvahy…Ve svých knížkách zobrazuje Krakonoše jako muže s plnovousem a o holi, který spravedlivě chrání své hory Krkonoše. Právě takto jsem si ho nejspíše každý vryl do své paměti. Jako hodného ducha hor, kterého máme rádi. Paní Kubátová si od nás zaslouží velký obdiv, že i přes své zdravotní problémy si na nás udělala čas.


Vodopád Szklarky. (foto Bartoš)

Druhý den nás čekala návštěva naší školy a monitoring (pozorování) vodních živočichů.
Naše polské přátele jsme provedli oběma budovami školy. Představili jsme jim naše prvňáčky i němčináře ze 7.třídy a také jsme ukázali hřbitov odpadků i Krakonošovu zahrádku. Nakonec je ještě čekalo sladké pohoštění. Monitoring vody jsme prováděli až potom tady ve vodách Lánova ( Malé Labe, potok za školou, rybník…), v Horním Maršově ( Úpa, místní potok) za doprovodu lektorů z environmentálního střediska SEVER. Zkoumali jsme rozmanitost živočišných druhů a čistotu vody. Vyjmenuji vám pár vodních živočichů, kteří byli nejčastěji pod našimi lupami: chrostík, jepice, různí strunatci a další larvy. V pensionu jsme potom každý na papír zobrazil Krakonoše dle naší fantazie a za odměnu jsme dostali každý tričko na památku česko-polské akce. Celý krásný den jsme ukončili čím jiným než zpíváním u táboráku. Sice bylo slyšet hodně jazyka českého, ale ani ten polský nezněl jen tak v pozadí. Náš poslední společný den sobota byl velmi pestrý, protože nám nepřálo počasí. Původně jsme měli vystoupit na Sněžku, ale z toho se sešlo kvůli špatné viditelnosti. Rozhodli jsme se tedy pro prohlídku okolí Pece pod Sněžkou za doprovodu pana Bílka z KRNAPu. Zavítali jsme k Dolnímu Úpskému vodopádu, Modrému potoku atd. Zajímavým zpestřením dne nám byla rosnatka okrouhlolistá, což je masožravá rostlina. Při zpáteční cestě jsme ještě šli ochutnat vynikající jogurty na mléčnou farmu Sosna a pak už jeli do pensionu. Nemůžu si odpustit pokárat Krakonoše, který nám mohl poslední den dopřát lepší počasí, ale co se dá dělat. Naštěstí jsme to všichni ve zdraví ustáli a někteří i s úsměvem na tváři. V podvečer jsme ještě stihli fandit českým fotbalistům v zápase proti Andoře a potom jsme odjeli domů.

Zkušenost to je veliká, člověk musel někdy při normálním rozhovoru zapojit všechny své smysly i instinkt, aby se dorozuměl. Buď tím získal nového kamaráda a nebo ne. Kouzlo je právě v tom, že se sešli sobě úplně cizí lidé ještě k tomu jiné národnosti a odešli jako lidé, co uzavřeli mezi sebou přátelství. I když mi Polsko místy připomíná naši vlast, tak stejně musím říci: ,,Všude dobře, doma nejlépe!“

Katka Marečková

Výprava do polské školy

Součástí našeho společného česko-polského projektu byla také jednodenní výprava pětičlenné skupinky (Kateřiny Marečková a Horáková, Aneta Bednárová, David Mikšík a Martin Bartoš) do partnerské polské školy ve Szklarske Porebe. V pátek 17. června jsme se opět setkali s již „starými“ známými a plánovali, co podnikneme v příštím roce. Prohlédli jsme si důkladněji okolí školy a navštívili nově zřízenou školní naučnou stezku v mokřadu uprostřed města. Podívali jsme se do zajímavého objektu Valonů, kteří pořádají pro školní výpravy rituály a ukazují dětem kameny z Krkonoš i ze světa. Nakonec jsme ochutnali páteční postní oběd ve školní jídelně – překvapilo nás, že ke smažené rybě se používala jako jídelní nástroj pouze vidlička.

(text a foto Bartoš)

Informace pro rodiče - školné

Jak jistě víte, poslední rok docházky do mateřské školy se od 1.1.2005 je podle nového školského zákona bezplatný. Věc se týká i žáků, kteří mají povolen ředitelem školy odklad školní docházky. Bezplatnost se netýká dětí, jejichž rodiče se rozhodnou umístit dítě v základní škole před dovršením šesti let (týká se dětí, které nastoupí do první třídy a jsou narozeny v září, říjnu, listopadu nebo prosinci a v těchto měsících oslaví šesté narozeniny). Tyto děti totiž nenavštěvují poslední ročník MŠ a na provoz musí ze zákona částečně přispívat.

Zákonné zástupce může ředitel od platby zcela osvobodit nebo stanovenou částku snížit. Které děti mohou nebo dokonce musí být od platby zproštěny? Jedná se o děti se sociálním znevýhodněním a záležitost je v kompetenci ředitele zařízení. Pokud zákonný zástupce prokáže, že pobírá sociální příplatek, nebo o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, je ředitel zařízení povinen zákonného zástupce osvobodit od úplaty. Je tedy ve Vašem zájmu a v zájmu vaší peněženky o snížení nebo prominutí úplaty požádat, pokud jste v kategorii výše uvedených osob.

Bezpečnost dětí o prázdninách

Prázdniny jsou pro Vaše děti příležitostí k nerůznějším aktivitám. Při mnoha z nich hrozí Vašim potomkům velké nebezpečí úrazu. Prosím Vás, snažte se ohrožení dětí eliminovat. Třeba tím, že je pro jízdu na kole vybavíte přílbou, že si jich budete všímat, že budete vědět, kde právě jsou a co dělají. Samozřejmě, nemůžete si je přivázat na dvorku řetězem. Přesto máte řadu možností, jak nebezpečí úrazu předejít. Využijte je!

Školní akademie

Týden před koncem školního roku jsme v zrekonstruovaném sále v Horním Lánově uspořádali pro rodiče a veřejnost sérii vystoupení žáků naší školy a dětí z mateřských škol. Nevím, zda si diváci dostatečně všimli krásné výzdoby, za kterou děkuji svým kolegyním. Některé výtvory našich malých lánovských umělců stály za podívání. Děkuji všem účinkujícím i vyučujícím za přípravu a nácvik jednotlivých čísel. Ač se to možná nezdá, nácviku jednotlivých čísel věnovali mnoho času.
Vyvrcholením programu jistě bylo přivítání nových žáků prvňáčků, těch, kteří po prázdninách zasednou do lavic první třídy. Zároveň jsme se rozloučili s těmi, kteří nás po devět let oblažovali svou přítomností ve škole. Jejich jména najdete na první stránce občasníku.

Doufám, že se divákům naše vystoupení líbilo. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali téměř dva a půl tisíce korun. Využijeme je na podporu naší adoptované africké dívenky v příštím školním roce.


Sál v Horním Lánově byl zaplněn do posledního místečka. (foto Bartoš)


Kontakt: zslanov@iol.cz, na vyžádání zašleme občasník i prostřednictvím e-mailové pošty.