Lánovský občasník, číslo 5 - říjen a listopad 2003Lánovský občasník, číslo 1 - únor 2004

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci!

Dostává se Vám do rukou první letošní číslo našeho občasníku. Jak vidíte, zachovali jsme i pro letošek podobný styl a stejný formát našeho občasníku. Jsme rádi, že si náš plátek již po prvním roce a šesti číslech našel své příznivce. Jen nás trošku mrzí, že zatím nemáme žádného pravidelného dopisovatele a starost o obsah tak zůstává jen na nás. Přeji Vám příjemné počtení i v roce 2004.

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Cesta do školy a naše zodpovědnost za děti

Mnoho z Vás rodičů se domnívá, že škola zodpovídá za žáky i při jejich cestách do školy a ze školy. Opak je pravdou. Naše zodpovědnost začíná se vstupem dítěte do budovy školy. Končí odchodem žáka ze školy, školní jídelny, školní družiny. Proč se o tom zmiňuji? Často voláte do školy a požadujete po nás, abychom řešili šarvátky, které mezi dětmi vznikají jinde než ve škole. Není to v naší moci ani pravomoci bezezbytku mimoškolní problémy registrovat a vyšetřovat. Nejjednodušší cesta je vaše domluva s rodičem na opačné straně. Děkuji za Vaši pomoc.

Mgr. Martin Bartoš
ředitel školy

Učitelské platy a sdělovací prostředky

Již tradicí se stává, že učitelé jsou v televizi a novinách prezentováni jako nenasytní mamonáři, kteří neustále nadávají na nízké platy, i když dostávají pravidelně přidáno. Řeknu-li nebo napíšu-li A, měl bych si také zjistit, jak vypadá opačná strana mince. A nejen zjistit, ale také informovat o ní. Takže: sice budou pracovníci ve školství a ostatních státních institucích placeni dle nových tabulek, což znamená výrazný nárůst tarifních platů pro většinu z nich. Škola jako celek ovšem nedostane tolik, aby byl nárůst pokryt. V praxi to pro ředitele znamená oznámit svým lidem, že nedostanou vyhláškou garantovaný 13. plat a pravděpodobně dokonce přijdou o část nebo celé osobní ohodnocení. Podíváme-li se na celkový roční příjem, zjistíme, že růst platů se bude pohybovat v rozmezí pouhých několika procent, řekněme v relacích růstu inflace. A zřejmě ani nebude kopírovat celostátní nárůst průměrných platů.

Z výroků žáků naší školy

• Průmysl se dělí na sekty.
• Ve slově "klíče" se píše tvrdé y, protože je příbuzné se slovem zamykat.
• Napoleona přenesli na ostrov Svaté Kateřiny nebo Svaté Anežky, kde pomalu umíral.

Kouření

Příliš mnoho vykouřených cigaret může způsobit různé nemoci. Nejzávažnější je rakovina plic, proto Ministerstvo zdravotnictví varuje, že kouření způsobuje rakovinu. Cigarety se prodávají starším osmnácti let a na ukázání občanského průkazu. Mladším může rakovinu způsobit méně vykouřených cigaret. Cigaret máme mnoho typů: s filtrem, bez filtru, lehké, těžké… Můžeme je také dělit podle názvu: LM, Marlboro, Petra, Sparta atd. Ministerstvo zvyšuje ceny cigaret i alkoholu, alkohol může způsobit rakovinu jater.

Psáno jako trest, Petr Polák, 7. třída

Sedmáci na lyžích

Díky ochotě a vstřícnosti pana Roberta Čermáka mohli naši sedmáci absolvovat lyžařský kurs na penziónu Toman na Labské (Krausovy boudy) nedaleko Špindlerova Mlýna. Celý týden měli výborné sněhové podmínky, kterých do sytosti využili. Sjezdový výcvik se uskutečňoval na dobře upravené sjezdovce na Krausových boudách, k vycházkám na běžkách se využívalo množství cestiček v okolí chaty. Kromě kvalitního lyžování mají pro žáky vysokou hodnotu dny strávené pohromadě v cizím prostředí.


Veronika Vrábliková na skoku pod penziónem. (foto Bartoš)

Můj příběh z lyžařského kursu

Alkohol jsem nalil do lahví od mýdla a šampónů a schoval do batohu. Jakmile jsme přijeli, vše jsem vyndal a schoval pod skříň. Poté, co učitelé usnuli, lahve jsem vytáhl a chtěl jsem se napít. Bohužel jsem nádoby špatně vypláchl, a proto to bylo hnusné. Všechno jsem vylil do umývadla. Bylo to však cítit a učitelé na vše přišli. Druhý den mne poslali domů. Potrestán jsem byl právem.

David Svoboda, 7. třída

Běžecký závod na lyžařském kursu

Uskutečnil se za slunečného, leč mrazivého počasí poslední den kursu – dopoledne v pátek 23. ledna. Trať měřila asi 800 metrů, profil byl nenáročný. Lyže však na zmrzlém sněhu moc nejely. Nejtěžším úsekem byla závěrečná cílová zatáčka, kde několik borců a borkyň předvedlo velmi kreativní pády.

Výsledky:

Chlapci
Dívky
Pořadí Jméno Čas   Pořadí Jméno Čas
1.
Kracík
2:28
 
1.
Trýznová A.
2:51
2.
Mašek
2:48
 
2.
Marečková
2:56
3.
Čermák
2:50
 
3.
Hájková
2:57
4.
Polák
2:53
 
4.
Trýznová M.
3:01
5.
Schmidt
2:55
 
5.-6.
Šarounová
3:09
6.
Seifert
2:57
 
5.-6.
Hrušková 3:09
7.
Hájek
3:01
 
7.
Nechanická
3:11
8.
Kříž
3:08
 
8.
Vrablíková
3:15
9.
Šaroun
3:41
 
9.
Fišerová
3:28
10.
Zaňka
3:49
 
10.
Burianová
4:17
11.
Chromý
4:00
 
 
12.
Frynta
5:14
 
 

Lyže, běžky, sjezdovky?

Hned v prvním roce svého působení v Lánově jsem zaznamenal zdejší specifické používání podstatných jmen označujících nejběžnější zimní sportovní potřebu. Tady v Lánově se termín lyže užívá nesprávně jen pro lyže sjezdové, tedy sjezdovky, ačkoliv běžecké lyže neboli běžky jsou také lyžemi. Jít na lyže tedy znamená nejen vypravit se sjezdovat, ale i jít si zaběhat. Lyžím zdar, ať žije lánovština!

Zalyžařivší si lyžař

Předvánoční flétnový koncert

Slavnostní předvánoční atmosféra panovala během vydařeného koncertu kroužku našich pištců. Paní Marečková zaslouží velké poděkování za práci a péči, kterou našim dětem po celý rok věnuje. Více než padesátka spokojených diváků zhlédla ve vestibulu přízemí budovy A mnoho vydařených vystoupení. Za jejich hojnou účast taktéž děkujeme. Každé vystoupení je podloženo mnoha hodinami usilovné práce, děti prostřednictvím nácviku poznávají, že jakýkoliv výkon musí být podložen vytrvalou a poctivou přípravou. A to by měl být ten hlavní důvod pro Vás k podněcování dítěte k mimoškolním aktivitám. Důležitý je nikoliv výsledek (nečekáme, že některý ze členů kroužku se někdy v životě bude živit "muzikou"), ale vědomí nutnosti pilné přípravy.


Jakub Vocásek relaxuje po náročném vystoupení…(foto Bartoš)

Co nesmím dělat o přestávce - vybráno z prací žáků šesté třídy

O přestávce si nesmíme dělat srandu z učitelů. Ondra Škoda
O přestávce nemám křičet, abych nerušil učitele. Michal Hanuš
O přestávce nemám pít kořalku a ostatní alkohol. Ondra Kovář horní
O přestávce nemám házet celý záchodový papír do záchodu a spláchnout. Petr Šafařík
O přestávce nemám křičet a zamykat učitele do kabinetu. Petr Jeništa
O přestávce nemám řvát, aby ostatní ohluchli. Nikola Chrudimská
O přestávce nemám plýtvat elektřinou a vodou. Adélka Plecháčová
O přestávce nemám ničit výtvory ostatních. Klára Venclová
O přestávce nemám lhát učitelům. Ondra Kovář dolní
O přestávce nemám být drzá na učitele. Jana Lukešová
O přestávce nesmím lézt po radiátorech. Milena Lukešová
O přestávce nemám blbnout na záchodě. Lukáš Chleborád
O přestávkách nemám pořvávat po kamarádech. Nela Filipová
O přestávce nemám po třídě házet křídy. Mirek Bruna
O přestávce nestrkám kamarádům hlavu do záchodu. Kuba Kynčl
O přestávce nemám trhat kytky. Martina Mihalová
O přestávce nemám trhat poutka u ručníků. Pepa Jančula
O přestávce nesmím kamarádům zavírat hlavu do tabule. Kuba Kynčl

Kruhové objezdy

Konečně jsme se dočkali! Ve Vrchlabí máme první kruhový objezd. Aby správně fungoval, musí řidiči bezpodmínečně dodržovat pravidla, která pro pohyb vozidel na pro většinu z nás novém typu křižovatky platí. Zásada číslo jedna: při vjezdu na objezd v žádném případě nedávám znamení o změně směru jízdy, tedy neukazuji blikačem. Zásada číslo dvě: ani při jízdě po objezdu neukazuji. Zásada číslo tři: znamení pro odbočení doprava používám při výjezdu z objezdu. Konám-li jinak, ohrožuji sebe i ostatní, nebo je přinejmenším omezuji a stávám se pro ně nevypočitatelným faktorem. Správný řidič se chová tak, aby ostatní mohli předvídat jeho pohyb a směr jízdy. Děti, sledujte svoje rodiče-řidiče a napovězte jim!

Žvýkačka

Byl krásný slunný den a já šťasten, že je další školní ráno, jsem si to štrádoval přímo do školy.
Hodiny ve škole utíkaly rychle a já se těšil, že už půjdu brzo domů. Poslední hodina byla co by dup a já si už začínal balit učivo. Ale najednou se v hluku třídy ozvalo: "Milane, co to máš v puse?" Zarazil jsem se a pomalu se otočil na paní učitelku. Poznala to. Zjistila, že mám žvýkačku. Poté jsem jen slyšel: "Víš, co tě čeká?!" To už jsem věděl, že jen tak domů nepůjdu. A také ne. Čekala mne, jak se říká, šichta. Odlupování žvýkaček z lavic. Musím přiznat, že to byla opravdu zábava. Otočit lavici, podívat se, jestli tam nějaké čunče něco nepřilepilo. Pokud ano, odstranit to. Tohle byl opravdu nezapomenutelný zážitek.
Ale co já? No moc mě to nepoučilo, ostatně kvůli tomu musím psát tuhle práci. Ale to už je zas jiný příběh.

Milan Lissner, 9. třída

Víte, že…Přeložme si reklamní text:
Pravá lánovská Horská bylinná hořká "Zlatá perla"
Zlatá medaile – německočeská výstava Liberec 1906. "Zlatá perla" je zákonem chráněná značka.
Hřeje v žaludku, podporuje trávení a čistí krev.
" Zlatá" perla nahrazuje dezertní víno, Limetu, Becherovku, Praděd, Benediktýnku i Chartreusku.
Pravá pouze od Václava Hanky, Dolní Lánov, okres Vrchlabí, Čechy.

Zápis do 1. třídy

Jak asi bude vypadat první třída v příštím školním roce? Kolik budeme mít kluků, kolik holčiček? Pokud by nastoupili všichni, byla by třída docela ideální: jedenadvacet žáčků. Potvrdil se známý fakt, že v Lánově se rodí a žije podstatně více kluků než dívek. Poměr u zápisu byl čtrnáct ku sedmi ve prospěch mužů. Těšíme se!


Dvojčata jsme tu už měli a máme. Ale trojčata?
Lucka, David a Petr Encingerovi jsou od druhé světové
s velkou pravděpodobností prvními na naší škole. (foto Bartoš)

Krakonošovy děti na Rýchorách

V pátek 6. února jsme se vydali s Krakonošovými dětmi na Rýchorskou boudu (my, bývalí členové tohoto turisticko-ekologického kroužku). Strávili jsme zde pěkný víkend plný soutěží, her, poznávání přírody a hlavně jsme jezdili na běžkách. Přežili jsme dlouhé a náročné túry, silné nárazy větru, které nás nezlomily. Všichni odolali, ba i ti nejmenší druháčci.
V sobotu večer jsme tradičně pokřtili nové členy a každý si na památku vlastnoručně zhotovil pohlednici z recyklovaného papíru s obrázkem Rýchorské boudy. Bylo nám tu všem moc příjemně, a proto se budeme snažit tento výlet zopakovat.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat manželům Leblochovým, kteří nám připravili pestrý program, a dále paní učitelce Schliegsbirové a paní učitelce Jakubcové, které nám všem umožnily tento pobyt na Rýchorách uskutečnit. Za Žanetku Štrossnerovou také děkujeme paní Vocáskové, která se o ni tak pěkně starala.


Parta rýchorských lyžníků v proslulém Dvorském lese. (foto Jakubcová)

Blanka Jakubcová, Maruška Černošová,
Ladislav Blažek, Vojtěch Schmidt

Kulturní nabídka KD Střelnice ve Vrchlabí

20. 2. Studentský ples. Sál Střelnice ve 20 hodin. Pořadatel: Gym. Vrchlabí.
21. 2. Sportovní ples. Sál Střelnice ve 20 hodin. Pořadatel: TJ Vrchlabí – oddíl kopané.
26. 2. KONCERT – Pod černý vrch. J. Kubíček – baskytara, E. Kubíčková – el. housle, M.Šolich – zpěv, el. housle, M. Rychta – bicí, E. Burget – el. viola. KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin. Vstupné 100,--
27. 2. Ples zahrádkářů. Sál Střelnice ve 20 hodin. Pořadatel: Svaz zahrádkářů Slunečná.
28. 2. Ples – JUNÁK. Sál Střelnice ve 20 hodin. Pořadatel: Místní organizace Junák.
29. 2. Módní show s Markem Dobrodinským. Sál Střelnice v 19,30 hodin. Agentura Veronika Náchod
5. 3. Studentský ples. Sál Střelnice ve 20 hodin. Pořadatel: Gymnázium Vrchlabí.
11. 3. Koncert písničkáře Oldřicha Janoty KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin. Vstupné 80,--
18. 3. Poslechová diskotéka – uvádí J. Moravčík KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin
25. 3. Skandovat Oranž. Nástrojové složení: Hynek Obst - klávesy a autor hudby, Matěj Kroupa - housle, kytara, Filip Jiskra - pozoun, Filip Jiskra – pozoun, Marek Buble – saxofon, Karel Pičman – trumpeta, Dalibor Mucha – baskytara, Tomáš Rejholec – bicí, host: Miriam Bayle – zpěv. Kapela hraje "modern funk". KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin.
2. 4. Folimanka Blues. KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin
8. 4. Koncert – Vladimír Merta. KD Střelnice – Klub Kotelna ve 20 hodin.

Jak jsme se učili lyžovat

Již 2. rokem malí zájemci z naší mateřské školy navštěvují lyžařskou školu ve Vrchlabí. Kurz probíhá pět dní a stojí 400,- Kč. Kdo nemá lyžařskou výzbroj, může si za poplatek vše vypůjčit.
Letos jezdilo 11 dětí. První den si je instruktoři „otestovali“ a rozdělili do tří skupin. 1. a 2. skupina jezdila na velkém vleku, 3. skupina na malém. Všechny děti byly snaživé a naučily se sjíždět obloučky celý kopec. Lyžování je moc bavilo, nikdo neplakal. Každý den za snahu dostaly od paní učitelky sladkou odměnu.
Poslední den kurzu byly závody. Z naší školky se ve velké konkurenci umístil na 3. místě Honzík Vedral, z čehož jsme měli všichni velkou radost. Všechny děti si pak odnesly diplom a malou drobnost.
Lyžařský kurz se vydařil, bylo krásné počasí a děti mají na co vzpomínat. Za rok se těšíme zase!


Nejmenší lyžaři si krásného počasí opravdu užili! (foto anonym)

Marie Faltusová

Literární okýnko

V tomto krátkém zastavení nad literaturou bych vás vždy ráda seznámila s možnými zajímavostmi ve zmíněné oblasti, které již proběhly, probíhají či jsou právě chystané.
Dnešní premiérové okýnko jsem se rozhodla zasvětit poezii, na kterou v současné tak ukvapené době nezbývá mnoho času. Proto je tedy důležité tento způsob literárního vyjadřování neustále připomínat.

První pozastavení bude věnováno akci již uplynulé. Ve čtvrtek 29. 1. nás svérázným způsobem dvojice známých umělců, Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, provedla poezií Francoise Villona. Představení s názvem Všechno jen do putyk a ženským bylo opravdu brilantním předvedením poezie, která se nám může zdát již dávno zapomenutou, nebojím se říci mrtvou. Herci se nebáli žertovat, ani hazardovat. Vystačili si se svými vynikajícími talenty a truhlou plnou malých i větších věciček. Jejich výkony byly opravdu přesvědčivé, a tak dokázaly alespoň na krátký čas oživit nám ne příliš známou tvorbu Francoise Villona.

Mé druhé pozastavení věnuji básnické sbírce, která naopak silně reflektuje současnou dobu. Mne osobně velmi zaujala, a proto se o ni s vámi toužím podělit. Autorkou sbírky, která vyšla již v letošním roce, s názvem Od sebe k sobě, je mladá Markéta Bartíková. Básnířka Bartíková, narozená v roce 1974, nás v samém úvodu sbírky seznamuje s její kompozicí, která je opravdu velmi originální. Autorka psala básně jako SMS zprávy. Básně tedy obsahují maximálně sto šedesát znaků. Sama přiznává, že k zaznamenávání svých myšlenek nepoužila ani blok, ani jiný papír, ale pouze displej mobilního telefonu, který se pro nás všechny stal nedílnou součástí života, ale asi jen málokdo ho využívá k psaní lyrických textů. Když byla básnička napsaná, nebylo nic snazšího než ji odeslat někomu blízkému. Básnířka vybízí i své čtenáře k tomu, aby si její básně půjčili a udělali někomu radost. Jejím přáním konkrétně je, aby se její rukou psané verše v dnešním každodenním shonu staly malým pozastavením. O čem tedy jsou tyto krátké SMS básně? Autorka je rozdělila do tří kapitol, jejichž názvy nám leccos prozradí. Celky jsou pojmenovány: Zamilované, Naříkavé, Veselé a Roztančené. Ke kráse téhle útlé sbírky rovněž přispěly prima ilustrace Andrey Dobrkovské.

Loučím se s Vámi třemi SMS básněmi. Věřím, že krátké zastaveníčko nad nimi pro Vás nebude moc dlouhé.

Budu v tobě číst
(Zamilované)
Budu v tobě číst
jak v herbáři
oživím uschlé listy
Budu v tobě číst
jak v herbáři
každičkou stránku líbat
jak v herbáři
nejkrásnější květinové
kondolenci
  Neptej se
(Veselé a Roztančené)
Neptej se kudy máš jít
Když nevíš
zůstaň stát
Poslouchej odkud se ozývá
šumění moře
či rachot bortící se skály
Dej však pozor
abys nestál v bažině
  Spousta slov se neříká
(Naříkavé)
Spousta slov se neříká
hodně gest je zakázaných
a mnoho chudáků
předstírá štěstí
Křídou na chodník
kreslím své slzy
když už neumím plakat

Nina Krčmářová

Doplnění posledního čísla

Obrázkem se vracíme k článku v posledním loňském čísle našeho občasníku. Splácíme dluh a představujeme dvě ze tří želv, které tvoří společnost dětem v přízemí naší mateřské školičky u hřiště. (foto Bartoš)


Vážení Lánováci, doufám, že alespoň něco v našem občasníku Vás i tentokrát zaujalo, pobavilo či poučilo. Další číslo plánujeme připravit tak, aby si ho děti odnesly domů před Velikonocemi.

Vaše ZŠ Lánov