číslo 1 - únor 2005Lánovský občasník, číslo 1 - únor 2005

Úvodní slovo:
Milí přátelé našeho občasníku! Držíte v ruce první číslo třetího ročníku, celkově již třinácté číslo. Doufejme, že nebude nešťastným. I pro letošní kalendářní rok zachováme formu, na jakou jste zvyklí. Plánujeme vydat opět šest řádných čísel a jedno výroční, které chceme cele věnovat historii naší obce, která letos slaví 650 let své písemné existence. Příjemné počtení přeje Martin Bartoš, ředitel ZŠ Lánov.


Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Otevření sálu v Horním Lánově


Děvčátka z tanečního kroužku vedeného paní učitelkou
Danou Jakubcovou mají za sebou první velké veřejné vystoupení.
11. ledna zahájily v nově opraveném společenském sálu
v Horním Lánově tradiční myslivecký ples.
Vystoupení se jim povedlo i přes počáteční trému a nervozitu.
Publikum jim zaslouženě zatleskalo. (foto Bartoš)

 

Ekologická stopa

Ekologická stopa doprovází na světě všechny lidi, města, státy apod.
Je to vlastně plocha země (přesněji takzvané ekologicky produktivní země), kterou člověk (nebo město, stát, škola apod.) ročně potřebuje k zajištění všech zdrojů a k likvidaci (pohlcení, zneškodnění) odpadů.

LIDSTVO SE ,,NEVEJDE“ NA PLANETU ZEMI

Ekologická stopa průměrného Pozemšťana = 2,3ha. Ekologická stopa průměrného obyvatele České republiky = 4,8ha
Podíl ekologicky produktivní země na 1 obyvatele = hranice ,,udržitelného“ životního stylu = 1,9ha

Co to znamená?
Aby mohla Země naše nároky dlouhodobě unést, musela by být přibližně o pětinu větší!
Na internetové stránce www.hraozemi.cz si můžete vypočítat svoji vlastní ekostopu. Na této stránce se můžete dozvědět další bližší informace k tomuto tématu.

Ekologická stopa města

Představte si středně velké město, kde žije v pěkném domečku s malou zahrádkou pan Sovák. Pan Sovák má psa a papouška, na zahrádce dvě jabloně, pěstěný trávník a překrásnou skalku, která je jeho chloubou. Často si říká:,,Co já vlastně potřebuji k životu? Pár korun na pivko, hospůdku na rohu, co tam dělají tak báječné vepřo-knedlo-zelo, a tu svoji zahrádku.“
Teď si představte, že to celé město s panem Sovákem i se všemi ostatními obyvateli je zavřené pod obrovským skleněným poklopem. Najednou je to takové velikánské terárium. Nikdo a nic nemůže dovnitř ani ven. Jak dlouho by město mohlo existovat a jak dlouho by si mohl pan Sovák dávat svoji pečeni a pivo? Možná týden, ale o moc déle asi ne, protože ve městě není žádná chmelnice ani pivovar, také žádný vepřín a žádné pole, kde by se pěstovalo zelí, ale také žádné obilné pole. To znamená, že ve městě v obchodech po nějaké době dojde mouka a chleba.

Ale není to celé nesmysl? Každý přece ví, že město není svět sám pro sebe. Pole a vepřín jsou hned kousek za městem i pivo se dováží ze sousedního města. Zkusme tedy poklop zvětšit tak, aby se do něj vešlo vše, co obyvatelé města potřebují ke svému každodennímu životu (pole, vepřín, pivovar a také les kam pan Sovák chodí rád na houby,…apod.). Přidejme ještě důležitý předpoklad, že poklop musí být tak velký, aby pod ním město vydrželo žít libovolně dlouho. A máme výsledek: Plocha, která je nyní pod poklopem, je právě ekologická stopa tohoto města.

Napsala Kateřina Marečková, 8.třída

Víte, že…

…Trojice žákyň z naší školy bude soutěžit v televizním pořadu Hra na zelenou? Program se bude natáčet těsně před Velikonočními prázdninami někde u střediska SEVER v Horním Maršově. Kromě terénního úkolu a testu představí naše družstvo vlastní projekt, jehož téma budeme do poslední chvíle úzkostlivě tajit. Na přesný čas vysílání vás samozřejmě upozorníme a pořad také nahrajeme na videokazetu. Soupeřem v zajímavém klání bude družstvo z vrchlabské základní školy na Liščím kopci.

…nejchladnějším okamžikem letošní zimy (měřeno u školy) se stalo ráno 30. ledna? Naměřená teplota činila 18,2oC pod bodem mrazu. Během minulé zimy jsme několikrát naměřili i minus dvacet, takže letošní zima zase až tak mrazivá nebyla a není. I když teplota naměřená ráno 2. března – minus 16,1oC není zrovna obvyklá pro konec zimy.

Chorvatsko 2005

Cestovní kancelář nám potvrdila termín, který jste našli na úvodním letáčku, tedy od 2. do 11. září. V nejbližší době budeme muset zaplatit zálohovou fakturu, takže výběr zálohy se blíží. Informovat Vás, rodiče a účastníky zájezdu, budu prostřednictvím dětí nebo telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Zjistěte si u svého zaměstnavatele, zda můžete čerpat nějaké prostředky z FKSP na rekreaci dítěte, každá koruna je dobrá.

Milí zlodějíčci

Nepříjemné události se dějí v našich lánovských obchodech. Někteří Vaši potomci zde bezostyšně kradou. To je tedy ve škole neučíme! Ačkoliv se jedná o maličkosti, v součtu jsou to tisíce korun ročně. Při dalších konkrétních zjištěních budeme muset celou věc oznámit Policii ČR a zveřejníme jména zlodějíčků v našem Lánovském občasníku. Dále jim hrozí i sankce v podobě kázeňského trestu za to, že nejen Vám, ale i naší škole dělají ostudu a znevažují naše dobré jméno na veřejnosti!

Krakonošovi potomci

Tak máme peníze od EU! Na začátku června stráví dvacet našich děti společně se stejně početnou skupinkou žáků základní školy ze Szklarske Poreby několik dní nedaleko Špindlerova Mlýna. Společně budou bydlet a spolupracovat. Pokusí se porovnat životní podmínky na obou stranách Krkonoš a také se trochu budou zabývat postavou Krakonoše. Akce je první částí našeho tříletého společného projektu. V příštím roce (pokud seženeme dotaci z nějakého strukturálního fondu EU) se sejdou ke společné práci keramici a o rok později plánujeme objet Krkonoše na kolech. Dzien dobry!

Střípky z historie obce

... Ani údolí Malého Labe nezůstalo ušetřeno následků přívalových lijáků 17. července 1882. Velká voda odnesla mosty a lávky, podemlela břehy, zničila oplocení zahrad, luk a polí. Na mnoha místech si Malé Labe vytvořilo nové koryto. Mnoho cest bylo částečně nebo zcela zničeno… (z časopisu Riesengebirge im Wort und Bild, 2. ročník, číslo 4, str. 59).

... Lánovští založili právě před 120 lety místní pobočku Rakouského krkonošského spolku (Österreichischer Riesengebirgsverein). 9. července 1885 se k významné organizaci přihlásilo třiadvacet lánovských občanů…

... 23. března 1775 propuklo v Čechách selské povstání. Země, která byla krutě poznamenána válkami, trpěla bídou, nouzí a nemocemi. Trpělo zejména venkovské obyvatelstvo. Sedlácká bouře se nevyhnula ani Lánovu. Zdejší rolníci požadovali odpuštění robotních dluhů, a nutno říci, že s vrchností nezacházeli právě v rukavičkách. Iniciátory našeho vzbouření byli hospodáři z Prosečného, kteří vytáhli na Lánov a vyhnali všechny rolníky z dolního i Prostředního Lánova k hornolánovskému rychtáři. Odtud se pokračovalo do Vrchlabí na zámek, do Branné a Jilemnice. Lze říci, že protest vrchnost vyslyšela a své nároky vůči poddaným zmírnila.

Divadelní představení - Klicperovo divadlo v Hradci Králové

Nejen chlebem živ je člověk. Naši osmáci si vyjeli do divadla (dopolední představení v pátek 28. ledna). Jejich zážitky nechť Vám zprostředkuje následující rozhovor:

Do Hradce jste jeli autobusem společně s žáky rudnické školy. Jak jste s nimi po cestě vycházeli?
Markéta Fišerová – MF: My holky jsme si jich moc nevšímali.
Ondra Schmidt – OS: Ze začátku se s námi nebavili, teprve v Hradci jsme si začali povídat. Cestou zpět už jsme si normálně povídali.

Víme, že Klicperovo divadlo má zbrusu nový kabát i vnitřní interiér. Jak se Vám výsledek rekonstrukce zamlouvá?
MF: V divadle jsem byla už loni a teď je divadlo mnohem hezčí.
OS: V divadle jsem byl poprvé, ale myslím si, že je všechno dobře uděláno.

Jak se jmenovalo představení, kdo je jeho autorem?
MF: Don Juan.
OS: autorem byl Moliere.

Přibližte nám stručně obsah, co bylo hlavní myšlenkou divadelního kusu?
MF: Don Juan byl známý děvkař. Unesl děvče z kláštera, oženil se ním a nakonec ho zavrhl. Dívka ho pak pořád pronásledovala. Nakonec se do kláštera vrátila. Juana pronásledovali dva bratři zhrzené dívky, nakonec se navzájem pobili.
OS: Ten kdo koná zlo, nakonec špatně skončí.

Kromě návštěvy divadla jste měli taky chvilku pro sebe. Jak a kde jste ji strávili?

MF: Navštívili jsme pizzerii, já jsem si dala šunkovou pizzu.
OS: Já jsem si prohlédl obchod se sportovním zbožím, zajímaly mne tam věci na skateboard a jejich ceny.

Představte si, že jste učitelé a máte celou akci ohodnotit. Jakou známku celé akci udělíte, jaké připomínky máte na srdci?
MF: 2 – až na malé nedostatky se výlet vydařil.
OS: 2 – měli jsme málo času na prohlídku města.

ptal se Martin Bartoš

Školní vzdělávací program a jeho kompetence potřetí

Třetí klíčovou kompetencí, zařazenou v dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní školu je

Kompetence komunikativní

Kdo nekouří je IN

Co nebo kdo je příčinou, že část lidstva ,,zamořil,, tak známý neduh KOUŘENÍ?! Na tuto otázku je mnoho odpovědí, např.: Mohl to být Rodrigo de Jéreza, muž Kolumbovy posádky, který si na Kubě (1492) všiml domorodců vychutnávajících kouř zapálených tabákových listů, a tak se pravděpodobně stal prvním doloženým kuřákem v Evropě.

Dalším kandidátem příčiny by mohl být samotný tabák. Ptáte se proč? Ani se vám nedivím. Tato odpověď se zdá mnohým absurdní,avšak přesto je mnohdy používána kuřáky jako výmluva zformulovaná takto: ,, Jestliže nemáme kouřit, proč se tedy na Zemi tabák vyskytuje“? Nezapomínejme, že tabák je pouho pouhá rostlina, která nemůže za nedostatky a zlozvyky, které s ní někteří lidé páchají. A v neposlední řadě nesmím zapomenout na zcela nejracionálnější vysvětlení formulované takto: ,, ZVĚDAVOST LIDÍ NEZNÁ MEZÍ“!!!
Tato odpověď mi vyšla po dlouhé úvaze nad touto problematikou. Slova zvědavost, frajerství a neinformovanost jsou často synonymem pro první zkušenost s cigaretou. Asi velkým zklamáním je, že se věk osob, které začínají kouřit, postupně neustále snižuje. Snad jediným pozitivem jsou programy informující o škodlivosti drog. Faktem je, že to pomáhá.
Na naší škole to je několikaletý projekt ,,Sám sebou“, který má velmi kladné ohlasy. Mě samotnou naučil vidět lidi okolo mě z jiného úhlu pohledu a pomohl mi pochopit věci, které mi neustále vrtaly hlavou. I když jsem nikdy neměla tu ,,čest,, okusit cigaretu, umím si živě představit, co to pro kuřáky znamená. Možná je naplňuje pocit ,,osvobození,,. Já však toto beru za zcela velký nesmysl. Naplnění se člověku dostane i běžnou procházkou v přírodě, malováním, posloucháním hudby a nebo podáním záchranné ruky kamarádovi.
Možná si teď někteří myslí, co to tady povídám, ale je to tak. Všichni kuřáci a toxikomani by si měli říci jestli tím, že kouří nebo si aplikují jiné drogy, neubližují nám ŽIVÝM BYTOSTEM, KTERÉ NEKOUŘÍ A PROVOZUJÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Neboť každý má právo dýchat zdravý ničím nekažený vzduch a také neobávat se z pohozených jehel na ulici…Jestliže chcete být kupříkladu IN, tak NEKUŘTE A NEBERTE NIC ŠKODLIVÉHO!!! Měli bychom se všichni nad tím zamyslet, protože žijeme jen jednou a to na stejné planetě.

Kateřina Marečková

Opeřenci na krmítku

Spousta z Vás jistě pomáhá našim ptáčkům zpěváčkům přežít zimu. Ačkoliv se většina z nich přes léto živí lezoucím i létajícím hmyzem, v zimě jsou odkázáni na rostlinnou potravu. I na okně ředitelny základní školy je malé krmítko, ke kterému se každou zimu slétají nejrůznější zástupci ptačí říše.
V letošní zimě je jedním z nejčastějších návštěvníků čížek obecný. Ačkoliv patří k nejmenším, chová se velmi agresivně a odhání kolegy i několikanásobně větší, než je sám. Usadí se uprostřed krmítka a láduje se jako o závod. Podobně neurvale se chová i brhlík lesní.
Jinou techniku používají sýkory koňadry, modřinky a uhelníčci. Přiletí, do zobáčku si vezmou jedno sousto a odnesou si ho na blízký strom.
V letošní zimě jsou překvapivě vzácnými hosty zvonci a vrabci. V minulých letech na mé okno přilétali velmi často, letos skoro nejsou vidět. Ještě vzácnějším návštěvníkem je hýl, kterého jsem letos na krmítku pozoroval jen dvakrát.
Z větších ptačích zástupců se občas dostaví kosové a také strakapoud. Na krmítku jsem dokonce zahlédl i poštolku, která se ovšem zřejmě nepřišla nakrmit, ale spíše měla zálusk na nějakého drobného opeřence k svačině.

Martin Bartoš

Žákovské perličky